sourcendocfreqcostarget
article20838890.98artikel|
and16951250.93en|
of167148500.93van|
216718720.962|
the165253220.92de|
:1477900.98:|
114521560.961|
31209700.973|
the commission11110510.98de commissie|
member states10715770.95lid-staten|
41015160.984|
2 .997040.982 .|
regulation9512700.96verordening|
whereas955550.96overwegende dat|
.8949870.95.|
or8728300.94of|
1 .856690.971 .|
the european853700.99europese|
directive8410470.93richtlijn|
the council834890.97de raad|
council805470.92de raad|
5793220.995|
article 1762141.00artikel 1|
having regard to the opinion of the731461.00gezien het advies van het|
community724420.97gemeenschap|
; whereas723750.99; dat|
annex723740.99bijlage|
(6516510.93)|
)6516500.93)|
6632900.986|
"629130.98"|
( b )614530.99b )|
article 2581941.00artikel 2|
3 .573540.983 .|
having regard to the542160.87gezien het|
member487650.94lid-staten|
,4717110.90,|
the treaty462540.99het verdrag|
member state4410530.94lid-staat|
( a )433990.99a )|
article 4431480.99artikel 4|
;4112700.91;|
measures413710.94maatregelen|
article 3411300.99artikel 3|
a394500.95een|
regulation ( eec ) no392460.95verordening ( eeg ) nr .|
this regulation shall39781.00haar|
committee383660.97comité|
article 6381051.00artikel 6|
this regulation372760.89deze verordening|
i372080.99i|
7371320.997|
no342810.94nr .|
in336470.90in|
its33710.99haar|
this directive322360.90deze richtlijn|
( c )322060.98c )|
of the european communities32791.00van de europese gemeenschappen|
( 1 )32471.00( 1 )|
8301180.988|
having regard to29690.99gelet op|
commission282650.99commissie|
4 .281261.004 .|
9271010.999|
article 527891.00artikel 5|
of the2614430.90van de|
ii261220.98ii|
1026721.0010|
within251370.95binnen|
annex i25980.99bijlage i|
the european economic community25771.00de europese economische gemeenschap|
1125761.0011|
has25560.99heeft|
of the treaty242090.98van het verdrag|
opinion241450.97advies|
( d )241160.98d )|
months241100.99maanden|
not231680.92niet|
all231180.93alle|
territory223260.94grondgebied|
-222120.94-|
between221560.97tussen|
third221190.98derde|
technical211300.98technische|
the community211040.99de gemeenschap|
1321730.9613|
article 721551.00artikel 7|
( 2 )21301.00( 2 )|
state207940.92lid-staat|
requirements201730.94voorschriften|
national201080.97nationale|
laws20750.97wetgevingen|
the chairman20611.00de voorzitter|
adopted20411.00vastgesteld|
this191230.89deze richtlijn|
a member state19960.96een lid-staat|
5 .19690.995 .|
if19680.97indien|
1219441.0012|
. member states shall19381.00kennis|
states186170.92lid-staten|
for182280.91voor|
conditions182050.93voorwaarden|
197218570.991972|
article 1118551.00artikel 11|
article 918480.99artikel 9|
b172510.99b|
annex ii17440.99bijlage ii|
procedure17341.00noodzakelijk|
( 3 )17191.00( 3 )|
products162070.96produkten|
be161390.91worden|
two161200.97twee|
the committee16950.96het comité|
motor16930.91motorvoertuigen|
articles16690.98de artikelen|
( e )16600.99e )|
197016550.991970|
article 816530.99artikel 8|
the member states151100.97de lid-staten|
referred to in151050.94bedoelde|
amended15710.97gewijzigd|
only15690.97slechts|
their15670.95hun|
provisions15650.96bepalingen|
: ( a )15620.98a )|
at least15500.99ten minste|
2015490.9920|
article 1015381.00artikel 10|
) ;15301.00gezien het advies van het|
special14670.97bijzondere|
1514611.0015|
2514390.9925|
october14361.00oktober|
thereof ;14321.00, inzonderheid op|
c131600.95c|
by131510.91door|
. "131310.96. "|
directives13870.96richtlijnen|
general13750.95algemene|
economic13640.95economische|
in article13610.94in artikel|
they13480.94zij|
iii13430.99iii|
proposal from the commission13391.00voorstel van de commissie|
of a13350.98van een|
december13311.00december|
competent125200.96bevoegde|
the member state121900.95de lid-staat|
country12990.98land|
by the12590.96door de|
june12581.00juni|
use12570.98gebruik|
july12561.00juli|
motor vehicles12550.97motorvoertuigen|
3012510.9830|
common12500.95gemeenschappelijke|
1812460.9918|
) of12430.98van de raad van|
3112381.0031|
197112370.991971|
for the12340.98voor de|
majority12331.00meerderheid van|
whereas the12330.97overwegende dat de|
council directive12301.00betreffende|
the representative of12291.00de vertegenwoordiger van|
a single12271.00één|
adopt12241.00alle|
of the european11630.98europese|
in annex11580.97in bijlage|
1411541.0014|
1711530.9917|
1911500.9819|
necessary11320.96voorschriften van|
must11260.98moeten|
10011141.00100|
communities10830.97gemeenschappen|
%10691.00%|
. the10570.94. de|
three10550.98drie|
the first10490.99de eerste|
the opinion of the10400.97het advies van het|
representative of10380.99vertegenwoordiger van|
the annex10371.00bijlage|
the same10370.96dezelfde|
6 .10370.986 .|
certain10360.96bepaalde|
2610361.0026|
article 1410351.00artikel 14|
article 1310261.00artikel 13|
197410241.001974|
representative of the commission10211.00vertegenwoordiger van de commissie|
date91210.96datum|
administrative9940.97administratieve|
expenditure9930.98uitgaven|
the competent9850.99de bevoegde|
chapter9730.99hoofdstuk|
first9670.97eerste|
third countries9660.97derde landen|
nationals9610.95onderdanen|
this article9451.00dit artikel|
day9410.98dag|
other9390.95andere|
shall9380.91zij|
article 129360.99artikel 12|
1 january9331.001 januari|
directly9310.98rechtstreeks|
19739281.001973|
( f )9271.00f )|
1 . the9240.981 . de|
march9210.98maart|
, in9190.96, hetzij|
that the991.00waarop|
decision81520.96beschikking|
the date8940.96de datum|
type8870.95type|
agreement8780.96overeenkomst|
services8750.98diensten|
trade8710.97handelsverkeer|
vehicle8700.93voertuig|
issued8670.94afgegeven|
d8651.00d|
list8550.96lijst|
title8480.99titel|
product8460.94produkt|
article 158331.00artikel 15|
article 3 (8320.95artikel 3 , lid|
information8320.97gegevens|
chairman8310.99voorzitter|
article 168291.00artikel 16|
238280.9723|
in accordance with the8210.98overeenkomstig|
may8190.97in de|
228191.0022|
that8151.00ter|
are8111.002 .|
shall be881.00om de|
workers71310.96werknemers|
amount7950.95bedrag|
agreements7770.96overeenkomsten|
right7570.98recht|
directive of7490.95de richtlijn van|
countries7480.96landen|
however ,7470.91evenwel|
) no7470.98nr .|
regulation ( eec )7450.98verordening ( eeg ) nr .|
market7420.95markt|
goods7400.92goederen|
article 177401.00artikel 17|
article 197391.00artikel 19|
paragraph 17370.97lid 1|
restrictions7340.99beperkingen|
without prejudice to7330.95onverminderd|
167280.9916|
to the council7240.98aan de raad|
place7240.97plaats|
the requirements7231.00aan de|
the president7230.99de voorzitter|
at the request of7220.99op verzoek van|
type approval of7211.00goedkeuring van|
) the7210.96) de|
february7211.00februari|
into force7190.98in werking|
( g )7191.00g )|
annex iii7181.00bijlage iii|
19687181.001968|
council regulation ( eec ) no7171.00van de raad van|
on the approximation of the laws of the member states relating to7161.00betreffende|
v7151.00v|
the proposal7151.00het voorstel|
draft7141.00ontwerp|
by the chairman7141.00de vertegenwoordiger van|
, to7141.00overwegende dat|
votes7141.00ontwerp|
to comply with7141.00in kennis|
the measures envisaged7141.00in overeenstemming zijn met het advies van het comité|
of the council directive7141.00van de raad|
the european economic community ,7141.00van de europese economische gemeenschap ,|
one771.00lid-staat|
in the territory of61220.93op het grondgebied van|
authorities61110.97autoriteiten|
or more6940.96of meer|
members6660.92leden|
undertakings6590.94ondernemingen|
other member states6460.93andere lid-staten|
approval6430.96goedkeuring|
( i )6410.98i )|
1 july6400.991 juli|
after6380.94na|
by the council6370.94door de raad|
of annex i6370.98bijlage i|
in particular6370.92met name|
e6340.99e|
in accordance with6330.94overeenkomstig|
article 206331.00artikel 20|
request6300.94verzoek|
appropriate6290.94passende|
notification6290.97kennisgeving|
article 186280.98artikel 18|
one or more6270.97of meer|
19626260.981962|
regulation no6251.00verordening nr .|
having6240.87gezien het|
19676240.971967|
cases6230.94gevallen|
on the6220.95betreffende de|
type of6220.98type|
2 . the6210.992 .|
the right6210.97het recht|
documents6210.96documenten|
246201.0024|
with the6200.97van het|
the council directive of6201.00de richtlijn van de raad van|
already6190.99reeds|
276181.0027|
out6180.95bijlage|
article 236170.98artikel 23|
the treaty establishing the european economic community6171.00het verdrag tot oprichting van de europese economische gemeenschap|
six6161.00zes|
before 16161.00v } } r 1|
4 . the6150.984 . de|
by a6151.00meerderheid van|
january6151.00januari|
council directive of6151.00betreffende|
9 .6140.999 .|
april6131.00april|
, and in particular6131.00, inzonderheid op|
iv6131.00iv|
between the6121.00tussen de|
the type approval of motor vehicles and their trailers6121.00noodzakelijk|
in accordance with the opinion of the committee6121.00in overeenstemming zijn met het advies van het comité|
take6121.00de voorschriften van|
as6120.98worden|
it6111.00dat het|
it is690.98lid-staat|
, and661.00100|
in order to661.00binnen|
19 december 1972661.0019 december 1972|
to be661.00, hetzij|
to51140.88het|
sugar51120.94suiker|
basic seed51070.94basiszaad|
another5930.92een andere lid-staat|
procedure laid down in article5720.97volgens de|
of the commission5570.98van de commissie|
( 2 ) of the treaty5550.99, lid 2 , van het verdrag|
category5520.96categorie|
the agreement5450.98de overeenkomst|
number of5440.99aantal|
directive no5430.99richtlijn nr .|
month5430.91maand|
the country of destination5420.91het land van bestemming|
veterinarian5400.99dierenarts|
295390.9929|
regulation (5370.98nr .|
official veterinarian5350.98officiële dierenarts|
the competent authorities5340.93de bevoegde autoriteiten|
feedingstuffs5340.97veevoeders|
of regulation ( eec ) no5330.97van verordening ( eeg ) nr .|
possible5320.98mogelijk|
years5310.97jaren|
) of the treaty5310.97, van het verdrag|
procedure laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty5310.99van artikel 43 , lid 2 , van het verdrag|
children5300.97kinderen|
in paragraph5270.96in lid|
of the agreement5270.98van de overeenkomst|
another member state5260.97een andere lid-staat|
. the commission5260.98. de commissie|
in the5260.93in de|
than5250.96dan|
, p .5250.97, blz .|
type approval5250.96goedkeuring van|
methods5240.95methoden|
whereas ,5240.92; dat|
referred to in article5220.98de in artikel|
to the5220.92gemeenschap|
item5221.00punt|
annexes5220.99de bijlagen|
trailers5221.00aanhangwagens|
publication5210.96bekendmaking|
within the community5200.99binnen de gemeenschap|
in paragraph 15181.00in lid 1|
subparagraph5180.98alinea|
provisions of5180.96bepalingen van|
in annex ii5180.99bijlage ii|
at5170.97ten minste|
technical progress5171.00vooruitgang|
each member state5170.95iedere lid-staat|
apply to5160.96van toepassing op|
the manufacturer5150.98de fabrikant|
categories5150.96categorieën|
international5151.00internationale|
member states may5151.00de lid-staten kunnen|
document5141.00certificaat|
eec initial verification5141.00eerste e.e.g.-ijk|
such5140.92indien|
1 . member states shall5130.981 . de lid-staten|
to the treaty5120.98de europese economische gemeenschap|
on the approximation of the laws of the member states relating to the5121.00inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-staten betreffende de|
325121.0032|
before5110.97v } } r|
the measures to be adopted . the5101.00meerderheid van|
member states .5101.00lid-staten .|
live5101.00levende planten en produkten van de bloementeelt|
one month5101.00maand|
215101.0021|
two axles5101.00twee assen|
satisfy5101.00de nationale|
and which5101.00twee assen|
no member state may refuse5101.00niet weigeren|
plants5101.00levende planten en produkten van de bloementeelt|
( h )5101.00h )|
the council of the european591.00de raad van de europese|
brussels580.98te brussel|
the requirements of581.00de voorschriften van|
26 july 1971571.0026 juli 1971|
4 march 1974571.00van 4 maart 1974|
( 4 )561.00( 4 )|
into561.00na|
of its561.00binnen|
laid down in551.0013|
either551.00, hetzij|
1972 .551.001972 .|
worker41890.92werknemer|
meat41720.96vlees|
he41100.91hij|
certified seed4700.95gecertificeerd zaad|
( 1 ) (4670.96, lid 1 , sub|
procedure laid down in4660.91volgens de|
varieties4650.92rassen|
bovine animals4620.95runderen|
days4590.96dagen|
fresh4590.95vers|
death4570.94overlijden|
authority4530.93autoriteit|
official4390.94officiële|
the procedure4390.92procedure|
shall apply by analogy4380.99van overeenkomstige toepassing|
variety4360.96ras|
contracts4350.97contracten|
article 434350.98artikel 43|
the competent authority4340.98de bevoegde autoriteit|
average4340.98gemiddelde|
slaughterhouse4340.97slachthuis|
verification4330.99eerste e.e.g.-ijk|
of regulation4330.93van verordening|
paragraph4310.96in lid|
establishment4300.93vestiging|
the other member states4280.94de overige lid-staten|
eec4270.96eerste|
decisions4270.91besluiten|
the following4260.91:|
should4260.89overwegende dat|
prohibition4260.95verbod|
an official veterinarian4230.99een officiële dierenarts|
by an official veterinarian4230.99een officiële dierenarts|
freedom to provide services4221.00het vrij verrichten van diensten|
territory of4220.92grondgebied van|
in accordance with article4210.94overeenkomstig artikel|
the second4210.96tweede|
the common market4201.00de gemeenschappelijke markt|
the court of justice4201.00het hof van justitie|
the right to4200.93het recht|
concluded4190.97gesloten|
. the member states shall4190.98. de lid-staten|
without4190.93onverminderd|
must be4190.95moeten|
) (4190.99, sub|
f4191.00f|
regulations4180.94verordeningen|
284181.0028|
of article4180.96alinea ,|
provided for in4180.93bedoelde|
agricultural products4180.98landbouwprodukten|
type-approval4180.98goedkeuring van|
article 2 (4180.99artikel 2 , lid|
particulars4180.92gegevens|
dispute4170.96geschil|
quality4170.97kwaliteit|
in accordance with the procedure laid down in article4171.00volgens de procedure van artikel|
quality standards4170.95kwaliteitsnormen|
the common customs tariff4171.00het gemeenschappelijk douanetarief|
pursuant to4170.98krachtens|
year4160.99jaar|
by the commission4160.96door de commissie|
obligations4160.97verplichtingen|
prohibited4160.99verboden|
opinions4160.95adviezen|
the common4150.96de gemeenschappelijke|
cereal seed4150.98zaaigranen|
article 774151.00artikel 77|
industry4150.96industrie|
production4141.00produktie|
a category4141.00een categorie|
pursuant to article 14141.00krachtens artikel 1|
to the commission4140.97aan de commissie|
at the latest4140.95uiterlijk|
approve4140.91goed|
of the common agricultural policy4131.00van het gemeenschappelijk landbouwbeleid|
proposals4130.98voorstellen|
of motor vehicles4130.97van motorvoertuigen|
shall adopt4130.98stelt|
and in particular4130.97, inzonderheid op|
394131.0039|
and in4130.94, inzonderheid op|
part4130.97deel|
second4120.98tweede|
- the4121.00- de|
therefore4121.00derhalve|
the treaty establishing the european4121.00het verdrag tot oprichting van de europese|
. if4120.98. indien|
of regulation ( eec ) no 729/704120.98van verordening ( eeg ) nr . 729/70|
% of the4121.00% van|
o4121.00o|
paragraph 24121.00in lid 2|
whereas it is4110.97dat het|
of the common customs tariff4111.00van het gemeenschappelijk douanetarief|
the competent authorities of the member states4111.00de bevoegde instanties van de lid-staten|
1970 on the4111.001970|
carried out4101.00volgens|
be carried out4101.00volgens|
. the competent authorities of4101.00. de bevoegde instanties van|
conform to the approved prototype4101.00prototype|
of the member states4100.97van de lid-staten|
forthwith4101.00onverwijld|
eec pattern approval4101.00eerste e.e.g.-ijk|
. in4100.97. in|
article 264100.97artikel 26|
the list4101.00lijst|
type-approval of4101.00goedkeuring van|
accepted for certification490.99voor goedkeuring|
appropriate measures491.00passende maatregelen|
article 22491.00artikel 22|
of the community491.00van de gemeenschap|
the european communities491.00de europese gemeenschappen|
amended by491.00gewijzigd bij|
road491.00het wegverkeer|
of vehicles481.00over|
no longer481.00niet meer|
and of the481.00en van de|
comply with481.00van deze richtlijn|
consultations481.00overleg|
motor vehicle481.00te nemen|
all member states481.00alle lid-staten|
the main481.00wordt|
community methods of sampling and analysis for the481.00bemonsterings - en analysemethoden|
of the council directive of 6 february 1970481.00van de richtlijn van de raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan|
the treaty establishing the european economic community ,481.00het verdrag tot oprichting van de europese economische gemeenschap|
the council , acting by a qualified majority481.00met gekwalificeerde meerderheid van stemmen|
comply481.00voldoen|
to the committee481.00de vertegenwoordiger van|
remedies481.00rechtsmiddelen|
technical requirements481.00de technische voorschriften|
either on his own initiative or at the request of the representative of a member state .481.00initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lid-staat|
article 29471.00artikel 29|
, with470.99, met|
the technical471.00de technische voorschriften|
7 .471.007 .|
in this471.00van het|
annex iv461.00bijlage iv|
ensure that the451.00gebracht|
( 5 )451.00( 4 )|
and shall441.001 .|
a vehicle441.00een voertuig|
bring441.00op 1|
x441.00x|
service441.00het in|
ensure441.00waarop|
which they441.002 .|
vehicle ;441.00, hetzij|
differ441.00verschillen|
in addition441.00, hetzij|
as to441.00om de|
at brussels441.00( 1 )|
so441.00om de|
the institution33750.89het orgaan|
the regulation32220.94de verordening|
members of31600.97gezinsleden|
of the member state31310.91van de lid-staat|
court3710.97het hof|
feeding-stuffs3710.97veevoeders|
the court3700.96het hof|
article 85 (3660.91artikel 85 , lid|
public3600.97openbare|
aid3560.94steun|
activities3540.90werkzaamheden|
social3540.93sociale|
members of his family3450.96zijn gezinsleden|
( 1 ) of3440.97, lid 1 , van|
vocational training3420.95beroepsopleiding|
the amount of3420.89het bedrag|
advisory committee3400.99raadgevend comité|
on the marketing of3390.98het in de handel brengen van|
the procedure laid down in article3380.95de procedure van artikel|
label3380.99etiket|
of destination3360.96van bestemming|
number3350.93aantal|
incapacity3350.90arbeidsongeschiktheid|
( eec ) no3350.95( eeg ) nr .|
the country3350.94het land|
the conditions3340.96voorwaarden|
annual3330.97jaarlijkse|
country of destination3310.94land van bestemming|
the case3300.94geval|
and concerted practices3300.96en onderling afgestemde feitelijke gedragingen|
the following shall be substituted for3290.96wordt als volgt gelezen :|
section3291.00afdeling|
undertaking3290.94onderneming|
period3280.95termijn|
( 2 ) (3280.94lid 2 , sub|
competent authorities3270.95de bevoegde autoriteiten|
initial verification3271.00eerste e.e.g.-ijk|
the label3250.95het etiket|
exporting country3250.96land van verzending|
the intervention agency3250.95het interventiebureau|
article 85 ( 1 )3250.92artikel 85 , lid 1 ,|
( ii )3240.98ii )|
on3240.92en|
the competent authorities of3240.96de bevoegde|
l .3241.00l .|
human3240.90consumptie|
the introduction3230.97de overbrenging|
substances3220.98stoffen|
contagious3220.97besmettelijke|
intra-community trade3220.91het intracommunautaire handelsverkeer|
members of the3210.97de commissies van de|
amounts3210.94bedragen|
773201.0077|
is3200.92is|
value3200.95waarde|
of feedingstuffs3200.95van veevoeders|
vehicles3200.96motorvoertuigen|
of annex3200.99bijlage i|
beneficiaries3200.98begunstigden|
) ,3190.96) ,|
raw sugar3190.96ruwe suiker|
separate directive3190.97bijzondere richtlijn|
persons3190.91personen|
official examination3190.98bij een officieel onderzoek is|
of this directive3191.00van deze richtlijn|
marketing year3191.00verkoopseizoen|
. article3190.94. artikel|
turkey3180.98turkije|
departments3181.00departementen|
the measures3180.91advies|
institutions3180.93instellingen|
inspection3180.96keuring|
in its territory3180.96op zijn grondgebied|
the competent authority of3181.00de bevoegde autoriteit van|
. member states3180.93. de lid-staten|
residence permit3170.96verblijfskaart|
entry into force of3171.00inwerkingtreding van|
difficulties3170.99moeilijkheden|
exhaust3160.94uitlaatinrichting|
authorities of the3160.88autoriteiten van|
from spreading3160.92verbreiding|
30 june3161.0030 juni|
community rules3160.96communautaire bepalingen|
the consignor3161.00de afzender|
refund3160.95restitutie|
prevent3160.92verbreiding|
harmful3160.99schadelijke organismen|
officials3160.99ambtenaren|
table3160.98tabel|
units of account3151.00rekeneenheden|
quantities3150.99hoeveelheden|
calculated3150.91berekend|
article 4 (3151.00artikel 4 ,|
representatives3150.91vertegenwoordigers|
declaration3150.98verklaring|
regulation ( eec ) n3150.98verordening ( eeg ) nr .|
proposal3150.93voorstel|
the opinion of3150.94het advies|
system3150.99stelsel|
organisms3151.00organismen|
a slaughterhouse3150.90een slachthuis|
concerned3150.96de betrokken|
the conditions laid down in annex ii3150.91in bijlage ii|
standard quality3141.00standaardkwaliteit|
level3140.98geluidsniveau|
sound level3140.98geluidsniveau|
pursuant to article3140.91krachtens artikel|
of the president3141.00de voorzitter en de leden van de commissie ,|
di3140.96di|
) oj no3140.96, blz .|
calendar year3140.99kalenderjaar|
) in3140.95) in|
be adopted3140.87stemmen|
member states and3130.92lid-staten en|
his3130.96diens|
restrict3130.88beperken tot|
article 453130.94artikel 45|
article 283131.00artikel 28|
component3130.99element|
353130.9835|
1 july 19723131.001 juli 1972|
any3130.88wordt|
common agricultural policy3131.00gemeenschappelijk landbouwbeleid|
account3130.91rekening|
in articles3130.98de artikelen|
the various3131.00de verschillende|
1 . the member states shall3130.981 . de lid-staten|
analysis3130.96analysemethoden|
to control3130.88voorkoming|
. the commission shall3120.93. de commissie|
stringent requirements3120.87minder strenge eisen|
financial3121.00financiële|
of the high authority3121.00de commissies van de|
commissions3121.00de commissies van de|
of member states3120.97van de lid-staten|
rules for the application of this article3120.98van dit artikel|
the request3121.00van een lid-staat|
cutting plant3120.95uitsnijderij|
harmonisation3120.99harmonisatie|
the following shall be substituted for article3120.91wordt als volgt gelezen :|
acceptance3120.97toelating|
, however ,3120.93evenwel|
article 353121.00artikel 35|
on the market3120.93in de handel|
regard to the3120.87gezien het|
for a3120.94voor een|
to the country of destination3120.98naar het land van bestemming|
name and address3111.00naam en|
general programmes3111.00programma's|
pigmeat3111.00varkensvlees|
of regulation ( eec ) no 1696/713111.00van verordening ( eeg ) nr . 1696/71|
or administrative3110.98bestuursrechtelijke bepalingen|
the standing veterinary committee3111.00permanent veterinair comité|
should be3110.98overwegende dat|
seed potatoes3111.00pootaardappelen|
paragraph of article3111.00alinea ,|
approval of3110.96goedkeuring van|
article 213110.97artikel 21|
933110.9893|
to the french overseas departments3111.00op de franse overzeese departementen|
measuring instruments3110.91meetmiddelen|
for human consumption3110.96voor menselijke consumptie|
relating to3110.97inzake|
the european atomic energy community3101.00europese gemeenschap voor atoomenergie|
working days3100.96werkdagen|
on a proposal from the commission ,3101.00op voorstel van de commissie|
annex v3101.00bijlage v|
article 303101.00artikel 30|
( iii )3101.00iii )|
also3100.96eveneens|
the eec3100.99eerste|
8 .3100.998 .|
nationals of member states3100.96onderdanen van de lid-staten|
characteristics3100.97kenmerken|
who3100.98niet|
report3101.00verslag|
) and (3100.97) en|
new3100.97nieuwe|
shall be deleted .3100.96geschrapt .|
the seller3101.00de verkoper|
in the official journal of the european communities3101.00in het publikatieblad van de europese gemeenschappen|
within one month3101.00maand|
parts of3100.96delen van|
motor vehicles and their trailers391.001970|
offal391.00slachtafvallen|
act391.00akte|
installations391.00installaties|
50391.0050|
considered to be390.94beschouwd|
satisfying less stringent requirements391.00minder strenge eisen|
of a member state391.00op verzoek van|
article 87391.00artikel 87|
the commission or391.00de commissie of|
required under390.98voorgeschreven|
the provisions390.96de bepalingen|
defined391.00omschreven|
request of391.00op verzoek|
four391.00vier|
case390.98geval|
a copy of391.00een afschrift|
the competent authorities of the391.00de bevoegde autoriteiten van|
; whereas ,390.98; dat|
, 7 and380.96, 7 en|
considered380.95beschouwd|
termination of service381.00beëindiging van de dienst|
directive of 6 february 1970381.00van 6 februari 1970|
the community market380.96verstoringen|
the commission ,381.00de commissie ,|
council regulation381.00van de raad van|
six months381.00zes maanden|
certificate380.97gezondheidscertificaat|
i ,381.00i ,|
the emoluments of381.00niet zijn benoemd tot leden van de|
" article381.00" artikel|
used380.96gebruikt|
introduction381.00op de|
whom381.00wie|
set381.0015|
of 30381.00van 30|
official controls of feedingstuffs381.00volgens|
following380.96volgende op|
in item381.00punt|
reasons370.96redenen|
1975371.001975|
field370.96veldkeuring|
and methods of370.96voorschriften|
the general programmes371.00de algemene programma's|
of motor vehicles and their trailers371.001970|
annexed to371.00aan|
immediately371.00onmiddellijk|
taken371.00genomen|
and the371.00;|
, as last amended by371.00) , laatstelijk gewijzigd bij|
not later than371.00uiterlijk|
co-operation371.00samenwerking|
shall meet371.00bijeen|
22 november 1973371.0022 november 1973|
which370.98zij|
cooperation371.00samenwerking|
article 7 (371.00artikel 7 , lid|
type of vehicle371.00type voertuig|
differences371.00ongelijkheid|
to ensure that371.00bij het in de handel brengen|
refuse to371.00weigeren|
experience371.00ervaring|
of any370.98of het|
for the purposes of this directive361.00in deze richtlijn wordt|
regions361.00gebieden|
risk361.00gevaar voor|
fitted361.00twee assen|
and shall forthwith inform the361.00stellen de|
24 july 1973360.96van 24 juli 1973|
, or361.00, of|
control361.00overwegende dat in de|
defined in360.96omschreven|
of a category satisfying less stringent requirements .361.00waaraan minder strenge eisen zijn gesteld|
withdrawal of eec type-approval361.00in kennis van de|
of the regulation361.00van de verordening|
, and in particular article361.00van de raad van|
the latter361.00. deze|
fitted with361.00twee assen|
difficulties in361.00moeilijkheden|
once361.00zodra|
the protection of361.00van de bescherming van|
the commission may361.00onverwijld|
carry361.00bestemd|
certain member states have for361.00sommige lid-staten|
member states must361.00dat de lid-staten|
which shall361.00onverwijld ter kennis|
throughout the community361.00in de gehele gemeenschap|
of 6 february 1970 on the approximation of the laws of the member states relating to the type approval of motor vehicles and their trailers361.00van de raad van|
, where necessary ,361.00hem|
additional or stricter provisions361.00aanvullende of strengere voorschriften|
. if the member state which has granted eec type-approval361.00hem|
( j )361.00j )|
vi361.00vi|
1 . member states361.001 . de lid-staten|
the technical requirements361.00de technische voorschriften|
the type361.00van de raad|
of 6 february 1970 on the361.00richtlijn van de raad|
title iii361.00titel iii|
the member state concerned361.00de betrokken lid-staat|
of 6361.00van 6|
. if the361.00verzoek van een lid-staat|
the matter361.00voorgelegd|
having regard to council regulation ( eec ) no361.00van de raad van|
abolish361.00de lid-staten heffen|
nature360.98aard|
laying down the conditions and procedure for applying the tax for the benefit of the european communities361.00tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de europese gemeenschappen|
in the annex361.00in de bijlage|
the official veterinarian361.00de officiële dierenarts|
the choice of the361.00de keuze van de|
article 1 (361.00artikel 1 , lid|
from spreading ;361.00in de gehele gemeenschap|
an epizootic disease361.00tijdelijk verbieden of beperken|
a health certificate361.00gezondheidscertificaat|
having regard to the general programme for the abolition of restrictions on freedom361.00gelet op het algemeen programma voor de opheffing van de beperkingen van|
the commission thereof .361.00stellen de|
of this361.00dan|
article 85 ( 1 ) of the treaty361.00van artikel 85 , lid 1 , van het verdrag|
if there is361.00tijdelijk verbieden of beperken|
an outbreak of361.00tijdelijk verbieden of beperken|
power361.00bestemd|
as follows :361.00als volgt|
of the common market361.00van de gemeenschappelijke markt|
outside the351.00buiten|
33351.0033|
be applied351.00dezelfde|
set out in351.00indien|
each351.00dezelfde|
10 .351.0010 .|
4 june 1973351.00van 4 juni 1973|
13 .351.0013 .|
1973 .341.001973 .|
12 .341.0012 .|
: a .341.00a .|
these341.00door|
ii .341.00ii .|
use of341.00gebruik van|
4 june 1974341.004 juni 1974|
22 march 1971341.00van 22 maart 1971|
september341.00september|
applied341.00dezelfde|
12 october 1971331.0012 oktober 1971|
commission .331.00is ,|
by this331.00waarop|
force331.001 .|
under the331.00rechtsmiddelen|
20 december 1971331.00van 20 december 1971|
this directive :331.00de volgende|
, to the331.00hebben|
under331.00na|
chapter v331.00hoofdstuk v|
the eec type-approval331.00, hetzij|
covered331.00is ,|
wheels331.00bestemd|
of each331.00, hetzij|
for the council331.00te|
necessary for331.00om de|
specially331.00speciaal|
subject331.00, hetzij|
in such331.00lid-staat|
, and in331.00100|
17 december 1973331.00van 17 december 1973|
mark331.00mogen|
, bring331.00op 1|
covered by331.00waarop|
than 1331.00op 1|
so as to331.0013|
institution28010.97orgaan|
the institution of22320.95het orgaan van|
the institution of the21840.95het orgaan van de|
periods21540.95tijdvakken|
insurance21270.93verzekering|
the territory of21080.93op het grondgebied van|
implementing regulation21050.95toepassingsverordening|
institution of21030.95orgaan van|
insurance periods2730.95tijdvakken van verzekering|
certified2660.94gecertificeerd|
the person concerned2630.90betrokkene|
more2580.89of meer|
or more member states2560.95of meer lid-staten|
laid down2550.86volgens de|
the administrative commission2550.98de administratieve commissie|
by the institution of2510.88door het orgaan van|
852500.9985|
scheme2490.97stelsel|
the competent institution of2470.98het bevoegde orgaan van|
( 2 ) of2470.972 , van|
instruments2470.96meetmiddelen|
social security2460.98sociale|
of his family2460.94zijn gezinsleden|
two or more2460.94twee of meer|
quantity2450.88hoeveelheid|
the member2440.88de bevoegde|
destination2440.92bestemming|
to benefits in2430.88op verstrekkingen|
two or more member states2430.94twee of meer lid-staten|
the amount2410.89het bedrag|
occupational disease2410.92beroepsziekte|
of the court2410.91het hof|
of the member2400.92de bevoegde|
authorities of2400.94autoriteiten van|
infrastructure2390.95wegen|
of this regulation2370.86van deze verordening|
where appropriate2360.91eventueel|
material2340.94teeltmateriaal|
tractor2330.93trekker|
separate2330.96bijzondere|
associations of undertakings2330.91ondernemersverenigingen|
public service2310.94openbare|
in accordance with the procedure2310.88volgens de procedure van artikel|
fresh meat2310.88vers vlees|
the advisory committee2300.94het raadgevend comité|
toxic products2301.00giftige produkten|
acting in accordance with the voting procedure laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty on a proposal from the commission2290.95op voorstel van de commissie|
periods of2290.91van arbeid|
member of2290.93lid van|
of the commission or of the court2290.97van de commissie of van het hof|
investigation2280.88verificatie|
jrc2270.97g.c.o .|
treaty2270.93het verdrag|
propagation2270.94teeltmateriaal|
the country of2270.95het land|
price2270.88een|
the average2260.99gemiddelde|
their families2260.88hun gezinsleden|
french2260.98franse|
member of the commission or of the court2250.97lid van de commissie of van het hof|
group2250.89groepering|
authorities of the member states2251.00autoriteiten|
of a member state other than2240.92van een andere lid-staat dan|
contaminated2240.96besmette|
network2240.92informatienet|
) ( a )2240.91, sub a )|
contributions2240.96premies|
members of their families2230.93hun gezinsleden|
the directive of2230.92de richtlijn van|
employer2230.94werkgever|
article 85 ( 3 )2220.93lid 3|
in the case of2221.00geval van|
shall be added2220.88toegevoegd :|
capital2220.97kapitaal|
movement2220.99verkeer|
by the competent authority of2220.98door de bevoegde autoriteit van|
the institution of the member2210.87het orgaan van de lid-staat|
optional2210.97vrijwillige|
marketing2210.93verkoopseizoen|
article 692210.98artikel 69|
( 1 ) ( a )2211.00, lid 1 , sub a )|
levy2210.94heffing|
the member states shall2210.87maatregelen|
however2210.88evenwel|
recognition2210.98erkenning|
eec type-approval2200.93e.e.g.-goedkeuring|
basic material2200.97basisteeltmateriaal|
regard to2200.86) ,|
weight2200.95maximumgewicht|
( 1 ) ( b )2200.97, lid 1 , sub b )|
) if2191.00) indien|
exemption2190.95vrijstelling|
loading2190.87inlading|
the institution of the member state2190.94het orgaan van de lid-staat|
authority of2190.90autoriteit van|
granted2190.93verleend|
suspension2190.87schorsing|
intervention agency2180.90interventiebureau|
competent authorities of the member states2181.00de bevoegde autoriteiten|
by the council acting in accordance with the2180.94door de raad|
petroleum2180.92aardolieprodukten|
invalidity benefits2180.94invaliditeitsuitkeringen|
by the competent authority of the2180.95door de bevoegde autoriteit van de|
separate directives2170.92bijzondere richtlijnen|
fruit2170.97vruchten|
article 46 ( 2 )2171.00artikel 46 , lid 2 ,|
periods of employment2170.97tijdvakken van arbeid|
c.i.f . price2170.99c.i.f.-prijs|
distribution2170.96de distributie|
432171.0043 ,|
article 572170.94artikel 57|
law2170.94wetgeving ,|
public service obligations2171.00openbare dienstverplichtingen|
rules2160.85communautaire bepalingen|
conform2160.96overeenstemming|
occupational diseases2160.91beroepsziekten|
information document2161.00inlichtingenformulier|
germination2161.00kiemkracht|
article 382161.00artikel 38|
agreements , decisions and concerted practices2161.00overeenkomsten , besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen|
voluntary2161.00vrijwillige of|
petroleum products2160.96aardolieprodukten|
free2161.00het vrije|
when2160.98bij de|
death ( pensions )2161.00overlijden ( pensioenen )|
regulation ( euratom , ecsc , eec ) no2160.97nr .|
the intervention2160.94het interventiebureau|
same2160.96dezelfde|
meters2160.98vloeistofmeters|
of establishment2151.00vestiging|
the commission shall2150.89legt|
by an2150.89een officiële dierenarts|
actual2151.00werkelijke|
of the first2150.98van de eerste|
" in2151.00- in de|
molasses2150.99melasse|
common customs tariff2150.87het gemeenschappelijk douanetarief|
accidents2150.94arbeidsongevallen|
nationals of2150.94onderdanen van|
the united kingdom2151.00het verenigd koninkrijk|
- "2151.00wetgeving ,|
seats2140.99zitplaatsen|
the words "2140.95de woorden "|
the last2140.99laatste|
law ;2140.97- in de|
ecsc2140.97eeg , euratom|
the employer2140.89de werkgever|
undertakings concerned2140.94de betrokken ondernemingen|
accidents at work2140.96arbeidsongevallen|
a regulation2140.97een verordening|
checks2140.85controles|
provide2140.97verrichten van diensten|
foodstuffs2140.87levensmiddelen|
) :2140.98, wordt als volgt gelezen :|
entry into force of this regulation2141.00inwerkingtreding van deze verordening|
n2141.00nr .|
shall be amended as follows : 1 .2140.93wordt als volgt gewijzigd :|
voluntary or optional continued insurance2140.96vrijwillige of|
member state or2141.00lid-staat of|
an official2140.91een officiële dierenarts|
552140.95artikel 55|
article 5 (2140.99artikel 5 , lid|
distribution of2141.00de distributie van|
bodies2140.95organen|
abuse2140.98misbruik|
i and2140.97ii voor|
free movement2140.94het vrije|
the procedure laid down in2140.93volgens de procedure van artikel|
annex a2131.00bijlage a|
members of the commission2131.00leden van de commissie|
minimum2131.00bij|
the name2130.89de naam|
age2130.95leeftijd|
policy2130.94gemeenschappelijk landbouwbeleid|
places2130.98plaatsen|
comes2131.00herkomst|
regulation ( eec ) no 391/682130.94verordening ( eeg ) nr . 391/68|
eec , euratom2130.95eeg , euratom|
b )2131.00b )|
july 19722131.00juli 1972|
principle2131.00beginsel|
transport by rail , road and inland waterway2130.94het vervoer per spoor , over de weg en over de binnenwateren|
rear-view mirrors2130.97achteruitkijkspiegels|
on the world market2130.96de wereldmarkt|
professional or trade activity2130.97beroepswerkzaamheden|
approved2130.97met het|
liability2130.96aansprakelijkheid|
the competent central authority of2130.97de bevoegde centrale|
) it2130.91) het moet|
: (2130.97a )|
782131.0078|
ii for2131.00ii voor|
unless2120.97, tenzij|
the information document2120.87inlichtingenformulier|
france2121.00frankrijk|
veterinary experts2121.00deskundigen|
the member state which2121.00de lid-staat die de|
officials of2120.91de functionarissen van|
resistant2120.88resistent|
in accordance with the voting procedure laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty2120.97volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het verdrag|
conform to the2120.88overeenstemming|
exhaust system2120.97uitlaatinrichting|
% of2121.00% van|
prices2120.98minimumprijzen bij uitvoer|
value added tax2121.00belasting over de toegevoegde waarde|
treatment2120.96behandeling|
article 69 ( 1 )2120.98artikel 69 , lid 1 ,|
in the case of article2121.00in het geval van artikel 24 -|
the council directive2121.001970|
insurance or2120.85tijdvakken van verzekering of van arbeid|
freedom of establishment2120.91de vrijheid van vestiging|
minimum export2120.90minimumprijzen bij uitvoer|
biodegradability2120.98biologische afbreekbaarheid|
checking2120.95controle|
certificate of conformity2121.00certificaat van overeenstemming|
512121.0051|
of the other member states2121.00de bevoegde instanties van de overige lid-staten|
passport2120.97paspoort|
loans2120.96leningen|
consumption2120.97consumptie|
travellers2110.89reizigers|
results2110.98resultaten|
the difference between2111.00het verschil tussen|
frontier workers2110.97grensarbeiders|
manufacturer2111.00fabrikant|
by the competent2110.97door de bevoegde|
of 14 june 1966 on the marketing of2110.961966|
the number of2110.97het aantal|
1234/712110.981234/71|
the common agricultural policy2111.00het gemeenschappelijk landbouwbeleid|
402111.0040|
orphans2110.92wezen|
human consumption2111.00menselijke consumptie|
maternity2110.98moederschap|
( 2 ) ( b )2110.94, lid 2 , sub b ) ,|
shares2110.94aandelen|
55 ( 1 )2110.93artikel 55 , lid 1 ,|
942110.9794|
the competent central authority of the2111.00de bevoegde centrale autoriteit van|
harvested2110.98geoogst|
by the community2110.94door de gemeenschap|
, the commission may2110.89kan de commissie|
article 4 ( 2 )2110.96artikel 4 , lid 2|
in question2110.95de betrokken|
referred to in (2110.94de sub|
within the2110.91binnen de gemeenschap|
of 26 july 19712111.001971|
slaughterhouses2111.00slachthuizen|
the institution of another member state2110.93het orgaan van een andere lid-staat|
taken into account2110.98in aanmerking|
this pest2111.00dit schadelijke organisme|
for animal feed2100.96voor voederdoeleinden|
certificates2101.00certificaten|
1 . the commission2100.951 . de commissie|
for the carriage of2100.96voor het vervoer van|
the staff regulations2100.94het statuut|
the officials of2100.87de functionarissen van|
directive of 302101.00van 30|
the members2100.94de leden|
practice2101.00gedragingen|
the council , acting in accordance with the voting procedure laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty2100.88volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het verdrag|
officials of the2100.87de functionarissen van|
application2100.94aanvraag|
sound level and2101.00de uitlaatinrichting|
is acquired under2101.00wordt ontleend|
lists2100.98lijsten|
the day2100.99de dag|
assistance2100.96bijstand|
in article 12101.00de in artikel 1|
ensure that2100.97zorg voor|
in accordance with the procedure laid down in article 192100.97de procedure van artikel 19|
agreements , decisions and practices2101.00overeenkomsten , besluiten en gedragingen|
, in particular2100.94met name|
amendments2100.97wijzigingen|
its territory2100.97zijn grondgebied|
tests2100.94het vergelijkend onderzoek|
" 1 .2101.00" 1 .|
arrival2100.93aankomst|
the undertaking2100.97de onderneming|
health problems affecting intra-community trade in2101.00op het gebied van het|
19692101.001969|
proof of2100.96geen faillissement heeft plaatsgehad ,|
agricultural or forestry2100.94wielen|
the competent authorities of the other member states2100.91de bevoegde instanties van de overige lid-staten|
a certificate2100.87een certificaat van overeenstemming|
the approved2100.95met het|
opinion of the2100.95advies|
74 (2101.00artikel 74 , lid|
as soon as possible2101.00zo spoedig mogelijk|
article 392101.00artikel 39|
this directive .2100.85bijlage|
regulation no 32101.00verordening nr . 3|
is to be made2101.00verificatie moet|
of feeding-stuffs2100.97van veevoeders|
with2100.94, met uitzondering van|
identity2100.89de identiteit|
p .290.94, blz .|
checked290.92gecontroleerd|
article 15 (290.96artikel 15 , lid|
on the marketing of seed290.87pootaardappelen|
shall adopt the291.00maatregelen vast|
to ensure290.96te waarborgen|
prevent it from spreading290.88voorkoming|
nationality290.90nationaliteit|
. where290.95. wanneer|
council directive no290.98richtlijn nr .|
paragraphs290.95leden|
, unless290.94, tenzij|
experts291.00deskundigen|
sent290.87verzonden|
from the commission290.88van de commissie ,|
effect290.97van gelijke werking|
the exhaust system290.97de uitlaatinrichting|
financial year290.98begrotingsjaar|
prohibit290.97verbieden|
marks290.94merken|
equal290.94gelijk|
carriage of goods291.00goederenvervoer|
activities of self-employed persons290.94anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden|
where290.98waar|
63291.0063|
" .290.93" .|
twelve291.00twaalf|
community methods of290.95analysemethoden|
actual value291.00werkelijke waarde|
reference prices291.00referentieprijzen|
62290.9462|
agricultural290.94landbouwprodukten|
of the common291.00van het gemeenschappelijk|
accession290.98toetreding|
his representative291.00zijn lasthebber|
directives of281.00en betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen|
referred to280.8926|
toxic281.00giftige|
of the investigation280.91melding|
50 %281.0050 %|
in accordance with the same procedure281.00volgens dezelfde procedure|
the laws280.87inzake|
article 113281.00artikel 113|
. (280.95, blz .|
for each280.87elk|
the entry into force of this regulation280.95de inwerkingtreding van deze verordening|
establishment and281.00van vestiging en|
reference price281.00referentieprijs|
grade280.94% voor ambtenaren van|
permit281.00, kunnen|
freedom of movement for workers280.94het vrije verkeer van werknemers|
one of280.94een van|
carcases280.94varkens|
procedures281.00procedures|
type which280.87het goedkeuringsformulier|
the c.i.f . price280.97de c.i.f.-prijs|
of transport280.93vervoer|
conform to the approved280.87met het goedgekeurde prototype|
of eec type-approval280.87van de e.e.g.-goedkeuring|
down280.97toepassing|
incorrect280.95onjuiste|
a certificate of conformity280.87een certificaat van overeenstemming|
components280.92bestanddelen|
language280.94taal|
post mortem280.98na het slachten|
periods of insurance or employment281.00tijdvakken van verzekering of van arbeid|
given280.89in bijlage|
the model281.00model|
shall take280.87de produktie|
the approved prototype280.87prototype|
treated280.94behandeld|
label shall281.00op het etiket vermeld|
...280.95...|
comparative tests281.00. de commissie stelt overeenkomstig de procedure van artikel 21 de|
1 . the member states shall require that280.891 . de lid-staten schrijven voor dat|
transit280.88doorvoer|
model281.00model|
periodic penalty payment280.95dwangsom|
the committee shall280.95het comité|
the member state which has granted280.87de lid-staat die de e.e.g.-goedkeuring heeft verleend ,|
in carrying out280.87personeelsleden van de commissie|
sealing280.87verpakking ,|
seal280.91van de officiële|
be communicated280.99vermelding van de|
resistant to281.00resistent|
the competent authority of the281.00de bevoegde autoriteit van de|
referred to in article 1281.00de in artikel 1|
type-approval certificate ,280.87nieuw goedkeuringsformulier|
, 7280.95, 7|
from the provisions of280.87voorzien voor|
periodic penalty payments281.00dwangsommen|
the state280.96de staat|
in their280.96in hun|
to prevent280.87voorkoming|
guarantee280.94afdeling garantie|
comply with the281.00voorschriften van|
speed281.00maximumsnelheid|
single280.87)|
( d ) which has been found by official examination to satisfy the above-mentioned conditions .281.00d ) waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat bovenbedoelde voorwaarden zijn vervuld .|
quantitative281.00kwantitatieve|
) where281.00) indien de|
proposal from the281.00voorstel van de|
the decision280.94beschikking|
the exporting country281.00van het land van verzending|
carriage of goods by road281.00goederenvervoer over de weg|
employer or281.00werkgever of|
industrial280.97industriële|
article 41280.97artikel 41|
95281.0095|
thereof280.87, inzonderheid op|
73 ( 2 )281.00artikel 73 , lid 2 ,|
the reasons280.91de redenen|
the competent authority of the member state in whose territory the investigation is to be made281.00de bevoegde autoriteit van de lid-staat op het grondgebied waarvan de verificatie moet|
referred to in paragraph280.97van de in lid|
the theoretical amount281.00theoretische bedrag|
the information280.91de gevraagde inlichtingen|
1 . if280.941 . indien|
of turnover270.97van de omzetbelasting|
sheep271.00schapen|
freedom of establishment and freedom to provide services271.00van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten|
, the270.93geval|
the difference271.00verschil|
application of270.93de toepassing van|
% ,271.00% ,|
agreement between the european economic community and the swiss confederation271.00overeenkomst tussen de europese economische gemeenschap en de zwitserse bondsstaat|
granting270.94lijst|
the age of270.97leeftijd|
if the270.95. indien|
less than271.00indien|
or use271.00of het gebruik|
in writing270.96schriftelijk|
kg271.00kg|
; if270.95; indien|
article 10 (271.00artikel 10 , lid|
regulation ( eec ) no 1767/68271.00van verordening ( eeg ) nr . 1767/68|
. )271.00. )|
be fixed270.94worden vastgesteld|
regulation ( eec ) no 1408/71271.00verordening ( eeg ) nr .|
the financing of270.97de financiering van|
the treaty establishing the european atomic energy community271.00het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor atoomenergie|
2 . the commission shall271.002 . de commissie|
regulation n 1009/67/eec271.00verordening nr . 1009/67/eeg|
the standard quality271.00de standaardkwaliteit|
, as270.96gewijzigd bij verordening ( eeg ) nr .|
representative270.94vertegenwoordiger van|
spouse270.97echtgenoot|
netherlands270.98nederlandse|
their trailers271.00motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan|
of motor vehicles and271.00motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan|
the pension270.95het pensioen|
european270.95europese|
method270.95de in|
maximum271.00maximaal toelaatbare fouten|
goats271.00schapen|
regulation ( eec ) no 1059/69271.00verordening ( eeg ) nr . 1059/69|
regulation ( ecsc , eec , euratom ) no 1543271.00verordening ( egks , eeg , euratom ) nr . 1543/73|
direct270.95rechtstreeks|
sealed271.00gesloten|
- in the271.00- in|
water271.00water|
legislation or270.95wettelijke regeling of|
into their territory270.94naar hun grondgebied|
branches271.00takken|
they are270.97wanneer zij|
instruments and270.94meetmiddelen en|
, in order to270.93nodig is|
destroyed271.00vernietigd|
provided for in article270.89bedoeld in artikel|
host271.00ontvangende|
seed (270.95van de raad van|
analysis for the official control of feedingstuffs271.00van gemeenschappelijke|
of the council of271.00van de raad|
on the marketing of vegetable seed271.00betreffende het in de handel brengen van groentezaad|
42270.9742|
a competent271.00herkomst ,|
by the employer270.95door de werkgever|
the date of entry into force of this regulation270.96de datum van inwerkingtreding van deze verordening|
sale271.00of het gebruik|
judicial270.94van het land van oorsprong of|
errors271.00maximaal toelaatbare fouten|
( 2 ) :270.95, lid 2 , wordt als volgt gelezen :|
euratom , ecsc271.00nr .|
blends270.98mengsels van|
working days in the case of article270.98werkdagen in het geval van artikel 26 - te rekenen vanaf de|
the entry into force of270.95de inwerkingtreding van|
contract270.94contract|
frontier crossing point271.00plaats van grensoverschrijding|
directive no 70/156/eec271.00richtlijn nr . 70/156/eeg|
2 . where270.942 . wanneer|
the member states ,270.96van de lid-staten ,|
establishing261.00de europese economische gemeenschap|
article 4 ( 1 )261.00artikel 4 , lid 1 ,|
the checks261.00de controles|
relating to the260.94inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-staten betreffende de|
the provisions of261.00de bepalingen van|
of technical261.00aan de technische vooruitgang|
( c ) the260.96c )|
from the260.89ten opzichte van het|
the supplier261.00naam en|
recalculation260.94herberekening|
the comparative tests260.95. de commissie stelt overeenkomstig de procedure van artikel 21 de|
programmes260.94programma's|
general provisions261.00algemene bepalingen|
sound260.97de uitlaatinrichting|
regulation no 1009/67/eec261.00verordening nr . 1009/67/eeg|
member state .260.89het verzoek|
common market261.00gemeenschappelijke markt|
immediate260.95in het geval van steunmaatregelen bij de uitvoer die een rechtstreekse en onmiddellijke invloed op het handelsverkeer hebben ,|
of the european economic community261.00europese economische gemeenschap|
general rules261.00algemene regels|
fields260.95communautaire vergelijkingsvelden|
the member states and260.95de lid-staten en|
; whereas the260.97; dat de|
withdrawal260.95intrekking|
on the marketing of seed of oil and fibre plants261.00van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen|
listed in261.00de controles|
, the model of which is given in annex261.00is opgenomen|
the protocol on261.00het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de|
initiative260.94initiatief|
or ,261.00of ,|
criterion261.00criterium|
liaison with the261.00contact met de|
declaration on oath261.00plechtige verklaring|
an260.94;|
dates261.00data|
refunds261.00restituties|
accompanied by a261.00voorzien van|
aids261.00steunmaatregelen|
the general programme260.95algemeen programma|
in pigmeat261.00in de sector varkensvlees|
lot261.00partij|
major group261.00klasse|
inform the261.00in kennis .|
1964261.001964|
circumstances260.98omstandigheden|
the approximation of261.00de onderlinge aanpassing van de|
the day of loading261.00de dag van|
communities ,260.94gemeenschappen ,|
, the commission261.00zich uit|
veterinary expert261.00deskundige|
suspected of261.00te lijden|
the difference between the261.00het verschil tussen|
special provisions261.00bijzondere bepalingen|
to nationals260.95aan de onderdanen van|
their territory261.00hun grondgebied|
, including261.00met inbegrip van|
categories of260.97categorieën|
, 6261.00, 6|
own initiative261.00op verzoek van|
after consulting the member states261.00na raadpleging van de lid-staten|
1 may261.00inwerkingtreding|
with retroactive effect261.00terugwerkende kracht|
. the chairman261.00. de voorzitter|
regularly261.00regelmatig|
later than 1261.00uiterlijk op 1|
the label shall260.95op het etiket vermeld|
the port of261.00van de haven van verscheping tot|
restrict the marketing of261.00beperken tot|
third country261.00in een derde land|
to the competent261.00een afschrift|
3 . the261.003 . de|
or periodic penalty260.95artikel 172 van het verdrag|
attached261.00van de officiële|
the official seal261.00van de officiële|
for derogations from the provisions of261.00afwijkingen van|
to which261.00resistentie|
storage261.00het opslaan|
( eec ) no 950/68261.00( eeg ) nr . 950/68|
domestic260.94huisdieren|
1 january 1971261.001 januari 1971|
- société nationale des chemins de fer261.00société nationale des chemins de fer|
the conditions laid down in annex ii in respect of germination261.00de in bijlage ii opgesomde voorwaarden met betrekking tot de kiemkracht|
accepted for260.94voor goedkeuring|
the commission shall adopt the261.00maatregelen vast en legt|
. the member states shall ensure that261.00. de lid-staten dragen er zorg voor dat het|
consular261.00diplomatieke|
have not been appointed members of the261.00voor de|
title ii261.00titel ii|
, sheep261.00, schapen|
15 october261.0015 oktober|
can260.94maximum|
the maximum260.97maximaal toelaatbare fouten|
. without prejudice to the provisions of261.00. onverminderd|
in conformity with the260.89, overeenkomstig het|
the final act261.00aan|
in the case of a practice that may261.00zouden kunnen|
in the case of article 26 ,261.00in het geval van artikel 24 -|
of 29 september 1970 on the marketing of vegetable seed261.00van 29 september 1970 betreffende het in de handel brengen van groentezaad|
it shall260.93hij|
in the case of article 24 ,261.00in het geval van artikel 24 -|
member states concerned261.00betrokken lid-staten|
the directives260.95en betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen|
parts260.95kenmerken|
privileges and immunities of the261.00het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de|
sectors260.94sectoren|
apply them immediately261.00maatregelen vast en legt|
article 227 ( 2 )261.00lid 2|
those261.00beëindiging van de dienst|
article 3 of regulation ( eec ) no 2358/71261.00artikel 3 van verordening ( eeg ) nr . 2358/71|
directive of 30 june 1969261.001969|
percentage260.96percentage|
article 18a260.95artikel 18 bis|
% for officials261.00% voor ambtenaren van|
may be granted261.00kan worden toegekend|
community ,261.00van de europese|
of places261.00lijst|
" means261.00. onder|
for which261.00de plaatsen|
regulation ( euratom , ecsc , eec ) no 549/69261.00verordening ( euratom , egks , eeg ) nr . 549/69|
recommendation261.00aanbeveling|
the council directive of 27 june 1967261.00de richtlijn van de raad van 27 juni 1967|
the member state which has granted eec type-approval261.00de lid-staat die de e.e.g.-goedkeuring heeft verleend ,|
the applicant260.94de aanvrager|
shall take the260.95de produktie|
of the agreement , the261.00zouden kunnen|
shall without delay261.00het comité .|
this paragraph261.00dit lid|
the agreement . where necessary261.00in voorkomend geval|
which has granted261.00heeft verleend ,|
legal persons261.00rechtspersonen|
shall adopt the measures261.00stelt de maatregelen vast|
the council has261.00, behalve wanneer|
article 25261.00artikel 25|
be taken260.95worden genomen|
in article 113 of the treaty261.00volgens de procedure van artikel 113 van het verdrag|
points261.00punten|
regulation ( eec ) no 845/72251.00verordening ( eeg ) nr . 845/72|
vaccines251.00entstoffen|
in article 3251.00in artikel 3|
. the following251.00. de volgende|
permissible sound level251.00de uitlaatinrichting|
. the advisory committee251.00. het adviescomité|
within the meaning of251.00in de zin van|
disturbances251.00verstoringen|
may be grown251.00mogen worden verbouwd ,|
on freedom250.98titel ii|
without prejudice to article251.00onverminderd het bepaalde in artikel|
tubers251.00knollen|
other servants251.00personeelsleden|
be carried out using251.00volgens|
in so far as251.00voor zover|
amended by regulation ( eec ) no251.00gewijzigd bij verordening ( eeg ) nr .|
during251.00gedurende|
the slaughterhouse250.98het slachthuis|
them250.94hen|
regulation ( eec ) no 2358/71251.00verordening ( eeg ) nr . 2358/71|
fuel251.00reservoirs voor vloeibare brandstof|
tanks251.00reservoirs voor vloeibare brandstof|
as possible251.00zo spoedig mogelijk|
cutting plants250.98uitsnijderijen|
store251.00koelhuis|
1970 on the approximation of the laws of the member states relating to the251.00inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de|
permissible sound251.00de uitlaatinrichting|
cereals251.00granen|
concerning250.94( 2 )|
on the financing of the common agricultural policy251.00betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid|
does not251.00niet|
a contagious250.95een besmettelijke|
fuel tanks251.00reservoirs voor vloeibare brandstof|
quarter251.00kwartaal|
time250.95rechtsmiddelen|
1 . without prejudice to251.001 . onverminderd|
the annex to251.00bijlage|
dangerous251.00gezondheid|
rights251.00rechten|
by the competent authorities251.00door de bevoegde autoriteiten|
in paragraph 2251.00de in lid 2|
shall have regard to the legitimate interest of undertakings in the protection of their business secrets .251.00belang van de ondernemingen|
the meat251.00het vlees|
plates251.00de plaats|
the objectives set out in251.0039|
rear registration plates251.00de plaats|
48251.0048|
- production of251.00_ de produktie van|
the opinions251.00de adviezen|
prohibit the251.00verbieden|
using251.00volgens|
construction250.95constructie|
on a proposal from the251.00op voorstel van de|
family allowances251.00gezinstoelagen|
on the marketing of seed potatoes251.00het in de handel brengen van pootaardappelen|
parts and characteristics250.98kenmerken|
the council directive of 26 july 1971251.001971|
of the president and members of the commission and of the president , judges , advocates-general and registrar of the court of justice251.00de president , de rechters en de griffier van , alsmede|
shall apply to251.00van toepassing|
thus251.00aldus|
, subject to251.00onder voorbehoud van|
article 10 ( 1 )251.00artikel 10 , lid 1 ,|
in article 20250.97de in artikel 20|
automatically251.001 januari 1970|
certain conditions251.00bepaalde voorwaarden|
former members of the high authority and251.00oud-leden van de hoge autoriteit en de commissies van de europese economische gemeenschap en de europese gemeenschap voor atoomenergie|
1 . the member states251.001 . de lid-staten|
set out251.00aan de|
required251.00noodzakelijke|
of 26251.0026|
and characteristics250.98kenmerken|
classification251.00de indeling|
is to250.98doel|
where they are250.98zij in|
posting251.00detachering|
publication shall251.00belang van de ondernemingen|
an agreement251.00overeenkomst|
to human health251.00gezondheid|
purity251.00zuiverheid|
) ( b )251.00, sub b ) ,|
common rules for251.00gemeenschappelijke regels voor|
as prescribed in251.00een aanduiding|
november251.00november|
article 96251.00artikel 96|
a competent judicial or administrative authority251.00van het land van oorsprong of|
several251.00verscheidene|
offers251.00aanbiedingen|
offer prices251.00aanbiedingsprijzen|
national requirements251.00nationale voorschriften|
standards250.95te|
shall be replaced by the251.00vervangen door|
or are251.00of niet|
c.i.f . rotterdam251.00c.i.f.-rotterdam|
. the decision shall specify241.00alsmede op het recht om tegen de beschikking in beroep te gaan bij het hof van justitie .|
) which241.00) die|
prototype241.00prototype|
the treaty ,241.00het verdrag ,|
unchanged241.00plotselinge en aanzienlijke wijzigingen van de|
address to241.00ondernemersverenigingen aanbevelingen|
each member state shall241.00goed|
directives of 29 september 1970 on the marketing of vegetable seed241.00en betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen|
by means of241.00door middel van|
, the commission shall consult with the member states concerned241.00met de betrokken lid-staten|
between the port of shipment and241.00van de haven van verscheping tot|
appropriate means241.00passende middelen|
would241.00zou|
be empowered241.00overwegende dat de commissie|
required under annex iv ( a ) ( a ) (241.00met de|
giving the241.00met de|
that production models conform to the approved type .241.00de produktie|
and other241.00en andere|
it may241.00belang|
in the cases241.00gevallen|
the requirements set out241.00de voorschriften|
1977241.001977|
an undertaking or association of undertakings241.00een onderneming of ondernemersvereniging|
all necessary241.00bij ondernemingen en ondernemersverenigingen .|
protection241.00bescherming|
, such241.00wanneer|
resealed ,241.00nieuwe sluiting|
" 1 july241.00de datum " 1 juli|
to make representations concerning their interests241.00passende middelen|
: ( a ) the241.00a ) de|
spoorwegen (241.00spoorwegen (|
progress241.00vooruitgang|
) where the parties241.00) indien de betrokkenen|
professional secrecy241.00geheimhoudingsplicht|
1 january 1972241.001 januari 1972|
belgium241.00belgië|
not later than 31241.00uiterlijk op 31|
the price indicated in the offer241.00de in de aanbieding genoemde prijs|
in the other member states241.00controle|
whereas potato241.00een belangrijke|
regulation ( eec ) no 234/68241.00artikel 7|
in the official journal of the european communities .241.00in het publikatieblad van de europese gemeenschappen|
an important241.00een belangrijke|
article 172241.00artikel 172 van het verdrag|
for a limited period241.00plotselinge en aanzienlijke wijzigingen van de|
and the resistance of241.00het vaststellen van|
each year241.00v } } r 1|
save as otherwise provided in this regulation241.00behoudens andersluidende bepalingen|
article 33241.00artikel 33|
in trade with third countries241.00in het handelsverkeer met derde landen|
out in241.00indien|
and a241.00in bijlage i|
two years .241.00twee jaar|
information acquired241.00ingewonnen|
is not representative of241.00de in de aanbieding genoemde prijs|
appropriate methods to which member states raise no objection241.00het vaststellen van|
unit of account241.00rekeneenheid|
potato cultivation241.00de aardappelteelt|
of the competent authorities of the member states241.00van de bevoegde autoriteiten der lid-staten|
in close and constant liaison with the competent authorities of the member states241.00nauw en voortdurend contact met de bevoegde autoriteiten van de lid-staten|
1 . the commission may by decision impose on undertakings or associations of undertakings241.001 . de commissie kan bij beschikking aan ondernemingen of ondernemersverenigingen|
at least two241.00ten minste twee|
small241.00geringe|
shall not apply241.00niet van toepassing is op|
the commission and241.00de commissie en|
inform the other member states241.00van zijn|
26 june 1968241.0026 juni 1968|
member state to241.00dat het|
of the measures taken ,241.00de genomen maatregelen|
which the amount of invalidity benefits is independent of the duration of insurance periods241.00die uitsluitend|
article 27240.98artikel 27|
, with the exception of241.00, met uitzondering van|
a c.i.f . price241.00plotselinge en aanzienlijke wijzigingen van de|
delivered241.00maatregelen .|
) article241.00wordt|
do not conform to the241.00niet in overeenstemming zijn met het|
sudden and considerable241.00plotselinge en aanzienlijke wijzigingen van de|
to prevent it from spreading .241.00betrekking|
1968 on the241.00, en|
no member state may241.00verband|
equipment241.00installaties|
imports241.00invoer|
that state shall241.00de genomen maatregelen|
for the purpose of241.00die maatregelen|
the reference price241.00de referentieprijs|
, as last amended by regulation ( eec ) no241.00) , laatstelijk gewijzigd bij verordening ( eeg ) nr .|
standing committee on seeds and propagating material for agriculture , horticulture and forestry241.00permanent comité voor teeltmateriaal voor land - , tuin - en bosbouw|
before a competent241.00eed|
notary241.00eed|
, not later than 1 july241.00uiterlijk op 1 juli|
the official label241.00het officiële etiket|
community test fields241.00communautaire vergelijkingsvelden|
existing241.00bestaande|
homogeneous241.00worden in|
necessary to comply with the241.00uiterlijk op 1 juli|
value for cropping and use in their241.00een gemeenschappelijke rassenlijst|
of resealing241.00sluiting heeft verricht|
provisional241.00de voorlopige analyse|
drawn241.00bij het onderzoek van het zaad|
for marketing purposes on a special label bearing241.00en het nummer van de partij|
subject to certain conditions241.00onder bepaalde voorwaarden|
has been established241.00met name|
provide for derogations from the provisions of241.00. de lid-staten mogen afwijkingen van|
does not satisfy the conditions laid down in annex ii in respect of germination241.00aan de in bijlage ii opgesomde voorwaarden met betrekking tot de kiemkracht|
the name and address of the241.00de voorlopige analyse|
1 july 1969241.00op 1 juli 1969|
the member state which granted241.00van het goedgekeurde type|
regulation ( eec ) no 950/68241.00verordening ( eeg ) nr . 950/68|
assist the officials of241.00kunnen , op verzoek van|
the opportunity of241.00de gelegenheid|
that they241.00dat zij|
five241.00vijf|
a list of241.00v } } r 1|
the council of241.00) pb nr . c|
. if the state in question241.00nieuw goedkeuringsformulier|
refuse241.00de nationale goedkeuring weigeren|
under the same conditions and with the same rights241.00onder dezelfde voorwaarden en met|
solemn declaration241.00eed|
the date of241.00in dat geval|
on the marketing of cereal seed241.00het in de handel brengen van zaaigranen|
advisable241.00wenselijk is|
. with effect from 1 october241.00. met ingang van 1 oktober|
proof of good repute241.00geen faillissement heeft plaatsgehad ,|
resealed241.00sluiting heeft verricht|
the conditions laid down in annex i241.00voldoet aan de in bijlage i opgesomde voorwaarden|
for derogations from the provisions of paragraph 1241.00kleine|
of this directive ,241.00in bijlage i|
a common catalogue of varieties241.00een gemeenschappelijke rassenlijst|
, during a first stage ,241.00een eerste|
in article 15241.00bedoeld in artikel 15|
reference number of241.00en het nummer van de partij|
for acceptance241.00rassen worden|
in another241.00in een lid-staat|
from third countries ,241.00uit derde landen|
as equivalent to241.00in een lid-staat|
in other member states241.00de handel tussen de lid-staten|
produced in their own territory241.00eigen produktie|
of 25 july 1967 determining the emoluments of members of the eec and eaec commissions and of the high authority who have not been appointed members of the single commission of the european communities241.00van de raad|
9 and241.009 en|
in annex i241.00bijlage i|
10 ,241.009 en|
and the reference number of the241.00en het nummer van de partij|
stage241.00een eerste|
colour241.00; dit|
not apply to seed241.00niet van toepassing|
3 . the commission241.003 . de commissie|
supplier's label241.00een etiket van de leverancier|
label shall be241.00op het etiket vermeld|
it shall be241.00op het etiket vermeld|
all necessary measures shall be taken to ensure that the supplier guarantees241.00en het nummer van de partij|
imported241.00ingevoerd|
needs241.00behoeften|
be stated on the label ;241.00de datum van de officiële sluiting|
seed to those varieties which are241.00een gemeenschappelijke rassenlijst|
scheme for the241.00opgesteld|
the date on which the official seal was attached241.00de datum van de officiële sluiting|
weight of241.00bijlage iii|
marking and241.00de eigenschappen|
of small241.00kleine|
seeds241.00permanent comité voor teeltmateriaal voor land - , tuin - en bosbouw|
weight of a241.00bijlage iii|
uniform241.00uniforme|
of 4 june 1973241.00van 4 juni 1973|
health certificate241.00gezondheidscertificaat|
natural241.00natuurlijke|
need241.00controle|
malformations or changes241.00afwijkingen|
before slaughter241.00afwijkingen|
mortem inspection241.00keuring na het slachten|
any withdrawal of241.00de eventuele intrekking van|
there is241.00tijdelijk verbieden of beperken|
slaughterhouse ,241.00buiten|
national laws241.00de nationale wetgevingen|
statistical241.00statistische|
the checks listed in the241.00aan de controles|
the serial numbers of the241.004 .|
to another member state241.00naar een andere lid-staat|
to this241.00daartoe|
be submitted241.00bijlage i|
) "241.00handeling|
sale , entry into service or use241.00certificaat van overeenstemming ,|
and notify241.00en stelt|
post mortem inspection241.00keuring na het slachten|
the provisions of this directive241.00de voorschriften van deze richtlijn|
of veterinary experts241.00na raadpleging van de lid-staten ,|
shall be considered to be241.00. als|
to obtain the opinion of a veterinary expert241.00in te winnen|
contagious or infectious241.00besmettelijke|
inspected241.00gekeurd|
is situated shall241.00de bevoegde centrale autoriteit van de lid-staat waar het|
which fresh meat is sent241.00) land van|
contrary241.00bestaan|
after consulting the member states ,241.00na raadpleging van de lid-staten ,|
must ,241.00van de afzender|
infectious241.00ernstige|
such measures241.00maatregelen .|
serious241.00besmettelijke|
disease ,241.00besmettelijke|
be approximated241.00de voorschriften van de lid-staten|
shall lay down general rules241.00na raadpleging van de lid-staten ,|
) .241.00) .|
numbers of the241.004 .|
whereas under article241.00; dat het|
regulation applies241.00belang|
that regulation ,241.00een verordening krachtens artikel 1 kan bepalen dat|
; whereas it is desirable that the commission be241.00; dat het|
) before241.00) alvorens een|
declare241.00verklaren|
necessary to241.00zijn om|
not more than241.00ten hoogste|
not apply to241.00verklaren|
satisfy the241.00) het|
the interior fittings of241.00betreffende de binneninrichting|
the european parliament241.00het europese parlement|
shall forthwith inform the241.00hiervan|
no member state may refuse to241.00mogen|
3 . if the241.003 . indien|
axles241.00assen|
25 km/h241.0025 km/h|
than one month241.00één maand|
a draft241.00bekend|
on the progressive establishment of a common organisation of241.00gemeenschappelijke|
for certain categories of241.00voor bepaalde|
council directive of 4 march 1974241.00van 4 maart 1974|
7 . the241.007 .|
" 2 .241.00" 2 .|
the type-approval of wheeled agricultural or forestry tractors241.00richtlijn van de raad|
to be adopted for beef and veal241.00is voorzien voor|
of 4 march 1974241.00van 4 maart 1974|
to 6241.00tot en met 6|
to eliminate241.00opheffing van|
notified before241.00aangemeld|
if they are modified in such manner241.00indien zij zodanig worden gewijzigd dat zij|
time limit241.00vastgestelde termijn|
like241.00; dat het|
prohibition or restriction , the241.00te worden gesteld|
under current legislation241.00geldende|
" means the member state241.00) land van|
. the member state which has granted241.00. de lid-staat die de|
officials of the competent241.00. de functionarissen van de bevoegde|
the provisions of articles241.00op hen|
of the european communities ,241.00van de europese gemeenschappen ,|
65241.0065|
of their241.00van hun|
of certain241.00van bepaalde|
an information document241.00documenten|
article 28 ( 2 )241.00artikel 28 , lid 2 ,|
on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the community241.00betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen , die zich binnen de gemeenschap verplaatsen|
, in accordance with the241.00het verdrag ,|
means the member state241.00) land van|
eec pattern approval and241.00e.e.g.-modelgoedkeuring en|
unlimited jurisdiction241.00artikel 172 van het verdrag|
m241.00m|
13 january 1971241.0013 januari 1971|
apply to the french overseas departments241.00zijn|
by the competent authority of the member state in whose territory the investigation is to be made241.00op verzoek van de commissie|
made241.00plechtige verklaring|
council directive of 26 july 1971241.0026 juli 1971|
three years241.00drie jaren|
on the system of minimum prices for exports to third countries of flowering corms , bulbs and tubers241.00van verordening ( eeg ) nr . 1767/68 van de commissie|
undertakings and associations of undertakings .241.00bij ondernemingen en ondernemersverenigingen .|
in carrying out their duties .241.00kunnen , op verzoek van|
whereas that procedure must enable241.00dat deze procedure|
. it241.00onverwijld|
for use in foodstuffs intended for human consumption241.00( 2 )|
of 25241.00van 25|
on the approximation of the rules of the member states concerning the colouring matters authorised for use in foodstuffs intended for human consumption241.00( 2 )|
on the approximation of the rules of the member states concerning the colouring matters241.00( 2 )|
of the information document241.00een afschrift van|
december 1972241.00december 1972|
) thereof ;241.00gelet op verordening ( eeg ) nr .|
apply241.00van toepassing|
the financing of the common agricultural policy241.00de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid|
in annex iii241.00in bijlage iii|
shall be supplemented by241.00wordt|
of officials of241.00( 1 )|
deviations241.00ten opzichte van het|
subparagraph of241.00van de bepalingen van|
this decision241.00beschikking|
dependent .241.00van wie|
energy241.00, noch|
community which241.00, noch|
of the family who241.00niet de nationaliteit van een|
to nationals of241.00aan de onderdanen van|
of the european communities .241.00van de europese gemeenschappen|
common rules241.00gemeenschappelijke regels|
fine or periodic penalty payment241.00geldboete of dwangsom|
2 . member states shall241.002 . de lid-staten|
at the241.00aan de|
paragraphs 1 and 2241.001 en 2|
the commission of the european241.00van de commissie der europese|
2 of241.00( 2 )|
has adopted241.00heeft|
member states and the commission241.00lid-staten en de commissie|
disturbance241.00gevaar|
a management committee241.00een comité van beheer|
to be heard241.00gehoord te worden|
the member states shall ensure that241.00de lid-staten dragen er zorg voor dat|
and article241.00, en artikel|
information in241.00een verzoek als bedoeld in artikel|
, which241.00andere lid-staten|
) they supply incorrect241.00een verzoek als bedoeld in artikel|
in the annex .241.00bijlage|
% and241.00% en|
shall specify the subject matter and purpose of the investigation241.00de verificaties welke de commissie|
to eec241.00aan de|
determining the emoluments of the president and members of the commission and of the president , judges , advocates-general and registrar of the court of justice241.00tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de commissie , de president , de rechters en de griffier van , alsmede de advocaten-generaal bij het hof van justitie|
of industrial241.00rechten|
the text241.00van de bijlage van|
in the community241.00in de gemeenschap|
obligation to241.00verplichting|
the territory of that member state241.00zijn grondgebied|
the document241.00het in artikel 10 , lid 1 , laatste streepje , van de richtlijn van de raad van 6 februari 1970 ( 70/156/eeg ) genoemde document|
of council regulation ( eec ) no241.001970|
of the council241.00van de raad|
accompanied by a certificate of conformity241.00, voorzien van|
of the european communities , and in particular241.00, inzonderheid op|
sentence of241.00zin|
practice is compatible with the241.00, spreekt de commissie , na behandeling van het dossier ,|
packages241.00nieuwe sluiting|
( p )241.00p )|
submit the necessary proposals241.00voorstellen|
on its own initiative or at the request of a member state ,241.00volgens de procedure van artikel 113 van het verdrag .|
the decision of the commission241.00voorgelegd|
laws ;241.00overwegende dat deze|
in the agreement241.00in de overeenkomst|
safeguard measures to241.00, spreekt de commissie , na behandeling van het dossier ,|
28 july 1966241.001966|
the places241.001 genoemde|
the commission shall at the same time forward a copy of241.00gelijktijdig een afschrift van|
conditions of employment241.00. ) ,|
recommendations241.00ondernemersverenigingen aanbevelingen|
the safeguard clauses provided for in the treaty241.00in het verdrag|
, where241.00en eventueel|
a direct and immediate effect on trade ,241.00in het geval van steunmaatregelen bij de uitvoer die een rechtstreekse en onmiddellijke invloed op het handelsverkeer hebben ,|
may be241.00wanneer|
tolerances are241.00ten opzichte van het|
ii and241.00- de|
, in the case of article241.00voorgelegd|
the other member states of241.00met het toegelaten type|
a committee241.00een comité|
referred to in article 2 ( b )241.00in artikel 2 , sub b )|
. no241.00mag|
the sections of241.00vult|
of 2241.00van 2|
outside241.00buiten|
as a result of the application of241.00ingewonnen|
article 23 of the agreement , the commission , after examining the case241.00, spreekt de commissie , na behandeling van het dossier ,|
implementing the safeguard clauses241.00de vrijwaringsclausules|
tolerances241.00toleranties|
, shall decide whether241.00, spreekt de commissie , na behandeling van het dossier ,|
in the case of a practice that may justify application by the community of the measures provided for in article241.00van de overeenkomst bedoelde maatregelen zouden kunnen rechtvaardigen ,|
within a241.00de commissie dient|
privileges and immunities of the communities apply241.00ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de europese gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12 , 13 , tweede alinea , en 14 van het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de gemeenschappen van toepassing zijn|
conform to the approved prototype .241.00met het goedgekeurde prototype .|
the final act are241.00bijlagen|
the end of the241.00het einde van de|
and their241.00noodzakelijk|
descriptions and definitions241.00benamingen en definities|
the council of the european communities241.00europese gemeenschappen ,|
this situation241.00deze situatie|
par type "241.00par type ,|
representatives of the241.00gemengd comité|
sections of241.00vult|
an amendment to241.00nieuw goedkeuringsformulier|
joint committee241.00gemengd comité|
draft decision .241.00de raadpleging|
the act241.00akte|
necessary for the granting of eec type-approval241.00zodra|
type-approval .241.00inhouden|
conclude241.00sluiten|
signed in brussels on 22 july 1972241.00te brussel|
and the declarations annexed to the final act241.00aan de slotakte|
the approved type241.00inhouden|
refusing241.00ter uitvoering van|
the existing type-approval certificate241.00nieuw goedkeuringsformulier|
working days in the case of article 24 , and241.00binnen vijf werkdagen in het geval van artikel|
) of the agreement241.00, van de overeenkomst bedoelde|
of the common market .241.00van de gemeenschappelijke markt|
measures provided for in articles 22241.00de artikelen 22|
of this paragraph241.00getroffen ,|
by a qualified majority241.00met gekwalificeerde meerderheid van stemmen|
the abolition of restrictions on241.00de opheffing van de beperkingen van|
within a maximum period of241.00werkdagen in het geval van artikel 26 - te rekenen vanaf de|
the type approval241.00van de raad van|
in accordance with the procedure laid down in article 113 of the treaty .241.00volgens de procedure van artikel 113 van het verdrag .|
in the case of export aids241.00in het geval van steunmaatregelen bij de uitvoer die een rechtstreekse en onmiddellijke invloed op het handelsverkeer hebben ,|
. in the case of a practice that may241.00, spreekt de commissie , na behandeling van het dossier ,|
24 and 26 of the agreement241.00bedoeld in de artikelen|
these measures241.00stelt de|
months of241.00maanden|
the european atomic energy community ,241.00de europese gemeenschap voor atoomenergie|
and social231.00sociaal|
of 20231.00van 20|
6 february 1970231.00van 6 februari 1970|
on the approximation of the laws of the member states relating to provisions for both measuring instruments and methods of metrological control231.00metrologische|
. they shall be231.00aan de|
of the council directive of 26 july 1971231.00van de raad|
using the231.00volgens de|
require231.00volgens de|
to a231.00aan een|
metrological231.00metrologische|
luxembourg231.00luxemburg|
feedingstuffs ,231.00van de raad van|
( v )231.00v )|
the quality231.00aan de|
according to231.00volgens|
18 november 1971231.0018 november 1971|
levels of231.00volgens de|
14 june 1971231.0014 juni 1971|
of 19231.00van 19|
they are not231.00zij in|
25 february 1964231.0025 februari 1964|
during the231.00gedurende|
point231.00punt|
34231.0034|
, in the231.00certificaat|
ix231.00ix|
in respect of231.00welke|
, save231.00wanneer de|
chapter vi231.00hoofdstuk vi|
provided for231.00met|
article 1 of the231.00artikel 1 van de|
articles 5231.00artikel 5 ,|
applicable231.00die van|
( b ) the231.00b ) de|
these provisions231.00deze bepalingen|
of 4 june 1974231.004 juni 1974|
chapter vii231.00hoofdstuk vii|
b .231.00b .|
such as231.00, zoals|
bilateral231.00bilaterale|
( t )231.00t )|
of title iii231.00titel iii , hoofdstuk|
of 9231.00van 9|
between two231.00tussen twee|
within the meaning of article231.00in de zin van artikel|
of 15231.00van 15|
the corresponding231.00van de overeenkomstige|
purpose .231.00hiertoe|
or a221.00mens of|
with this221.00stellen|
11 .221.0011 .|
30 march 1971221.0030 maart 1971|
in order221.00derhalve|
19 november 1973221.0019 november 1973|
shall be made221.00maal|
authority responsible221.00sluiting heeft verricht|
9 december 1974221.009 december 1974|
5 december 1972221.00van 5 december 1972|
26 february 1973221.00van 26 februari 1973|
of the council of the european communities221.00voor de|
1974 .221.001974 .|
21 may 1973221.0021 mei 1973|
field inspection221.00de staat|
iii .221.00bijlage iii|
sufficient221.00richtlijn van|
sample221.00, met|
the field221.00is ,|
. certification221.00de voorlopige analyse|
17 september 1974221.00van 17 september 1974|
. all parts of221.00alle delen van|
to the particulars in the information document ;221.00de gegevens|
such particulars221.00zijn .|
permitted221.00ten opzichte van het|
particulars are221.00zijn .|
adopted in implementation of221.00geldende|
the official veterinarian may221.00de officiële dierenarts|
be given221.00zijn .|
transported221.00worden vervoerd|
type-approval of a vehicle221.00een voertuig|
hazard221.00hoogste|
a .221.00a .|
calculation221.00zijn .|
eec type-approval certificate221.00van de bijzondere|
proposed221.00c|
regarding221.00in het kader van de|
to be given221.00zijn .|
if a221.00hoogste|
be allowed221.00om het vlees|
official journal221.00publikatieblad|
respect221.00, hetzij|
which are221.00aan de technische|
stated221.00zijn .|
its construction221.00, respectievelijk|
particular221.00100|
blood221.00bloed|
of a tractor221.00of de|
by the manufacturer221.00het verzoek|
the post mortem inspection221.00de officiële dierenarts|
specified221.00omschreven|
chapter x221.00x|
, a221.00moet|
25 june 1974221.0025 juni 1974|
. a221.00indien er|
enter221.00op de grondslag van de|
chapter ix221.00hoofdstuk ix|
of 26 june 1968221.00van 26 juni 1968|
12 december 1972221.00van 12|
2 august 1972221.00van 2 augustus 1972|
20 july 1972221.00van 20 juli 1972|
the sample221.00, met|
of the annexes221.00om de|
stored221.00opgeslagen|
l221.00l|
approval of a221.00goedkeuring van een|
1963221.00april|
of a vehicle221.00een voertuig|
is to be221.00omschreven|
been221.00voor de|
designed to221.00bestemd|
of the sample221.00, met|
preparation of the sample221.00, met|
have221.00tussen|
xi221.00xi|
applied in221.00, hetzij|
means221.00ten minste|
20 march 1970221.00van 20 maart 1970|
articles 2221.00de artikelen 2|
18 february 1969221.00) pb nr .|
must satisfy221.00op de|
measures taken221.00de overeenstemming van|
specified in221.00omschreven|
( u )221.00u )|
done221.00rapporten|
1953221.001953|
1 )221.001 )|
as the221.00die van de|
2 )221.00( 2 )|
meters are221.00lid-staat|
21 august 1967221.00) pb no .|
the commission of221.00de commissie van|
provided221.00met het|
, with the221.00, met|
symbol221.00mogen|
which is221.00kan|
on the basis of221.00op de grondslag van de|
chilled221.00heeft ondergaan|
chapter viii221.00hoofdstuk viii|
, if221.00tussen de|
vehicles must221.00waaraan|
of an221.00, en|
where necessary ,221.00blijkt dat|
december 1972 .221.00december 1972 .|
4 december 1972221.00van 4 december 1972|
such a221.00tussen|
makes it221.00hebben|
the manufacturer ,221.00de fabrikant|
19 april 1971221.00van 19 april 1971|
or in221.00, hetzij|
shown221.00de fabrikant|
purpose221.00na|
legislation13300.89wettelijke regeling|
) of the11780.88, van de|
institution of the11720.93het orgaan van de|
place of11540.88het orgaan van de|
residence11490.95woonplaats|
) of the regulation11400.88, van de verordening|
competent institution11390.97het bevoegde orgaan|
the place11390.89het orgaan van de|
of residence11370.95woonplaats|
the competent institution11370.97het bevoegde orgaan|
of the place11350.90het orgaan van de|
institution of the place11340.90het orgaan van de|
the place of11280.87het orgaan van de|
the institution of the place11270.89het orgaan van de|
statement11270.94verklaring|
of the place of11260.88het orgaan van de|
institution of the place of11250.88het orgaan van de|
benefits in11210.92verstrekkingen|
certified statement11160.97verklaring|
place of residence11090.95het orgaan van de woonplaats|
kind11070.95verstrekkingen|
in kind11050.95verstrekkingen|
benefits in kind11040.95verstrekkingen|
the implementing1950.89toepassingsverordening|
the implementing regulation1930.90toepassingsverordening|
the place of residence1900.93het orgaan van de woonplaats|
of the implementing1900.91toepassingsverordening|
of the place of residence1900.93het orgaan van de woonplaats|
of the implementing regulation1900.91toepassingsverordening|
institution of the place of residence1890.94het orgaan van de woonplaats|
the institution of the place of residence1870.94het orgaan van de woonplaats|
completed1700.87vervuld|
whose1680.86waarvan|
the person1640.86betrokkene|
agency1630.94het agentschap|
the competent state1590.85bevoegde staat|
the agency1570.93het agentschap|
claimant1510.91de aanvrager|
stay1480.89verblijfplaats|
competent state1470.98bevoegde staat|
members of the family1470.89de gezinsleden|
company1470.87de vennootschap|
( 2 ) of the1450.942 , van|
the claimant1450.85de aanvrager|
claim1430.86aanvraag|
the administrative1430.96de administratieve commissie|
pattern1430.91e.e.g.-modelgoedkeuring|
the members of the1410.89de gezinsleden|
the company1410.87de vennootschap|
the arbitration1400.87de arbitragegroep|
( 2 ) of the regulation1400.972 , van de verordening|
allowances1400.97kinderbijslag|
amount of1390.86het bedrag|
board1390.95arbitragegroep|
of stay1380.91van de verblijfplaats|
article 851380.97artikel 85|
a member state other than1380.91een andere lid-staat dan|
( 1 ) of the1370.92, lid 1 , van de|
poultrymeat1370.98vlees van pluimvee|
vocational1370.96beroepsopleiding|
the members of the family1370.91de gezinsleden|
. in order to1360.96. om|
assets1360.85activa|
place of stay1360.93van de verblijfplaats|
the place of stay1360.93van de verblijfplaats|
laid down in article1350.91volgens de|
institution of the place of stay1350.93het orgaan van de verblijfplaats|
of the place of stay1350.93het orgaan van de verblijfplaats|
authorization1350.95vergunning|
of the competent state1350.91van de bevoegde staat|
) of the implementing1350.94, van de toepassingsverordening|
security1350.98sociale|
) of the implementing regulation1350.94, van de toepassingsverordening|
capital company1340.85kapitaalvennootschap|
parties1340.96partijen|
the parties1330.95partijen|
the institution of the place of stay1330.91het orgaan van de verblijfplaats|
arbitration board1320.95arbitragegroep|
railway undertakings1320.87spoorwegondernemingen|
other than the1320.86dan de|
state in whose territory1310.93op het grondgebied waarvan|
a member state other than the1310.85dan de bevoegde staat|
1 . in order to1310.951 . om|
tax1310.88en|
pattern approval1310.95e.e.g.-modelgoedkeuring|
in whose1310.93op het grondgebied waarvan|
normalisation1300.89normalisatie|
the arbitration board1300.97de arbitragegroep|
acting in accordance with the1300.87volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het verdrag|
the certificate1300.90het bewijs|
concerted1300.97onderling|
member state in whose territory1300.92op het grondgebied waarvan|
fodder1290.94groenvoedergewassen|
additives1290.88toevoegingsmiddelen|
eec pattern1290.95e.e.g.-modelgoedkeuring|
of the committee1290.90van de commissie|
( 1 ) of the regulation1280.88, lid 1 , van de verordening|
the member state in whose territory1280.89de lid-staat op het grondgebied waarvan|
director-general1280.90directeur-generaal|
a certified statement1280.90een verklaring|
or of1280.88of van het|
classes1280.91branches|
solvency1280.89solvabiliteitsmarge|
plant1280.90groenvoedergewassen|
reserves1280.90reserves|
investigating1270.94het behandelende orgaan|
imported products1270.98ingevoerde produkten|
occupational1270.90beroepsziekte|
class1270.86categorie|
the marketing of1270.85het in de handel brengen van|
fodder plant1270.92groenvoedergewassen|
acting in accordance with the voting procedure1260.92volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het verdrag|
laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty1260.92volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het verdrag|
competent authorities of1260.92bevoegde autoriteiten van|
fund1260.94het fonds|
of the member state in whose territory1260.92van de lid-staat op het grondgebied waarvan|
the investigating institution1260.95het behandelende orgaan|
hops1260.92hop|
margin1260.95solvabiliteitsmarge|
of the commission or1260.93van de commissie of van het hof|
director general1260.97directeur-generaal|
or of the1260.92van de commissie of van het hof|
acting in accordance with the voting procedure laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty1250.90volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het verdrag|
laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty on a proposal from the commission1250.92op voorstel van de commissie|
under the legislation1250.87krachtens de|
the director general1250.97de directeur-generaal|
in article 291240.96de procedure van artikel 29|
fresh poultrymeat1240.94vers vlees van pluimvee|
to benefits in kind1240.91op verstrekkingen|
generation1240.93nabouw|
member of the commission or1240.92lid van de commissie of van het hof|
shall be substituted for1240.91. de tekst van|
wage or salary1230.92loon|
shall be substituted for the1230.93. de tekst van|
issued by1230.87wordt afgegeven|
supervisory1230.91toezichthoudende|
the fund1230.98het fonds|
a member state other than the competent state1230.96dan de bevoegde staat|
shall submit to the1220.85verplicht aan het|
. the institution1220.93. het orgaan|
unemployed person1220.92werkloze|
seed1220.97het in de handel brengen van|
. the following shall be substituted for the1220.95. de tekst van|
commercial1220.89handelszaad|
electrical1210.92elektrisch|
ii )1210.97ii )|
commercial seed1210.91handelszaad|
head1210.90hoofdkantoor|
the premium1210.91premie|
fixed1210.98, lid|
producers1210.92producenten|
basic1210.90basiszaad|
electrical equipment1210.92elektrisch|
the jrc1200.88het g.c.o .|
solvency margin1200.96solvabiliteitsmarge|
fixed in article1201.00, lid|
the following shall be1200.95als volgt gelezen :|
activity1200.96werkzaamheid|
exporting1200.91van verzending|
country of1200.89land van bestemming|
for work1200.96arbeidsongeschiktheid|
. the competent1200.90. het bevoegde orgaan|
risks1200.91risico's|
the members of his family1200.92zijn gezinsleden|
the director-general1200.93de directeur-generaal|
agreements , decisions1200.87overeenkomsten , besluiten|
that he1200.85waarin wordt|
the territory1200.94het grondgebied|
the calculation1200.88de berekening|
by the competent institution1200.92door het bevoegde orgaan|
( b ) of the1190.95b ) , van|
member states or1190.95lid-staten of|
. ,1191.00. ,|
in order to receive1190.86voor verstrekkingen|
the average annual1190.98gemiddelde|
supplies1190.85hoeveelheden|
third parties1190.95derden|
, "1180.91" ,|
statutes1180.97de statuten|
the supervisory1180.87de toezichthoudende|
normally1180.98gewoonlijk|
premiums1180.91premies|
bovine animals and1180.88runderen en|
form1180.85formulier|
. the competent institution1180.90. het bevoegde orgaan|
domestic products1180.98nationale produkten|
. the following shall be1180.90als volgt gelezen :|
technical reserves1181.00technische reserves|
paying1180.90uitbetalend orgaan|
certified statement shall be1180.89verklaring wordt|
. in order to receive benefits1180.88voor verstrekkingen|
during which1180.86waarover|
or the competent authorities1180.93lid-staten of|
of invalidity1180.85invaliditeit|
calculation of1180.91berekening van|
of the jrc1180.90van het g.c.o .|
the legislation of the competent state1181.00de wettelijke regeling van de bevoegde staat|
designated by the competent1180.87door de bevoegde autoriteit van|
submit to the institution of1180.87verplicht aan het orgaan van|
the territory of the competent state1170.88op het grondgebied van de bevoegde staat|
or the competent authorities of1170.90lid-staten of|
bovine animals and swine1170.88runderen en varkens|
and swine1170.88runderen en varkens|
practices1170.96overeenkomsten|
freedom1170.96het vrije verkeer|
normally based1171.00gewoonlijk|
other member1170.86andere lid-staten|
account where1170.97, eventueel met inachtneming van artikel|
861170.9486|
capacity1170.87werkzaamheid|
certification1170.86keuring|
he resides1170.85hij woont|
bfrs1171.00bfr .|
islands1170.94eilanden|
. the competent institution of1170.91. het bevoegde orgaan van|
san josé scale1170.96san|
( b ) of the regulation1170.95b ) , van de verordening|
member states or the competent authorities1170.90lid-staten of|
the paying body1170.91uitbetalend orgaan|
states may1170.92lid-staten kunnen|
the unemployed1170.90de werkloze|
the paying1170.91uitbetalend orgaan|
. the institution of the1170.93. het orgaan van de|
of any other member state1170.86van enige andere lid-staat|
certified material1170.94gecertificeerd teeltmateriaal|
" , "1170.92" ,|
semi-milled1170.92halfwitte|
accounts1170.93rekeningstelsels|
of toxic products1170.98van giftige produkten|
concerted practices1160.98overeenkomsten|
the conditions laid down in1160.92opgesomde voorwaarden|
associations1160.92ondernemersverenigingen|
for breeding1160.87fok -|
pension1160.86rente|
freedom of movement1160.98het vrije verkeer|
the technical committee1160.98technisch comité|
standard material1160.94standaardteeltmateriaal|
nullity1160.98nietigheid|
wood in the rough1160.92onbewerkt|
salary1160.96basissalaris|
, decisions1160.98overeenkomsten|
from1160.85basiszaad|
administrative commission1160.97de administratieve commissie|
account where appropriate1160.94, eventueel met inachtneming van artikel|
the granting of1160.91toekenning van|
in a1160.86werkzaamheid|
commission ,1160.88de administratieve commissie ,|
l . ,1161.00l . ,|
wood in1160.92onbewerkt|
wood1160.92onbewerkt|
of the implementing regulation shall apply by analogy1160.87van de toepassingsverordening is van overeenkomstige toepassing|
testifying that1160.93waarin wordt|
wood in the1160.92onbewerkt|
designated by the competent authority of1160.92door de bevoegde autoriteit van|
the calculation of1160.85berekening van|
valid1160.96geldig|
maximum weight1160.94maximumgewicht|
agree1160.88andere wijze|
entry into1150.93inwerkingtreding|
the competent institution of a member state1150.93. het bevoegde orgaan van een lid-staat waarvan de wettelijke regeling|
institution of a member state whose legislation1150.86. het bevoegde orgaan van een lid-staat waarvan de wettelijke regeling|
not submit1150.93daarom|
in the territory of the competent state1150.93op het grondgebied van de bevoegde staat|
. the institution of the place1150.87. het orgaan van de|
. in order to receive benefits in1150.97voor verstrekkingen|
shall obtain1150.93daarom|
shall be issued by the1150.89wordt afgegeven|
. the following shall be substituted for the text of1150.86, wordt als volgt gelezen :|
authority of the1150.89door de bevoegde autoriteit van de|
the territory of a member state other than1150.87op het grondgebied van een andere lid-staat dan|
period during which1150.92waarover|
tractors1150.90trekkers|
to remain1150.89verblijf te|
the directive1150.94de richtlijn van|
in the column headed "1150.88kolom "|
the communities1150.91de gemeenschappen|
rate1150.92getal|
( class1150.97( categorie|
the prohibition1150.89het verbod|
the application of1150.86toepassing van dit artikel|
products only1150.91alleen|
the legislation of the member state in whose territory1140.87van de lid-staat op het grondgebied waarvan|
]1141.00]|
shall submit to the institution of1140.86verplicht aan het orgaan van|
[1141.00[|
shall be added to1140.93toegevoegd :|
country of residence1140.95het land|
community committee1141.00gemeenschappelijk comité|
of the administrative1140.89na advies van de administratieve commissie|
the administrative commission ,1140.93de administratieve commissie ,|
shall obtain it1140.93verklaring niet|
the competent institution of a member state whose legislation1140.89. het bevoegde orgaan van een lid-staat waarvan de wettelijke regeling|
with the provisions of1140.93) indien het|
nuclear1140.89kernenergie|
the conditions for1140.90de voorwaarden voor|
. the competent institution of a member state1140.96. het bevoegde orgaan van een lid-staat waarvan de wettelijke regeling|
herd1140.89rundveebeslag|
normalisation of1140.91rekeningstelsels|
the territory of the member1140.87het grondgebied van de lid-staat waar|
extent1140.85voor zover nodig|
labour1140.94arbeidsmarkt|
invalidity ,1140.85overlijden ( pensioenen )|
benefits or1140.96gezins - of|
the statutes1140.92de statuten|
specialist1140.92gespecialiseerde|
691141.00artikel 69|
designated by the competent authority of the1140.86door de bevoegde autoriteit van|
461141.0046|
unemployed persons1140.95werklozen|
. in order to receive benefits in kind1141.00voor verstrekkingen|
semi-milled rice1140.89halfwitte|
. the administrative commission1130.97. de administratieve commissie|
application of this1130.92toepassing van dit artikel|
the opinion of the administrative commission1130.92na advies van de administratieve commissie|
not submit the1130.89verklaring niet|
harmonized1130.97geharmoniseerde|
of the annex1130.95bijlage|
certified seed of the1130.87zaad van de eerste|
effective centre of management1130.85zetel van de werkelijke leiding|
hour1131.00uur|
the country of residence1130.95van het land|
branch1130.90bijkantoor|
was last subject1130.85laatstelijk onderworpen is geweest|
the competent institution of the1130.92het bevoegde orgaan van de|
advisory1130.93raadgevend comité|
by the institution of the1130.88door het orgaan van de|
. the competent institution of a member state whose legislation1130.92. het bevoegde orgaan van een lid-staat waarvan de wettelijke regeling|
in accordance with the provisions of1130.96) indien het|
even1131.00zelfs indien|
the conversion of1130.88de om te rekenen|
employment services1130.91diensten voor|
converted1130.88de om te rekenen|
to the extent1130.88voor zover nodig|
entry into force1131.00inwerkingtreding|
members of their1130.97hun gezinsleden|
a certified statement testifying that1130.88in aanmerking te komen voor verstrekkingen krachtens artikel|
the member state in which1130.85op het grondgebied van de lid-staat waar|
or more member states or1130.96of meer lid-staten of de bevoegde autoriteiten van deze lid-staten kunnen|
or the competent authorities of those1130.85twee of meer lid-staten of de bevoegde autoriteiten van deze lid-staten kunnen|
certified statement , the1130.86verklaring niet overlegt , verzoekt|
basic salary1130.87basissalaris|
testifying that he1130.88waarin wordt bevestigd dat hij|
. two1130.92. twee|
for the calculation of1130.87de berekening van|
of the members of the family1130.86van de gezinsleden|
claims for1130.87aanvragen om|
of the members of the1130.86van de gezinsleden|
periods of residence1130.89van wonen|
eec standard1130.93e.e.g.-natuurgewicht|
costs1130.92kosten|
data network1130.89informatienet|
. the following paragraph shall be added to article1130.96wordt het volgende lid toegevoegd :|
eec standard mass per storage volume1130.93e.e.g.-natuurgewicht|
. the agency1130.89) het agentschap|
the advisory1130.96raadgevend comité|
agricultural research1130.86in de landbouw|
exceeding1130.93-|
prior1120.96generaties|
institution designated by the competent authority of the1120.87door de bevoegde autoriteit van de lid-staat|
market target price1120.90de marktrichtprijs|
vocational training policy1121.00beleid met betrekking tot de beroepsopleiding|
surveys1120.94enquêtes|
of the person1120.89van de betrokkene|
two or more member states or the competent authorities1120.96twee of meer lid-staten of de bevoegde autoriteiten van deze lid-staten kunnen|
with which1120.96aangesloten|
. the following shall be substituted for1120.87. artikel|
optional continued1120.97vrijwillig|
wages or salaries1120.96lonen|
of the state1120.87van de staat|
the application of this1120.96toepassing van dit artikel|
or residence1120.91of verblijfplaats|
. the member1120.92. de lid-staten|
by the competent authority of the member state1121.00door de bevoegde autoriteit van de|
the following particulars1121.00de volgende gegevens|
the activity1120.87gedurende|
of directive no1120.90niet|
catalogue of varieties1120.97gemeenschappelijke rassenlijst|
duty-free1120.93vrijdom van recht|
financing1121.00financiering|
1 and 21120.85de leden 1|
. the administrative commission shall1120.94. de administratieve commissie|
person1120.87betrokkene|
metric1120.90met een maximumgewicht van|
by the rate fixed in article 1 (1121.00het in artikel 1 , lid|
not submit the said certified statement1120.85verklaring niet|
makes1120.88stelt van de|
transport market1121.00vervoermarkt|
of the competent institution1120.85van het bevoegde orgaan|
for the application of1120.96toepassing van dit artikel|
of the right to1120.87van het recht op|
invalidity , old age1120.91overlijden ( pensioenen )|
varieties of1120.91gemeenschappelijke rassenlijst voor|
) ( b ) of the1120.89, sub b ) , van de|
) for1121.00het in artikel 1 , lid|
registered1120.89statutaire zetel|
of the communities1120.88van de gemeenschappen|
the use of infrastructure1121.00gebruik|
infrastructure expenditure1120.88uitgaven voor|
securities1120.98effecten|
the opinion of the administrative commission ,1120.96na advies van de administratieve commissie|
of residence of the members of the family1120.85van de woonplaats van de gezinsleden|
be valid1120.87geldig gedurende|
accident at work1120.98arbeidsongeval|
one or more member states1121.00één|
accident at1120.98arbeidsongeval|
authority of the member state1121.00door de bevoegde autoriteit van de|
brucellosis-free1120.97brucellosevrij|
processing1120.98bewerking|
1 . in order to receive benefits in1120.85voor verstrekkingen|
french legislation1121.00de franse wettelijke regeling|
raw1121.00ruwe|
export1120.95uitvoer|
of residence of the members of the1120.85van de woonplaats van de gezinsleden|
works1120.97werken|
supervisory authority1120.87toezichthoudende autoriteit|
agencies1120.94bijkantoren|
does not submit1120.92niet overlegt , verzoekt|
of a quantity of1120.91de om te rekenen|
to whose legislation1120.91aan de wettelijke regeling waarvan|
national workers1120.91nationale werknemers|
tenders1120.85aanbiedingen|
article 461111.00artikel 46|
sickness1110.85moederschap|
article 971111.00artikel 97|
common catalogue of varieties1111.00gemeenschappelijke rassenlijst|
of the person concerned1110.92van de betrokkene|
of stay or residence1110.94of verblijfplaats|
of business1110.86zetel|
for entitlement to1110.85voorwaarden voor|
taking up1110.96toegang|
completion of1110.86, voor zover nodig ,|
of the directive of1110.97van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van|
common vocational training policy1111.00gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de beroepsopleiding|
general principles1110.95algemene beginselen|
professional use of1110.96het beroepsmatig|
, taking account where appropriate of the provisions of article1110.85, eventueel met inachtneming van artikel 18|
pensioners1110.93pensioen - of rentetrekkers|
activity in question1110.95) als|
if it1110.87) indien het|
rates1110.95en vervoervoorwaarden|
a copy1110.92een afschrift|
to be converted by the1110.95de om te rekenen|
2 shall apply by analogy1110.86. de leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing|
valid for1110.95geldig gedurende|
agency or branch1110.88bijkantoor|
premiums or1110.89premies of|
employment1110.86gebied|
or family1110.97gezins - of kinderbijslag|
action1111.00handeling|
three days1111.00drie dagen|
harmonized standards1111.00geharmoniseerde normen|
concluded in1110.90vooraf gesloten|
following the date1110.93na de datum|
the supervisory authority1110.86de toezichthoudende autoriteit|
registered office1110.85statutaire zetel|
bovine herd1111.00rundveebeslag|
for slaughter1110.88slachtdieren|
, point (1110.933 ,|
the average annual number of1110.96het gemiddelde|
normalisation of accounts1110.86normalisatie van de rekeningstelsels|
german1110.89duitse|
) ( b ) of the regulation1110.88, sub b ) , van de verordening|
two or more member states or the competent authorities of1110.92twee of meer lid-staten of de bevoegde autoriteiten van deze lid-staten kunnen|
register1110.91register|
three months1111.00drie maanden|
acts1111.00rechtshandelingen|
employed1110.93een betrekking|
coordination1110.89eerste|
1 . in order to receive benefits in kind1110.86in aanmerking te komen voor verstrekkingen krachtens artikel|
of the implementing regulation shall apply by analogy .1110.95. artikel|
of two1110.92van twee|
the community committee1111.00het gemeenschappelijk comité|
inland waterway1110.92over de binnenwateren|
a maximum1110.87-|
annex i (1111.00bijlage i , deel|
change in1110.91omstandigheden|
regulation no 171110.92verordening no . 17|
down in1110.92de procedure van artikel 19|
annex 51111.00bijlage 5|
type-approval certificate1110.92goedkeuringsformulier|
the maximum period1110.95de maximumduur|
intervention1110.90interventiebureau|
the vehicle1110.87voertuig|
complete1111.00volledige|
. two or more member states1110.96. twee of meer lid-staten of de bevoegde autoriteiten van deze lid-staten kunnen|
designated by the competent authority of the member state1110.96door de bevoegde autoriteit van de|
in which1110.95de maand|
medical examinations1110.85administratieve en|
denmark1111.00denemarken|
annex b1110.96bijlage b|
. the member states1110.96. de lid-staten|
shall read as follows :1111.00wordt als volgt geredigeerd :|
the director general shall1110.85. de directeur-generaal|
for the application of this article1111.00toepassing van dit artikel|
, agree1110.91lid-staten kunnen ,|
the group1110.97groepering|
union1110.90federatie|
seed of1110.90zaad van|
generations1111.00generaties|
" 11101.00" 1|
73 (1101.00artikel 73 , lid|
rice shall be effected by1101.00de om te rekenen|
the quantity of sugar1100.87hoeveelheid suiker|
transactions1100.85verrichtingen|
research1100.87onderzoek|
be required1100.88de sub|
the value of the by-products1100.90waarde van de bijprodukten|
, on1101.00de bijstand van het fonds|
vice-chairmen1100.96vice-presidenten|
the registrar1100.94de griffier|
the chairman of the committee1100.91de president van de|
of fuel1100.85brandstof|
levies1100.90heffingen|
chairman of the arbitration board1100.93de voorzitter van de arbitragegroep|
weeks1101.00weken|
family benefits or family allowances1100.96gezins - of kinderbijslag|
privileges1100.86immuniteiten|
the specialist1101.00de gespecialiseerde|
vehicles normally based in1100.89die gewoonlijk|
immunities1100.86immuniteiten|
revenue1100.96ontvangsten|
applications1100.88aanvragen|
expiry of1100.89het einde van het laatste uur|
of 14 june 19661101.00van 14 juni 1966|
grouping1100.94groep|
producer groups1100.87producentengroeperingen|
common catalogue of varieties of1101.00gemeenschappelijke rassenlijst voor|
) if it1100.91) indien het|
declared1101.00opgegeven|
rates and1101.00en vervoervoorwaarden|
or optional1101.00vrijwillig voortgezette verzekering|
equivalent to1100.89en omgekeerd ;|
the supervisory authority of the1100.85de toezichthoudende autoriteit van|
a of1100.98onder a ,|
groups1100.90erkende|
the islands1100.93de eilanden|
notification of1100.95kennisgeving van|
the food aid1100.89van het voedselhulpverdrag van|
( a ) and1100.89a ) en b )|
the territory of the member state1100.91het grondgebied van de lid-staat|
or optional continued insurance1101.00vrijwillig voortgezette verzekering|
the implementing regulation referred to in article 971101.00artikel 97 bedoelde toepassingsverordening|
avena fatua1101.00van avena fatua|
by the institution of the place of1100.91door het orgaan van de|
or place of1100.87zetel|
social security for1101.00de sociale zekerheid van|
to the extent necessary1100.91voor zover nodig|
financing of1100.97financiering van|
a of the annex1100.98onder a ,|
insurance periods or periods of residence1100.91tijdvakken van verzekering of|
danish1100.98deense|
the general1100.95het algemeen raadgevend comité|
- category1100.91- categorie|
metric tons1100.91-|
fibre1100.92van textielvezels|
hour of1100.97uur van de|
oj no1101.00pb nr .|
. the institution of the place of residence1100.96. het orgaan van de woonplaats|
which the1100.89waar|
a )1101.00a )|
supervisory authorities1100.91toezichthoudende autoriteiten|
offices1100.86de bureaus voor|
farm accountancy1100.87informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen|
species1100.96geslachten en soorten|
the time1100.91op het tijdstip|
weights1100.98gewichten|
of fresh poultrymeat1100.92van vers vlees van pluimvee|
death (1101.00overlijden ( pensioenen )|
a certified statement testifying that he1101.00waarin wordt bevestigd dat hij|
the abovementioned1100.93van avena fatua|
a research1100.95op het|
" of1100.96besluit van|
carp1100.96karpers|
in annex 51100.96bijlage 5|
and vice versa1101.00en omgekeerd|
( pensions )1101.00overlijden ( pensioenen )|
the incapacity1100.85van de arbeidsongeschiktheid|
be valid for1100.90geldig gedurende|
. two or more member states or the competent authorities1100.91. twee of meer lid-staten of de bevoegde autoriteiten van deze lid-staten kunnen|
pensions )1101.00overlijden ( pensioenen )|
member state to whose legislation1100.90lid-staat aan de|
the council directive of 6 february 19701101.001970|
equivalent1100.95gelijke werking|
any change1100.92omstandigheden|
does not submit the1100.90verklaring niet overlegt , verzoekt het|
86 of the treaty1100.9086 van het verdrag|
the maximum period during which1101.00de maximumduur|
final1100.90definitieve|
as if1100.91alsof|
the opinion of the administrative commission , agree1100.95na advies van de administratieve commissie ,|
. the following shall be substituted for article1100.86. artikel|
the taking up1100.91toegang|
ability1100.89bekwaamheid|
the activity in question1100.90) als|
the professional use of1101.00die het beroepsmatig|
consecutive years in1101.00) als|
annex b , chapter190.87bijlage b|
cocoons190.96cocons|
situated190.87in de lid-staat|
material "190.87slechts in de handel|
basic seed ,190.94basiszaad ,|
tulipa191.00tulipa|
the official190.92officiële|
tenderer190.94inschrijver|
be made to190.88aan te brengen|
words190.88woorden|
genera and species191.00soorten|
concluded in advance190.91vooraf gesloten|
the council directive of 6 february 1970 (190.961970|
detergents191.00detergentia|
b ,190.87bijlage b|
common catalogue of varieties of agricultural plant species191.00gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen|
pollutants191.00verontreinigende|
submitted190.96ingediend|
at the time190.95op het tijdstip|
statistics190.89dat|
- in the column headed "190.90_ in|
transport rates and conditions190.95en vervoervoorwaarden|
the beneficiary190.94voor de desbetreffende werkzaamheid|
mortem190.91slachten|
adopting191.00tot vaststelling van|
distribution of toxic products191.00de distributie van giftige produkten|
member state of191.00lid-staat van|
activities entailing the professional use of190.96die het beroepsmatig|
of avena fatua190.96van avena fatua|
of regulation no 17191.00nr .|
according to the procedure190.95volgens de procedure van artikel|
sugar content190.9848 %|
5 of190.96in bijlage 5|
staff190.87de ambtenaren en de|
accountancy office190.88bureau voor bedrijfsboekhouding|
the procedure laid down in article 19191.00de procedure van artikel 19|
tractor type190.86type trekker|
conditions laid down190.89aan de in|
be amended191.00gewijzigd|
provisions of this directive190.90bepalingen van deze richtlijn|
container190.86verpakking|
the transport market190.90vervoermarkt|
braking190.88de reminrichtingen|
second generation191.00tweede nabouw|
annual cost190.96gemiddelde jaarlijkse kosten|
( 1 ) of the implementing regulation191.00, lid 1 , van de toepassingsverordening|
( 1 ) of the implementing191.00, lid 1 , van de toepassingsverordening|
family who190.88zijn gezinsleden die|
to family allowances190.91op kinderbijslag|
transfer of190.90overbrenging van|
under the legislation which190.88krachtens de door dit orgaan toegepaste wettelijke regeling|
article 73190.92artikel 73|
overseas190.95de franse|
disablement190.90gebrek|
the basic salary190.90% van|
the food aid convention190.92van het voedselhulpverdrag van|
( eec )190.95( eeg ) nr .|
olive190.89olijfolie|
of the country190.92van het land|
request the190.88verzoeken|
paragraphs 1 and 2 shall apply by analogy190.95. de leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing|
pensioner's190.92het orgaan van de woonplaats van de pensioen - of rentetrekker|
option190.94keuzerecht|
submit to the institution of the place of stay190.96aan het orgaan van de verblijfplaats|
institution designated by the competent authority of the member state191.00door de bevoegde autoriteit van de lid-staat|
69 ( 1 )191.00artikel 69 , lid 1 ,|
or (190.87, lid 1 of 2 ,|
of any change in190.94omstandigheden|
the actual190.95werkelijke|
annex 5 of190.96in bijlage 5|
( c ) of the191.00sub c ) , van de verordening|
shall submit to the institution of the place of190.85werknemer verplicht aan het orgaan van de|
under the legislation of one member state190.89de wetgeving van een lid-staat|
. two or more member states or the competent authorities of those190.87. twee of meer lid-staten of de bevoegde autoriteiten van deze lid-staten kunnen|
( c ) of the regulation191.00sub c ) , van de verordening|
similar190.88werknemers in de mijnen en daarmede gelijkgestelde|
the audit board191.00rekencommissie|
premiums or contributions190.92premies of bijdragen|
the chairman of the arbitration board190.96de voorzitter van de arbitragegroep|
office190.85ambt|
white191.00witte suiker|
where the190.94voor de desbetreffende werkzaamheid|
certified seed of all kinds191.00zaad van alle soorten|
certified seed of the first190.94zaad van de eerste|
arbitrator190.95scheidsman|
scheme of operations190.90programma|
into account190.92in aanmerking|
expenses191.00kosten|
société191.00société|
materials190.92grondstoffen|
caused190.94veroorzaakt|
nos190.96onder a ,|
) which has been190.88) waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat bovenbedoelde voorwaarden zijn vervuld .|
by official190.88) waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat bovenbedoelde voorwaarden zijn vervuld .|
rules for191.00de wijze van|
movement and residence191.00verplaatsing en|
in accordance with the procedure laid down in article 38191.00volgens de procedure|
of value added tax190.97belasting over de toegevoegde waarde|
tax on190.97de afschaffing van het belasten bij invoer en het ontlasten bij uitvoer in het handelsverkeer tussen de lid-staten|
system of190.96stelsel van belasting over de toegevoegde waarde|
last190.89laatste|
as amended by190.88als|
restrictions on191.00de beperkingen|
intended190.94bestemd voor|
seed and190.90basiszaad en|
dangerous substances191.00gevaarlijke stoffen|
of insurance periods or periods of190.87vervulde tijdvakken van verzekering|
pensioner190.95rechthebbende|
holding190.97bedrijf|
payment190.86voorschot|
the disease190.87werkzaamheden heeft verricht|
hour of the190.94uur van de|
supervision190.92toezicht|
of the last190.97het einde van|
responsibility190.98het lid|
institution of another member state190.96orgaan van een andere lid-staat|
the investigation190.88de verificatie|
( a ) and (190.94a ) en b )|
entry into force of the190.89inwerkingtreding van de|
, of190.95, artikel|
in article 4190.90in artikel 4|
seasonal190.99hoedanigheid|
july 1962191.00juli 1962|
workers in the190.92in de staalindustrie|
of council regulation no190.95verordening no .|
grain190.95granen|
seed ,190.95betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van|
1 . the competent190.891 . het bevoegde orgaan|
in article 20 .191.00volgens de procedure van artikel 20|
a maximum weight190.96- categorie|
group or190.90federatie|
avena191.00, avena|
burden or benefit190.85categorieën lasten of voordelen|
( annex i (191.00( bijlage i , deel|
registered office or place of business190.91zetel|
makes the190.87afhankelijk stelt van de|
. the director general190.92. de directeur-generaal|
general advisory committee191.00algemeen raadgevend comité|
account , to the extent190.87voor zover nodig|
, to the extent necessary ,190.87voor zover nodig|
the completion of190.88lid-staat waarvan de wettelijke regeling het verkrijgen|
retention190.94het verkrijgen , het behoud of het herstel van het recht op|
and storage190.91en opslag|
acquisition of the right to190.89het ingaan van het recht op|
joint190.97de gemeenschappelijke financiering of verwerving van|
travel190.86reizigersverkeer|
rail , road190.89vervoer per spoor , over de weg en over de binnenwateren|
( 1 ) ( c )190.94, lid 1 , sub c ) ,|
of that191.00van die|
calibration190.87inhoudsbepaling|
specialist services190.96gespecialiseerde diensten|
normally based in the190.91op het grondgebied van een|
in which the190.92waar|
leaf tobacco191.00tabaksbladeren|
first processing190.96eerste bewerking|
previous180.94vroegere|
state in whose territory he resides180.85de wettelijke regeling van de lid-staat op het grondgebied waarvan hij woont|
article 38 .180.94artikel 38 .|
, article180.984 ,|
the arbitration committee180.94de arbitragecommissie|
retrocession180.95retrocessie|
point a of the annex180.94indien het|
economic disadvantages180.95economische nadelen|
public service obligation180.87openbare dienstverplichting|
) of annex i181.00bijlage i , hoofdstuk|
this chapter181.00dit hoofdstuk|
of other member states181.00van andere lid-staten|
the words180.87de woorden|
mixtures180.95mengsels|
candidates181.00kandidaten|
point a of180.94indien het|
the intervention price180.87de interventieprijs|
which the unemployed person180.90waarheen de werkloze zich|
be adopted in180.87vastgesteld volgens de procedure|
other classes180.96andere branches|
livestock180.85de produktie van dieren|
reinsurance180.87herverzekering|
was last subject .180.87laatstelijk onderworpen is geweest .|
of notification180.85kennisgeving van|
members of the committee180.89leden van de commissie|
" société181.00" société|
obligation to operate180.94exploitatieplicht|
obligation181.00de verplichting|
detailed rules for the application of this article181.00de wijze van toepassing van dit artikel|
: nature181.00: aard|
function180.95de vervoerfunctie|
rice into the value of the same quantity of180.87_ door de om te rekenen waarde|
units of account per180.87rekeneenheid per|
and certified180.95basiszaad en|
the conversion of the value of a quantity of180.87_ door de om te rekenen waarde|
analysis of181.00analyse|
referred to in article 4180.85in artikel 4|
flowers180.89bloemen|
the conditions laid down in annexes i and ii181.00de in de bijlagen i en ii|
aid from the180.87bijstand van het fonds ten|
satisfies the conditions laid down in180.94voldoet aan de in de bijlagen i en ii voor|
a member180.85van een lid-staat|
interim payment180.87verstrekken|
the cif181.00c.i.f.-prijs|
, for180.89gemeenschappelijke rassenlijst voor|
of regulation no180.91van verordening no .|
institution in accordance with the legislation180.85overeenstemming tussen|
proof180.93herkomst|
of the council or commission180.94van de raad of de commissie|
for the year180.87opgave|
expressed181.00omschreven|
marketing restrictions180.87wordt onderworpen|
name180.86naam|
passenger180.87een of meer|
the provisions of article180.87geldende voorschriften officieel is onderzocht ,|
a period180.90omschreven termijn|
whose legislation180.87van een lid-staat waarvan de wettelijke regeling|
is situated .180.87die hun woonplaats hebben op het grondgebied van een andere lid-staat|
of presentation180.92presentatie-eenheid|
entitled to180.94krachtens de wettelijke regelingen van twee of meer lid-staten|
roads180.85landwegen|
trade in181.00de handel in|
potato wart180.87wratziekte|
the obligation to180.87de exploitatieplicht|
sentence181.00zin|
( a ) of the181.00, sub a ) , van de|
of the place of residence of the members of the180.91van de woonplaats van de gezinsleden|
( 3 ) of the implementing regulation181.00lid 3 , van de toepassingsverordening|
14 ( 1 )181.0014 ,|
the average annual cost181.00gemiddelde jaarlijkse kosten|
article 14 ( 1 )181.0014 ,|
( 3 ) of the implementing181.00lid 3 , van de toepassingsverordening|
scheme for180.94voor werknemers|
) ( c ) of the180.94sub c ) , van de verordening|
himself180.87voor zichzelf|
worker shall submit to the180.90, is de werknemer verplicht aan het|
shall be equivalent to181.00en omgekeerd ;|
objection181.00verzet|
in annex 5 of180.91in bijlage 5|
, the maximum period during which181.00waarover de verstrekkingen|
of the right to benefits180.94aan de voorwaarden voor het ingaan van het recht op verstrekkingen|
a certified statement testifying that he is entitled180.89in aanmerking te komen voor verstrekkingen krachtens artikel|
the unemployed person has180.96waarheen de werkloze zich|
certified statement relating to the180.94verklaring betreffende de gezinsleden die in aanmerking moeten worden genomen voor de|
5 of the180.92in bijlage 5|
administrative checks180.87administratieve en|
quantitative restrictions181.00kwantitatieve|
more difficult181.00moeilijker|
above180.87de sub a )|
vehicle type180.90type voertuig|
per180.91per|
french overseas181.00de franse|
bureau180.95bureau|
pursuit of180.95de uitoefening|
china "181.00china "|
functioning180.94werking|
regulation ( eec ) no 2052/69180.94verordening ( eeg ) nr . 2052/69|
scientific180.87wetenschappelijk comité|
sustained180.91de beroepsziekte voor de eerste maal medisch|
article 73 (180.91artikel 73 , lid|
% of the basic salary180.94% van|
remuneration180.85nieuwe|
: *181.00: * *|
euratom180.97euratom|
regulation ( eec181.00nr .|
of two or more180.90van twee of meer|
institution a180.94orgaan een verklaring over te leggen|
14 (181.0014 ,|
insurance periods completed under the legislation of180.85vervuld krachtens de wetgeving van|
the right to benefits in kind180.94aan de voorwaarden voor het ingaan van het recht op verstrekkingen|
of tax on181.00de afschaffing van het belasten bij invoer en het ontlasten bij uitvoer in het handelsverkeer tussen de lid-staten|
investigation of180.89behandeling van|
entitlement to benefits in kind180.87woonplaats in kennis|
in kind under article180.94. om in aanmerking te komen voor verstrekkingen krachtens artikel|
to the members of the family180.85de gezinsleden die|
institution of the place of residence of the members of the family180.91van de woonplaats van de gezinsleden|
audible warning devices180.94geluidssignaalinrichtingen|
relied180.96worden tegengeworpen|
system of value added tax181.00stelsel van belasting over de toegevoegde waarde|
each class180.90voor elke|
to the legislation of the member state180.85de wetgeving van de lid-staat|
completion of insurance180.94van tijdvakken van verzekering ,|
institution of the member180.87orgaan van de lid-staat|
, taking account where appropriate of the provisions of article 18181.00, eventueel met inachtneming van artikel 18|
, retention or recovery of the right to181.00het verkrijgen , het behoud of het herstel van het recht op|
residence to the180.89naar het grondgebied van de|
situation181.00omstandigheden|
article 14 (181.0014 ,|
other methods of180.95op andere wijze|
the legislation of the country of residence181.00de wettelijke regeling van het land|
having received the opinion of the administrative commission , agree180.85na advies van de administratieve commissie ,|
actual amount181.00werkelijke bedrag|
( 1 ) ( a ) (180.89, lid 1 , sub a ) ,|
) or (180.89, lid 1 of 2 ,|
is situated ,180.89dat de uitkeringen verschuldigd is ,|
annex 5 of the180.92in bijlage 5|
and vice versa ;181.00en omgekeerd ;|
payment of cash180.96het met het betalen van de uitkeringen belaste orgaan|
) ( c ) of the regulation180.94sub c ) , van de verordening|
the institution or180.96het orgaan of|
, which shall be180.87geval met|
disease in180.90waardoor de|
under the legislation which it administers180.94krachtens de door dit orgaan toegepaste wettelijke regeling|
suspension of180.86schorsing van|
transfer of residence180.85overbrenging van|
his claim180.87zijn aanvraag|
shall inform the institution of the place of residence180.87rechten op verstrekkingen .|
standard wage or salary180.96een vast bedrag|
official examination to180.94) waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat bovenbedoelde voorwaarden zijn vervuld .|
. the director general shall180.88. de directeur-generaal|
the general advisory committee181.00het algemeen raadgevend comité|
investigations180.88verificaties|
in article 43 ( 2 ) of the treaty181.00van artikel 43 , lid 2 , van het verdrag|
nuclear energy180.88gebied|
. prices180.89c.i.f.-prijzen|
liaison180.94verbindingsorgaan|
special directives181.00bijzondere richtlijnen|
event181.00gebeurtenis|
gaseous180.94verontreinigende|
of directive no 70/220/eec180.96voorschriften|
gaseous pollutants180.94verontreinigende|
, as amended by180.94als|
article 85 ( 3 ) of the treaty180.94artikel 85 , lid 3 , van het verdrag ,|
the competent authority of the member state181.00de bevoegde autoriteit van de lid-staat|
assistants180.96assistenten|
the procedure provided for in article 20180.87volgens de procedure van artikel 20 .|
farm accountancy data180.96landbouwbedrijfsboekhoudingen|
ecsc , eec180.97egks , eeg|
transfers180.87overmakingen|
the braking180.94de reminrichtingen|
on the certificate180.87bewijs vermelde hoeveelheid|
shown on the180.90bewijs vermelde hoeveelheid|
the eec standard mass per storage volume180.94het e.e.g.-natuurgewicht|
content of180.87" de in verband met de ontwikkeling van de wetenschappelijke of technische kennis in de bijlagen aan te brengen wijzigingen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel|
alter180.94kan worden gewijzigd|
work180.94arbeidsongeschiktheid|
freedom of180.87vestiging|
centre180.90centrum|
individual180.87individuele|
as against third parties180.96worden tegengeworpen|
g180.94g|
used for the carriage of180.88voor het|
used for180.88voor het|
the period180.93omschreven|
who is180.94werknemer die onderdaan is van een lid-staat|
) , of180.97, artikel|
remission of180.87in de kleinhandelsfase|
of the directive of 14 june 1966 on the marketing of181.00artikel 16|
) to181.00) het|
transitional measures180.88overgangsmaatregelen|
in the member state of origin or181.00herkomst|
arrangements180.85zijn|
nomenclature180.99indeling|
normally based in the territory of180.95op het grondgebied van een|
loss or injury180.87schade|
) council decision no181.00nr .|
the vehicle is180.90gewoonlijk is gestald|
inventions180.92uitvindingen|
adopting a research programme181.00nr .|
member state whence181.00de lid-staat van oorsprong of|
capacity where the beneficiary181.00voor de desbetreffende werkzaamheid|
to basic seed180.90a ) indien het door een tot keuring bevoegde dienst volgens de voor de keuring van|
tariff180.90tariefplicht|
state which180.94de lid-staat|
varieties . "181.00zich|
" or180.87" noch in een rassenlijst van de betrokken lid-staten voorkomen|
in service180.87in gebruik zijnde meetmiddelen|
of generations180.87aan het basiszaad|
regulation no 136/66/eec180.94verordening nr . 136/66/eeg wordt|
approval and180.90de e.e.g.-modelgoedkeuring en|
the joint181.00voor de gemeenschappelijke exploitatie|
questions180.87beginselvraagstukken|
in article 2181.00het verbod van|
complaint180.90klacht|
member state which180.94de lid-staat|
category of180.94categorie van meetmiddelen|
the eec standard180.94het e.e.g.-natuurgewicht|
establishments180.90inrichtingen|
( a ) and ( b )181.00a ) en b )|
of other181.00van andere lid-staten|
test180.90afkomstig|
standard rate180.96tarief|
processing and180.89bewerking en|
the territory of the180.90grondgebied van de|
summary180.97overzicht|
customs180.91douanerechten|
alternate180.96plaatsvervanger|
in the territory of a member state180.96op het grondgebied van een lid-staat|
the competent central181.00de bevoegde centrale|
instrument180.94de oprichtingsakte|
group of products180.97groep|
conditions laid down in180.94aan de in|
the conditions laid down180.94bijlage a|
the tax180.87kan de|
characters170.88kenmerken|
financial years170.97boekjaren|
for the activity in question170.94voor de desbetreffende werkzaamheid|
in a managerial capacity170.93) als zelfstandige of als bedrijfsleider gedurende|
the last financial year171.00het laatste|
of dangerous170.88van gevaarlijke|
or in a managerial170.93) als zelfstandige of als bedrijfsleider gedurende|
registration170.94inschrijving|
shall ensure that170.93a ) indien het door een tot keuring bevoegde dienst volgens de voor de keuring van|
under nos170.99indien het|
the month170.96waarin|
of that state170.90van die|
devices171.00de reminrichtingen|
to apply170.85voor zover zij|
the return for the year170.93opgave|
in an170.93) als zelfstandige of als bedrijfsleider gedurende|
as regards170.88verontreinigende|
the separate170.85deze categorie|
crude oil170.94ruwe aardolie|
and petroleum products171.00ruwe aardolie en|
articles 85170.9385 en|
of fresh meat170.94van vers vlees|
the supply of170.95moeilijkheden|
the approved pattern170.85met het goedgekeurde model|
" decret " of171.00besluit van|
survivor's pension170.96overlevingspensioen|
accepted170.87toegelaten|
to be taken into consideration170.87bijlage 9|
category of instruments170.86categorie van meetmiddelen|
programme170.94programma|
be made to the170.93" de in verband met de ontwikkeling van de wetenschappelijke of technische kennis in de bijlagen aan te brengen wijzigingen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel|
which have170.93geldende voorschriften officieel is onderzocht ,|
forms170.91formulieren|
direct insurance170.94het directe verzekeringsbedrijf|
of the incapacity170.86van de arbeidsongeschiktheid|
by the competent institution ,170.85door het bevoegde orgaan wordt|
, a worker shall submit to the170.93, is de werknemer verplicht aan het|
same member170.94dezelfde lid-staat|
) estimates relating to170.85) een raming|
reduction170.89de vermindering of schorsing|
disease in question170.93waardoor de|
each calendar170.95elk kalenderjaar|
establishes170.85, stelt het de|
article 74170.90artikel 74|
101170.86artikel 101|
an accident at170.85arbeidsongeval of|
in annex 5 of the170.87in bijlage 5|
the incapacity for work170.86van de arbeidsongeschiktheid|
25 (170.8625 ,|
benefits in kind in the case170.85verstrekkingen ingeval de|
. in order to receive benefits in kind under article171.00. om in aanmerking te komen voor verstrekkingen krachtens artikel|
be taken into consideration170.87bijlage 9|
certified statement shall be issued by the170.94deze verklaring wordt afgegeven door het|
article 14 ( 1 ) (171.00artikel 14 , lid 1 ,|
a certified statement testifying that he is entitled to170.86. om in aanmerking te komen voor verstrekkingen krachtens artikel|
( 1 ) ( b ) of the171.00, lid 1 , sub b ) , van de|
member of the family170.97gezinslid|
of this article171.00van dit artikel|
shall apply170.97het bepaalde|
in the member states170.93in de lid-staten|
production of171.00de voortbrenging van|
competition170.95de mededinging|
professional171.00beroepswerkzaamheden|
the food aid convention of171.00van het voedselhulpverdrag van|
financing of expenditure170.96van het voedselhulpverdrag van 1967|
in accordance with chapter171.00overeenkomstig het bepaalde in|
) , of article170.99, artikel|
the minimum guarantee fund170.86minimumgarantiefonds|
expenditure referred to in171.00bedoelde uitgaven|
within the common market170.92de gemeenschappelijke markt|
the agency or branch171.00het agentschap of|
ceramic170.90de scherf|
of the risks170.86van de risico's|
laissez passer170.91laissez-passer|
) shall be170.93als volgt aangevuld :|
operations in170.85een programma van werkzaamheden|
the french overseas departments171.00de franse overzeese departementen|
of account170.93rekeneenheden|
reference170.93partijnummer ,|
. caisse départementale171.00. caisse départementale|
the free disposal of171.00de vrije beschikking over|
month in which170.98de maand waarin|
anchorages170.96zitplaatsen|
supplementary feeding-stuffs170.88aanvullende veevoeders|
of services170.87benodigdheden voor|
listed in annex170.85de in bijlage i|
satisfies the conditions170.86bijlage a|
medicinal170.89coccidiostatica|
) )170.98( bijlage i , deel|
the braking devices171.00de reminrichtingen|
it is necessary to170.85de wettelijke regeling van de bevoegde staat gestelde voorwaarden te voldoen .|
, acting170.86volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het verdrag|
complete feeding-stuffs171.00volledige veevoeders|
boxes171.00dozen|
the competent central authority171.00de bevoegde centrale|
residence completed under the legislation of170.85vervulde tijdvakken van verzekering|
) , (170.92van de op|
public policy171.00orde|
public security171.00orde|
higher170.93hoger|
. detailed rules for the application of this article171.00. de wijze van toepassing van dit artikel|
the competent authority of the member state in whose territory the171.00de bevoegde autoriteit van de lid-staat op het grondgebied waarvan|
diseases170.86beroepsziekten|
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in article 38 .170.93vastgesteld volgens de procedure|
authorisation170.87machtiging|
5/67/euratom171.00van verordening nr . 422/67/eeg , nr . 5/67/euratom|
it has170.88officieel is|
according to the procedure laid down in article170.93" de in verband met de ontwikkeling van de wetenschappelijke of technische kennis in de bijlagen aan te brengen wijzigingen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel|
or technical knowledge171.00de bijlagen|
) , article171.00, artikel|
) which has been found by official examination to satisfy the above-mentioned conditions .171.00) waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat bovenbedoelde voorwaarden zijn vervuld .|
basic seed , certified seed170.86basiszaad , gecertificeerd zaad|
event occurs or171.00gebeurtenis of|
the production of171.00voor de voortbrenging van|
benefit170.90uitkering|
expressed in170.95omschreven|
hooks171.00haken|
( b ) which170.93b ) dat|
) of annex i shall170.94bijlage i , hoofdstuk|
and hooks171.00haken|
an action170.93ogenblik|
legislation ,170.95wetgeving|
chains171.00haken|
a period expressed170.95omschreven termijn|
seed and certified seed171.00basiszaad en|
harmful organisms170.91schadelijke organismen|
the expiry of the last hour of171.00het einde van het laatste uur|
of public170.88openbare veiligheid|
when the170.85rekening|
the variety170.89het ras|
ternary170.93ternaire mengsels|
: seed ( a ) which171.00: zaad ,|
the conditions laid down in annex a (171.00bijlage a|
common system170.95stelsel van belasting over de toegevoegde waarde|
market preparation170.91verpakking|
braking devices171.00de reminrichtingen|
regulation no 422/67/eec ,171.00van verordening nr . 422/67/eeg , nr . 5/67/euratom|
of council directive no170.95van de richtlijn van de raad van|
load170.85laadplatforms|
directive of 23 october 1962171.00van 23 oktober 1962|
platforms170.89laadplatforms|
levels170.86i|
the requirements of directive no 70/220/eec , as amended by171.00als|
action takes place171.00gebeurtenis of|
of one of the170.90van een der lid-staten|
of the first generation170.90eerste nabouw|
seed and certified seed of171.00basiszaad en|
the market170.87op de markt|
is free of avena fatua at the time of171.00van vorengenoemde richtlijn|
the abovementioned directive171.00van vorengenoemde richtlijn|
" means a170.86bijlage a|
safety provisions171.00veiligheidsvoorschriften|
tulipa "171.00tulipa "|
returning holdings171.00bedrijven met boekhouding|
liaison agency171.00verbindingsorgaan|
with responsibility for170.99ressorteert|
the danish170.95de deense|
danish legislation170.98de deense wetgeving|
the most favourable purchasing opportunities171.00de gunstigste aankoopmogelijkheden|
expulsion170.94verwijdering|
currency of170.96omschreven|
roof170.97dak|
division171.00streek|
satisfies the conditions laid down in annexes i and ii for171.00voldoet aan de in de bijlagen i en ii voor|
; and171.00voldoet aan de in de bijlagen i en ii voor|
the member states shall take all appropriate171.00opdat|
the provisions of article 2170.93de bepalingen van artikel 2|
intended for170.94bestemd voor|
shall be determined in accordance with the170.88volgens|
against170.94verzekering tegen|
the data network170.94het informatienet|
in accordance with the procedure laid down in article 19 .171.00de procedure van artikel 19 .|
projections170.94uitstekende delen|
entry into force of the regulation171.00inwerkingtreding van de verordening|
grammes171.00gram|
be relied on170.90worden tegengeworpen|
the obligation170.96de verplichting|
been officially170.93a ) indien het door een tot keuring bevoegde dienst volgens de voor de keuring van|
responsible170.86taak|
examination170.93geldende voorschriften officieel is onderzocht ,|
naamloze170.96naamloze|
and particulars170.88akten en|
the institution designated by the competent authority of the member state170.88door de bevoegde autoriteit van de lid-staat|
measuring170.87der|
la société170.96la société|
file171.00dossier|
the capital170.94het geplaatste|
the register170.94het register|
the average tax171.00de gemiddelde belastingdruk|
turnover170.88de omzetbelasting|
feed170.92voor voederdoeleinden|
common organisation of170.86gemeenschappelijke ordening|
be denatured170.94te denatureren|
animal170.92voor voederdoeleinden|
to be denatured170.94te denatureren|
a denaturing170.87te stellen|
amount of the170.90bedrag van het|
payments170.91uitkeringen|
calculating170.86voor de berekening van|
factor or170.97factor of|
based170.85. het bevoegde orgaan van een lid-staat waarvan de wettelijke regeling bepaalt dat voor de berekening van de|
the deputy director-general171.00de adjunct-directeur-generaal|
- supplies171.00_ hoeveelheden|
statistical summary171.00overzicht|
governments170.87overeenkomst|
arbitrators170.86scheidsmannen|
the provision of170.93waarborgen|
the date of entry into170.86de datum van inwerkingtreding van|
description170.93- aanduiding "|
plots171.00terreinen|
in article 4 (171.00in artikel 4 ,|
the insurance periods completed under the legislation170.85de tijdvakken van verzekering die krachtens de door|
survivors170.90nagelaten betrekkingen|
, the following170.86van toepassing :|
. this regulation170.93. deze verordening|
authority , institution171.00rechterlijke instantie|
1 . the competent institution of a member state whose legislation171.001 . het bevoegde orgaan van een lid-staat waarvan de wettelijke regeling|
be equal to the difference between171.00gelijk aan het verschil tussen|
46 (171.0046 , lid|
the benefits referred to in170.93bedoelde bijslagen|
he was last subject170.85hij tevoren en laatstelijk onderworpen is geweest|
charged170.86geheven|
an interim payment170.93a ) v } } r|
the accounting period170.93verstrekken|
the applications170.85verzoeken|
by the chairman of the170.89door de voorzitter van de arbitragegroep|
( a ) of the regulation171.00, sub a ) , van de verordening|
white sugar170.90witte suiker|
15 december171.0015 december|
works contracts171.00voor de uitvoering van werken|
the institution of the pensioner's place of residence171.00het orgaan van de woonplaats van de pensioen - of rentetrekker|
operating for profit171.00winst gerichte|
the value to be converted by the170.93waarde te|
the amount thus obtained by the171.00_ het|
the refund170.92;|
to be converted by the rate fixed in article 1 (170.93rijst vastgestelde getal|
maximum quantity171.00maximumhoeveelheid|
of validity171.00de geldigheidsduur|
varieties not included in the171.00toe te laten van|
in accordance with the provisions of this directive170.93die overeenstemmen met de bepalingen van deze richtlijn , en|
shall be supplemented as follows :171.00aangevuld :|
bred seed170.93a ) indien het door een tot keuring bevoegde dienst volgens de voor de keuring van|
" certified seed171.00van de categorie " gecertificeerd zaad|
2 . the member states shall take all171.002 . de lid-staten nemen|
states and170.89de lid-staten en|
temporary difficulties in the171.00toe te laten van|
consignment170.93partijnummer ,|
vegetable170.85groentezaad|
importer171.00importeur|
or their170.93zijn voorzien van een officieel etiket , waarop|
with the provisions of article170.93a ) indien het door een tot keuring bevoegde dienst volgens de voor de keuring van|
the provisions of this directive ,171.00bepalingen van deze richtlijn ,|
regulation no 136/66/eec :171.00verordening nr . 136/66/eeg wordt|
on behalf of the170.88voor rekening van het|
from turkey170.89;|
state and170.93een lid-staat en|
the specialist services171.00de gespecialiseerde diensten|
the development of171.00de bijlagen|
civil liability170.93de wettelijke aansprakelijkheid|
knowledge170.90vakkennis|
the common transport policy170.94het gemeenschappelijk|
of principle170.96beginselvraagstukken|
recognised170.85erkend|
the bodies170.91organen|
a state of crisis170.98crisistoestand|
european co-ordination office171.00europees coördinatiebureau|
employment services of170.96diensten voor de arbeidsvoorziening van|
rules of competition170.85mededingingsregels|
are subject to no marketing restrictions170.93a ) indien het door een tot keuring bevoegde dienst volgens de voor de keuring van|
overcome171.00toe te laten van|
of bovine animals and swine170.85invoer van runderen en|
officials and171.00ambtenaren en|
member states shall authorise170.85de lid-staten geven|
in one170.85officiële taal van het land|
the word "170.86" toegevoegd .|
chapter ii170.86hoofdstuk ii|
corrective170.97aanpassingscoëfficiënt|
or the170.88in de lid-staat van oorsprong of|
been denatured170.86gedenatureerd|
the tenderer170.85de inschrijver|
shown on the certificate170.93bewijs vermelde hoeveelheid|
prior to basic seed170.93geldende voorschriften officieel is onderzocht ,|
own170.85te laten|
director-general ,170.87de directeur-generaal ,|
or not171.00) ,|
rules for the170.85van dit|
rules for the application of this170.93de uitvoeringsbepalingen van dit|
a common170.85een gemeenschappelijk|
the procedure provided for in article 20 .170.94volgens de procedure van artikel 20 .|
failing170.85voor de toekenning van|
in order to remove171.00toe te laten van|
supply of basic171.00toe te laten van|
meetings170.85vergaderingen|
in accordance with the voting procedure171.00volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het verdrag|
yield171.00het rendement|
intra-community trade in171.00handelsverkeer in|
of nuclear170.85gekwalificeerde arbeid op het gebied|
total sugar content170.97suikergehalte|
the group or170.90de federatie|
of origin170.89voor de aanduiding van herkomst|
periods completed under the legislations of other member states170.95van andere lid-staten|
of white170.91witte suiker|
2 . the competent institution170.862 . het bevoegde orgaan|
submit to the institution of the place of stay a170.87aan het orgaan van de verblijfplaats|
the entry into force of the170.93de inwerkingtreding van de|
apply :170.86van toepassing :|
benefits in kind provided under170.96ziekte -|
auxiliary staff170.92hulpfunctionaris|
where necessary , the170.85de wettelijke regeling van de bevoegde staat .|
shall be issued by the competent institution170.86. om in aanmerking te komen voor verstrekkingen krachtens artikel|
theoretical amount171.00theoretische|
any transfer of170.85overbrenging van de|
the country of residence of170.94van het land waar|
whose legislation he170.85van de lid-staat aan de wettelijke regeling waarvan hij|
members of the family of170.86gezinsleden van de|
on which such170.93verzet|
institution of the member state170.94orgaan van de lid-staat|
the institution or institutions170.95het orgaan of de organen|
actual amount of171.00het werkelijke bedrag|
either to the170.85, hetzij tot het|
. this certified statement shall be issued170.862 . deze verklaring wordt|
draw170.85op pensioenen of renten|
provided by the competent institution in accordance with the legislation170.85overeenstemming tussen|
. the institution of the place of residence shall170.85. het orgaan van de woonplaats stelt het|
and medical170.93administratieve en medische controle|
the conditions of170.85de wettelijke regeling van de bevoegde staat gestelde voorwaarden te voldoen .|
state where170.85naar het grondgebied van de lid-staat|
55 (170.86artikel 55 , lid|
institution with170.85het orgaan waarbij|
one of the member states170.90van een der lid-staten|
institution a certified statement171.00orgaan een verklaring over te leggen|
may , having received the opinion of the administrative commission , agree170.85. twee of meer lid-staten of de bevoegde autoriteiten van deze lid-staten kunnen , na advies van de administratieve commissie , een andere wijze van toepassing overeenkomen .|
another institution170.85door een ander|
reply171.00antwoord|
fulfilled170.85voldaan|
payment shall170.92. het orgaan dat de uitkeringen verschuldigd is|
responsible for payment of cash171.00het met het betalen van de uitkeringen belaste orgaan|
submitting170.86onder overlegging van|
necessary , the maximum period during which170.94waarover de verstrekkingen|
) ( a ) and170.85, sub a ) en b ) , van de verordening|
the actual amount170.94werkelijke bedrag|
of two or more member states170.86van twee of meer lid-staten|
certified statement relating to the members of170.97verklaring betreffende de gezinsleden die in aanmerking moeten worden genomen voor de|
length of the insurance periods170.88duur van de tijdvakken van verzekering|
other transport undertakings170.94de ondernemingen|
schemes to170.87bijlage 9|
be renewed171.00worden vernieuwd|
reduction or170.89de vermindering of schorsing|
increases170.92verhogingen|
bear171.00voorzien van een|
members of his family who171.00zijn gezinsleden die|
or suspension170.87de vermindering of schorsing|
the acquisition , retention or recovery of the right to170.94het verkrijgen , het behoud of het herstel van het recht op|
institution or170.93orgaan of|
or court171.00rechterlijke instantie|
of residence in170.85ingeval de woonplaats in een andere lid-staat dan de bevoegde staat ligt|
the person suffering from the disease170.91de getroffene|
2 . this certified statement shall170.882 . deze verklaring|
41170.9541|
payment of cash benefits170.91het met het betalen van de uitkeringen belaste orgaan|
the unemployed person has gone171.00waarheen de werkloze zich|
52170.8652|
provision shall170.85. deze bepaling is|
provided on170.85) verstrekkingen|
social security for migrant workers171.00de sociale zekerheid van migrerende werknemers|
satisfies171.00voldoet|
) ( ii )170.97sub b ) , ii ) ,|
] oj no171.00] pb nr .|
in the case referred to in170.86bedoelde geval|
wage or salary or170.95loon of|
of the right to benefits in kind171.00aan de voorwaarden voor het ingaan van het recht op verstrekkingen|
in which they170.85waar zij hun|
institution or institutions170.95het orgaan of de organen|
certified statement , which shall be issued by the170.93geval met|
auxiliary170.92hulpfunctionaris|
is acquired170.95wordt ontleend|
and members of their families170.93en hun gezinsleden|
an accident at work170.85arbeidsongeval of|
completed under the legislation of any170.93lid-staat waarvan de wettelijke regeling het verkrijgen , het behoud of het herstel van het recht op|
condition shall170.93deze voorwaarde|
corresponding to170.85overeenkomende|
of the legislation of the competent state170.85de wettelijke regeling van de bevoegde staat gestelde voorwaarden te voldoen .|
. the competent institution of a member state whose legislation provides that the170.94. het bevoegde orgaan van een lid-staat waarvan de wettelijke regeling bepaalt dat|
has gone shall170.88van de plaats waarheen de werkloze zich heeft begeven|
person to170.88bijstand|
agreement between the170.85overeenstemming tussen|
unemployment benefits170.93werkloosheidsuitkeringen|
of residence to170.86woonplaats naar het grondgebied van|
73161.0073|
ppm161.00ppm|
15.07 a161.0015.07 a|
58161.0058|
lloyd's161.00lloyd's|
des161.00des|
la161.00la|
, société161.00, société|
, avena161.00, avena|
45161.0045|
, 69.13161.00, 69.13|
53161.0053|
à151.00à|
. caisse départementale des incendiés151.00. caisse départementale des incendiés|
reserve150.85reserve|
48 %151.0048 %|
837/72151.00837/72|
, la société150.96, la société|
74151.0074|
15.07 a ii151.0015.07 a ii|
1969 (151.001969 (|
per 100151.00per 100|
75151.0075|
17.0151.0017|
nace151.00nace|
31 december 1966151.0031 december 1966|
69.14151.0069.14|
naamloze vennootschap151.00naamloze vennootschap|
_151.00_|
per 100 kg141.00per 100 kg|
69.14 a141.0069.14 a|
post141.00post|
64141.0064|
54141.0054|
societies141.00societies|
. la141.00. la|
società140.95società|
1960141.001960|
. caisse départementale des incendiés de la141.00. caisse départementale des incendiés de la|
56141.0056|
convar .141.00convar .|
besloten naamloze141.00besloten naamloze|
, 5 ,141.00, 5 ,|
, 6 , 7141.00, 6 , 7|
: -141.00: -|
prodotti131.00prodotti|
% .131.00% .|
92131.0092|
uguale o inferiore a meno131.00uguale o inferiore a meno|
égale ou inférieure à moins131.00égale ou inférieure à moins|
september 1971131.00september 1971|
, società131.00, società|
" 2131.00" 2|
protocol131.00protocol|
minus131.00minus|
18 .131.0018 .|
49131.0049|
température131.00température|
temperatura131.00temperatura|
per hectare131.00per hectare|
15.07 a ii (131.0015.07 a ii (|
90 %131.0090 %|
98131.0098|
brandversicherungsanstalt131.00brandversicherungsanstalt|
la société anonyme ,131.00la société anonyme ,|
festuca131.00festuca|
landesbrandversicherungsanstalt ,131.00landesbrandversicherungsanstalt ,|
besloten naamloze vennootschap131.00besloten naamloze vennootschap|
6 , 7131.006 , 7|
hessische131.00hessische|
lolium temulentum131.00lolium temulentum|
act "131.00act "|
avena fatua , avena sterilis , avena ludoviciana131.00avena fatua , avena sterilis , avena ludoviciana|
1 , 2121.001 , 2|
31 december121.0031 december|
1965121.001965|
79121.0079|
, 10121.00, 10|
heterodera rostochiensis121.00heterodera rostochiensis|
15.07 a ii ( a )121.0015.07 a ii ( a )|
, 19121.00, 19|
4 ,121.004 ,|
5 , 10 , 20121.005 , 10 , 20|
convar . saccharata121.00convar . saccharata|
1968 .121.001968 .|
, 20121.00, 20|
1976121.001976|
( nace121.00( nace|
- 15.07 a ii (121.00- 15.07 a ii (|
corynebacterium sepedonicum121.00corynebacterium sepedonicum|
66121.0066|
week121.00week|
( koern . )121.00( koern . )|
, 4121.00, 4|
( 1121.00( 1|
64 ,121.0064 ,|
p121.00p|
8 november 1971121.008 november 1971|
3 , 4121.003 , 4|
" )121.00" )|
" 5 .121.00" 5 .|
studies121.00studies|
" a121.00" a|
25 %121.0025 %|
35 %121.0035 %|
conservazione121.00conservazione|
83121.0083|
82121.0082|
[ 2 ]121.00[ 2 ]|
. la temperatura di121.00. la temperatura di|
. la température de121.00. la température de|
[ 3 ]121.00[ 3 ]|
[ 6 ]121.00[ 6 ]|
deve essere uguale o inferiore a meno121.00deve essere uguale o inferiore a meno|
[ 1 ]121.00[ 1 ]|
72121.0072|
berlin ,121.00berlin ,|
" , " societies registered under the121.00" , " societies registered under the|
. hessische brandversicherungsanstalt121.00. hessische brandversicherungsanstalt|
brandversicherungsanstalt ,121.00brandversicherungsanstalt ,|
" société anonyme " , " société121.00" société anonyme " , " société|
xv121.00xv|
. caisse départementale grêle121.00. caisse départementale grêle|
" società121.00" società|
le121.00le|
1971 (121.001971 (|
pathotype121.00pathotype|
synchytrium endobioticum .121.00synchytrium endobioticum .|
86 ;121.0086 ;|
synchytrium endobioticum121.00synchytrium endobioticum|
mill . ,121.00mill . ,|
12 ,121.0012 ,|
1 . in121.001 . in|
1939121.001939|
( 6 )121.00( 6 )|
1 %121.001 %|
per azioni , société121.00per azioni , société|
[ 7 ]121.00[ 7 ]|
[ 4 ]121.00[ 4 ]|
1972 (121.001972 (|
[ 5 ]121.00[ 5 ]|
doit être égale ou inférieure à moins121.00doit être égale ou inférieure à moins|
, société anonyme ,121.00, société anonyme ,|
, société à responsabilité limitée121.00, société à responsabilité limitée|
april 1971121.00april 1971|
. bayerische121.00. bayerische|
200121.00200|
60121.0060|
de naamloze vennootschap ,121.00de naamloze vennootschap ,|
per azioni , società121.00per azioni , società|
insurance act ,121.00insurance act ,|
december 1970121.00december 1970|
1978121.001978|
1970 .121.001970 .|
" (121.00" (|
23.03121.0023.03|
1 december121.001 december|
mutuelle " , "121.00mutuelle " , "|
% , 50 %121.00% , 50 %|
" ex121.00" ex|
la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée ;121.00la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée ;|
n3121.00n3|
o3111.00o3|
11 december 1973111.0011 december 1973|
36111.0036|
( 3111.00( 3|
5 april 1968111.005 april 1968|
1950111.001950|
7 november 1973111.007 november 1973|
13 november 1974111.0013 november 1974|
1960 .111.001960 .|
n :111.00n :|
29 december 1970111.0029 december 1970|
1954111.001954|
24 april 1972111.0024 april 1972|
1969 .111.001969 .|
( 7 )111.00( 7 )|
1 . ( 2 )111.001 . ( 2 )|
18 december 1973111.0018 december 1973|
14 november 1973111.0014 november 1973|
n2111.00n2|
september 1953111.00september 1953|
o4111.00o4|
viii111.00viii|
1.2.1.6111.001.2.1.6|
18 december 1970111.0018 december 1970|
1.4111.001.4|
21 april 1970111.0021 april 1970|
1971 .111.001971 .|
3.4111.003.4|
3 december 1963111.003 december 1963|
11 april 1967111.0011 april 1967|
14 .111.0014 .|
3 , 4 , 5 , 6111.003 , 4 , 5 , 6|
, 3 ,111.00, 3 ,|
13 ,111.0013 ,|
21 ,111.0021 ,|
8 november 1972111.008 november 1972|
3.3111.003.3|
1967 .111.001967 .|
vii111.00vii|
50 kg111.0050 kg|
23 november 1970111.0023 november 1970|
1951111.001951|
2.6111.002.6|
1956111.001956|
c .111.00c .|
xiii111.00xiii|
xii111.00xii|
xiv111.00xiv|
6 december 1972111.006 december 1972|
element111.00element|