sourcendocfreqcostarget
;54371620.98;|
the european51717460.99euroopa|
and471121880.92ja|
having regard to the46416270.99võttes arvesse|
whereas40731710.93;|
137456660.931|
236638990.952|
or35582130.96või|
having regard to2827761.00võttes arvesse|
327522940.953|
2 .26415880.972 .|
423912870.974|
"22825140.99"|
council21113470.93nõukogu|
:19622600.92:|
51868660.975|
regulation ( eec ) no18514800.97( emü ) nr|
1 .16411110.961 .|
.154109540.91.|
3 .1527290.973 .|
-15116400.97-|
61485690.986|
having1395790.93võttes arvesse|
should be1204800.96tuleks|
,11139790.90,|
i1095760.99i|
( b )1039080.98b|
71033300.987|
( a )10210210.98a|
not1028550.93ei|
no937750.96( emü ) nr|
should924360.96tuleks|
ii893320.99ii|
10883150.9910|
the council874410.97nõukogu|
4 .863320.984 .|
this regulation shall851701.00käesolev määrus|
of the european communities832320.99euroopa ühenduste|
8822690.998|
article817260.90artikkel|
directive8013890.90direktiivi|
having regard to the opinion of the791581.00arvamust|
the european economic community762460.99euroopa majandusühenduse|
community755640.90ühenduse|
at least752980.99vähemalt|
( c )714580.98c|
. member states shall711900.98. liikmesriigid|
b707270.99b|
: ( a )703290.98a )|
before652820.98enne|
9652440.999|
adopted651820.99vastu|
12642310.9912|
annex633960.96lisa|
(617780.92)|
)617780.92)|
in article615210.94artiklis|
regard to602680.93võttes arvesse|
referred to in585670.97osutatud|
. "572800.98. "|
11541890.9911|
each522480.96iga|
this directive504790.89käesoleva|
may503350.94võib|
eec493990.98emü|
14471780.9914|
20461200.9920|
13451150.9913|
( d )442640.98d|
after442250.96pärast|
c432900.97c|
annex i431260.99i|
5 .431180.995 .|
15421560.9915|
iii421171.00iii|
its42841.00käesolev määrus|
10042581.00100|
necessary401280.94vajalikud|
18401270.9818|
of the european401070.98euroopa ühenduste|
of3911860.89,|
to the391720.89võttes arvesse|
) ,391640.97[|
%382270.99%|
. member states381860.96. liikmesriigid|
) , as last amended by regulation ( eec ) no38891.00viimati muudetud määrusega ( emü ) nr|
the treaty373110.90asutamislepingu|
that371950.96, et|
17371480.9917|
annex ii371091.00ii|
article 737910.997|
only361770.97ainult|
article 6361270.996|
30361220.9930|
laws351400.98õigusaktide|
, and35461.00selle|
of the treaty342160.98asutamislepingu|
article 4331220.964|
at331060.97vähemalt|
council directive33860.99käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
eec type-approval321140.99emü|
on the311270.95käsitlevate|
regard to the311260.95võttes arvesse|
16311211.0016|
shall311110.95liikmesriigid|
article 8311050.998|
member state303000.94liikmesriigi|
commission301810.95komisjoni|
in annex301610.97lisas|
to the commission301140.97komisjonile|
article 5301070.995|
within30770.97jooksul|
council regulation ( eec ) no29921.00nõukogu|
article 929820.999|
article 1129810.9911|
must29520.98peavad|
( 1 )29301.00[ 1 ]|
european282790.96euroopa|
of regulation ( eec ) no281580.97määruse ( emü ) nr|
may be281360.96võib|
on the approximation of the laws of the member states relating to the28711.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
if28710.98kui|
) , as last amended by28661.00viimati muudetud|
( 2 )28291.00[ 2 ]|
( e )271300.99e|
certain271130.94teatavate|
shall apply271100.97kohaldatakse|
the community271030.96ühenduse|
to266380.88,|
in accordance with261910.98kooskõlas|
products261690.95toodete|
member states shall261270.95liikmesriigid|
without prejudice to261160.99ilma et see piiraks|
measures261020.96meetmed|
however ,261000.96siiski|
having regard to council regulation ( eec ) no26521.00võttes arvesse nõukogu|
meat256290.95liha|
committee252880.90komitee|
this252700.89käesoleva|
must be251380.97tuleb|
the commission shall251220.95komisjon|
198125770.981981|
in particular25710.97eriti|
in accordance with the opinion of the committee25581.00komitee arvamusega kooskõlas|
the committee242140.91komitee|
type-approval241330.97emü|
the common241190.97ühise|
the commission24900.94komisjon|
1924740.9919|
laid down in231570.94sätestatud|
representative23840.98esindaja|
to the council23590.98nõukogule|
already23550.99juba|
all23500.97kõik|
draft23491.00eelnõu|
regulation223460.91( emü ) nr|
laid down221400.94sätestatud|
amended221200.95muudetud|
votes22461.00eelnõu|
amended by21930.98muudetud|
june21830.99. juuni|
their21790.97nende|
2221671.0022|
2521650.9925|
article 1321641.0013|
in accordance with the21590.98kooskõlas|
v21521.00v|
article 221470.992|
a single21450.99ühtse|
referred to202580.93osutatud|
substances201300.96ainete|
territory201090.97territooriumil|
technical20860.95tehnika|
in paragraph 120860.96lõikes 1|
communities20810.99euroopa ühenduste|
2120620.9921|
article 320570.983|
member states192180.88liikmesriigid|
common customs tariff191210.96ühise tollitariifistiku|
one191050.94ühe|
of annex i191040.99i lisa|
listed in19710.98loetletud|
" article19651.00" artikkel|
thereof ,19411.00võttes arvesse nõukogu|
a181180.94kui|
on18910.91käsitlevate|
cases18910.94juhtudel|
proposal from the commission18630.99komisjoni|
198318530.981983|
6 .18530.986 .|
on the approximation of the laws of the member states relating to18441.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
having regard to council directive18441.00võttes arvesse nõukogu|
also18431.00ka|
it18320.99, et|
the president18201.00eesistuja|
chairman17670.95eesistuja|
until17540.98kuni|
197717510.981977|
3 . the17500.973 .|
2617500.9926|
3117500.9931|
to technical progress17451.00tehnika arenguga|
to the committee17361.00komiteele|
( 3 )17181.00[ 3 ]|
article 1161470.90artikli 1|
be16730.93;|
in articles16730.95artiklites|
article 1716720.9817|
. where16710.97. kui|
majority16681.00häälteenamusega|
the opinion of the16650.88arvamust|
- the16640.98-|
; whereas16600.94tuleks|
in the annex16580.98lisas|
the chairman16530.98eesistuja|
nomenclature16520.98ühise tollitariifistiku nomenklatuuri|
of motor vehicles16520.99mootorsõidukite|
apply16510.95kohaldatakse|
198016510.981980|
iv16471.00iv|
197816460.991978|
national laws16321.00siseriiklike õigusaktide|
to council regulation ( eec ) no16321.00viimati muudetud|
has16270.99vastu|
and in16191.00selle|
in153990.89,|
( eec ) no152030.98( emü ) nr|
4315931.0043|
the member states15760.89liikmesriikide|
without15720.97ilma|
directive 72/462/eec15670.9972/462/emü|
2415620.9924|
4 (15600.99artikli 4|
article 4 (15600.97artikli 4|
before 115461.00enne 1 .|
annex iii15421.00iii|
in the community15400.98ühenduses|
2815390.9928|
between15370.98vahel|
described in15231.00kirjeldatud|
, as15210.99selle|
into15181.00sellest|
( 4 )15161.00[ 4 ]|
e141000.98e|
in article 114930.96artiklis 1|
d14790.99d|
the common customs tariff14760.91ühise tollitariifistiku|
of article14750.98artikli|
state14710.88liikmesriik|
technical progress14570.99tehnika|
directive 70/156/eec14530.99direktiivi 70/156/emü|
( f )14520.99f|
obtained14510.97saadud|
article 1214490.9912|
whereas ,14460.94tuleks|
referred to in paragraph 114450.99lõikes 1 nimetatud|
two14411.00kaks|
of certain14390.99teatavate|
months14380.99kuu jooksul|
1 . member states14380.991 . liikmesriigid|
article 1014370.9910|
article 1414350.9914|
1 . member states shall14330.991 . liikmesriigid|
provisions14281.00. liikmesriigid|
that the14151.00poolt|
shall be14141.0013|
of the131980.87ja|
referred to in article131080.96artiklis|
month13920.98kuu|
common13870.93ühise|
) no13760.96) nr|
by13750.95direktiiviga|
whether13590.95, kas|
motor vehicles13580.94mootorsõidukite|
which13550.94, mille|
beef and veal13540.97veise- ja|
( g )13511.00g|
198213440.991982|
requirements13430.94nõuded|
( h )13411.00h|
article 2213390.9822|
2313360.9923|
amended by regulation ( eec ) no13351.00muudetud määrusega ( emü ) nr|
1 . where13351.001 . kui|
the european economic community ,13271.00euroopa majandusühenduse|
commission directive13210.99komisjoni|
tariff12900.93ühise tollitariifistiku|
: (12880.93a )|
regulation no12670.96nr|
motor12640.91mootorsõidukite|
of annex12560.99lisa|
down12560.92sätestatud|
defined12550.94määratletud|
article 1612540.9916|
31 december12500.9831 .|
. the commission12480.96. komisjon|
representative of12450.98esindaja|
commission regulation ( eec ) no12420.96komisjoni|
. article12420.97asendatakse järgmisega :|
three12380.98kolme|
) of12380.98. aasta|
proposal from the commission ,12350.98komisjoni|
such12350.97selliste|
refuse12341.00keelduda|
fitted with12291.00varustatud|
eec type approval12241.00emü|
and which12241.00kaks telge ja mille|
two axles12241.00kaks telge ja mille|
" means12121.00"|
for the12121.00"|
certified111730.97sertifitseeritud|
request11540.92taotluse|
article 3 (11510.99artikli 3|
inform the11470.98sellest|
but11440.98, kuid|
article 1511440.9915|
2 . the11400.982 .|
of the member states11400.97liikmesriikide|
2711401.0027|
197511360.981975|
it is11350.93on vaja|
within the community11341.00ühenduses|
g11330.99g|
the same11330.93sama|
197211310.981972|
these11300.98nende|
in annex ii11301.00ii lisas|
not later than11281.00hiljemalt|
therefore11280.99; seepärast|
, including11260.99, sealhulgas|
, p .11251.00, lk|
2 . member states11251.002 . liikmesriigid|
) , and in particular article11241.00võttes arvesse nõukogu|
, with11240.98"|
thereof ;11241.00eriti selle|
the matter11231.00küsimuse|
) ;11221.00arvamust|
described11221.00kirjeldatud|
type-approval of11221.00emü|
no member state may refuse11221.00, kui|
part11181.00osa|
possible11151.00võimalik|
the requirements of11141.00lisa|
particular11141.00selle|
procedure101570.93korras|
services101030.95teenuste|
articles10710.93artiklite|
as10560.93muudetud|
2910500.9929|
article 1 (10480.99artikli 1|
amount10470.97summa|
de10460.98de|
provided for in10410.94sätestatud|
and/or10400.99ja/või|
list10400.96loetelu|
within the meaning of10390.99tähenduses|
in annex i10390.98i lisas|
relating to the10360.92käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
whereas the10360.97;|
4 . the10350.974 .|
prohibit10350.93keelata|
mark10340.94ei|
article 2 (10331.00artikli 2|
annex iv10320.99iv|
the approximation of10311.00käsitlevate|
197610291.001976|
197910280.991979|
relating to10280.99käsitlevate|
the treaty establishing the european economic community10270.99euroopa majandusühenduse|
5010240.9950|
the measures envisaged10221.00komitee arvamusega kooskõlas|
: -10221.0010|
196810211.001968 . aasta|
are10170.992 .|
of 2010161.0020|
in the10121.002 .|
) , and10121.00selle|
the technical10101.00peavad|
the92810.88,|
officially91110.97ametlikult|
member states may9900.97võivad|
decision9810.93otsuse|
directive of9770.93. aasta|
article 439720.9843|
may require9620.95nõuda|
days9540.96päeva|
f9500.99f|
article 219500.9721|
referred to in article 19490.97artiklis 1 nimetatud|
the requirements9490.93nõuetele|
they9450.94nad|
" .9431.00" .|
type approval9430.95emü|
economic9410.95euroopa majandusühenduse|
shall be replaced by the following :9391.00asendatakse järgmisega :|
to grant9390.99tüübikinnituse andmisest|
information9390.95teave|
article 5 (9380.99artikli 5|
cosmetic products9380.96kosmeetikatoodete|
article 209380.9720|
is9350.93;|
provided9350.98ettenähtud|
july9330.98. juuli|
prohibit the9321.00keelata|
trailers9310.93mootorsõidukite ja nende haagiste|
having regard to council regulation9291.00võttes arvesse nõukogu|
october9280.99. oktoobri|
article 7 (9270.99artikli 7|
national9260.96siseriiklike|
( i )9250.98i )|
) , as9241.00muudetud määrusega ( emü ) nr|
. if9230.96. kui|
, or9190.99ega|
fresh meat from9191.00kolmandatest|
in this9180.99käesolevas|
579181.0057|
adopt9181.00direktiiviga|
repealed9181.00kehtetuks|
, and in particular9181.00eriti selle|
defined in9140.98määratletud|
both9131.00nii|
means9130.98"|
maximum9111.00, mille|
of its991.00jooksul|
1969991.003|
b )81780.97b|
formal81500.93kvalifikatsiooni|
this article8640.92käesoleva artikli|
member8600.89liikmesriigi|
fresh8580.97värske|
product8530.91toote|
vehicle8520.90või|
he8520.97ta|
paragraph8490.93lõikes|
separate8490.98eraldi|
convention8460.95konventsiooni|
regulation (8460.96) nr|
in paragraph8430.96lõikes|
each member state8420.96iga liikmesriik|
listed8410.93loetletud|
article 198410.9819|
the annex8380.95lisa|
community methods of8330.99ühenduse|
eec , euratom8330.96emü , euratom|
of the common customs tariff8330.98ühise tollitariifistiku|
not apply8330.97ei kohaldata|
from8320.96alates|
health8320.87eriti|
harvested8300.99koristatud|
is replaced by the following :8300.99asendatakse järgmisega :|
analysis8290.97ühenduse|
in the case of8290.97puhul|
article 188291.0018|
. the commission shall8280.99. komisjon|
19708281.001970|
article 238251.0023|
out8240.96kui|
4 ( 1 )8231.00lõike 1|
shall adopt the measures8220.98komitee arvamusega kooskõlas|
where8220.98kui|
directive 74/150/eec8211.0074/150/emü|
shall forthwith inform the8211.00sellest viivitamata|
fitted8210.98varustatud|
time8200.97ajal|
motor vehicles and their trailers8201.00mootorsõidukite ja nende haagiste|
mm8191.00mm|
) and8190.98a|
for8190.93"|
the manufacturer8180.99tootja|
, in8180.99, et|
29 october 19758181.0029 .|
and their8170.99ja nende|
2358171.00235|
( ii )8171.00ii )|
x8171.00x|
unless8161.00juhul , kui|
article 4 ( 3 ) of directive 72/462/eec ,8161.00direktiivi 72/462/emü artikli 4|
representative of the commission8161.00komisjoni esindaja .|
from third countries8161.00kolmandatest|
live8161.00elustaimede|
, in accordance with article 4 (8161.00direktiivi 72/462/emü artikli 4|
one month8161.00ühe kuu|
difficulties in8161.00raskusi|
2 . member states shall8161.002 . liikmesriigid|
. the committee shall8161.00. komitee|
by the chairman8161.00komiteele|
necessary to8161.00vajalikud|
between the8150.99vahel|
) oj no l8131.00eüt l|
vi8131.00vi|
either8101.00võimalik|
by the8101.00selle|
( 5 )891.00[ 5 ]|
commission decision881.00komisjoni otsus ,|
council decision881.00nõukogu otsus ,|
in such881.00seetõttu|
to be881.00oleks|
which they881.002 .|
in order to881.001 .|
a )71500.98a|
the procedure71130.93sätestatud korras|
aid7910.93abi|
the first7740.95esimese|
the laws7690.91liikmesriikide|
require7660.93nõuda|
in accordance with the procedure laid down in article7640.96sätestatud korras|
) .7570.97) .|
fresh meat7570.91liha|
authorities7530.93asutused|
, member states may7480.97võivad liikmesriigid|
by a7471.00häälteenamusega|
article 297460.9829|
paragraph 17410.90lõikes 1|
shall be replaced by7400.96asendatakse|
; or7390.98; või|
report7350.95aruande|
establishment and7340.94ja teenuste osutamise|
the measures7340.89meetmete|
replaced by7330.96asendatakse|
provided that7320.97tingimusel|
the european atomic energy community7320.97euroopa aatomienergiaühenduse|
1 . the member states shall7320.951 . liikmesriigid|
. the member states shall7320.97. liikmesriigid|
any7310.94mis tahes|
. the council7290.97. nõukogu|
agricultural or forestry7290.97põllu- või|
. each member state shall7290.98. iga liikmesriik|
) , as last amended by directive7281.00. aasta direktiivi|
subject to7281.00suhtes kohaldatakse|
actually7270.97tegelikult|
article 277270.9827|
under7270.96alusel|
regulation ( eec ) no 1696/717260.98( emü ) nr 1696/71|
use of7250.99kasutamist|
7 .7250.967 .|
other7240.95teiste|
prohibited7240.97keelatud|
member states shall ensure7240.97tagavad|
shall take7241.00meetmed|
in this directive7240.96käesolevas direktiivis|
may be authorized7240.98lubada|
at the request of7231.00omal algatusel|
1 . the7230.991 .|
shall not apply to7220.98ei kohaldata|
of this article7221.00käesoleva artikli|
april7221.00. aprilli|
9 .7210.999 .|
list of7210.99loetelu|
, provided that7210.96, tingimusel et|
cereal seed7201.00teraviljaseemne|
. member states may7200.97. liikmesriigid võivad|
council regulation7200.99. aasta|
service7190.98keelata|
where they are7181.00komitee arvamusega kooskõlas|
december7180.96. detsembri|
, and in particular article7171.00võttes arvesse nõukogu|
regulation ( eec ) no 1612/687171.00( emü ) nr 1612/68|
, to7170.97nõuded ,|
in addition7160.99lisaks|
the representative of7141.00komiteele|
oath or declaration7141.00vannet või tõotust|
need7141.00vastavust|
) , and in particular7141.00võttes arvesse nõukogu|
cannot be7140.98ei saa|
to the member states .7141.00liikmesriikidele .|
no longer7141.00enam|
power7141.00see|
inform the other member states7141.00teistele liikmesriikidele|
type7140.99sõidukitüübi|
community veterinary7141.00käsitlevaid|
carry7141.00see|
health protection requirements7141.00käsitlevaid|
be applied7131.00iga|
by this directive7131.00käesoleva direktiiviga|
chapter vi7111.00vi|
to the member states7111.00liikmesriikidele|
more7101.00, et|
of the council7101.00käesolev määrus|
, and in781.00selle|
using781.00abil|
or to781.00ega|
design781.00, mille|
ensure that the771.00poolt|
purpose771.00abil|
four771.00, mille|
ensure771.00poolt|
the following61150.89:|
this regulation61030.88käesoleva|
component type-approval6760.93osa|
shall be substituted for6730.96asendatakse|
title6630.97jaotis|
goods6520.95kaupade|
chapter6500.96lisa|
of the first6450.97esimese|
members6440.94liikmete|
" , "6441.00" , "|
customs6420.91ühise tollitariifistiku|
swine6410.95sigade|
heading no6400.93rubriiki|
to take up6400.92alustada|
) (6390.98lõike|
before the6370.94enne|
olive6370.97oliiviõli|
of feedingstuffs6330.98söötade|
the competent authorities6330.93pädevad asutused|
dangerous substances6330.95ohtlike ainete|
euratom6320.94euratom|
for human consumption6320.98inimtoiduks|
article 246320.9924|
) where6310.97) kui|
good character or good repute6300.97laitmatu reputatsiooni|
covered by6300.98hõlmatud|
the cooperation agreement6300.93koostöölepingu|
of the president6301.00presidendi|
refunds6280.98toetuste|
for each6260.93iga|
by regulation ( eec ) no6261.00määrusega ( emü ) nr|
produced6250.94toodetud|
within the meaning of article6241.00tähenduses|
of the cooperation agreement6241.00koostöölepingu|
, the host member state may require6240.98võib vastuvõttev liikmesriik nõuda|
the right of establishment and freedom to provide services6230.91asutamisõiguse ja teenuste osutamise|
effect6230.97samaväärse toimega|
66/401/eec6220.9966/401/emü|
the provisions of6220.98sätteid|
proposal6210.98komisjoni|
own initiative6211.00omal algatusel|
shall accept6211.00, aktsepteerib|
permissible6210.99lubatud|
336211.0033|
and the6210.94ning|
19736211.001973|
of a member state6211.00omal algatusel|
no member state may6211.00ei tohi|
expressed in6210.99väljendatud|
in the official journal of the european communities6211.00euroopa ühenduste teatajas|
to ensure that6200.95tagamaks , et|
to third countries6200.99kolmandatesse riikidesse|
the procedure laid down in6200.98artiklis|
vii6200.99vii|
be adopted6200.98võetakse vastu|
approve6190.94annavad|
in paragraph 26190.98lõikes 2|
article 266190.9926|
used6180.96kasutatakse|
326181.0032|
19716181.001971|
) oj no6181.00, lk|
centres6180.95luua|
( a ) and ( b )6181.00a ja b|
host member states6181.00vastuvõtvad liikmesriigid|
remain subject to6181.00suhtes kohaldatakse jätkuvalt|
system6180.99süsteemi|
- one expert from the6181.00ekspert|
8 .6170.988 .|
vehicles and6170.96ja nende|
conditions6170.97tingimused|
pursuant to6170.98kohaselt|
the member states shall6170.98liikmesriigid|
10 %6171.0010 %|
form of6170.91vannet või tõotust|
) of the treaty6171.00asutamislepingu artikli|
to the treaty6170.98euroopa majandusühenduse|
slaughtered6171.00tapetud|
the council has6161.00kui nõukogu ei ole|
regulation ( eec ) no 2358/716160.99( emü ) nr 2358/71|
of the other member states6160.98liikmesriigi pädevad asutused|
cooperation6161.00koostöö|
delivered6161.00võetavate meetmete|
amendments6160.97muudatuste|
on grounds relating to6161.00ei tohi|
article 54 ( 3 ) ( g )6151.00artikli 54 lõike 3|
from another member state6150.98teisest liikmesriigist|
as possible6150.97võimalikult|
which the6150.98, mille|
10 .6150.9810 .|
the measures to be adopted . the6141.00häälteenamusega|
, the6140.99;|
with effect from6141.00alates|
to ensure6141.00tagada|
construction and testing requirements6131.00konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele|
march6131.00. märtsi|
carried out6130.98tehtud|
'article6131.00" artikkel|
have6130.97ei ole|
axles6121.00kaks telge ja mille|
directive ,6121.00direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt|
for the first time6121.00tegevust esmakordselt|
all member states6121.00iga|
reply6121.00vastuse|
( j )6120.98j )|
member states may set up6121.00luua|
" )6121.00" )|
has adopted6121.00võtnud|
fresh meat to6121.00ettevõtetel|
in the other member states6121.00vastavust|
proof of good character or good repute6121.00laitmatu reputatsiooni tõendamist ,|
months of6121.00kuu jooksul alates|
on the approximation of the laws of the member states relating to cosmetic products6121.00liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamist|
3 . member states shall6121.003 . liikmesriigid|
the annex to6121.00lisa|
to other6121.00õigusakte|
of establishments6121.00, millest|
either on his own initiative or at the request of the representative of a member state .6121.00suunab|
whereas , in6121.00diplomite , tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise|
chapter ix6111.00ix|
set out in6101.00kui|
wheels6101.00vähemalt|
annexes6101.00ii|
for sale6101.00müügiks|
of a691.00ei|
use680.98"|
of each681.00iga|
exceeding681.00, mille|
account671.00, mis on|
" vehicle661.00käesolevas direktiivis|
must satisfy661.00peavad|
vehicle ;661.00oleks|
the type-approval661.00oleks|
from one661.00erinevad|
22 december 1980661.0022 . detsember 1980|
component type-approval certificate661.00. osa emü tüübikinnituse|
another661.00seetõttu|
designed661.00vähemalt|
at the661.00ajal|
with this661.001 .|
the eec type-approval661.00oleks|
conformity661.00. osa emü tüübikinnituse|
qualifications51180.91kvalifikatsiooni|
evidence51170.91kvalifikatsiooni|
member state of51050.94päritolu- või|
from which51000.96päritolu- või|
certified seed5990.93sertifitseeritud|
formal qualifications5930.95kvalifikatsiooni|
the member state from which5900.97päritolu- või|
annual5810.89raamatupidamise|
annual accounts5770.94raamatupidamise|
l .5721.00l .|
approved5710.93tunnustatud|
first5580.95esimese|
eec component type-approval5570.95osa emü|
agreement5440.92ja|
shall be adopted5440.92võetakse vastu|
foot-and-mouth disease5390.96suu- ja|
. the5390.92esitab|
for the purposes of5340.95kohaldamisel|
olive oil5340.96oliiviõli|
the council , acting by a qualified majority5330.94kvalifitseeritud häälteenamusega|
feedingstuffs5330.93söötade|
regulation ( eec ) no 1785/815331.00( emü ) nr 1785/81|
may not5330.97ei tohi|
directive 67/548/eec5320.97direktiivi 67/548/emü|
of directive 68/151/eec5320.98direktiivi 68/151/emü|
seats5310.99istmete|
by a qualified majority5310.98kvalifitseeritud häälteenamusega|
of regulation no5280.98määruse nr|
who5280.93kes|
. ( a )5261.00. a )|
behalf5260.95nimel|
article 3 ( 1 )5260.96artikli 3|
including5260.97sealhulgas|
years5260.92aasta jooksul|
take5260.92meetmed|
protocol5260.91ja|
the competent authorities of5250.96pädevad asutused|
detailed rules5250.98üksikasjalikud|
liquids5240.98vedelike|
the staff regulations5240.96personalieeskirjade|
a member state5230.94omal algatusel|
19675230.951967|
italy5230.96itaalia|
ecsc5230.96emü , euratom|
the interim agreement5230.98koostöölepingu|
di5220.98di|
30 june5220.9730 .|
ºc5221.00°c|
in article 25210.93artiklis 2|
shall not apply5210.98ei kohaldata|
third countries5210.97kolmandate riikide|
units of account5210.99arvestusühikut|
they are5210.93. kui meetmed|
one or more5210.95ühe või mitme|
various5210.93eri|
alternates5200.95üles|
free5200.95vaba|
the members5200.95asendusliikmete kandidaadid|
february5200.98. veebruari|
however5200.96siiski|
article 325201.0032|
single5201.00ühtse|
shall ensure5200.87tagavad|
requires5200.99kodanikelt|
) and (5200.97punktides|
article 17 (5200.98artikli 17|
be communicated5190.94otsused|
equivalent5190.96samaväärse toimega|
calculated5190.97arvutatakse|
by way of derogation from5190.98erandina|
rules for the application of this article5190.99käesoleva artikli|
as follows :5190.99järgmiselt :|
cm5191.00cm|
66/402/eec5181.0066/402/emü|
granted5181.00tüübikinnituse andnud|
with the5180.90ei|
member state may5180.91ei|
directive 76/768/eec5170.9876/768/emü|
member state requires5171.00liikmesriik nõuab|
laid down in article5170.97sätestatud|
. the following5170.99lisatakse järgmine|
345170.9634|
, the commission shall5171.00komisjon|
69/208/eec5170.9869/208/emü|
intended for5170.98mõeldud|
his5170.97tema|
at the latest5170.97hiljemalt|
limited5170.97piiratud|
of officials5160.97ametnike|
article 2 ( 2 )5160.99artikli 2|
395161.0039|
council directive of5160.981971|
the information5160.97edastatud teabe|
of the committee shall5160.931 . komitee|
in which the5160.98, kus|
supervision5160.97järelevalve|
van5151.00van|
oath or5151.00vannet või tõotust|
its opinion5150.98oma arvamuse|
the proposed measures5151.00) kui|
approval5151.00artikli 1 kohaselt|
regulation no 359/67/eec5151.00nr 359/67/emü|
euratom , ecsc5150.98euratom , estü|
analysis for the official control of feedingstuffs5151.00söötade ametlikuks kontrollimiseks|
. the members5151.00üles|
nominated5151.00üles|
the eec5150.94ja emü|
article 285140.9828|
rules5140.96eeskirjad|
in the first5141.00esimeses|
new5140.98uue|
of the member5140.99käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise|
=5141.00=|
errors5141.00lubatud|
. each5131.00. iga|
( a ) the5131.00a )|
control5130.98ning|
of council regulation ( eec ) no5130.98. aasta määruse ( emü ) nr|
; whereas ,5130.96tuleks|
on the community market5120.98ühenduse turul|
article 227 ( 2 )5120.99artikli 227|
months after their date of issue .5121.00kuud pärast nende väljaandmise kuupäeva .|
community , and in particular article5120.97asutamislepingut , eriti selle artiklit|
assistance5120.99abi|
of 305121.0030 .|
submit to the5121.00võetavate meetmete|
this directive shall5120.98käesolevat direktiivi kohaldatakse|
of wheeled agricultural or forestry tractors (5121.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
355121.0035|
type-approval ,5110.98ega|
b .5110.98b .|
. this directive shall5111.00. käesolevat direktiivi|
to council directive 76/768/eec5111.00nõukogu|
case5111.00juhul|
as employed persons5110.99palgatöötajatena|
wheeled agricultural or forestry tractors5111.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
the commission thereof .5111.00komisjonile .|
laying down5111.00millega|
and shall forthwith inform the5111.00komisjonile .|
at the same time5111.00samal ajal|
the requirements of this directive5111.00käesoleva direktiivi nõuetele|
be used5100.99kasutada|
references to5101.00määrusele|
uniform5101.00artikli 1 kohaselt|
member state to5101.00konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele|
of the committee shall be5101.001 . komitee|
the list of5101.00ettevõtete loetelu|
to article 4 (5101.00direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt|
the commission thereof5101.00sellest viivitamata|
the treaty ;5101.00; seepärast|
pursuant to article 15101.00artikli 1 kohaselt|
of the common market5101.00ühisturu|
measures to5101.00võivad|
thereof5101.00selle|
whereas , pursuant to the treaty ,5101.00asutamislepingu kohaselt|
mentioned in5101.00mainitud|
and in particular5100.98eriti|
shall be nominated5101.00üles|
up the activity in question5101.00laitmatu reputatsiooni tõendamist ,|
into force5101.00käesolev määrus|
directives5100.99direktiivide|
if necessary5101.00ja vajaduse korral|
type-approval procedure5101.00konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele|
that state shall5101.00võetud meetmetest|
eec pattern approval and5101.00emü tüübikinnituse ja|
1 and5101.00üles|
in the official journal of the european communities .5101.00euroopa ühenduste teatajas .|
the other member states and the commission5101.00teistele liikmesriikidele ja komisjonile|
. the members and alternates5101.00üles|
of wheeled agricultural or forestry tractors5101.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
is hereby591.00käesolevaga|
to this591.00lisa|
directive 71/316/eec591.0071/316/emü|
chapter viii581.00viii|
than561.003|
( 1561.00selle|
intended561.00mõeldud|
from the561.00[ 1 ]|
speed561.00, mille|
a vehicle551.00sõidukile|
21 december 1976551.0021 . detsember 1976|
test551.00võimalik|
force551.001 .|
shown in551.00tootja volitatud|
comply with551.001 .|
symbol551.00ei|
differ551.00oleks|
road551.00sõiduk|
subject551.00võimalik|
bovine551.00a|
bring551.00sellest|
was551.00kontrollimise|
19 december 1972551.0019 . detsember 1972|
2.2551.002.2|
construction551.00sätted|
19 october 1981551.0019 . oktoober 1981|
his authorized representative551.00volitatud|
each of551.00osa emü tüübikinnitusmärk .|
provided for in article551.00käesolev määrus|
which is551.00olla|
rice41310.96riisi|
member state of origin4710.97päritolu- või|
article 85 (4710.99artikli 85|
diplomas ,4690.89kvalifikatsiooni|
the procedure laid down in article4680.93sätestatud korras|
other evidence of4660.96kvalifikatsiooni|
the member state of origin or4630.98kodaniku päritolu- või|
foreign national comes4580.99kodaniku päritolu- või|
component4570.95osa|
the member state from which the foreign national comes4540.96kodaniku päritolu- või|
of the basic regulation4520.99algmääruse|
cereals4520.93teravilja|
. the member states4480.91. liikmesriigid|
comes4470.97päritolu- või|
petroleum products4470.94naftatoodete|
acting by a qualified majority4470.96kvalifitseeritud häälteenamusega|
outside the4420.95väljaspool|
tuberculosis4400.95tuberkuloosi|
annex a4400.96a lisa|
regulation no 136/66/eec4370.98nr 136/66/emü|
of regulation4360.90määruse|
dangerous4360.93ohtlike|
consumption4350.92inimtoiduks|
acting by a qualified majority on a proposal from the commission4350.99komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega|
directive 68/151/eec4340.9868/151/emü|
la4341.00la|
to take4330.88alustada|
on the marketing of4330.97turustamise|
with4330.89ja|
human consumption4310.96inimtoiduks|
12 months4300.9312|
species4290.96liikide|
recognized4290.95tunnustatud|
marketing year4290.97majandusaasta|
eec component type-approval mark4280.85ei|
council directive no4280.89nõukogu|
the council , acting by a qualified majority on a proposal from the commission ,4280.92komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega|
for breeding4280.97tootmiseks|
devices4270.95valgustus-|
of account4270.91arvestusühikut|
of regulation ( eec ) no 1785/814271.00määruse ( emü ) nr 1785/81|
safety belts4270.93turvavööde|
( 1 ) (4270.94lõike 1|
sharps4260.97kete|
bran4260.97kliide|
staff4250.90personalieeskirjade|
added4251.00lisatakse|
concluded4250.96sõlmitud|
entitled to4240.96õigus|
conform4240.96kinnitatud tüübile|
good repute4241.00hea maine|
good character4241.00hea maine|
the competent authorities of the member states4230.95liikmesriikide pädevad asutused|
lighting and light-signalling devices4231.00valgustus-|
on the world market4230.93maailmaturul|
from the commission4220.97komisjoni|
, as last amended by4220.98direktiiviga|
following4220.92asendatakse järgmisega :|
vehicles4220.92mootorsõidukite|
of the agreement4220.98lepingu|
regulation ( eec4220.99) nr|
the member states shall require that4220.97liikmesriigid nõuavad , et|
decisions4210.96otsused|
cosmetic4210.98kosmeetikatoodete|
claims4200.97nõuete|
undertakings4200.97ettevõtjate|
the host member state may require4200.89võib vastuvõttev liikmesriik nõuda|
outside4200.98väljaspool|
article 2 ( 1 ) (4191.00artikli 2 lõike 1|
within the4190.98tähenduses|
specified in4190.97täpsustatud|
free-at-frontier offer4190.94piiril|
international4190.96rahvusvahelise|
rights4180.93õigused|
directive 71/118/eec4181.0071/118/emü|
having regard4180.98võttes|
additional protocol4180.97ja|
other than4180.91, välja arvatud|
the member states concerned shall4171.00asjaomased liikmesriigid|
registration with4170.91või -|
of goods4170.98kaupade|
office4170.96ametiaeg|
administrative4170.94õigus- ja|
the following shall be substituted for article4170.94asendatakse järgmisega :|
the additional protocol4170.99ja|
in article 4 (4170.98artikli 4|
regulation ( eec ) no 1842/814170.891842/81|
of the right4160.87asutamisõiguse ja teenuste osutamise|
milk4161.00piima- ja piimatooteturu|
authorised4160.92volitatud|
shall be added4160.97lisatakse|
article 334160.9833|
to facilitate the4160.87asutamisõiguse ja teenuste osutamise|
intra-community trade in fresh meat4160.95värske lihaga|
free-at-frontier offer price4160.94vaba pakkumishind|
item4160.97punkti|
the eec component type-approval mark4160.89ei|
last4160.95viimati|
importation4160.87kolmandatest|
en4161.00en|
opinion4160.92arvamust|
of an4160.98kohta|
provide4160.93ette|
an amount4161.00vähendatakse|
conform to the4161.00kinnitatud tüübile|
the variable4161.00vähendatakse|
the eec component type-approval4160.89ei|
of dangerous substances4150.99ohtlike ainete|
annex ii to4151.00ii|
in article 114150.97artiklis 11|
the exporting country4150.90ekspordiriigi|
of article 14150.97artikli 1|
of the member state4150.96selle liikmesriigi|
" 1 .4150.97" 1 .|
the other member states4150.97teistele liikmesriikidele|
of articles4150.97artiklite|
, in particular4150.95eelkõige|
regulation ( eec ) no 1208/814150.98( emü ) nr 1208/81|
less than4151.00alla|
70/458/eec4141.0070/458/emü|
regulation ( eec ) no 2727/754140.98( emü ) nr 2727/75|
1 . each member state shall4140.981 . iga liikmesriik|
of the exporting country4140.98ekspordiriigi|
404141.0040|
at the time4130.95ajal|
of vehicles4130.97sõidukite|
more than4131.00üle|
on the basis of4130.97alusel|
per hectare4130.98hektari kohta|
referred to in paragraph4131.00lõikes|
manufacturer4130.98tootja|
19664131.001966|
. the member states shall ensure that4131.00. liikmesriigid tagavad , et|
shall take the4120.95võtab|
to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services4121.00asutamisõiguse ja teenuste osutamise|
of 294120.9829 .|
fixed in advance4120.97eelnevalt kindlaks|
proposals4120.99ettepanekud|
joint committee4121.00ühiskomitee|
security4120.96tagatise|
period4120.97jooksul|
directly4120.98otseselt|
trade with third countries4120.97kolmandate riikidega|
day4120.95päeval|
article 12 (4120.97artikli 12|
to conform4120.95ei vasta|
o4121.00o|
the free-at-frontier offer price4120.95vaba pakkumishind ühenduse piiril|
die4121.00die|
carcases of adult bovine animals4121.00täiskasvanud veiste rümpade|
forwarded4121.00edastatud teabe|
single commission of the european communities4121.00euroopa ühenduste ühtse|
establishments in4121.00lubatakse|
der4121.00der|
forthwith4110.98viivitamata|
person4110.97isik|
, provided4110.97, tingimusel et|
the last4111.00direktiivi 70/156/emü artikli 10 lõike 1 viimases taandes nimetatud|
und4111.00und|
progress4111.00tehnika|
oils and fats4111.00õli- ja|
in a host member state4111.00kui vastuvõtvas liikmesriigis|
accession4111.00kreeka vabariigi|
be increased by4111.00lisasumma võrra|
from 14111.00alates 1 .|
motor vehicles and their trailers (4101.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
storage4100.97ladustamise|
19844101.001984|
as regards4100.99osas|
the measures to be taken . the4101.00võetavate meetmete|
be communicated to4101.00edastada|
may not be4101.00kuud pärast nende väljaandmise kuupäeva .|
) oj no c4100.97seda|
as soon as possible4101.00võimalikult kiiresti|
apply them immediately4101.00ja kohaldab|
shall be taken4100.97võetakse|
lawfully4101.00seaduslikult|
km/h4101.00km/h|
level4100.99tasandil|
on behalf of the4101.00nimel|
. if the4100.97. kui|
certificate4101.0010|
1 . without prejudice to4101.001 . ilma et see piiraks|
. where the4101.00. kui|
scope4101.00reguleerimisala|
3.14101.003.1|
documents4101.00dokumendid|
viii4100.98viii|
having regard to the treaty establishing the european491.00asutamislepingut , eriti selle artiklit|
in addition to490.97lisaks|
article 100491.00100|
to council directive491.00võttes arvesse nõukogu|
testing491.00konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele|
( l )490.97l|
which has granted491.00tüübikinnituse andnud|
; whereas the491.00tuleks|
paragraphs 1 and 2491.001 ja 2|
shall be replaced by the491.00asendatakse|
three years490.99ametiaeg|
chapter x490.99x|
in the first subparagraph491.00esimeses lõigus|
. (491.00lisa|
where the490.97, kui|
regard491.00võttes arvesse|
in which491.00, kus|
the importer481.00importija|
issued by a competent authority in the member state of origin or481.00tegevust esmakordselt|
the variable component of the481.00vähendatakse|
of such481.00tema|
plants481.00elustaimede|
the mutual recognition of diplomas , certificates and other evidence of formal qualifications481.00diplomite , tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise|
on the basis of the481.00põhjal|
( k )481.00k )|
the community .481.00ühenduse|
which it481.00tema|
they have481.00suhtes sellest tulenevalt rakendavad .|
. where a member state481.00. kui liikmesriik|
modification481.00. kui|
type approval of481.00emü|
chapter vii481.00vii|
in this article481.00käesolevas artiklis|
these agreements481.00vastu võtta|
the abovementioned480.98eespool nimetatud|
movement481.00kui ka füüsilisest isikust|
upon481.00tuleb viivitamata|
the common market481.00ühisturu|
notification481.00alates|
the head481.00pea|
disciplinary action481.00kutsealaste|
profession in the481.00kutsealal|
an eec component type-approval mark481.00osa emü tüübikinnitusmärgi|
may be made481.00nii kiiresti kui võimalik|
of 25481.0025 .|
in certain481.00teatavates|
field481.00valdkonnas|
ensure that481.00liikmesriigi|
in the member state of origin or the member state from which481.00, võib vastuvõttev liikmesriik nõuda|
authorized to export481.00eksportida|
" means the member state481.00- liikmesriik ,|
fields481.00valdkondades|
the eec pattern approval481.00ja emü|
( iii )481.00iii )|
this directive ,481.00käesolevas direktiivis|
take a481.00otsuse|
where a host member state requires481.00kui vastuvõttev liikmesriik nõuab|
shall ensure that481.00kasutada|
- a certificate481.00- tunnistus selle kohta , et|
be carried out481.00, et söötade|
. each member state shall ensure that481.00. iga liikmesriik tagab , et|
criminal481.00kutsealaste|
shall be fixed481.00määratakse kindlaks|
whereas it is481.00osa emü tüübikinnitusmärgi|
of the european communities ,481.00euroopa ühenduste|
without prejudice to article481.00kohaldamist ,|
where the member state of origin or the member state from which the foreign national comes does not481.00, mille on välja andnud|
that production models conform to the approved type .481.00võtab|
" 2 .481.00" 2 .|
in paragraph 1 .481.00ajavahemiku|
ix480.98ix|
grant481.00asutamislepingu kohaselt|
of the council directive481.00nõukogu 6 . veebruari 1970 . aasta|
plants ,481.00turu|
milk and milk products481.00piima- ja piimatooteturu|
nature of481.00nõue|
prohibit the entry into service of vehicles481.00keelata|
in the language of481.00keeles|
shall accept as sufficient evidence481.00tõendit ,|
of the european communities , and in particular481.00, eriti selle|
nature480.97laadi|
the type approval of motor vehicles and their trailers481.00nõukogu 6 . veebruari 1970 . aasta|
in annex iii481.00iii lisas|
above481.00eespool|
to the competent481.00võib nõuda|
remedies481.00kasutamise|
tests481.00punktis|
issue the document referred to in the last indent of article 10 ( 1 ) of directive 70/156/eec481.00direktiivi 70/156/emü artikli 10 lõike 1 viimases taandes nimetatud|
applicable481.00[ 2 ]|
article 4 ( 1 ) of the481.00direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt|
set481.00komisjoni esindaja .|
council directive 67/548/eec481.00direktiivi 67/548/emü ohtlike ainete liigitamist , pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta|
of which471.00, mille|
applied471.00iga|
( c ) the471.00c )|
out in471.00kirjeldatud|
the provisions470.97jooksul|
an461.00ei ole|
. however ,461.00siiski|
the council of the european communities461.00euroopa ühenduste nõukogu|
i ,461.00iii|
applicable to461.00suhtes|
as defined in461.00määratletud|
and a451.00üle|
( 1 ) oj no l451.00eüt l|
been451.00pärast|
number451.00veterinaarloa|
satisfy451.00vastama|
purposes451.00käesolevas direktiivis|
, a451.00võib|
, it is451.00võimalik|
oesophagus451.00hingetoru|
trachea451.00hingetoru|
may also451.00ka|
and of451.00need|
a .451.00a .|
does not451.00ei|
( m )451.00m )|
of a vehicle441.00sõidukile|
19 december 1978441.001978|
shall not be441.00. kui|
necessary for441.0013|
all the441.00tuleks|
17 may 1977441.0017 . mai 1977|
, it441.00võimalik|
in order441.00oleks|
27 july 1976441.0027|
possible to441.00võimalik|
check441.00kontrollimise|
type of vehicle441.00kõik|
for the purposes of this directive441.00"|
shown441.00tootja|
covered441.002 .|
composition441.00abil|
submitted441.00peavad|
eec component type-approval shall441.00korral|
model441.00volitatud|
so441.00. osa emü tüübikinnituse|
such a441.00tuleb|
21 december 1982441.0021 . detsember 1982|
place441.00oleks|
provisions of441.00nende|
and shall441.001 .|
sufficient441.00piisavalt|
1 )441.00selle|
21 january 1980441.0021 . jaanuar 1980|
if the441.00vastab|
trade441.00erinevad|
1 ) ,441.00[ 1 ]|
20 december 1979441.0020 . detsember 1979|
type of tractor441.00[ 3 ]|
+31510.96+|
( a3950.97a|
concerted3610.99kooskõlastatud|
the member3600.92liikmesriigid|
member state of origin or3570.97päritolu- või|
l3570.96l|
other evidence of formal3570.94kvalifikatsiooni|
of origin3550.98päritolu- või|
of origin or3520.97päritolu- või|
protection3500.90ümbermineku|
...3490.98...|
directive 78/660/eec3480.9878/660/emü|
the member state of origin3470.96kodaniku päritolu- või|
roll-over protection3470.88ümbermineku|
diplomas , certificates3450.93kvalifikatsiooni|
( 2 ) of the treaty3441.00asutamislepingu artikli|
concerted practices3430.96kooskõlastatud|
of the commission3430.98komisjoni|
regulation ( eec )3430.93( emü ) nr|
of the court3410.94euroopa kohtu|
determination3400.95ja|
determination of3400.95ja|
husked3390.96kooritud|
fodder plant3380.96söödakultuuride|
of undertakings3380.92ettevõtjate|
in accordance with the procedure3370.93sätestatud korras|
plant3370.88söödakultuuride|
public undertakings3370.96riigi osalusega|
disease3370.92suu- ja|
generation3351.00põlvkonna|
the activities referred to in article 13350.96artiklis 1 nimetatud|
of this directive3340.91käesoleva direktiivi|
under official supervision3330.99ametliku järelevalve all|
persons3330.95isikud|
the hellenic republic3310.99kreeka|
separate technical3300.97eraldi|
" ,3300.95" ,|
spirituous beverages3300.98alkohoolsete jookide|
directive 76/464/eec3291.0076/464/emü|
advisory committee3290.97nõuandekomitee|
authorities of the member states3280.97liikmesriikide|
handicapped persons3280.93puuetega|
of this regulation3280.89käesoleva määruse|
acting by a qualified majority on a proposal from the commission ,3280.96komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega|
des3280.95des|
. )3271.00. )|
or the3270.89välisriigi kodaniku päritolu- või|
c )3260.97c|
of the activities referred to in article 13260.91artiklis 1 nimetatud|
members of the3260.96liikmete|
material3250.95paljundusmaterjali|
in accordance with chapter3240.94peatükile|
other evidence of formal qualifications3240.93kvalifikatsiooni|
the quantity of feed grain3230.95söödateraviljakoguse|
directive 70/157/eec3230.92direktiivi 70/157/emü|
in accordance with this directive3230.99kooskõlas käesoleva direktiiviga|
other member states3230.92teiste liikmesriikide|
ex3221.00ex|
procedure laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty3220.98asutamislepingu artikli 43 lõikes 2|
2 (3221.00artikli 2|
directive 76/893/eec3221.00direktiivi 76/893/emü|
special3220.89ekspordi|
the processing costs3220.90töötlemiskulud|
directive 64/433/eec3220.97direktiivi 64/433/emü|
component type-approval mark3210.85ei|
qualified majority3211.00kvalifitseeritud häälteenamusega|
is replaced by3210.99asendatakse|
fixed3210.95kehtestatud|
workers3210.92töötajate|
each member state shall3210.94iga liikmesriik|
the vehicle3200.96sõiduki|
of crude oil3200.96toornafta|
revenue3200.96tulude|
directive 77/99/eec3201.0077/99/emü|
of the annex3200.95lisa|
of 26 july 19713201.001971|
lighting and light-signalling3191.00valgustus-|
prejudice3190.88ilma et see piiraks|
of directive 76/893/eec3190.92direktiivi 76/893/emü|
financial year3190.97majandusaasta|
the conditions laid down in3190.92lisas|
lighting3191.00valgustus-|
rules for the application of this3180.89käesoleva artikli|
1 january3180.941 .|
the federal republic of germany3181.00saksamaa|
need not3180.98ei pea|
carcase3180.92rümba|
of this3180.87käesoleva|
under heading no3180.95rubriiki|
paddy rice3180.97koorimata riisi|
in the territory of3180.95liikmesriigi territooriumil|
. the director3180.91. direktor|
shall adopt3170.88nõukogu võtab komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu|
article 493170.9849|
equal to3170.88, mis võrdub|
desirable3170.98soovitav|
harmonized3170.99ühtlustatud|
third3170.92kolmandatest riikidest|
grams3170.95grammi|
raw sugar3170.99toorsuhkru|
the member state3170.93liikmesriigi|
of article 23160.95artikli 2|
freedom to provide services3161.00teenuste osutamise vabaduse|
the consignor3160.86või tema|
of the country of destination3160.90sihtriigi|
market3160.92, mille|
general rules3160.90üldeeskirja|
the following :3160.94asendatakse järgmisega :|
the following shall be substituted for3161.00asendatakse järgmisega :|
beneficiaries3161.00soodustatud|
sugar3160.90suhkru|
the convention3150.96konventsiooni|
tractor3150.86emü|
533150.9753|
forms3150.92vormid|
) adequate knowledge of3150.96) piisavad teadmised|
the word "3150.96sõna "|
likely to3150.89on tõenäoline , et|
rules for3150.98eeskirjad|
agricultural3150.95põllu- või|
article 383151.0038|
second3150.97teine|
down in3150.96sätestatud|
staff regulations3150.98personalieeskirjade|
( a ) and3150.96a ja|
capital3150.95kapitali|
beverages3140.98alkohoolsed joogid|
measures may be taken3140.87võib võtta|
or administrative3140.94õigus- ja|
stored3140.96ladustatud|
the provision of services3140.88kutseorganisatsiooni või - organi|
employer3140.97tööandja|
levies3140.88impordimakse|
white3140.97valge|
the levy on3140.91impordimaks|
the council , acting by a qualified majority on a proposal from the commission , shall adopt3140.98nõukogu võtab komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu|
directive 76/769/eec3141.0076/769/emü|
his representative3140.96või tema|
the community market3140.92ühenduse turul|
the protocol3140.96protokolli|
wishing to take up3140.88tegevust alustada või sellega tegelda|
inward processing arrangements3140.99sisese töötlemise|
the member states shall ensure that3140.95tagavad|
) "3141.00) "|
vennootschap3140.98vennootschap|
regulation ( eec ) no 918/833141.00( emü ) nr 918/83|
. the member states concerned shall3131.00. asjaomased liikmesriigid|
restrict3130.88piirata|
of motor3130.88mootorsõidukite|
on the market3130.98turule|
being fixed3130.94määrates|
officials3130.92ametnike|
of frozen3130.98külmutatud|
column3130.96veerus|
world market3130.96, mille|
) of regulation ( eec ) no 1785/813130.93määruse ( emü ) nr 1785/81 artikli|
number of3130.94arv|
in italy3131.00itaalias|
country3130.96riigis|
513131.0051|
products referred to in article 13131.00artiklis 1|
consignment3130.97partii|
of the activity3130.96on tõenäoline , et|
poultrymeat3130.87kodulinnuliha|
particulars3130.93üksikasjad|
paragraph 33130.94lõike 3|
store3130.96külmhoone|
cylinder3130.97ballooni|
year3130.96enne|
official3130.94söötade|
prior3130.93eelneva|
hours3130.92tundi|
own3130.88liikmesriik nõuab|
% ,3131.00% ,|
directive 64/432/eec3131.00direktiivi 64/432/emü|
bran , sharps and other residues3130.96kliide , kete ja|
verification3120.91sätestatud|
likely to affect3121.00on tõenäoline , et|
article 10 (3121.00artikli 10|
community ,3120.91euroopa majandusühenduse|
regulation ( eec ) no 565/803120.96( emü ) nr 565/80|
oils3120.87õli- ja|
shall adopt the3120.96võtab|
levy3120.87impordimaksu|
indent3120.94taandes|
licence3120.95litsentsi|
vegetable seed3120.96köögiviljaseemne|
in chapter3120.99peatükis|
the request3120.94omal algatusel|
in column3120.96veerus|
regulation ( eec ) no 1035/723120.95( emü ) nr 1035/72|
general rules for3120.96üldeeskirja|
frozen3121.00külmutatud|
white sugar3120.95valge|
special charge on exports3121.00ekspordi|
, 13121.00, 1 .|
of cosmetic products3120.93kosmeetikatoodete|
into milled rice shall3120.96kroovitud riisiks|
the conditions3120.96tingimustel|
certified seed of the first generation3121.00esimese põlvkonna sertifitseeritud|
) -3121.00) -|
of the high authority3121.00komisjoni ning|
commissions3121.00komisjoni ning|
in article 43120.96artiklis 4|
according to3120.98vastavalt|
in their3120.92nende territooriumil|
trade in3120.96kauplemist|
h3120.98h|
provided for3120.88ette nähtud|
countries3110.93kolmandatesse riikidesse|
litres3111.00liitrit|
lists3110.95loetelud|
p .3110.98, lk|
human health3110.93inimeste|
of the european economic community3110.96euroopa majandusühenduse|
% of the3111.00%|
regulations3110.92personalieeskirjade|
the date of notification of this directive3110.96käesoleva direktiivi teatavakstegemise|
general programmes3110.91üldprogrammide|
the laws , regulations and administrative provisions3111.00õigus- ja|
to council3111.00nõukogu|
wishing to take up or pursue3111.00tegevust alustada või sellega tegelda|
, without prejudice to3110.95, ilma et see piiraks|
article 343111.0034|
the member state which has granted3111.00tüübikinnituse andnud liikmesriik|
50 %3111.0050 %|
alcoholic strength3110.96alkoholisisalduse|
the amount of the3110.97summa|
directive 66/401/eec3111.00direktiivi 66/401/emü|
in such a3111.00nii , et|
413110.9841|
is being fixed3101.00määrates|
the new3100.98uue|
replaced3100.95asendatakse|
quantity3100.98kogus|
be taken into consideration3100.96riisi ümberarvestamisel|
1 january 19783101.001978|
in item3100.96punktis|
subparagraph of3100.97lõigus|
. the council , acting3100.96. nõukogu|
five3100.96viie|
the commission shall adopt the3100.96, võtab|
the intervention agency3100.98sekkumisamet|
copies3100.97koopiad|
european units of account3101.00euroopa arvestusühikut|
19853101.001985|
subparagraph of article3101.00lõike|
belt anchorages3100.97turvavöö|
referred to in the3100.96lõigus osutatud|
regulation ( eec ) no 1188/813101.00( emü ) nr 1188/81|
directive 72/461/eec3100.96direktiivi 72/461/emü|
part-time3100.92osalise ajaga|
with the provisions of this directive3101.00käesoleva direktiivi sätetele|
2 and 33101.002 ja 3|
derogation from3100.95erandina|
of the economic and social committee3101.00majandus- ja sotsiaalkomitee|
relating3101.00liikmesriikide õigusaktide|
a proposal3100.96nõukogule|
manufactured3100.96valmistatud|
having regard to the treaty establishing3101.00asutamislepingut , eriti selle artiklit|
research3101.00teadusuuringute|
shall be determined3100.91määratakse kindlaks|
normally3100.97tavaliselt|
whether the3100.98, kas|
financing3100.91rahastamise|
polychlorinated391.00polüklooritud|
regulation ( eec ) no 729/70391.00määruse ( emü ) nr 729/70|
where a host member state391.00kui vastuvõttev liikmesriik|
pollution390.96saaste|
the accession of the hellenic republic to the community391.00ühendusega|
chapter ii390.98ii|
of 14 june 1966 on the marketing of391.00nõukogu 14 . juuni 1966 . aasta direktiivi|
employed390.95palgatöötajatena|
the accession of the hellenic republic to the391.00ühendusega|
the council decision of 13 may 1965391.00nõukogu 13 . mai 1965 . aasta|
the member states shall provide that391.00liikmesriigid näevad ette , et|
children390.96lapsed|
classical swine fever390.94sigade klassikalise katku|
to the agreement391.00ühendusega|
the objectives set out in391.0039|
shall be inserted391.00lisatakse|
partly390.98osaliselt|
have not been appointed members of the391.00komisjoni liikmeks|
1 . the member states shall require that391.001 . liikmesriigid nõuavad , et|
facts391.00liikmesriiki|
) if390.96) kui|
sheepmeat and goatmeat391.00lamba- ja|
, that member state shall391.00see liikmesriik|
until 31 december391.00kuni 31 . detsembrini|
common market390.98ühisturu|
instruments390.94ning|
into the community390.96ühendusse|
measure390.95koguseliste|
the annexes to391.00tehnika arenguga|
in ireland390.96iirimaal|
bear the eec component type-approval mark391.00ükski|
regulation no 1009/67/eec391.00nr 1009/67/emü|
2 . where390.962 . kui|
bear the391.00ükski|
approximation of the391.00käsitlevate|
. the processing costs391.00riisi ümberarvestamisel|
part of the391.00sõitjateruumi|
the term of office390.95nimetatakse|
shall apply mutatis mutandis to391.00kohaldatakse mutatis mutandis|
of regulation ( eec ) no 1696/71391.00määruse ( emü ) nr 1696/71|
. he shall390.96. ta|
. with effect from 1391.00. alates 1 .|
of motor vehicles and their trailers391.00mootorsõidukite ja nende haagiste|
directive no 70/156/eec391.0070/156/emü|
the agreement391.00ühendusega|
declaration on oath391.00ees|
equipment391.00seadmed|
into their territory390.96oma territooriumile|
to human health390.96tervisele|
on a proposal from the commission391.00komisjoni ettepanekul|
decision no 5/81391.00nr 5/81|
in respect of a type of vehicle391.00sõidukitüübile|
during391.00jooksul|
tariff specifications391.00tollitariifistiku|
1970 on the391.00mootorsõidukite ja nende haagiste|
to the community391.00kreeka vabariigi|
the other member states and390.97teistele liikmesriikidele ja komisjonile|
given390.93lisas|
the customs cooperation council391.00tollikoostöö nõukogu|
professional organizations or bodies390.95registrisse kandmise või|
each year390.96igal aastal|
common organization of the market in390.98ühise korralduse|
clearly381.00selgelt|
the applicant381.00taotleja|
council regulation (381.00määrust (|
prepackages which381.00nõuetele|
contents380.98sisu|
the time380.96ajal|
44381.0044|
article 5 ( 1 )380.96artikli 5|
of chapter381.00peatüki|
even381.00isegi|
the entry into force of381.00jõustumiseni|
health certificate380.96kaasas|
48381.0048|
to the competent authority380.96pädevale asutusele|
article 87381.0087|
concerning381.00importimise kohta|
regulation ( eec ) no 234/68380.96( emü ) nr 234/68|
in this regulation381.00käesolevas määruses|
speed of380.98km/h|
) thereof ,381.00eriti selle artikli|
within one month381.00ühe kuu jooksul|
the seller381.00müüja|
on the common organization of the market in381.00. aasta määrust ( emü ) nr|
falling within381.00ühise tollitariifistiku|
flowering bulbs , corms and tubers381.00lillesibulate , juuremugulate ja varremugulate|
submit381.00võetavate meetmete|
at present381.00praegu|
necessary measures380.96vajalikud meetmed|
of an alcoholic strength381.00alkoholisisaldusega|
article 25380.9625|
200381.00200|
it is necessary to381.00on vaja|
- distilled beverages and spirits381.00alkoholisisaldusega|
chapter i380.99i|
article 35381.0035|
characteristics380.97omadused|
von381.00von|
( b ) and (381.00b ja|
conform to the approved type .381.00kinnitatud tüübile .|
of the staff regulations380.96personalieeskirjade|
not exceed380.95ei ületa|
the operator381.00ettevõtja|
1 (381.00lõike 1|
concerning the380.96võttes arvesse nõukogu|
less381.00vähem|
on the marketing of beet seed381.00peediseemne|
full-time380.98täisajaga|
a report380.96aruande|
article 47371.0047|
under the conditions371.00tingimustel|
12 .370.9612 .|
and that371.00ja et|
( b ) the371.00b )|
except370.96, välja arvatud|
7 . the371.007 .|
type of370.96iga|
solemn declaration370.96annab|
exceed371.00ületada|
under the371.00sätestatud|
in respect of370.96suhtes|
before 1 april371.001 . aprilli|
or offal370.96või rupsi|
to directive371.00lisa|
difficulties370.98raskusi|
66/400/eec371.0066/400/emü|
those371.00sätestatud|
. after371.00. pärast|
wheeled agricultural or forestry tractors (371.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
2 . the commission371.00oma arvamuse|
two years371.00kahe aasta jooksul|
referred to in article 2371.00artiklis 2 nimetatud|
that regulation371.00kõnealuse määruse|
made370.96annab|
january370.96. jaanuari|
are no longer371.00enam|
to the country of destination371.00sihtriiki|
a certificate stating that371.00seaduslikult|
apply to370.96ei kohaldata|
to avoid370.96vältida|
( 2 ) and ( 3 )371.002 ja 3|
, the commission shall submit371.00esitab komisjon nõukogule|
annex v371.00v|
on the marketing of fodder plant seed371.00söödakultuuride seemne|
in article 3 (371.00artikli 3 lõikes|
36371.0036|
belt370.98turvavöö|
the maximum361.00lubatud|
the council of the european361.00nõukogu ,|
imports from361.00impordile|
responsible for361.00eest|
tariff specifications in the361.00tehtavate|
years .360.98aastat .|
binding361.00euroopa ühenduste teatajas|
- to361.00-|
the competent authorities of the361.00ühe kuu jooksul|
for each wine-growing year361.00komisjonile iga veiniaasta kohta|
in question361.00kõnealune|
of approval361.00seoses|
remain subject to the361.00sätteid|
[ 1 ]361.00:|
which fresh meat is sent361.00- liikmesriik ,|
community methods of sampling and analysis for the361.00ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodite|
of 6 february 1970 on the361.00nõukogu 6 . veebruari 1970 . aasta|
annex .361.00käesoleva otsuse lisas loetletud|
in luxembourg :361.00luksemburgis :|
in terms of361.00, kasutades ühikuna|
the measures to be361.00võetavate meetmete|
in the united kingdom :361.00ühendkuningriigis :|
down the361.00kasutada|
. if the member state which has granted eec type-approval361.00. kui emü tüübikinnituse andnud liikmesriik|
detailed rules for361.00tuleb|
referred to in this directive361.00käesolevas direktiivis nimetatud|
semi-milled rice into milled rice shall361.003 . poolkroovitud riisi|
save as otherwise provided in this regulation361.00kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti|
rice is converted into361.00. töötlemiskulud , mida võetakse arvesse|
to employed361.00kui ka füüsilisest isikust|
within two361.00kahe|
c .361.00c .|
shall use the361.00kasutavad|
shall be determined quarterly on the basis of the361.00maailmaturuhinnad|
in urgent cases361.00kiireloomulistel juhtudel|
( 2 ) thereof ,361.00võttes arvesse nõukogu|
exempt361.00, vabastab see liikmesriik|
, in particular ,361.00mujal ettenähtud|
shall within one month361.00ühe kuu jooksul|
customs tariff361.00tollitariifistikku|
council regulation ( eec ) no 918/83361.00( emü ) nr 918/83 , millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem ,|
for use in foodstuffs intended for human consumption361.00toidus lubatud värvaineid käsitlevate liikmesriikide eeskirjade ühtlustamise kohta|
. this directive361.00. käesolev direktiiv|
which they approve361.00annavad|
such as360.96, näiteks|
in accordance with the opinion of the committee ,361.00komitee arvamusega kooskõlas|
in order to ensure that361.00tagamaks , et|
consultation procedure361.00konsulteerimiskorra|
recognized as having equivalent status361.00samatasemeliseks tunnistatud|
amending protocols 1 and 2361.00kohta|
responsibility361.00vastutusel|
in article 2 ( 1 ) (361.00artikli 2 lõike 1 punktis|
on the approximation of the rules of the member states concerning the colouring matters authorised for use in foodstuffs intended for human consumption361.00toidus lubatud värvaineid käsitlevate liikmesriikide eeskirjade ühtlustamise kohta|
whose361.00, kelle|
laying down the conditions and procedure for applying the tax for the benefit of the european communities361.00euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord|
and , where361.00ja vajaduse korral|
on the approximation of the rules of the member states concerning the colouring matters361.00toidus lubatud värvaineid käsitlevate liikmesriikide eeskirjade ühtlustamise kohta|
apply to the french overseas departments361.00kohaldatakse|
, an361.00annavad|
. these361.00saadetakse|
in accordance with article 4 (361.00artikli 4 lõikele|
states361.00ning|
registration with a361.00, vabastab see liikmesriik|
11 .360.9611 .|
provisions laid down elsewhere and361.00mujal ettenähtud|
of the measures taken ,361.00võetud meetmetest|
checks361.00vastavust|
a health certificate361.00kaasas|
before slaughter361.00rupsi|
members of the committee shall361.00kuni|
) where the measures envisaged are361.00komitee arvamusega kooskõlas|
another member state ;361.00- liikmesriik ,|
of the council directive of 6 february 1970361.00nõukogu 6 . veebruari 1970 . aasta|
necessary information361.00vajaliku teabe|
to the member360.96liikmesriikidele|
provided .361.00kiireloomulistel juhtudel|
estimates of361.00prognoosid|
if there is361.00kõnealuse liikmesriigi|
disturbances which may361.00häirete|
at abnormally low prices361.00hindadest madalamad|
certain tariff specifications361.00teatavate|
being fixed , trends in world market prices for feed grain shall be taken into account only if361.00söödateravilja maailmaturuhindade dünaamikat|
( 2 ) of the treaty .361.00lõikes 2 sätestatud korras .|
applicable from 1 november , 1 february and 1 may361.00söödateravilja maailmaturuhindade dünaamikat|
) , the361.00tuleks|
, die361.00, die|
informed361.00tema|
% and361.00% ja|
signed on361.001976 ;|
the directives of361.00. aasta direktiive|
dried361.00kuivatatud|
provisions laid down elsewhere361.00sätteid|
by the commission361.00nõukogule|
the composition of cosmetic products361.00käsitlevate|
document361.00sama|
the objectives set out in article 39 of the treaty361.00asutamislepingu artiklis 39 sätestatud|
shall act by a361.00häälteenamusega|
decisions must361.00edastada|
of another member state361.00teise liikmesriigi|
commission representative361.00komisjoni esindaja .|
an epizootic disease361.00kõnealuse liikmesriigi|
of 29 october 1975 on the common organization of the market in361.0029 .|
is informed361.00liikmesriigi|
opinions .361.00, kes võivad|
in belgium :361.00belgias :|
to grant national type-approval361.00siseriikliku tüübikinnituse andmisest|
production361.00võtab|
pursuant to article 1 ,361.00keelduda|
the commission may ,361.00võib komisjon|
dangerous substances and preparations361.00ohtlike ainete ja valmististe|
an outbreak of361.00kõnealuse liikmesriigi|
on a proposal from the361.00ettepanekul|
the products specified in article 1 ( 1 ) .361.00artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete|
a copy of the component type-approval361.00osa tüübikinnitustunnistuse koopia|
which has361.00tüübikinnituse andnud|
. the processing costs to be taken into consideration when361.00. töötlemiskulud , mida võetakse arvesse|
prohibit the entry into service of361.00keelata|
consequent on the accession of the hellenic republic to the361.00, mis tuleneb kreeka vabariigi ühinemisest ühendusega|
registration with or membership of professional organizations or bodies361.00kutseorganisatsioonide|
in the united kingdom361.00ühendkuningriigis|
freedom of361.00. aasta|
issue the copy of the certificate provided for in the last indent of article 10 ( 1 ) of directive 70/156/eec361.0010|
the member state which has granted eec component type-approval361.00võtab|
required to361.00liikmeks saamise|
grounds361.00põhjustel|
amended by directive361.00muudetud direktiiviga|
employed and self-employed persons361.00kui ka füüsilisest isikust|
to eec361.00need|
. member states shall ensure the confidentiality of the information which is forwarded .361.00. liikmesriigid tagavad edastatud teabe konfidentsiaalsuse .|
notary361.00annab|
however , when the361.00söödateravilja maailmaturuhindade dünaamikat|
42361.0042|
the commission ,361.00komisjoni|
methods of361.00ning|
chapter xii361.00xii|
in the member state of origin or in the member state from which the foreign national comes361.00tõendit ,|
whereas it361.00; seepärast|
an amount equivalent to 60 % of the average of the variable components of the levies on the product in question for the three months preceding the month in which such an amount is fixed361.00kohaldatud maksu muutuvkomponentide keskmisest summast|
sent361.00saadetakse|
, it shall361.00liikmesriik võtab|
) and ( d )361.00ja d|
used in the manufacture of certain preserved foods361.00teatavate konservide tootmisel kasutatava oliiviõli tootmistoetuse|
training may not be361.00ei või|
before a competent361.00annab|
per hectare of361.00, kasutades ühikuna|
, the consignor should361.00peaks kaubasaatjal|
decision shall361.00otsus|
prohibition or restriction , the361.00keelu või piirangu|
cosmetic products (361.00kohta|
comply361.00siseriiklike|
measure having361.00koguseliste|
of national361.00poolt|
adjusting361.00lepingut|
[ 2 ]361.00käesolev määrus|
quantitative restriction361.00koguseliste|
, if351.00, kui|
3.3351.003.3|
with or351.00"|
of that351.00. kui|
ii .351.00ii|
according to the351.00vastavalt|
( p )351.00p|
community methods of analysis351.00ühenduse|
, however ,351.00siiski|
xiv351.00xiv|
requirements of351.00puhul|
be submitted351.00esitada|
, in the351.00, et|
75351.0075|
; and351.00; ja|
18 december 1978351.001978|
are intended350.98mõeldud|
. no341.00. ükski|
be used for341.00kasutada|
with regard to341.00seoses|
ii ,341.00ii|
vehicle type341.00nimetatud|
19 december 1974341.001974|
given in341.00esitatud|
together with341.00koos|
chapter xi341.00xi|
a tractor341.00traktorile|
veterinary approval number341.00veterinaarloa|
: a .341.00a .|
frozen meat341.00külmutatud liha|
different341.00eri|
. all341.00. kõik|
view341.00võimalik|
tools341.00tööriistade|
parts331.00on lisatud|
tractor ,331.00[ 3 ]|
is to331.00tuleb|
( 6 )331.00[ 6 ]|
allow331.00võimalik|
of vehicles of331.003 .|
" means any331.00vähemalt|
run331.00sõiduk|
annex vi331.00tootja volitatud|
of tractor331.00[ 3 ]|
the light331.00võimalik|
thereof .331.00jooksul|
items331.00punktides|
as to331.00lisa|
permitted331.00lubatud|
definitions331.0018|
mandatory331.00erinevad|
12 october 1971331.0012|
brussels on331.00, et|
quality331.00abil|
or in331.00tüübikinnitust|
vehicle ,331.00ega|
20 december 1968331.0020|
them331.00tuleb|
vehicles must331.00peavad|
definition331.00ii|
to another331.00erinevad|
order331.00täitmiseks|
meters are331.00erinevad|
17 december 1974331.0017|
brussels331.00, et|
approve the331.00, et|
marks and331.00, on|
meters which331.00, on|
measuring331.00mõõtmise|
. this331.00määratletud|
of an eec component type-approval mark331.00mis tahes|
vehicles which331.00"|
width of331.00150 mm|
by each of331.00osa emü tüübikinnitusmärk .|
22 january 1980331.0022|
differ from331.00erinevad|
of lighting and light-signalling331.00valgustus- ja|
conforming to331.00vastava|
council directive 70/156/eec of 6 february 1970 on the approximation of the laws of the member states relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers331.0013|
pneumatic331.00määratletud|
iii ,331.00v|
correlation331.00määrusele|
establishing331.00100|
width331.00150 mm|
conforming to the331.00tootja volitatud|
150 mm331.00150 mm|
20 december 1971331.0020 . detsember 1971|
mark .331.00või|
marks331.00saanud|
, on331.00ei tohi|
required331.00tüübile , siis|
. it331.00võib|
type-approval of a vehicle331.00sõidukile|
2.4331.002.4|
26 october 1983331.0026 . oktoober 1983|
any other331.00, näiteks|
respect331.00oleks|
placing331.00või|
appropriate331.00tekitada|
chapter v331.00v|
16 december 1980331.0016 . detsember 1980|
which may331.00, on|
in particular ,331.00tüübikinnitust|
tractors must331.00peavad|
17 december 1982331.0017 . detsember 1982|
september 1984331.00september 1984|
checking331.00abil|
19 september 1978331.0019 . september 1978|
line331.00, et|
17 september 1984331.00september 1984|
( 1 ) oj no331.001 eüt|
light331.00võimalik|
2.1331.002.1|
consolidated21910.92konsolideeritud|
consolidated accounts21260.97konsolideeritud|
the accounts2750.95raamatupidamisaruannete|
the notes on the2740.92lisades|
out or2590.96tasu eest kasutada|
in the notes on the accounts2520.99raamatupidamisaruannete lisades|
in article 292510.98artiklis 29 sätestatud korras|
the laws of2470.91liikmesriikide|
board2470.89haldusnõukogu|
article 852450.99artikli 85|
the court of auditors2440.96kontrollikoja|
roll-over2410.89ümbermineku|
court2410.95euroopa kohtu|
republic of2400.99vabariigi|
member state from2400.96päritolu- või|
the court2390.96euroopa kohtu|
basis2390.93liigile|
foot-and-mouth2390.92suu- ja|
by the competent authorities .2380.94kuupäeval , vastavalt|
on that2380.94liigile|
out or transfer2380.94tasuta või tasu eest kasutada andmise|
( eec )2380.98( emü ) nr|
basic seed2370.89sertifitseeritud|
of the type2370.96kuupäeval , vastavalt|
property2370.99vara|
applying2370.88kuupäeval , vastavalt|
referred2360.92osutatud|
treaty2350.94asutamislepingu|
: "2341.00: "|
loan ,2340.98tasuta või tasu eest kasutada andmise|
on the date2341.00liigile|
, on the2340.94liigile|
, hiring out or transfer2340.98tasuta või tasu eest kasutada andmise|
pig carcases2340.91searümpade|
difference2340.92vahe|
at the rate2330.98kuupäeval , vastavalt|
to remain2330.95elama|
ascertained or accepted on that date by the competent authorities .2330.98kuupäeval , vastavalt|
brucellosis2320.89brutselloosi|
at the rate applying on the date2310.95kuupäeval , vastavalt|
practices2310.96kooskõlastatud|
petroleum2310.94naftatoodete|
... (2300.96... (|
toxic products2300.93toksiliste|
application of this2300.92käesoleva artikli|
assets2290.92vara|
) which2290.96) mis|
annex a ,2290.99a lisa|
on a2280.97komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega|
on the list2280.88loetelus|
acquired2270.96omandatud|
human2270.89inimtoiduks|
shall be substituted for the2270.95asendatakse|
directive no2260.91direktiivi|
of directive 76/464/eec2250.97direktiivi 76/464/emü|
cease2250.88tingimustele|
the product2250.89toote|
outside the community2250.97ühendust|
the producer2250.95tootja|
subject to articles2240.97kui artiklitest|
permit2240.95lubada|
capital and reserves2240.93omakapitali|
the member state of origin or the member state from which2240.93kodaniku päritolu- või|
is situated2240.97asub|
pig2240.97searümpade|
package2230.98pakendile|
directive 77/388/eec2230.94direktiivi 77/388/emü|
. the member2230.86. liikmesriigid|
cease to2230.91tingimustele|
tractors2230.86traktorite|
security ,2230.88tagatisena|
loan , hiring out or transfer2230.96tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise|
meat or meat product2220.98liha või|
article 85 ( 3 )2220.97artikli 85 lõike 3|
basic regulation2220.94algmääruse|
be disclosed in the notes on the accounts2220.90avaldada raamatupidamisaruannete lisades|
complaint2220.87kaebuse|
64/433/eec2220.9464/433/emü|
payment of2210.89või võõrandamise kuupäeval , vastavalt|
the member state of origin or the member state from which the foreign national comes2210.92kodaniku päritolu- või|
substances and preparations which2210.93ained ja valmistised , mis|
with this directive2210.94kooskõlas käesoleva direktiiviga|
member states shall require that2211.00liikmesriigid nõuavad , et|
form2200.88a|
must be disclosed in the notes on the accounts2200.88avaldada raamatupidamisaruannete lisades|
, the republic of2201.00vabariigi ,|
the basic regulation2200.97algmääruse|
paragraph of article2200.95asutamislepingu artikli|
under (2200.98punkti a|
the annexes2190.96lisades|
le2190.97le|
replaced by the following :2190.98asendatakse järgmisega :|
contaminated2190.93saastunud|
the competent authority of the member state in which2190.98, kus|
far as2190.87kuivõrd|
during the financial year2190.93aruandeaasta jooksul|
anchorages2190.95turvavööde|
projections2190.97välispinnast|
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in article2190.91võetakse vastu|
the application of this2190.87rakendamise|
at the rate applying on the date of2180.94või võõrandamise kuupäeval , vastavalt|
the competent authority of the member state2180.97selle liikmesriigi|
be entitled to2180.97õigus|
african swine fever2181.00sigade aafrika|
section2181.00. jagu|
application of this article2180.95käesoleva artikli|
take up2180.88alustada|
crude oil2180.94toornafta|
surfactants2180.92pindaktiivsete ainete|
biodegradability2180.95biolagunduvuse|
undertaking2180.93ettevõtja|
form a2180.90a|
the competent authorities of the member2180.91liikmesriikide pädevad asutused|
external projections2171.00välispinnast|
. the member states may2170.93. liikmesriigid võivad|
, hiring out or transfer ,2170.92või võõrandamise kuupäeval , vastavalt|
another member state2170.88teise|
712170.9471|
the member states concerned2170.94asjaomased liikmesriigid|
in so far as2170.94kuivõrd|
external2171.00välispinnast|
- article2171.00- nõukogu|
the quantity of2170.91söödateraviljakoguse|
without prejudice2170.98ilma et see piiraks|
c.i.f . price2170.89cif-hinna|
for liquids2170.99vedelike|
alcoholic products2160.87) alkoholitooted|
identification2160.89määramist|
in the annexes2160.94lisades|
originating in2160.87tooteid|
la société2160.98la société|
reagents2160.92reaktiivid|
the council , acting by a qualified majority on a proposal from the commission2160.94komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega|
identification and determination of2160.89määramist|
mixtures2160.92segude|
0002161.00000|
specified2160.91täpsustatud|
in article 172160.97artiklis 17 sätestatud korras|
disablement2160.94töövõimetuse|
vaccinated2160.95vaktsineeritud|
m12160.91m1-kategooria|
as security ,2161.00tagatisena|
accounting2160.94aruandeaasta|
financial burden2160.92finantskohustuse|
1 . subject to articles2151.001 . kui artiklitest|
estimate2150.96kalkulatsiooni|
midwifery2150.87ämmaemanda|
by reason of2150.88tõttu|
value2150.99väärtus|
its territory2150.91territooriumil|
knowledge2150.93) piisavad teadmised|
in article 20 .2150.98artiklis 20|
safety2150.89turvavööde|
in its territory2151.00tema territooriumil|
e )2150.90e )|
) of annex i2150.96i lisa|
contracts2150.91lepingute|
matters2150.89küsimustes|
husked rice2150.94kooritud|
the council directive2150.94nõukogu|
in accordance with the procedure laid down in article 212150.96artiklis 21 sätestatud korras|
the exhibition2150.90näituse|
exhibition2150.90näituse|
establishments2140.90ettevõtete|
of origin form a2140.89päritolusertifikaadi|
directive 75/106/eec2141.00direktiivi 75/106/emü|
consultations2140.85konsultatsioonide|
the opinion of2140.85komitee arvamusega kooskõlas|
. each member state2141.00. iga liikmesriik|
crude oil and petroleum products2140.93toornafta ja naftatoodete|
the words "2140.95sõnad "|
68/151/eec2141.0068/151/emü|
cases ,2140.93muudel juhtudel|
article 20c2141.0020c|
established2140.89asutatud|
bodies2140.95haldus-|
the separate2140.87ainult|
purposes which2140.93sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil .|
inward processing2140.96sisese töötlemise|
incurred2140.85kannab|
, la2141.00, la|
- that2140.96-|
certificates2140.85päritolusertifikaatide|
procedure laid down in article2140.88sätestatud|
authorisation2140.88loa|
article 15 (2140.91artikli 15|
regulation ( eec ) no 2771/752140.98( emü ) nr 2771/75|
origin2140.94päritolu|
tir carnet2140.94tir-märkmiku|
securities2140.94väärtpaberite|
the provisions of article2140.92artikli|
quantities2140.87kogused|
dossier2140.91toimiku|
at least one month before the2141.00vähemalt üks kuu enne|
quarantine2130.88päeva jooksul|
( 2 ) of2130.94lõikes 2|
environment2130.91keskkonna|
survivor's pension2130.95toitjakaotuspensioni|
regulation ( eec ) no 391/682130.97391/68|
semi-milled2131.00poolkroovitud|
colouring matters2130.91toidus|
varieties2130.88sortide|
prices2130.96, mille|
( aa )2131.00aa|
nurses responsible for general care2130.87üldõdede|
transport rates and conditions2131.00ja -|
broken rice2131.00purustatud riisi|
farm return2130.88põllumajandusaruande|
the period referred to in2130.92osutatud tähtaja|
in accordance with article2130.88artiklile|
slaughtered poultry2130.98tapetud|
ecsc , eec2130.93estü , emü|
by reason of the2130.94tõttu|
passed2130.94sooritanud|
assets and liabilities2130.88vara ja|
trichinae2130.91keeritsusside|
the period2130.93ajavahemiku|
regulation ( euratom , ecsc , eec ) no2130.96( euratom , estü , emü ) nr|
installation of2130.94valgustus-|
directive 69/169/eec2130.97direktiivi 69/169/emü|
methods2130.91ühenduse|
the installation of2130.94valgustus-|
establishment2130.92teenuste|
beef2130.90veise- ja|
the exhaust2120.93lubatud|
the exhaust system2120.93lubatud|
living and working conditions2120.95elu- ja|
light-signalling devices2121.00valgustus-|
ties2120.95sidemetega|
the date2120.94kuupäev|
directive 83/349/eec2120.9883/349/emü|
replaced by the2121.00asendatakse|
the status of2120.90päritolustaatuse|
processing2120.93;|
) of directive 76/464/eec2120.93direktiivi 76/464/emü artikli|
in article 162120.98artiklis 16|
of directive2120.94ei|
the competent2120.91pädevad asutused|
492121.0049|
restrictions on2120.93liikumis- ja|
holders of2120.88omanikele|
colour2121.00ametliku etiketiga|
may provide that2120.91sätestada , et|
from animals2120.95loomadelt|
prior to basic seed2121.00eliitseemnele|
contact with2120.91kokkupuutel|
the person2120.92auditeerimise eest|
for certification2120.99sertifitseerimiseks|
by way of2120.87erandina|
management2121.00haldus-|
of bran2120.93kete|
dans2121.00dans|
( 2 ) (2120.91lõike 2|
light-signalling2121.00valgustus-|
a label2121.00kustutamatult|
the value of the by-products2121.00kõrvalsaaduste väärtus|
adhesive2121.00kustutamatult|
such products2121.00selliste toodete|
472121.0047|
foodstuffs2120.89toiduainetega|
departments2120.91asutamislepingu|
required for the production2120.91tootmiseks|
member state which2120.87andnud|
rear2121.00istmete|
( a ) (2120.95punkti a|
in other cases ,2121.00muudel juhtudel|
with the provisions2120.98sätetele|
article 652120.9765|
rice shall2121.00riisiks|
seed2120.88seemne|
this decision2120.88käesoleva otsuse|
seeds2120.93seemnete|
annex b2121.00b lisa|
carriage of goods2120.97kaupade|
resistant2120.94suhtes|
or scientific2120.91, kes tegeleb peamiselt haridusega või teadusuuringutega|
the member state which2121.00tüübikinnituse andnud|
entitlement2110.98lõpeb|
three months2110.93kolme kuu jooksul|
of dangerous2110.98ohtlike|
522110.9852|
way2110.96erandina|
article 4 ( 2 )2110.96artikli 4|
sectors2110.96sektorites|
method2110.89ühenduse|
intra-community trade in2110.92ühendusesisest|
38.192110.9638.19|
shall not2110.94ei|
sea2111.00tuleneva|
( bb )2111.00bb|
transferred to an2110.97sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil .|
free movement2110.97vaba|
regulation ( eec ) no 2782/752111.002782/75|
in article 212111.00artiklis 21|
vinyl chloride monomer2110.97vinüülkloriidmonomeeri|
3 (2110.97artikli 3 lõike|
, therefore ,2110.96seetõttu|
the undertaking2110.96ettevõtja|
of lighting and light-signalling devices2110.96valgustus-|
the quantities2110.94, mille|
types2110.89liiki|
consumers2110.94tarbijate|
land2110.94maa|
been vaccinated2110.96vaktsineeritud|
fair2111.00erapooletu|
the territory of2110.96liikmesriigi|
of international2110.88rahvusvaheliste|
temperature2110.94°c|
principally engaged in2110.93, kes tegeleb peamiselt haridusega või teadusuuringutega|
% of2110.98%|
loan , giving as security , hiring out or transfer2111.00tasuta või tasu eest kasutada andmise , tagatisena kasutamise või võõrandamise|
carriage of goods by road2110.94kaupade|
the revised convention for the navigation of the rhine2111.00reini laevaliikluse muudetud|
article 1432111.00143|
64/432/eec2110.9464/432/emü|
annex iii ,2110.98iii lisa|
tasks2110.94ülesannete|
7 (2111.00artikli 7|
second subparagraph2110.89teise lõigu|
shiftwork2110.99vahetustega|
% .2111.00% , on|
expenditure2110.96tulude|
article 3 ( 3 )2110.93artikli 3 lõike 3|
units2110.96väljendatud nimimahu|
in accordance with article 3 ( 1 )2110.95vastavalt artikli 3 lõikele 1 koostatud loetelus|
value added tax2110.94käibemaksu|
price2110.95jooksul|
to provide2100.85teenuste osutamise|
during the2100.90turustusaastal|
the intermediate surveys2100.93vahevaatluste|
in accordance with the same procedure2101.00samas korras|
production target price2100.96tootja|
of regulation ( eec ) no 2173/792101.00määruse ( emü ) nr 2173/79|
of all2100.94kõigi|
must be entitled to2101.00olema õigus|
in one2100.94ühes|
available2100.94kättesaadavaks|
forestry tractors2100.96käsitlevate|
is hereby replaced by the following :2100.97asendatakse järgmisega :|
in article 82100.94artiklis 8|
in the territory of another member state2100.95teise liikmesriigi territooriumil|
separate technical units2100.87eraldi seadmestike|
( a ) alcoholic products ;2101.00a ) alkoholitooted ;|
their territory2100.89oma territooriumile|
field of vision2100.97vaatevälja|
) shall be replaced by the following :2101.00lõige|
interest2101.00huvi|
units of account per2101.00arvestusühikut|
original2100.95originaal|
printed forms2101.00vormid|
residence in the territory of2100.94, kes pärast|
or management bodies of2101.00haldus- või|
3 . in2101.003 .|
represent2101.00esindavad|
recorded2100.94registreeritud|
implementation of2100.94) nr 918/83|
health problems affecting intra-community trade in2100.96kauplemist|
registered office2101.00registrisse kantud|
action2100.90kutsealaste|
- identification and determination of2101.00identifitseerimine ja määramine|
contact2100.97toiduainetega|
synchytrium endobioticum2100.94synchytrium endobioticum|
agricultural products2100.91põllumajandustoodete|
30 .2100.96artiklis 30 sätestatud korras .|
or forestry2101.00põllu- või|
desirable to2100.95soovitav|
pursuant to article2100.94artikli|
approved type2100.95kinnitatud tüübile|
the identification and determination of2101.00tuleks|
when2100.94kui|
. for the2100.89kohaldamisel|
the council , acting in accordance with the voting procedure laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty2101.00komisjoni ettepanekul|
a trade fair or similar event2100.89messil või muul sarnasel üritusel|
that article2100.85päritolusertifikaatide|
free-at-frontier2101.00piiril|
trade or2100.93ameti või erialaga|
incomes2100.89tulude|
calendar year2100.94kalendriaasta|
article 6 (2101.00direktiivi 76/464/emü artikli 6|
30 days2101.0030 päeva|
articles 3 and 42100.963 ja 4|
, that2100.88liikmesriik nõuab|
sluice-gate2100.86ja|
retain2100.93säilitada|
parts of2100.95osad|
. any such2101.00. iga selline|
directive 76/767/eec2101.0076/767/emü|
the united states2100.97ameerika|
a certificate2100.87vastavustunnistus|
rice shall be2100.91riisiks|
paid2100.90makstakse|
it is necessary2100.93on vaja|
germany2100.97saksamaa|
of training2100.88ette|
the procedure laid down in article 302100.96artiklis 30 sätestatud korras|
in 19802100.971980 . aastal|
expenditure incurred2101.00kannab|
issued2100.96välja|
concerned2100.89asjaomase|
, the host member state2100.89võib vastuvõttev liikmesriik nõuda|
of the person concerned2101.00isiku|
recognition of diplomas , certificates and other evidence of formal qualifications2100.94diplomite , tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide|
article 17 ( 2 )2100.91artikli 17|
shall cease291.00lõpeb|
intervention agencies290.90sekkumisametid|
reference prices290.91võrdlushinnad|
3 . where290.973 . kui|
european economic community291.00euroopa majandusühenduse|
article 9 ( 1 )291.00artikli 9|
member states and290.91liikmesriikidele ja komisjonile|
entitlement to291.00lõpeb|
. oleifera291.00. oleifera|
evisceration290.94siseelundite|
in education or291.00, kes tegeleb peamiselt haridusega või teadusuuringutega|
45290.9745|
this directive and290.93ja selle|
of the community291.00ühenduse|
not yet291.00veel|
principally engaged in education or scientific research291.00, kes tegeleb peamiselt haridusega või teadusuuringutega|
the circumstances290.88välja arvatud teatavatel põhjendatud juhtudel ,|
knowledge of the290.94) piisavad teadmised|
prices for290.98kuu|
" 3 .291.00" 3 .|
swine fever290.96katku|
) of directive 77/388/eec290.96direktiivi 77/388/emü artikli|
later290.96hiljemalt|
the abolition of restrictions on290.98kaotamise|
relations290.95kolmandate|
regulation ( eec ) no 591/79290.93( emü ) nr 591/79|
ecu290.94eküüd|
. the council , acting by a qualified majority on a proposal from the commission , shall adopt290.94. nõukogu võtab komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu|
child290.95lapse|
units of measurement290.97väljendatud nimimahu|
reduced290.94vähendada|
except in special cases290.88välja arvatud teatavatel põhjendatud juhtudel ,|
application290.99avalduse|
contracting parties290.87lepinguosalistele|
fruit and vegetables291.00puu- ja|
duties290.97ühise tollitariifistiku|
article 19 (291.00artikli 19|
as soon as290.95niipea|
the said290.96nimetatud|
the employer290.97tööandja|
financial relations between290.95äriühingute vaheliste finantssuhete|
the animals290.95loomad|
of negligible value290.90väikese väärtusega|
referred to in article 5290.94artiklis 5 osutatud|
) at290.98b ) vähemalt üks kuu enne|
c.i.f . prices290.97cif-hindade|
preparations290.96valmististe|
transitional allowance290.88üleminekutoetust|
shall be added to article290.94lisatakse järgmine|
grape291.00või|
in the netherlands291.00madalmaades|
breeders' organization or association291.00või -|
data290.95andmete|
directive of 23 october 1962291.0023 . oktoobri 1962 . aasta|
of the seats291.00sõitjateruumi|
by member states290.94liikmesriikide|
77/91/eec290.9777/91/emü|
plan290.93arengukava|
greece290.97kreeka|
of regulation ( eec ) no 391/68290.96määruse ( emü ) nr 391/68|
the following conditions290.88järgmised tingimused :|
relating to the permissible sound level and the exhaust system291.00lubatud|
be fixed290.89määratakse|
foundation291.00fondi|
in article 85 (290.88artikli 85 lõikes|
a maximum design speed291.00mille maksimaalne valmistajakiirus on|
situated290.87asub|
permissible sound level291.00lubatud|
justified by the290.88välja arvatud teatavatel põhjendatud juhtudel ,|
be omitted290.90ära|
65291.0065|
officially certified290.97ametlikult sertifitseeritud|
, the commission may291.00võib komisjon|
quarantine station290.98päeva jooksul|
the other290.94teistele liikmesriikidele|
with responsibility for291.00eest|
of the eec treaty291.00emü asutamislepingu|
this directive .290.88sätetele .|
of directive 77/91/eec290.97direktiivi 77/91/emü|
six months290.88kuus kuud|
the environment291.00ühenduse|
- "290.99-|
a person290.88sidemetega|
) it290.96) see|
the status of originating products280.87sätestatud|
business records281.00raamatupidamis-|
comply with the281.00käesoleva direktiiviga|
swine vesicular disease280.87sigade vesikulaarhaiguse|
1 january 1985280.961985|
revenue and expenditure281.00kulude|
the skin281.00naha|
, the identification and determination of281.00tuleks|
amount of280.87, mille liigi ja suuruse määrab|
bulbs ,280.87lillesibulate , juuremugulate ja varremugulate|
instruments of280.89vahendid|
members shall represent the281.00liiget esindavad|
of the treaty establishing the european280.95asutamislepingu|
exhibitions280.87üritust ;|
the council directive of280.97nõukogu 23 . oktoobri 1962 . aasta direktiivi|
treated280.94töödeldud|
wines280.98, mida|
photographs280.94fotod|
1 . the member states281.001 . liikmesriigid|
and quantity ,280.87, külastajate|
commercial motor280.87kommertsmootorsõiduki|
importation of fresh280.87importida|
undergone281.00läbinud|
the use of280.91seestöötlemise korra|
down provisions for the implementation of281.00määruse ( emü ) nr 918/83|
; whereas , therefore ,280.96; seetõttu|
the world market281.00, mille|
and rear281.00sõitjateruumi|
advance280.87eelnevalt kindlaks|
products obtained280.89väärtusest|
directive 78/176/eec281.00direktiivi 78/176/emü|
scholastic280.87õppetarbed|
subparagraph280.91lõike|
on the day281.00päeval|
of directive 76/767/eec280.8976/767/emü|
article 8 (281.00artikli 8|
products remaining280.87järelejäänud|
trade or profession281.00ameti või erialaga|
for a280.87piiratud ajaks|
slaughterhouse or280.87tapamaja või|
( a ) and (280.95a ja|
when the280.87määrates|
death281.00surma|
directive 73/238/eec281.0073/238/emü|
of motor vehicles and281.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
their trailers281.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
purchased281.00ostetud|
the original280.91originaal ja|
use the280.87, mis selles riigis|
notwithstanding280.95olenemata artikli|
article 41280.9741|
arts280.87kaasaskantavad vahendid kunstiga , sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks|
the procedure laid down in article 30 .280.95artiklis 30 sätestatud korras .|
the diseases280.87vaktsineeritud|
at a trade fair or similar event281.00messil või muul sarnasel üritusel|
original and280.91originaal ja|
the directive of 23 october 1962280.9423 . oktoobri 1962 . aasta direktiivi|
be reduced280.88vähendada|
are susceptible281.00, mille suhtes|
area280.96alal|
he has281.00ta on|
the extent280.87, külastajate|
resistant to280.94suhtes|
of african swine fever280.87kohaldamist|
once a year281.00kord aastas|
to control280.94leviku tõkestamiseks|
the prices for280.87kord kvartalis , võttes aluseks|
foreign280.94on ette nähtud tasuta|
comparative tests281.00võrdluskatsete|
% of the basic salary last received280.97viimati saadud põhipalgast|
( eec ) no 2358/71281.00( emü ) nr 2358/71|
that state281.00liikmesriik leiab , et|
term of office280.94ametiaeg|
in the federal republic of germany280.92saksamaa liitvabariigis|
formaldehyde281.00formaldehüüdi|
stringent requirements280.87vähem rangetele nõuetele|
the persons concerned281.00asjaomased isikud|
national type-approval281.00siseriikliku tüübikinnituse andmisest|
of the certificates280.89päritolusertifikaatide|
standard amount280.94standardsumma|
) adequate knowledge of the280.97) piisavad teadmised|
listed in annex280.96loetletud|
fodder plant seed280.97söödakultuuride|
the requirements of chapter280.87peatüki nõuetele|
% of the same salary if that period is281.00, kuid alla|
packages280.91uuesti|
exercise of280.87asutamisõiguse ja teenuste osutamise|
units of account "281.00) lõikes|
that country280.87seal|
certificates of origin280.87välja|
prior to280.93enne|
he shall280.87täitmisest tingitud|
five years280.94viie aasta|
months after281.00hiljem kui|
" 31 december281.00" 31 . detsember|
type-approval certificate ,280.87olemasolevat tüübikinnitustunnistust|
and other280.98ja muud|
16 %281.0016 %|
romania280.88rumeenia|
acp280.98akv|
the model280.87on esitatud|
basic survey280.87põhivaatluse|
conform to the approved280.87ei vasta|
transferred to an organization281.002 . kui kaup|
20 %281.0020 %|
the opinion280.94arvamust|
the approved prototype280.94kinnitatud prototüübile|
hygiene conditions280.87rahuldavates hügieenitingimustes|
stages280.91turustusetappidel|
companies limited by shares or by guarantee281.00companies limited by shares or by guarantee|
proof280.98tõend|
give a true and fair view280.95õige ja erapooletu|
the competent authority280.93pädev asutus|
( b ) , (281.00b ,|
a certificate of conformity280.87vastavustunnistus|
the sluice-gate price280.91jooksul|
imports280.89või|
annex a , chapter280.96direktiivi 77/99/emü a lisa|
an official280.94) mille|
regulation ( eec ) no 776/73281.00776/73|
broken rice .281.00riisi koguse väärtus arvestatakse ümber teises töötlemisetapis riisi niisama suure koguse väärtuseks|
in all280.96kõikides liikmesriikides|
their total280.87, külastajate|
may by decision280.87000 arvestusühikut|
until the280.94kuni|
new zealand281.00uus-meremaa|
no objection281.00ei|
books281.00raamatupidamis-|
decision to carry forward280.91ülekandmisotsuse|
of the products280.89väärtusest|
summary280.91kokkuvõtte|
where appropriate280.97vajaduse korral|
on the territory of280.95liikmesriigi territooriumil ,|
forward280.94ettepoole|
certificate of origin form a280.89päritolusertifikaadi|
terms280.91tingimustel|
ordered by decision280.87uurimisele|
reasons280.87põhjustel|
date280.96kuupäeva|
of the data280.87andmete|
the roof281.00, välja arvatud|
additional280.87lisasumma võrra|
incapacity281.00töövõimetuse|
be made280.93tuleks|
periodic penalty payment280.87karistusmakse|
generation "280.98põlvkonna sertifitseeritud seeme "|
cereal280.87teraviljaseemne|
debenture holders281.00võlakirjade|
be marketed281.00võib|
agreement in280.87kirjade vahetuse teel sõlmitud|
be determined280.87määratakse kindlaks|
in the manner prescribed by281.00ettenähtud viisil|
approved by280.87on heaks kiitnud|
, as amended by281.00muudetud|
cash payment280.87juurdemakseid ,|
the passenger compartment281.00sõitjateruumi|
in a280.87kui vastuvõtvas liikmesriigis|
of public limited liability companies281.00aktsiaseltside|
the approved type280.87kinnitatud tüübile .|
before 1 january281.00enne 1 . jaanuari|
- annex281.00- lisa|
acting280.96komisjoni ettepanekul|
veterinary280.87impordil|
submit to280.87uurimisele|
undertaking or association of undertakings280.97ettevõtja või ettevõtjate|
in this decision281.00käesolevas otsuses sätestatud|
of the passenger compartment281.00sõitjateruumi|
payments280.94maksete|
parts of the281.00osad|
problems280.87ühist huvi|
the protocol on the privileges and immunities of the281.00euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli|
the imported product280.91imporditud toote|
transaction281.00tehingu|
the standards270.91lähetamisjärgsetel|
directive 76/756/eec271.00direktiivi 76/756/emü|
1974271.001974|
, the words "270.96sõnad "|
pending subsequent coordination ,271.00kuni edasise kooskõlastamiseni|
be entitled to inspect271.00aktsionäridel|
the permissible sound level271.00lubatud|
listed in annex i271.00i|
legitimate interest271.00õigustatud huvi|
butter271.00või|
outside the territory of the member state within whose jurisdiction271.00väljaspool selle liikmesriigi territooriumi , kelle jurisdiktsiooni alla|
technical and scientific progress271.00teaduse ja tehnika|
12 (271.00artikli 12|
to the final consumer270.96lõpptarbijale|
by 31271.00hiljemalt|
data of the271.00suhtes|
, where271.00vajaduse korral|
outside the community for a continuous period of at least 12 months271.00väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud|
2 ( 1 )271.00artikli 2|
the difference between270.94vahe|
in foodstuffs271.00toiduainetes|
is sent271.00saadetakse|
. they270.95. nad|
the beet270.98suhkrupeedi|
of council directive no271.00. aasta|
classification270.94nende|
foreign nationals270.94välisriigi kodanike|
of passengers271.00reisijate|
blends270.92segusid|
all shareholders271.00aktsionäridel|
the professional270.90tingimustele ,|
which ,270.96erandina|
, account being taken of270.94, võttes arvesse|
industrial270.89tööstus-|
) section271.00) punkt|
the 1982/83 marketing year271.001982/83 .|
( n )271.00n|
travellers270.91reisijate|
in annex vi270.95vi|
of manufacture270.95tootmise käigus|
directive 76/118/eec271.00direktiivi 76/118/emü|
direct271.00otse|
harmonization270.94rahvusvahelise tolliprotseduuride lihtsustamise ja kooskõlastamise|
they shall271.00nad|
to technical270.94tehnika arenguga|
article 4a271.004a|
and c271.00ja c|
initiative271.00algatusel|
to the difference between270.95vahega|
not exceed the270.96ei ületa|
except in special cases justified by the circumstances ,271.00välja arvatud teatavatel põhjendatud juhtudel ,|
requirement270.91kutseorganisatsiooni või - organi|
costs and270.99kindlaks|
of any271.00i|
reservations270.97reservatsioonidega|
loans270.88laene|
with the provisions of271.00sätetele|
economic and social271.00majandus- ja|
( a ) , ( b )271.00a , b|
extend270.94laiendada|
subject to article271.00kui artiklist|
pigmeat270.93sealiha|
" total271.00üldkogus "|
in international travel271.00rahvusvahelises reisiliikluses|
4 . in271.004 .|
of customs270.94rahvusvahelise tolliprotseduuride lihtsustamise ja kooskõlastamise|
the nature270.95laad|
directive 66/402/eec271.00direktiivi 66/402/emü|
category270.99kategooria|
article 26 (271.00artikli 26|
opinions270.91pärast liikmesriikidega konsulteerimist kehtestab komisjon|
agreement between the european economic community and the people's democratic republic of algeria271.00euroopa majandusühenduse ja alžeeria demokraatliku rahvavabariigi|
where appropriate ,270.93vajaduse korral|
previously270.97varem|
( b ) and ( c )271.00b ja|
situation270.97olukorda|
shown in annex i271.00i|
regulation no 422/67/eec , 5/67/euratom271.00422/67/emü , 5/67/euratom|
spp .271.00spp .|
in national currency270.94riigi vääringus|
with the requirements271.00nõuetele|
- in the case of fresh meat from271.00- värske|
the purchaser271.00ostja|
derogations270.98erandeid|
will270.94eraldi|
matching assets270.97vastavuses|
mutual recognition of diplomas270.95diplomite|
by another270.98mõne muu|
. without prejudice to271.00. ilma et see piiraks|
in the second271.00teises|
appear on270.94võib olla|
member state ,270.91teises liikmesriigis|
the activities of270.93seotud|
the member states ,270.91pärast liikmesriikidega konsulteerimist kehtestab komisjon|
or ,270.94, mis tõendab|
having equivalent effect271.00või samaväärse toimega|
10 (271.00artikli 10|
notify271.00teatab|
the products referred to in article 1271.00artiklis 1 osutatud|
must :270.94olema :|
additional information270.93lisateabe|
the committee and270.97komitee ja|
budget270.97eelarve|
of this directive ,270.94käesoleva direktiivi kohaldamisel|
and of the271.00komisjoni ja ülemameti nende|
on the marketing of vegetable seed271.00köögiviljaseemne|
the convention on future multilateral cooperation in the northwest atlantic fisheries271.00loode-atlandi tulevase mitmepoolse kalastuskoostöö konventsiooni|
member states to270.98liikmesriikide|
italy and greece271.00itaalia ja kreeka|
the intervention agencies shall270.93sekkumisametid|
the united kingdom271.00ühendkuningriigis|
laws , regulations and administrative provisions271.00õigus- ja|
for the submission of tenders271.00pakkumiste esitamise|
proposed270.94) kui|
is replaced by the following271.00asendatakse järgmisega :|
) be drawn up270.94) koostatud|
( 1 ) thereof ,271.00lõiget 1 ,|
slaughterhouses270.97tapamajade|
regulation n 1009/67/eec271.00nr 1009/67/emü|
against the261.00vastu ,|
annex i .261.00liikmesriik|
31 december 1988261.001988|
average260.97keskmise|
the frontier261.00piiril|
received260.98saadud|
territory ;260.94kuni ühise põllumajandustaimesortide kataloogi|
for motor260.89artikli 1 kohaselt|
increased260.94suurendatakse|
1 . the member states shall ensure that261.001 . liikmesriigid tagavad , et|
transit260.89transiiti|
to the nature of the exhibition , the number of visitors and the extent of the exhibitor's participation .261.00, külastajate|
the first indent of article 2 ( 1 ) of261.00artikli 2 lõike 1|
agency261.00asutus|
is replaced by the260.95asendatakse|
trade or profession ,261.00kaasaskantavad vahendid kunstiga , sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks|
the harmonized261.00ühtlustatud|
the member state which has granted eec type-approval261.00emü tüübikinnituse andnud liikmesriik|
production potential260.94tootmispotentsiaali|
authorized260.95volitatud|
third country261.00kolmandas riigis|
not elsewhere specified or included261.00mujal nimetamata|
a category260.95vastava kategooria|
1 january 1971261.001971|
through260.98läbi|
regulation ( euratom , ecsc , eec ) no 549/69261.00( euratom , estü , emü ) nr 549/69|
5 %261.005 %|
, the model of which is given in annex261.00on esitatud|
1984'261.001984 "|
production of a certificate261.00välja|
those varieties261.00sortidega|
originating in the260.98väärtusest|
privileges and immunities of the261.00euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli|
endanger261.00tervist|
self-employed261.00füüsilisest isikust|
illustrated261.00raamimata|
article 5 ( a )261.00artikli 5|
taken261.00võetud|
article 14 ( 2 ) (261.00artikli 14 lõike 2|
to the french overseas departments261.00artiklite|
independently261.00iseseisvalt|
kilograms of261.00kilogrammi|
the products obtained260.98väärtusest|
he shall be entitled260.95täitmisest tingitud|
) exhibitions261.00üritust ;|
portable instruments of the applied or liberal arts261.00kaasaskantavad vahendid kunstiga , sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks|
commercial motor vehicles261.00kommertsmootorsõiduki|
by the agricultural producer or on his behalf .261.00põllumajandustootja poolt või nimel|
, be261.00, olema|
on 1 january 1981261.001 . jaanuaril 1981|
had been261.00reguleerimisala|
the nominal260.94, mille|
an agreement in the form of an exchange of letters between the european economic community261.00kirjade vahetuse teel sõlmitud|
act261.00akti|
security , the form and amount of which261.00, mille liigi ja suuruse määrab|
- société nationale des chemins de fer261.00- société nationale des chemins de fer|
mother261.00ema|
37261.0037|
chemical261.00keemiliste ainete|
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in article 17 .261.00võetakse vastu artiklis 17 sätestatud korras .|
directive 69/208/eec260.94direktiivi 69/208/emü|
the said articles261.00esemete jaoks|
concerned .260.95asjaomase|
in their total value and quantity ,261.00, külastajate|
be replaced by261.00asendatakse|
measures and261.00ja kohaldab|
which comply with261.00kinnispakid ,|
assistants261.00abilised|
under articles 2 , 3261.00artiklite 2 , 3|
, the competent authorities of261.00, peavad selle|
copy260.95koopia .|
council directive no 70/156/eec261.006 .|
" or261.00" või|
safeguards260.95oleks|
be issued on the day261.00päeval|
: 1 .260.941 )|
shall be submitted261.00enne 1 .|
in the event of261.00korral|
) meat261.00) liha ,|
bear261.00ükski liikmesriik ei tohi|
the emoluments of261.00, keda|
; whereas it260.94; seetõttu|
the criteria260.97kriteeriumid|
the name and address of the261.00nimi ja aadress|
whereas , since261.00kuna|
within the community and on the world market261.00ja maailmaturul|
the expiry of260.95kuu jooksul pärast|
restrictions260.95emü tüübikinnituse andmisel|
the comparative tests260.95võrdluskatsete|
disposal260.94lõike 1 punktis|
of 6 february 1970261.006 .|
retirement261.00pensioniikka|
pension shall cease260.89saada lõpeb selle|
member state .260.89liikmesriigile|
in that case260.94sel juhul|
the port of261.00lastimissadamast|
cutting plants260.94tapamajade|
chemical substances261.00keemiliste ainete|
and (260.98lõike 1|
separated260.93rümbast eraldatud|
, p . 1 .261.00käesolev määrus|
approved by a261.00on heaks kiitnud|
the time of260.95ajal|
european foundation for the improvement of living and working conditions261.00euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi|
the difference between prices261.00ja maailmaturul|
community rules261.00ühenduse|
paragraphs260.981 ja 2|
bien261.00bien|
under national261.00on riigi|
meeting is261.00on riigi|
legality261.00seaduslikkuse üle|
annexes i261.00ii|
an advisory committee261.00nõuandekomitee|
set out in annex260.94lisas sätestatud|
and veterinary261.00värske liha|
. article 6 (261.00. artikli 6 lõige|
granted eec pattern approval260.95emü tüübikinnituse andnud liikmesriik|
the place261.00sidemetega|
probationary period260.98katseaja|
chapter xiv261.00xiv|
its own nationals wishing to take up or pursue261.00liikmesriik nõuab|
fuel tanks of commercial motor vehicles260.94kütusepaakides oleva kütuse|
authorization260.94loa|
in addition ,260.95lisaks sellele|
as last amended by regulation ( eec ) no261.00viimati muudetud määrusega ( emü ) nr|
has been pursued in261.00asjaolu , et|
) nine members shall represent the261.00) üheksa liiget esindavad|
special export refunds261.00ekspordi|
the european parliament260.89ja euroopa|
with international rules on the transport of dangerous substances261.00ohtlike ainete veo|
component of the261.00ühise tollitariifistiku alamrubriiki 23.02 a ii kuuluvate kliide , kete ja muude teraviljade kui maisi ja riisi|
additional amount261.00lisasumma võrra|
article 46261.0046|
one year261.00ühe aasta|
article 9a261.009a|
substance260.95aine|
a maximum260.96maksimaalne|
boned261.00konditustatud|
continue260.96jätkata|
4 ,261.00, 7|
ecu .260.96eküüd .|
the debenture holders261.00võlakirjade omanike|
jointly261.00koos|
a copy of261.00koopia|
article 11 (261.00artikli 11|
the member state concerned261.00võib|
provided for in this decision shall261.00. käesolevas otsuses sätestatud|
problems of common interest261.00ühist huvi|
direct insurance other than life assurance261.00, välja arvatud|
to the international convention on the simplification and harmonization of customs procedures261.00rahvusvahelise tolliprotseduuride lihtsustamise ja kooskõlastamise|
must have260.95olema|
to consider261.00arutada|
m and n260.89paigaldamist|
unit of account260.96arvestusühik|
under satisfactory hygiene conditions261.00rahuldavates hügieenitingimustes|
( 1 ) ( c )261.00lõike 1 punktis c|
of from261.00000 arvestusühikut|
satisfactory260.94rahuldavates hügieenitingimustes|
at the time of notification of this directive261.00käesoleva direktiivi teatavakstegemise ajal|
1960261.001960 .|
of the provisions261.00tehnika arenguga|
eec type-approval of260.95kasutuspiiranguid|
meat products261.00lihatoodetega|
fitted to260.95eraldi seadmestikele emü tüübikinnituse|
( 3 ) shall be replaced by the following :261.00lõige 3 asendatakse järgmisega :|
not exceeding261.00ei ületa|
disturbances260.94häireid|
. the value of the by-products obtained from processing261.00riisiks töötlemisel saadud kõrvalsaaduste väärtus|
chosen260.93valitud|
there permanently261.00sinna|
as to length of residence261.00elamise|
the entry261.00jõustumiseni|
on the harmonisation of certain provisions affecting competition in transport by rail , road and inland waterway261.00nõukogu 13 . mai 1965 . aasta|
referred to in article 3 (261.00artikli 3 punktis|
on the marketing of seed of oil and fibre plants261.0030 . juuni 1969 . aasta|
the most260.97kõige|
six261.00kuue|
. the commission may by decision impose on undertakings or associations of undertakings261.00000 arvestusühikut|
or periodic penalty260.95172|
seed of oil and fibre plants261.00õli- ja kiudtaimede seemnete|
shall not affect261.00ei mõjuta|
the separate technical unit261.00sel|
common measure261.00ühismeetme|
. when260.95. kui|
it is desirable261.00on soovitav|
not later than 1261.00hiljemalt 1 .|
the protocol on261.00euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli|
22 november 1973261.0022|
substances and preparations260.97ainete ja valmististe|
are sent261.00saadetakse|
of directive 70/156/eec260.95direktiivi 70/156/emü|
on a proposal from the commission ,260.95komisjoni ettepanekul|
of article 1 (261.00artikli 1 lõike|
provisions relating to260.89riikidest|
of the first subparagraph261.00esimese lõigu|
freedom260.95. aasta|
the treaty establishing the european260.89alal , ega|
with the provisions of this directive .261.00käesoleva direktiivi sätetele .|
as far as261.00füüsilisest isikust|
intended to come into contact with foodstuffs261.00kokkupuutumiseks|
on the common261.00ühise korralduse|
paid from appropriations in the260.95teadusuuringute ühiskeskuse asutuses|
alcoholic261.00alkohoolsed joogid|
the levy and the sluice-gate price260.95võrdlusperioodi rakendamisega|
in the light of261.00silmas pidades|
completed261.00originaal ja|
. as from 1261.00. alates 1 .|
on health problems affecting261.00kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide|
the value of the products260.98väärtusest|
temporarily261.00ajutiselt|
13 .260.9413 .|
if necessary ,260.95vajadusel|
satisfying less stringent requirements261.00vähem rangetele nõuetele|
) of regulation ( eec ) no260.97määruse ( emü ) nr|
adaptations260.89muudatused|
1 . ( a )261.001 . a )|
restrict the marketing of261.00piirata|
the exercise of260.95vajalikud esemed , välja arvatud kaasaskantavad vahendid kunstiga , sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks|
the conditions laid down in annex260.98lisas sätestatud tingimustele|
. they shall260.98. nad|
in article 3261.00artiklis 3|
hereinafter261.00edaspidi "|
regulation ( eec ) no 798/80261.00määruse ( emü ) nr 798/80|
placed on the market260.94turule|
article 2a261.00artikkel 2a|
the european economic260.94euroopa majandusühenduse|
carcases260.98poolrümbad|
uncastrated261.00kastreerimata|
of origin form a issued260.95on välja|
of 18261.0018 .|
to this directive260.89mõõtühikutes väljendatud nimimahu|
been recorded260.95territooriumil|
arrangements260.96korra|
five months261.00, mille kohta|
acts261.00toimingud|
a decision261.00otsus|
directive 77/91/eec261.0077/91/emü|
within two weeks261.00kahe nädala jooksul|
nationals of other member states261.00teiste liikmesriikide|
with retroactive effect260.95otsust|
fats260.94loomsete ja taimsete rasvade ja õlide|
modified260.95kui neid|
) in respect of annex261.00artikli 1 lõike|
or membership of261.00või -|
notwithstanding the provisions of261.00olenemata|
rules for the application of this article .261.00vastu käesoleva artikli rakendamise|
certificate shall be260.95sertifikaadile|
personal ties260.95isiklike sidemetega|
occupational ties261.00sidemetega|
immediately261.00viivitamata|
med261.00med|
- fresh meat261.00värskest lihast|
detailed rules for the application of261.00üksikasjalikud rakenduseeskirjad|
the basis of261.00, mille kohta|
the quarter261.00, mille kohta|
member states relating to261.00käsitlevate|
laying down provisions for the implementation of260.89, millega kehtestatakse sätted määruse ( emü ) nr|
world market prices for261.00jooksul|
may continue251.00jätkata|
currency250.98vääringus|
ripened251.00valminud|
the final act251.00lisatud|
annexed to251.00lisatud|
articles 2 and 3251.002 ja 3|
to extend251.00laiendada|
16 and 17251.0016 ja 17|
of force majeure251.00vääramatu jõu|
cm high251.00cm kõrgused|
79251.0079|
( hereinafter called the "251.00( edaspidi "|
article 74251.0074|
the tractor250.98tootja|
december 1982251.001982|
chapter vii of annex i251.00i lisa vii|
tariff classification251.00nende|
indicated251.00näidatud|
- if251.00- kui|
systems250.98varustatud|
4a251.004a|
the common agricultural policy251.00ühise põllumajanduspoliitika|
of regulation ( eec ) no 2759/75251.00määruse ( emü ) nr 2759/75 artiklis|
irregularities251.00eeskirjade|
% . if the moisture content of the cereals used is more than251.00üle 17 % ,|
having regard to council directive no251.00võttes arvesse nõukogu|
15 .251.0015 .|
certain goods251.00teatavate|
as from the251.00alates|
( 2 ) and251.002 ja|
appropriate proposals251.00esitab komisjon nõukogule|
, r251.00, r|
, 7251.00, 7|
wheeled agricultural251.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
annexes i to iv251.00i-iv|
the conclusion of251.00sõlmimise|
93251.0093|
a general251.00üldise|
if these250.98nõuetele .|
regulation ( eec ) no 878/77251.00( emü ) nr 878/77|
an undertaking251.00kohustub|
animal and vegetable fats and oils250.94loomsete ja taimsete rasvade ja õlide|
soft ripened251.00valminud|
chapter xiii251.00xiii|
shall publish251.00avaldab|
and r251.00ja r|
to issue251.00väljastama|
to prevent251.00, et vältida|
be granted250.97anda|
each member state shall recognize251.00tunnustab|
to fresh poultrymeat251.00värskele kodulinnulihale|
do not251.00ei vasta|
provides that251.00nähakse ette , et|
description of the251.00kirjeldus|
from the date of251.00kuupäevast|
( b ) at least one month before the251.00b ) vähemalt üks kuu enne|
k251.00k|
under satisfactory hygiene conditions in251.00rahuldavates hügieenitingimustes vastavalt|
this directive shall not affect the251.00ei mõjuta|
) a251.00kirjeldus|
referred to in article 6251.00artiklis 6 osutatud|
working251.00tööpäeva jooksul|
of each year251.00iga aasta|
referred to in the first subparagraph251.00esimeses lõigus nimetatud|
laid down in articles251.00artiklites|
training250.98väljaõppe|
) fresh poultrymeat treated with251.00töödeldud värske kodulinnuliha|
in belgium251.00belgias|
treatment251.00erirežiimi|
70/457/eec251.0070/457/emü|
liquid substances and preparations having a flash point251.00vedelad ained ja valmistised , mille leekpunkt on|
; whereas it is therefore251.00; seetõttu on|
official controls of feedingstuffs251.00ning|
regulation ( eec ) n 234/68251.00( emü ) nr 234/68|
health risks251.00terviseohte|
: ( i )251.00i )|
annex i to251.00i|
abbreviated form , in the official journal of the european communities , c series .251.00avaldatakse niipea kui võimalik , vajaduse korral lühendatuna euroopa ühenduste teataja c-seerias .|
the determination of251.00tuleks|
from 1 november251.001 . novembrist|
each marketing year251.00iga majandusaasta|
with a251.00mille|
article 54251.0054|
parts of the territory of the251.00osades|
of annex ii251.00ii lisa|
noise250.99müra|
judicial or administrative preventive supervision of251.00kohtu- või|
without prejudice to the251.00ilma et see piiraks|
the amount of250.98summa|
considered251.00loetakse|
viii ,250.95viii|
below251.00allpool|
additives251.00lisaainete|
measures which250.95viivitamata|
it necessary251.00vajalikuks|
considers it251.00asjaomaste liikmesriikidega|
) in251.00asendatakse sõnad "|
submit to the council251.00nõukogule|
19 .251.0019 .|
2 . ( a )251.002 . a )|
animal251.00loomasöötades|
of 15251.00nõukogu 15 .|
1 july251.001 .|
for the purposes of this directive , "251.00käesolevas direktiivis tähendab "|
relevant251.00asjakohased|
14 .251.0014 .|
shall apply to251.00suhtes|
obtained by250.94saadakse ,|
the protection of250.95dokumente ,|
the determination251.00tuleks|
of rye251.00rukki|
provided that the250.94tingimusel , et|
as prescribed in251.00ja suletud|
, moreover ,251.00lisaks sellele on|
shall apply by analogy251.00kohaldatakse analoogia põhjal|
3 . member states251.003 . liikmesriigid|
legislation250.94õigusaktide|
after the250.95. veiniaastat|
article 10 ( 1 )251.00artikli 10 lõike 1|
luxembourg251.00luksemburgi|
that state for250.98pidevalt elanud kauem kui|
compounds' :251.00" :|
act of accession ,251.00ühinemisakti|
in animal nutrition251.00loomasöötades|
the professional title251.00tingimustele ,|
to which251.00, mille suhtes|
are resistant251.00resistentsed|
1970 on the approximation of the laws of the member states relating to the251.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise|
it is desirable that251.00on soovitav|
directive 74/329/eec251.00direktiivi 74/329/emü|
1 january 1986251.001986|
32 .251.0032 .|
) , ( 4 ) and ( 5 )251.00, 4 ja 5|
goats251.00kitsede|
maximum level251.00piirnormi|
by volume of certain prepackaged251.00mahu järgi|
representative of actual market trends251.00tegelikke turusuundumusi|
2 and250.942 ja 3|
criteria251.00puhtuse|
til251.00til|
articles 48 and 49 of the treaty251.0048 ja 49|
between the european economic community and turkey251.00euroopa majandusühenduse ja türgi|
regulation ( eec ) no 1798/75251.00( emü ) nr 1798/75|
of 27251.0027 .|
an export250.98ekspordi|
effects251.00mõju|
outside the community for a continuous period of at least 12 months .251.00väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud .|
powers251.00volitusi|
economic and251.00majandus- ja|
. the committee251.00. komitee|
or his representative250.94esindaja|
sufficiently251.00piisavalt|
of hop cones251.00humalakäbide|
breeding or production251.00aretus- või|
name250.98nimi|
or by251.00on läbinud|
deceased251.00surnu|
in part251.00lisa|
of the laws251.00käsitlevate|
to it by251.00talle|
general251.00-|
, column251.00veerus|
1979 on the251.001979 . aasta|
referred to in paragraph 2251.00lõikes 2 osutatud|
former members of the high authority and251.00euroopa majandusühenduse komisjoni ning euroopa aatomienergiaühenduse komisjoni ja ülemameti|
50 grams251.0050 grammi|
. the products referred to in article 1251.00. artiklis 1 osutatud|
. by way of derogation from article251.00lõikest|
to protect251.00eest ;|
supplemented251.00täiendada|
calendar251.00kalendriaasta|
of the same251.00sama|
the need251.00vajadust|
domestic animals251.00koduloomade|
- be251.00- olema|
) fresh meat from animals251.00) värsket liha , mis on saadud|
after consulting the member states251.00pärast liikmesriikidega konsulteerimist|
article 20d (251.00artikli 20d|
on the approximation of the laws of251.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
trade ;250.95kavandatud|
contained in annex250.98lisas|
should be amended250.95tuleks muuta|
be verified241.00sel|
specific241.00, tuleb|
wreaths and other ornamental objects241.00lilled , pärjad ja muud kaunistused|
calendars241.00, raamimata fotod ja|
funeral241.00lilled , pärjad ja muud kaunistused|
commercial patent rights241.00autoriõigusi või tööstus- ja kaubandusomandit|
the chlor-alkali electrolysis industry241.00kloorleeliste elektrolüüsitööstuse|
( c ) commercial means of transport ;241.00c ) kommertsveokid ;|
reports241.00ja muud dokumendid|
establish his normal place of residence241.00asutus .|
by certain dangerous substances241.00ühenduse|
whether of human , animal , plant or other origin used for241.00kindlakstegemiseks|
to the best technical means available241.00parimatele olemasolevatele tehnilistele vahenditele|
cemeteries241.00surnuaedade|
waste or scrap241.00jäätmeteks või jääkideks|
on health problems affecting trade in fresh poultrymeat241.00värske kodulinnulihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide|
religious241.00turismi|
draft regulation241.00käesolev direktiiv|
eec type-approval ,241.0018|
the host authorities ;241.00seoses selle visiidiga|
the definition of241.00tuleks|
to the products of241.00tegelevad|
, in so far as241.00, niivõrd kui|
- on the241.00osal|
sporting241.00turismi|
) , as amended by regulation ( eec ) no241.00ühise korralduse|
235 thereof241.00235|
contribute241.00kaasa|
the samples240.95proovid|
the package241.00ükskõik|
an indication of the241.00kohta ,|
to grant national type approval241.00keelduda|
the time when241.00sooritamise|
part ,241.00osal|
in paragraph 3241.00lõikes 3|
flowers ,241.00lilled , pärjad ja muud kaunistused|
in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages241.00millega|
photographs ,241.00või ilma|
in the sugar sector (241.00suhkrusektori|
j241.00j|
4 . where241.004 . kui|
, they may241.00võivad nad|
, animals which have not come from holdings which for health reasons are subject to prohibition as a result of an outbreak of241.00brutselloosi puhangu tõttu|
and ( eec ) no 2192/81241.00ja ( emü ) nr|
on the harmonization of the laws of the member states relating to turnover taxes241.00liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta|
to ensure a comparably high standard of241.00tagada|
) official printed241.00trükitooted|
used by241.00õlletehase|
substances (241.00direktiivi 67/548/emü ohtlike ainete liigitamist , pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta|
cooperate with241.00koostööd|
hops (241.00. aasta määrust ( emü ) nr|
1986241.001986|
article 62241.0062|
phleum241.00phleum|
regulations ( eec ) no 2191/81241.00ja ( emü ) nr|
yearbooks241.00aastaraamatud|
public services241.00avalike teenuste|
portable instruments of the applied or liberal arts ,241.00vajalikud seoses|
therefore be241.00tehtud|
signatures241.00trükitud|
" or "241.00" või "|
at community level241.00ühenduse tasandil|
) exhibitions and events held mainly for241.00) peamiselt|
eec type-approval of the241.00sel|
coffins241.00kirstud|
nationals of other member states ,241.00nõuab artiklis 1 nimetatud tegevust|
package is labelled in accordance with international rules on the transport of dangerous substances and241.00on märgistatud kooskõlas ohtlike ainete veo rahvusvaheliste eeskirjadega ja|
ireland241.00iirimaa|
authorities and bodies241.00artikli 19 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul|
on the marketing and use of241.00turustamise ja kasutamise|
clothing241.00rõivad|
and household effects241.00majatarbeid , mis|
examining board241.00eksamikomisjoni|
in the netherlands :241.00madalmaades :|
bearing the241.00ei vasta|
within its territory of the activity concerned , it may inform the member state of origin or the member state from which the foreign national comes .241.00. kui vastuvõtval liikmesriigil on üksikasjalikke andmeid tõsise juhtumi kohta , mis on aset leidnud väljaspool selle territooriumi enne asjaomase isiku sellesse riiki elama asumist ning mille puhul on tõenäoline , et see mõjutab|
, hereinafter referred to as "241.00, edaspidi "|
tickets241.00piletid|
the member state of origin or the member state from which the foreign national comes shall verify the accuracy of the facts if they are likely to affect in that member state the241.00suhtes sellest tulenevalt rakendavad .|
of the activity in question . the authorities in that state shall decide on the nature and extent of the investigation to be made and shall inform the host member state of any consequential action which they take with regard to the241.00suhtes sellest tulenevalt rakendavad .|
professional organizations or bodies ,241.00nõue|
( cee )241.00( cee )|
list of establishments241.00loetelu|
( 2 ) shall be replaced by the following :241.00lõige 2 asendatakse järgmisega :|
training .241.00. koolituse|
their tendency to perish241.00nende bioloogilisest arengust või|
for roll-over protection structures and their241.00liikmesriikides|
slight241.00vähest|
within a period241.00kohustuse võtmisega|
of the measures taken241.00võetud meetmetest|
roll-over protection structures and their tractor attachments241.00tema|
for each type of roll-over protection structure and its241.00osa emü tüübikinnitusmärgi|
type of roll-over protection structure and its tractor attachment which241.00vastab käesoleva direktiivi|
bovine animals and swine241.00veiste ja|
inter alia241.00muu hulgas|
in accordance with the procedure laid down in article 8241.00artiklis 8 sätestatud korras|
determining the emoluments of the members of the court of auditors241.00euratom , estü|
mentioned in part241.00osas nimetatud|
approved by the competent241.00asutuste heakskiidetud|
regulation ( eec , euratom , ecsc ) no 2290/77241.00euratom , estü|
of the activities241.00kohta|
in this case241.00sel juhul|
part-time training241.00osalise ajaga|
used or consumed241.00kasutatav või|
, in that state ,241.00, mis selles riigis|
england and wales241.00and|
the eec type-approval of241.00kasutuspiiranguid|
to the competent authority of241.00liikmesriigi pädevale asutusele|
. where the separate241.00. kui|
from the competent authorities of241.00pädevate asutuste väljaantud|
in denmark :241.00taanis :|
in the language241.00keeles|
in ireland :241.00iirimaal :|
in france :241.00prantsusmaal :|
fitting241.00kasutuspiiranguid|
tractor on241.00ümbermineku kaitsekonstruktsioonide või nende traktorile kinnitamise seadmete tõttu , kui need kannavad osa emü tüübikinnitusmärki ja vastavad viii lisas esitatud nõuetele .|
introducing241.00sisseviimise|
of separate technical units241.00peab olema võimalik|
on health problems affecting trade in fresh poultrymeat (241.00värske kodulinnulihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide|
eec type-approval for separate technical units241.00eraldi seadmestike emü|
needy persons ;241.00puudustkannatavatele isikutele ;|
activities carried out241.00tegelevad|
the separate technical unit to be approved241.00sel|
in germany :241.00saksamaal :|
whereas it must241.00peab olema võimalik|
stocks of raw materials241.00valmis-|
in conjunction with other241.00sel|
completely used up or destroyed241.00täielikult ära|
68/193/eec241.00viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali|
similar documents241.00ja muud sarnased dokumendid|
, and shall241.00, ning|
decorations241.00teenetemärgid|
basic necessities241.00esmatarbekaup|
printed matter and241.00ja -|
outfits , scholastic materials and241.00õpilase või üliõpilase|
by reigning monarchs241.00või riigipea|
relating to the provision of services241.00teenuste osutamisega seotud|
forms and other documents241.00ja muud dokumendid|
in the case of the provision of services241.00kutseorganisatsiooni või - organi|
tourist agencies241.00aastaraamatud|
contains not more than 25 % of private commercial advertising241.00on ette nähtud tasuta jagamiseks ja|
is a specific directive within the meaning of article 3 of directive 76/893/eec241.00on eridirektiiv direktiivi 76/893/emü artikli 3 tähenduses|
pursue one of the activities referred to in article 1241.00, tagab|
of production or of the service industry241.00teenuskaubanduse|
tools , machinery or trailers intended for241.00põllu- või metsamajanduses kasutatavate tööriistade , masinate või haagiste|
, unframed photographs and241.00, raamimata fotod ja|
finished or semi-finished products ;241.00valmis-|
public companies limited by shares or by guarantee , private companies limited by shares or by guarantee241.00public companies limited by shares or by guarantee , private companies limited by shares or by guarantee|
has been approved by a meeting of the241.00omanike koosolekul|
world market prices for cereals241.00, mis eelneb|
of the world market prices for241.00jooksul , mis|
the categories of officials entitled to allowances for shiftwork , and the rates and conditions thereof241.00kindlaks ametnike kategooriad , kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest , ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused|
his entitlement to the allowance241.00kuni|
) the date from which the241.00) kuupäev , millest alates|
, if such a meeting is provided for under national laws , or by the241.00omanike koosolekul|
months preceding the241.00, mis eelneb|
" the241.00. "|
reference period241.00võrdlusperioodi rakendamisega|
which the levy and the sluice-gate price are241.00, mis eelneb|
) one component equal to241.00) osasumma , mis võrdub|
type-approval , or241.00ega|
, at the request of a member state or on its own initiative ,241.00komisjon liikmesriigi taotluse korral või omal algatusel|
59241.0059|
council directive 70/157/eec241.00direktiivi 70/157/emü mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
two axles ,241.00on vähemalt|
issue the document referred to in the last indent of article 10 ( 1 ) of directive 74/150/eec241.0010|
16 % .241.00üle 17 % ,|
annex i to directive241.00i lisa|
. opinions shall be delivered by a majority of 41 votes .241.00. arvamus antakse 41 poolthäälega .|
( b ) and241.00b ja|
regulation ( eec ) no 974/71241.00( emü ) nr 974/71|
( hereinafter called "241.00( edaspidi "|
ornamental foliage (241.001968 . aasta|
nullification proceedings may not be initiated more than six months after the date241.00kehtetuks tunnistamise menetlust ei või|
at least one month before the operation takes effect241.00vähemalt üks kuu enne tehingu jõustumist|
of the administrative or management bodies of241.00haldus- või juhtorganite|
in respect of misconduct on the part of241.00tsiviilvastutuse|
accounting statement241.00viimane|
or draft241.00projekt|
. as from 1 october241.00. alates 1 . oktoobrist|
the fixed component241.00püsikomponenti sisse ei nõuta|
shall not be imposed241.00püsikomponenti sisse ei nõuta|
is possible241.00tähtaja|
other than shares ,241.00eriõigustega|
by a judicial or administrative authority241.00määramise|
1976 ;241.001976 ;|
within which241.00tähtaja|
must be extended to241.00laienema ka|
to facilitate the adjustment of supply to market requirements241.00pakkumist turunõuetega kohandada|
export refund241.00kohta|
the transfer241.00ja kohustuste üleminek|
holders of securities241.00eriõigustega|
to which special rights are attached241.00eriõigustega|
the conditions for granting special export refunds for beef and veal241.00veise- ja vasikaliha ekspordi eritoetuse andmise tingimused|
however , the laws of a member state may provide241.00liikmesriikide seadustes võib sätestada|
3 . the foregoing shall not affect the laws of241.00seaduste kohaldamist , mille|
the member state from which he241.00oma päritolu- või lähteliikmesriigis|
a limited241.00piiratud|
feed grain on the world market shall be determined quarterly on the basis of the prices for such grain for the six months preceding the quarter during which the241.00kord kvartalis , võttes aluseks|
. however , the241.00. kuid|
of council directive 74/150/eec241.0074/150/emü|
analysis for the official control of feedingstuffs (241.00söötade ametlikuks kontrollimiseks|
. the information used in fixing the241.00kasutatav info vaadatakse läbi vähemalt kord aastas .|
to enable the241.00hindade|
once a year for a period of 12 months beginning 1 august241.00kord aastas 12 kuuks alates 1 . augustist|
and shall relate to241.00. veiniaastal toimunud|
the aquatic environment of the community241.00ühenduse|
the areas under vines of wine grape varieties241.00. asjaomased liikmesriigid|
approved on behalf of the241.00nimel heaks|
shall be derived from the241.00tuletatakse|
of the need to241.00vajadust|
the methods described in the annex to this directive .241.00kirjeldatud|
from the 1979/80 wine-growing year241.00komisjonile iga veiniaasta kohta|
the situation after241.00olukorda|
safety belt241.00turvavöö|
in article 30241.00artiklis 30|
words241.00ainult ühe linnuliigi , - kategooria või - tüübi haudemune , mis|
only eggs for hatching of the same species , category and type of poultry241.00ainult ühe linnuliigi , - kategooria või - tüübi haudemune , mis|
of community methods of241.0020 .|
the incomes241.00määrusega ( emü ) nr|
à couver " , "241.00ainult ühe linnuliigi , - kategooria või - tüübi haudemune , mis|
required for the production in third countries of one241.00summa , mis|
required for the production in the community of one241.00tootmiseks ühenduses|
units of account " shall be replaced by "241.00) lõikes|
european units of account " .241.00) lõikes|
failure to conform241.00pärast|
1 january 1981241.001981|
by directive240.98muudetud direktiiviga|
to use the241.00päritolu- või lähteliikmesriigis kasutusel olevat|
2a241.002a|
the component type-approval241.00osa tüübikinnitustunnistuse koopia|
higher education241.00samatasemeliseks tunnistatud|
, a certificate241.00tõendit ,|
of 18 december 1978 concerning the241.001978|
) in paragraph241.00) lõikes|
the european communities ,241.00euroopa|
shall be reconsidered at least once a year .241.00kasutatav info vaadatakse läbi vähemalt kord aastas .|
the mean241.00. asjaomased liikmesriigid|
community .241.00ühenduse piires|
( 1 ) ,241.00. aasta|
eua241.00eaü|
intend241.00ei|
devices ,241.00ei tohi|
adopt rules for the application of this article .241.00vastu käesoleva artikli rakendamise eeskirjad .|
throughout the community241.00kogu ühenduses|
( 1 ) , as last amended by regulation ( eec ) no241.00viimati muudetud määrusega ( emü ) nr|
the judgment241.00kohtuotsuse|
individually241.00omanike koosolekul|
any commitments241.00mis tahes kohustused , mis|
to the following marketing year241.00järgmisesse turustusaastasse|
the agreement between the european economic community and the241.00vahelise kokkuleppe|
in european units of account241.00euroopa arvestusühikutes|
to give a true and fair view within the meaning of paragraph 3241.00, et anda õige ja erapooletu ülevaade lõike 3 tähenduses|
- may241.00, mille|
or if241.00või kui|
, or to241.00ega|
for granting241.00ning|
issue the241.0010|
the requirements of the annexes to241.00peale|
issued by the241.00, mille|
this decision shall241.001983 .|
is living241.00isiklike sidemetega|
of a person241.00isiklike sidemetega|
his personal ties241.00eri kohtades|
the person concerned is241.00, kus|
the council and241.00ja euroopa|
establishment plan241.00ametikohtade loetelu|
ties ,241.00isiklike sidemetega|
pattern241.00ja emü|
eec pattern approval241.00ja emü|
liability of241.00vastutust|
as defined in annex i to241.00direktiivis|
be accompanied by a security , the form and amount of which241.00asutus .|
referred to in article 11 may be241.00artiklis 11 osutatud|
, war victims241.00surnuaedade|
security , the form and amount of which shall be determined by the competent authorities241.00, mille liigi ja suuruse määrab pädev asutus|
copyrights or241.00autoriõigusi või tööstus- ja kaubandusomandit|
) cups , medals and similar articles of an essentially symbolic nature which241.00) karikad , medalid ja muud sarnased sümboolse laadiga esemed ,|
the first paragraph of article 6241.00artikli 6|
the manufacture of the spirituous beverages referred to in article241.002 osutatud alkohoolsete jookide valmistamisel kasutatud eri|
urns241.00kirstud|
memorials to ,241.00surnuaedade|
intended for intra-community trade ;241.00tervishoiu osas ;|
articles of241.00) karikad , medalid ja muud sarnased sümboolse laadiga esemed ,|
( d ) articles for use in the exercise of a trade or profession , other than portable instruments of the applied or liberal arts241.00vajalikud esemed , välja arvatud kaasaskantavad vahendid kunstiga , sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks|
household linen241.00, kodutekstiil|
lakes or waterways241.00tegelevad|
under conditions other than those241.00tingimustel .|
distributed free of charge to the public at the241.00publikule|
, etc . )241.00jne )|
, prospectuses ,241.00, prospektid ,|
at his241.00alalises elukohas|
hotel lists241.00aastaraamatud|
referred to in article 8241.00artiklis 8 osutatud|
whereas directive241.00tervishoiu osas ;|
, with the agreement and under the supervision of the competent authorities241.00pädeva asutuse nõusolekul ja järelevalve all|
in article 5241.00artiklis 5|
shall be forwarded by the commission to the241.00kalkulatsiooni ,|
annexes to the international convention on the simplification and harmonization of customs procedures241.00heaks rahvusvahelise tolliprotseduuride lihtsustamise ja kooskõlastamise konventsiooni|
information and consultations241.00ja konsultatsioonide|
the belgian ministry of foreign affairs241.00teksti|
fishing241.00;|
imports of fresh meat coming from establishments241.00liikmesriigid|
containing residues of241.00sisaldab|
the member states and the commission shall241.00liikmesriigid ja komisjon|
a professional organization or body241.00liikmesust või registrisse kandmist ,|
authorized to241.00, mil|
of 29 october 1975241.0029|
- to consider jointly241.00- arutada koos|
relative to241.00seotud|
the specimen tir carnet of the241.00ja tir-märkmiku näidise|
15 days241.0015 päeva|
does241.00, kui|
. any person241.00"|
general provisions241.00üldsätted|
has not241.00teinud|
during the current marketing year241.00jooksval turustusaastal|
annex ix241.00ix|
storage reimbursement241.00määruse ( emü ) nr 1785/81 artiklis|
) of directive 70/156/eec241.0010|
or at241.001 . kui tuleb järgida käesolevas artiklis sätestatud korda , suunab eesistuja|
on the approximation of laws , regulations and administrative provisions relating to the classification , packaging and labelling of dangerous substances241.00direktiivi 67/548/emü ohtlike ainete liigitamist , pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta|
the member state where241.00, kus|
exportation241.00töödeldud toodete|
independent241.00kohus või ametiasutus|
. in part241.00. osas|
. member states shall ensure the confidentiality of the information forwarded .241.00. liikmesriigid tagavad edastatud teabe konfidentsiaalsuse .|
council directive 77/99/eec241.00nõukogu|
article 3a241.00artikkel 3a|
. articles241.00. artiklid|
estimate of revenue and expenditure241.00kalkulatsiooni ,|
at the latest , send the241.00. haldusnõukogu saadab hiljemalt|
provisions applying to the241.00suhtes kohaldatavad|
the entry into force of the provisions241.00peale|
the provisions necessary241.00direktiivi järgimiseks vajalikud|
from the establishment241.00mujal ettenähtud|
rules ,241.00eeskirjades|
the unit of account241.00arvestusühiku|
the transaction241.00sooritamise|
shall be responsible for241.00eest|
on the approximation of the laws , regulations and administrative provisions relating to the classification , packaging and labelling of dangerous substances241.00direktiivi 67/548/emü ohtlike ainete liigitamist , pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta|
m and n categories241.00paigaldamist|
on behalf of the community241.00ühenduse nimel|
of the present directive241.00sätete|
is established241.00on registrisse kantud|
of fuel contained in the fuel tanks of commercial motor vehicles241.00kommertsmootorsõidukite kütusepaakides oleva kütuse|
brucellosis during the previous six weeks241.00brutselloosi puhangu tõttu|
months from the date241.00kuu jooksul pärast|
and control241.00profülaktika ja tõrje|
fresh meat in the original241.00) originaalkujul|
before 1 october241.00. lõikes|
appear on the list241.00võib olla lõikes 1 osutatud loetelus|
articles 14 and241.0014 ja|
animals are susceptible241.00, mille suhtes kõnealused loomad on vastuvõtlikud|
ensure that this meat is not241.00ning tingimusel , et|
too241.00liiga|
( a ) be drawn up241.00a ) koostatud|
the price241.00hind|
. animals which have241.00. loomad ,|
are less than241.00alates sünnist|
are susceptible :241.00on vastuvõtlikud :|
for this purpose in accordance with the procedure241.00selleks otstarbeks|
should be laid down241.00tuleks sätestada|
the certificate accompanying241.00kaasasolev sertifikaat|
of 25 july 1967 determining the emoluments of members of the eec and eaec commissions and of the high authority who have not been appointed members of the single commission of the european communities241.00emü|
( d ) the241.00volitusi|
throughout the241.00kogu|
to facilitate241.00hõlbustamiseks|
of paragraph 1241.00lõike 1 esimeses|
carried out the241.00läbi viinud liikmesriik|
whereas the commission has241.00komisjon on|
plant may241.00tapamaja , tükeldamisettevõte või väljaspool tapamaja või tükeldamisettevõtet asuv külmhoone võib olla|
birth241.00alates sünnist|
as defined in article241.00määratletud|
regulation ( eec , euratom , ecsc ) no241.00( emü , euratom , estü ) nr|
italy may241.00võib|
may appear on241.002 . otsustades|
. the list or lists241.00loetelu või|
products for which241.00komisjonile|
in article 29 for241.00, ilma et see piiraks artiklite|
, contagious241.00, sigade aafrika|
between the port of shipment and241.00lastimissadamast|
on the establishment of a common organization of the market in oils and fats241.00õli- ja rasvaturu ühise korralduse kehtestamise|
set up by the council decision of 15 october 1968241.00nõukogu 15 . oktoobri 1968 . aasta|
unchanged241.00piiratud ajaks|
, account shall be taken241.00võetakse arvesse|
be made for241.00ette näha|
import241.00kohta|
development241.00nende bioloogilisest arengust või|
can240.95kontrolli|
questions241.00a )|
1 september241.00ei|
eec-type cylinder241.00käesolevas direktiivis|
the licence241.00litsentsi|
, but241.00, kuid|
with the commission241.00komisjoniga|
a c.i.f . price241.00piiratud ajaks|
sudden and considerable241.00piiratud ajaks|
where vaccinations241.00osutatud haiguse vastu .|
referred to in paragraph 1 and all amendments thereto shall be published in the official journal of the european communities .241.00muudatused avaldatakse euroopa ühenduste teatajas .|
of that article241.00kõnealuse artikli|
article 6 ( a )241.00artikli 6 punkti a|
whether a241.002 . otsustades|
one of the member states241.00puhkeb või levib|
notwithstanding the provisions of article241.00olenemata algmääruse artikli|
the status of products originating in241.00, tingimusel et|
b ,241.00- alamrubriiki|
for a limited period241.00piiratud ajaks|
voluntary restraint241.00lamba- ja kitseliha|
in one of241.00kõnealusest riigist|
is not representative of241.00pakkumises märgitud|
the price indicated in the offer241.00pakkumises märgitud|
the member states shall prohibit the241.00liikmesriigid keelavad|
, african swine fever241.00, sigade aafrika|
member state shall241.00liikmesriik|
, the refund241.00ekspordi|
the financing of the common agricultural policy241.00ühise põllumajanduspoliitika|
rice contains241.00riisi koguse väärtus arvestatakse ümber teises töötlemisetapis riisi niisama suure koguse väärtuseks|
rice containing241.00riisi koguse väärtus arvestatakse ümber teises töötlemisetapis riisi niisama suure koguse väärtuseks|
3 % broken rice241.003 %|
rice into milled rice shall be : ( a )241.00riisi kroovitud riisiks töötlemisel saadud kõrvalsaaduste väärtus on :|
commission regulation241.00töötlemiskulud ja kõrvalsaaduste väärtus|
) thereof ;241.00. aasta määrust ( emü ) nr|
annexed241.00lisatud|
expiry of241.00ametiaeg|
of that directive241.00teatud|
months following241.00kuu jooksul pärast|
of those241.00nende|
whereas article241.00sätestatakse , et|
broken rice . if241.00riisi koguse väärtus arvestatakse ümber teises töötlemisetapis riisi niisama suure koguse väärtuseks|
maximum permissible errors241.00lubatud|
of officials of241.00, [|
on taking up his duties and241.00ametist lahkudes|
sums due under articles241.00kohased summad|
privileges and immunities of the communities apply241.00määrust ( euratom , estü , emü ) nr 549/69 , millega määratakse kindlaks euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate kategooriad , kelle suhtes kohaldatakse euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 12 , artikli 13 teist lõiku ja artiklit 14|
of the act241.0014 .|
article 37241.0037|
determining the241.00millega määratakse kindlaks|
periodically241.00korrapäraselt|
products which may benefit from a special import treatment in a third country241.00eksporditoetuse|
, the processing costs and the value of the by-products241.00töötlemiskulud ja kõrvalsaaduste väärtus|
granting of assistance for241.00eksporditoetuse|
the provisions of articles241.00artiklite|
the third241.00kolmanda|
provides241.00arvestades|
there241.00kõnealusest riigist|
approved for the purposes of the importation of fresh beef and veal , sheepmeat and meat of domestic solipeds into the community241.00lubatakse importida ühendusse värsket veise- ja vasikaliha , lambaliha ja koduloomadena peetavate kabjaliste liha|
working days241.00tööpäeva|
2 . in deciding241.002 . otsustades|
to which the animals from which the meat has come are susceptible241.00, mille suhtes liha päritoluloomad on vastuvõtlikud|
by the competent authorities of the241.00pädevad asutused|
leave241.00lahkuda|
energy241.00alal , ega|
for more than241.00pidevalt elanud kauem kui|
treaties241.00asutamislepingute|
wine-growing year . the241.00muutusi|
broken down241.00. asjaomased liikmesriigid|
with effect from the241.00, kasutades ühikuna|
community which241.00asutamislepingu sätteid , mis käsitlevad|
free of charge241.00tasuta|
) must be valid241.00) peab kehtima|
after consulting241.00pärast|
survey in241.00. veiniaastal toimunud|
sheepmeat241.00lubatakse importida ühendusse värsket veise- ja vasikaliha , lambaliha ja koduloomadena peetavate kabjaliste liha|
to third parties241.00kolmandatele isikutele|
percentage rule241.00artiklis 3 osutatud|
non-originating241.00see|
of 23 december 1980241.001980|
for the purposes of article 1241.00tähenduses , juhul kui on tegemist|
de naamloze vennootschap ,241.00de naamloze vennootschap ,|
june 1968241.00. juuni 1968 . aasta määrust ( emü ) nr|
referred to in that article241.00kõnealuses artiklis|
application of241.00vahelise kokkuleppe|
shall be carried out241.001 . artiklis|
propagation material certified or checked in accordance with the provisions of this directive241.00vastavalt käesoleva direktiivi sätetele sertifitseeritud või kontrollitud|
ex 23.07 b241.00ex 23.07 b kuuluvate toodete|
categories241.00kategooriate|
whereas it is necessary241.00on vaja|
- in box241.00- lahtris|
and who241.00seoses selle visiidiga|
laid down in paragraph 1 (241.00sätestatud elamise|
of permanent incapacity to work241.00püsiva töövõimetuse tõttu|
directive 78/142/eec241.00direktiivi 78/142/emü|
the method described in the annex241.00kirjeldatud|
be adapted241.00kohandada|
to council directive 66/401/eec241.00nõukogu|
the 1979 act of accession ,241.001979 . aasta ühinemisakti|
the place where241.00seoses isiklike|
with the relevant241.00koos asjakohaste|
contract241.00lepingu|
the donor241.00kinkija|
are fulfilled .241.00taotlus peab sisaldama kogu teavet , mida pädev asutus peab vajalikuks , et kindlaks määrata , kas|
the following paragraph shall be added to article241.00lisatakse järgmine lõik :|
duly241.00nõuetekohaselt|
work241.00töö|
directive 77/504/eec241.00artikli 6 lõike 1|
the serial numbers of the241.00, kui see|
sale , entry into service or use241.00keelduda|
automatically241.00automaatselt|
numbers of the241.00, kui see|
the particulars in the information document241.00teatises esitatud|
) include in their statutes the obligation241.00kohustuse|
take the necessary measures to ensure that241.00, et tagada|
the type241.00mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust|
of 6 february 1970 on the approximation of the laws of the member states relating to the type approval of motor vehicles and their trailers241.00nõukogu 6 . veebruari 1970 . aasta|
this directive is241.00käesolev direktiiv on|
community methods of sampling and analysis241.00ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodite|
to comply241.001981|
of 6 february 1970 on the approximation of the laws of the member states relating to the241.006 .|
, shall be241.00lisa|
2 . where the241.002 . kui|
determining the emoluments of the president and members of the commission and of the president , judges , advocates-general and registrar of the court of justice241.00määrust 422/67/emü , 5/67/euratom komisjoni presidendi ja liikmete ning euroopa kohtu presidendi , kohtunike , kohtujuristide ja kohtusekretäri rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta|
to comply with241.00liikmesriigid|
) whether the instrument241.00ning kas sellisel juhul seade vastab|
of 6241.006 .|
1 and 2241.001 ja 2|
the community represents a danger for the241.00võtta|
necessary ,241.00vajaduse korral|
methods of analysis241.00ühenduse|
november 1980241.001980|
1 july 1981241.00hiljemalt 1 .|
) nr . 918/83' ,241.00) nr . 918/83 " ,|
in the course of trade241.00võtta|
the construction241.00konstruktsiooni|
eec type approval and241.00emü tüübikinnituse ja|
eec pattern approval and , if so , whether it241.00ning kas sellisel juhul seade vastab|
1 . eec pattern approval241.001 . emü tüübikinnitus|
the application ,241.00koos asjakohaste|
the community ;241.00ettevõtte|
shall take all241.00kõik vajalikud meetmed|
designated by the competent central authority of the member state241.00- liikmesriigi pädeva keskasutuse poolt|
from the date on which241.00kuupäevast|
- checking that at the time of the241.00kontrolli käigus ei esine|
of officials and241.00määruses|
contents of240.98vastavalt|
means the member state241.00- liikmesriik ,|
the council , acting on a proposal from the commission ,241.00komisjoni ettepanekul|
for the purpose of determining whether the conditions laid down241.00taotlus peab sisaldama kogu teavet , mida pädev asutus peab vajalikuks , et kindlaks määrata , kas|
which must be241.00peavad|
i .241.00kui|
laid down the241.00nõuded|
which fresh poultrymeat is sent241.00saadetakse|
application must be accompanied by all241.00taotlus peab sisaldama kogu teavet , mida pädev asutus peab vajalikuks , et kindlaks määrata , kas|
3 . if the241.003 . kui|
the member state which granted241.00tüübikinnituse andnud liikmesriigi|
in such a way that241.00viisil , mis|
concerning certain products used in animal nutrition241.00teatavate loomasöötades kasutatavate toodete|
of the certificates form a mentioned in article241.001 . artiklis|
varieties ,241.00asjakohaseid meetodeid , mis ei tekita liikmesriikides|
the varieties241.00enne 1 .|
to council directive 82/471/eec241.00teatavate loomasöötades kasutatavate toodete|
respectively241.00vastavalt|
of the basic regulation shall241.001 . artikli 1|
appropriate means241.00vastuväiteid|
provisionally241.00ajutiselt|
of 29 september 1970 on the241.00nõukogu 29 . septembri 1970 . aasta direktiivi|
amending241.00millega|
spoorwegen (241.00spoorwegen (|
whereas it is desirable241.00on soovitav|
to make representations concerning their interests241.00vastuväiteid|
25 units of account241.0025 arvestusühikut|
extracts and essences :241.00ja - essentsid :|
cylinders shall be241.00kõik|
in respect of agricultural products (241.00ettemaksete|
all eec-type cylinders shall be subject to eec241.00kõik|
on the advance payment of export refunds241.00ettemaksete|
55241.0055|
title iii241.00iii jaotis|
" however ,241.00võib|
ii and240.94ja iii|
seed produced directly from241.00, mis on toodetud otse|
exceeding 22º241.00alkoholisisaldusega|
giving the241.00on esitatud|
required under annex iv ( a ) ( a ) (241.00on esitatud|
i and241.00lisa|
state ,240.95liikmesriigi|
shall submit241.00esitab|
is necessary241.00ulatuses|
conform to the approved prototype .241.00kinnitatud prototüübile .|
a copy of the241.00tüübikinnitustunnistuse koopia|
the existing type-approval certificate241.00olemasolevat tüübikinnitustunnistust|
satisfy the241.00need|
do not conform to the241.00meetmeid|
fixed by241.00personalieeskirjade|
laws ;241.00kõik liikmesriigid|
tolerances are241.00lubatud|
advisable241.00soovitatav|
. if the state in question241.00olemasolevat tüübikinnitustunnistust|
. the member state which has granted241.00tüübikinnituse andnud liikmesriik peab|
referred to in article 2 ( b )241.00punktis|
the sections of241.00osad|
the technical requirements241.00kohta ;|
sections of241.00osad|
an amendment to241.00olemasolevat tüübikinnitustunnistust|
fishery resources241.00kalavarude|
steps241.00kõik vajalikud|
march 1980241.00ettemaksete|
council directive 76/756/eec241.00direktiivi 76/756/emü mootorsõidukitele ja nende haagistele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
3 and241.003 ja|
, as last amended by regulation ( eec ) no241.00viimati muudetud määrusega ( emü ) nr|
setting up a community system of reliefs from customs duty241.00( emü ) nr 918/83 , millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem ,|
grapes241.00. asjaomased liikmesriigid|
directive 79/373/eec241.00direktiivi 79/373/emü|
whereas that procedure must enable241.00täita|
deviations241.00lubatud|
authorised representative241.00volitatud|
time limits241.00tähtajad|
. the competent authorities of241.00pädevad asutused informeerivad|
1973 .241.001973 .|
rice into the value of the same quantity of rice at another stage of processing shall be effected on the basis of241.00riisi koguse väärtus arvestatakse ümber teises töötlemisetapis riisi niisama suure koguse väärtuseks|
the second241.00teise|
shall lay down general rules241.00pärast liikmesriikidega konsulteerimist kehtestab komisjon|
be approximated241.00ühtlustada|
after consulting the member states ,241.00pärast liikmesriikidega konsulteerimist kehtestab komisjon|
of 4 march 1974241.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
council directive of 4 march 1974241.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
ii to241.00ii|
must ,241.00kaubasaatja või tema esindaja taotluse korral|
their trailers , as amended by the act (241.00alla|
to the eec241.00selle|
malformations or changes241.00rupsi|
there is241.00puhangu korral|
conditions for241.00tingimusi|
affect241.00ei mõjuta|
4 march 1974241.00käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
the conditions for241.00tingimusi|
to be adopted for beef and veal241.00veise- ja vasikaliha kohta|
be communicated to the241.00otsused tuleb|
on the holding241.00põllumajandusettevõttes|
for not less than241.00) vähemalt|
of the common agricultural policy241.00ühise põllumajanduspoliitika|
on the progressive establishment of a common organisation of241.00juba|
) for not less than241.00) vähemalt|
the other member state241.00teises liikmesriigis|
of veterinary experts241.00pärast liikmesriikidega konsulteerimist kehtestab komisjon|
shall be considered to be241.00loetakse|
to obtain the opinion of a veterinary expert241.00võimalus|
another member state ,241.00teises liikmesriigis|
inspected241.00kontrollinud riiklik veterinaararst vastavalt i lisa|
these provisions241.00neid|
cannot241.00ei saa|
removal240.95eemaldamist|
by decision241.00komisjon|
article 6 of regulation no 17241.00otsust|
whereas under article241.00; on soovitav , et komisjonil oleks|
; whereas it is desirable that the commission be241.00; on soovitav , et komisjonil oleks|
the commission may241.00võib komisjon|
) before241.00) enne määruse|
has been recorded241.00territooriumil|
disease has241.00, kus|
imports into the community of241.00ühendusse|
article 4 ( 3 )241.00artikli 4|
for at least 12 months ,241.00vähemalt 12 kuu jooksul ,|
) , particular account shall be taken of :241.00osutatud territooriumi osade määratlemisel võetakse eriti arvesse :|
the outbreak or outbreaks241.00puhang|
regulation ( eec ) no 1059/69241.00määrusega ( emü ) nr 1059/69|
regulation no 422/67/eec , no 5/67/euratom241.00komisjoni presidendi ja liikmete ning euroopa kohtu presidendi , kohtunike , kohtujuristide ja kohtusekretäri rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta|
than one month241.00kui üks kuu|
- the methods used to241.00kasutatavaid|
" and "241.00" ja "|
whereas in240.98;|
economic commission for europe241.00saanud|
. a241.00komisjoni esindaja|
provision241.00selleks|
of 21 april 1970 on the241.0021 . aprilli 1970 . aasta|
. the following article is inserted :241.00. lisatakse järgmine artikkel :|
shall apply with retroactive effect241.00otsust|
a draft241.00määruse eelnõu|
the benefit of241.00artiklile 1 vastuvõetud|
25 %241.0025 %|
like241.00; on soovitav , et komisjonil oleks|
. the decisions241.00otsused tuleb|
months in the case of animals for241.00) vähemalt|
) they supply incorrect241.00) annavad ebaõiget|
information in241.00) annavad ebaõiget|
unlimited jurisdiction241.00172|
the commission shall at the same time forward a copy of241.00koopia|
. for the purposes of article 1 , proof of status as originating products within the meaning of241.00tähenduses , juhul kui on tegemist|
1 . for the purposes of241.001 . artikli 1|
) where the parties241.00) kui osapooled|
signs241.00tuleb|
of this official journal .241.00kuni|
the status of originating products and241.00et :|
. notwithstanding the provisions of241.001 sätetest|
the officials authorised by the commission241.00komisjoni poolt volitatud|
natural or legal persons241.00huvi .|
to this end241.00komisjoni poolt volitatud|
represents the highest percentage of241.00lisandväärtuse|
the provisions of paragraph 1241.00korral|
in each241.00kõigis|
the audit board241.00hiljemalt 31 .|
qualified241.00kvalifitseeritud|
other country241.00ei ole|
) the241.00esimeses lõigus|
be considered as products originating in241.001 sätetest|
exported from that country241.00kõnealusest riigist|
worked or processed in that country241.00töödeldud toodete|
of nationals of241.00tegevust esmakordselt|
of the basic regulation ,241.00olenemata algmääruse artikli|
the territory of that member state241.00selle liikmesriigi|
working or processing in any241.00ei ole|
be incorporated241.00see|
) see page241.00kuni|
. where an undertaking241.00. kui ettevõtja|
tonnes241.00tonni|
council decision of241.00mis käsitleb|
subparagraph of article 227 ( 2 )241.00artikli 227 lõike 2|
shall inform the241.00teavitavad|
long grain rice .241.00b )|
it shall241.00kõnealune liikmesriik|
not less than241.00vähemalt|
be taken240.98kaasa|
intended for intra-community trade241.00ühendusesiseseks kauplemiseks|
in the exporting country241.00ekspordiriigis|
not more than241.00mitte|
preceding241.00majandusaasta|
november241.00. novembri|
( 2 ) ,240.952 ,|
the declaration241.00annab|
disputes241.00lahendada|
business records ;241.00raamatupidamis- ja|
material for the vegetative propagation of the vine241.00viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali|
article 172241.00172|
the books and241.00raamatupidamis- ja|
professional secrecy241.00ametisaladus|
, where appropriate ,241.00vajaduse korral|
the member states and241.00liikmesriikide ja komisjoni|
regions241.00piirkondades|
appointment241.00kohus või ametiasutus|
into husked rice shall be241.00kooritud riisiks|
of the european communities .241.00euroopa ühenduste|
article 128241.00128|
round grain rice ;241.00a )|
annex viii241.00ümbermineku kaitsekonstruktsioonide või nende traktorile kinnitamise seadmete tõttu , kui need kannavad osa emü tüübikinnitusmärki ja vastavad viii lisas esitatud nõuetele .|
than five years241.00viie|
verification of the241.00algmääruse artiklis|
in some other241.00) lubada|
catch fire241.00süttida|
1 . retrospective241.001 . artiklis|
decide241.00otsustada|
the grand duchy of luxembourg241.00luksemburgi|
the offer price241.00pakkumishinna|
their packaging satisfies the following requirements241.00ei vasta järgmistele nõuetele|
- substances and preparations which241.00õhuga|
copy shall be241.00koopia .|
the certificate shall be241.00näidatud|
permit the241.00viisil , kui|
english241.00inglise|
small241.00) lubada|
in view of the241.00pidades silmas|
a management committee241.00korralduskomitee|
shall be adopted by241.00häälteenamusega .|
community and the241.00ja euroopa|
the places241.001 osutatud|
28 july 1966241.0028 . juuli 1966|
conditions of employment241.00teenistustingimuste|
. in241.00kohtades|
the commission of the european241.00komisjoni|
16 september 1985241.001985|
shall be granted241.00antakse|
shall , in the case of products241.00tähenduses , juhul kui on tegemist|
1 , the241.001 sätete|
the time limits241.00tähtajad|
laying down detailed241.00üksikasjalikud|
the application of241.00kohaldamise|
the accession of greece241.00kreeka|
copies shall241.00ja vähemalt|
be printed241.00inglise|
on ceasing to hold office241.00ametist lahkudes|
basic salary on241.00kuu põhipalgaga|
, he shall be entitled241.00täitmisest tingitud|
of remuneration received for241.00, välja arvatud kulude katteks|
, entitlement241.00saada lõpeb selle|
the composition of241.00käsitlevate|
) where disablement is241.00täitmisest tingitud|
disability pension241.00invaliidsuspensioni|
all forms of remuneration241.00, välja arvatud kulude katteks|
in accordance with article 4 ( 1 ) of the241.00direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt|
administrative assistance241.00haldusabi|
of 26241.0026 .|
pension shall cease at the end of the241.00saada lõpeb selle|
the date of taking up241.00ametisseastumise|
contracted in the performance of his duties241.00täitmisest tingitud|
the method241.00lisas kirjeldatud|
, except those representing reimbursement of expenses .241.00, välja arvatud kulude katteks|
basic salary ,241.00põhipalka|
% of the basic salary last received .241.00% viimati saadud põhipalgast .|
nor241.00ei ole|
shall be completed241.00ja vähemalt|
of article 1 of the basic regulation241.00ühes|
the issuing agency241.00. väljaandev asutus|
territory .241.00teha otsuse , et|
dies241.00kuu lõpuni|
disablement or illness241.00täitmisest tingitud|
the measures to be taken241.00, võtab komisjon|
notification of this directive241.00pärast käesoleva direktiivi teatavakstegemist|
export of241.00, mille suhtes võib kolmandas riigis kohaldada impordi|
. the original and241.002 .|
the health certificate241.00keeles|
on the basis of the certificates of origin form a issued previously241.00on välja|
the document241.00nimetatud|
weight of a241.00iii|
on the approximation of the laws of the member states relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles241.00direktiivi 70/157/emü mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta|
production of a certificate of origin form a241.00a ,|
weight of241.00iii|
components241.00koos|
) in the case of241.00on märgistatud kooskõlas ohtlike ainete veo rahvusvaheliste eeskirjadega ja|
the various241.00eri|
the conditions laid down in annex i241.00i lisas sätestatud|
all necessary measures shall be taken to ensure that the supplier guarantees241.00) lubada|
weight241.00iii|
reference number of241.00) lubada|
9 and241.009 ja|
10 ,241.009 ja|
under the same conditions and with the same rights241.00kodanikel|
a competent judicial or administrative authority241.00, mis tõendab|
and the reference number of the241.00) lubada|
as equivalent to241.00teises|
a common catalogue of varieties241.00turustamist nende sortidega ,|
in another241.00teises|
the right of member states to241.00liikmesriikide õigust|
in article 15241.00artiklis 15|
sampling ,241.00ametlikuks|
provisional241.00partii viitenumber|
seed to those varieties which are241.00turustamist nende sortidega ,|
value for cropping and use in their241.00turustamist nende sortidega ,|
by any241.00isik , kes|
; this241.00; kõnealune|
member states and to241.00ühtlustamiseks|
obtaining241.00hankida|
identity and241.00ja -|
and ,241.00kui see|
reduce241.00vähendada|
80241.00%|
of the status of originating products241.00tuleks|
provide for derogations from the provisions of241.00ette näha erandid|
certain member states have for241.00selleks on teatavad liikmesriigid|
the mode of proof and verification of241.00sätestatud|
of a category satisfying less stringent requirements .241.00vastava kategooria|
bovine animals241.00veiste|
of 16 september 1985241.001985|
for marketing purposes on a special label bearing241.00) lubada|
standing committee on seeds and propagating material for agriculture , horticulture and forestry241.00põllumajanduse , aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali|
in all the241.00kõigis|
as assistants231.00üksnes isikud , kes|
1 ,231.00ettenähtud|
device231.00seade|
immediately after slaughter231.00pärast tapmist|
maintain231.00säilitada|
crop231.00, pugu|
are not231.00ei ole|
29 march 1977231.00millega volitatakse komisjoni väljastama euratomi laene , et aidata kaasa tuumaelektrijaamade rahastamisele|
1962231.001962 . aasta|
iii to231.00iii|
used in231.00kasutatavate|
for this purpose231.00selleks|
has been inspected231.00ja tunnistatud|
paid from231.00"|
completely231.00täielikult|
and found to be231.00ja tunnistatud|
and is231.00ja on|
pesticides231.00pestitsiidide|
meet231.00vastavad|
in chapter 1231.001 . peatükis|
same231.00neid|
1 of231.00üle|
determined231.00kindlaks|
december 1984231.001984|
25 february 1964231.0025|
on the examination for trichinae ( trichinella spiralis ) upon importation from third countries of fresh meat derived from domestic swine231.00( trichinella spiralis )|
only if231.00ainult siis , kui|
covered by this directive231.00käesoleva direktiiviga|
the council of231.00nõukogu|
days .231.00päeva .|
if a231.00, siis|
over231.00üle|
instead of231.00asemel|
are given231.00on esitatud|
2 . in231.002 .|
8 march 1977231.008 . märts 1977|
" >231.00nimetatud|
must not231.00ei tohi|
motor vehicles and231.00mootorsõidukite ja nende haagiste|
vehicle in231.00, mille|
may be used231.00kasutada|
have been231.00sätestatud|
the slaughterhouse231.00tapamaja|
buildings231.00hoonete|
12 ,231.0012 ,|
the month231.00kuu|
necessary to comply with231.00vajalikud|
the proposal231.00komisjoni|
at the time of231.00ajal|
19 december 1977231.001977|
regulation ;231.00kohaselt|
not intended for231.00, mis ei ole ette nähtud|
council directive 76/768/eec231.00nõukogu|
always231.00alati|
of the head231.00pea|
the following requirements231.00järgmistele|
field inspection231.00põldtunnustamise|
, with the exception of231.00, välja arvatud|
empowered to231.00volitatud|
conditions .231.00tingimustel .|
domestic bovine animals231.00ja -|
( o )231.00o )|
; if231.00; kui|
paragraphs 2 and 3231.002 ja 3|
fulfil231.00vastavad|
8 ,231.008 ,|
home port231.00kodusadam|
the braking devices231.00piduriseadmeid|
( q )231.00q )|
by the member231.00alusel|
to the braking devices231.00piduriseadmeid|
member states .231.00direktiiv|
dead weight231.00dedveit|
the braking231.00piduriseadmeid|
to the braking231.00piduriseadmeid|
one of231.00üks|
motor vehicle231.00) ,|
hybrid maize for sowing231.00seemneks ettenähtud|
1.2231.001.2|
of the tractor231.00tootja|
in cosmetic products231.00kosmeetikatoodetes|
of tractors231.00ega|
normal231.00ei tohi|
provide for231.00ette näha|
cgpm231.00cgpm|
, if the231.00kõnealuseid|
feedingstuffs ,231.00nõukogu|
of 19231.0019 .|
18 november 1971231.0018|
( t )231.00t )|
. they shall be231.00need|
) whether231.00) kas|
of 5 february 1979231.00lõiget|
. 1 .231.0026|
( s )231.00s )|
sheep and goats221.00koduloomade|
bleeding221.00tapetud looma|
slaughtered animal221.00tapetud looma|
a vehicle type221.00mõõtmise|
the trachea221.00hingetoru ja|
) in the221.00nakatunud|
15 december 1981221.0015 . detsember 1981|
, the veterinary221.00, näiteks|
meat ;221.00värskeks|
transported221.00x|
except for221.00muuda|
being221.00nii|
abdominal221.00hingetoru ja|
copies of221.00koopiat|
documentation221.00eesmärk on|
shown in annex221.00traktori või|
account of221.0013|
of 16 december 1982221.0016 . detsember 1982|
enable221.00pärast|
they must be221.00edastada|
13 december 1982221.0013 . detsember 1982|
cavities ,221.00hingetoru ja|
the official veterinarian may221.00, kes töötavad|
( 7 )221.00. aasta|
xi221.00xi|
be approved221.002.2|
1982 .221.00nimel|
show221.00ettenähtud|
in lists a and b referred to in article 3 of the221.00artiklis 3 osutatud|
they shall be221.00tuleb|
length of221.00võivad|
the road221.00käesolevas|
14 june 1982221.0014 . juuni 1982 ,|
which are221.00määratletud|
type-approval certificate221.00käesolev direktiiv|
the trachea and221.00hingetoru ja|
patterns221.00dokumente ,|
skinning221.00tapetud looma|
19 november 1973221.00november 1973|
after bleeding221.00tapetud looma|
28 july 1981221.0028 . juuli 1981 ,|
) on221.0020|
viscera221.00söögitoru|
and shall be221.00tuleb|
and offal221.00muuda|
during transportation to the country of destination221.00viii|
20 december 1983221.0020 . detsember 1983|
, to the221.00muu|
maximum design speed221.00km/h|
so as to221.0013|
kilometres per hour221.00sõiduk|
chilled221.00külmutatud liha|
purpose .221.00töötajad|
in place221.00kõik|
diseases221.00nakatunud|
, "221.00-|
, sheep and goats221.00koduloomade|
accurate221.00põhjal|
to or221.00oleks|
applied in221.00oleks|
15 october 1968221.0015 . oktoober 1968|
of their221.00tüübikinnitust|
not be221.00. kui|
signed in brussels on 22 july 1972 ,221.00, et|
the eec pattern approval sign221.00ega|
17 december 1979221.0017 . detsember 1979|
for measuring221.00tuleks|
vehicles with221.00seoses|
its construction221.00on olemas|
particulars are221.00selgesti|
to the particulars in the information document ;221.00andmetele ;|
such particulars221.00selgesti|
to be given221.00selgesti|
be given221.00selgesti|
of 6 february 1970 on the approximation of the laws of the member states relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers221.006 .|
14 december 1981221.0014 . detsember 1981|
) intended221.00eesmärk on|
the construction of221.00seetõttu|
) of the221.00eelnõu|
16 december 1982221.0016 . detsember 1982|
23 december 1982221.0023 . detsember 1982|
eec type-approval certificate221.00vastab|
17 december 1973221.0017|
by the manufacturer221.00lisatud|
stated221.00selgesti|
compliance with221.00, et oleks|
enter221.00osade ja omaduste kohta|
of annex i to221.00korda|
calculation221.00selgesti|
the rear221.00kõrgus|
20 january 1981221.0020 . jaanuar 1981|
14 february 1977221.0014 . veebruar 1977|
26 february 1973221.0026 . veebruar 1973|
it to221.00pärast|
and at221.00on mõeldud|
in point221.00punktis|
that there221.00peab kontrollima|
eec component type-approval for221.00. iga|
placed in221.00väärtus|
component type-approval mark conforming to the model221.00tootja volitatud|
to prevent continuous rolling221.00rullumist|
devices to prevent221.00rullumist|
for fresh221.00kohta|
protection of221.00ja traktori|
. 1984 , p .221.00eüt|
30 december 1980221.001980|
30 january 1978221.0030 . jaanuar 1978|
m221.00m|
handling221.00riknemist|
4 december 1972221.004 . detsember 1972 ,|
designed to221.00rataste|
quality standards for fresh221.00kohta|
of annex i .221.00i lisa|
specifications221.0018|
safety glass221.00rullumist|
20 january 1976221.0020 . jaanuar 1976|
shall grant221.00. iga|
the driving221.00150 mm|
the tractor or221.00tootja volitatud|
track width221.00reguleeritav|
for tractors221.00mõeldud|
which was221.00oleks|
that there is no221.00peab kontrollima|
may show221.00ettenähtud|
create221.00tekitada|
continuous rolling221.00rullumist|
length221.00riknemist|
if the tractor221.00rullumist|
adjustable221.00150 mm|
the manufacturer of the221.00tootja volitatud|
then221.00pärast|
in annex vii221.00vii lisas|
dimensions221.00rullumist|
the sample221.00lisa|
track221.00reguleeritav|
of 19 december 1984221.0019 . detsember 1984|
clearance221.00kõrgus|
12 december 1972221.0012 . detsember 1972|
allow the221.00oleks|
up221.00tuleb|
eec component type-approval mark .221.0013|
eec component type-approval ,221.001.1 .|
required in221.00vajaduse korral|
22 september 1983221.0022|
shall also221.00pärast|
an example of221.00osa emü tüübikinnitustunnistuse näidis|
those of the221.00pärast|
. certification221.00partii viitenumber|
18 february 1969221.0018 . veebruar 1969|
0 ,221.00sõidukile|
adapting to technical progress annexes ii , iii , iv , v and vi to council directive 76/768/eec on the approximation of the laws of the member states relating to cosmetic products221.00ii , iii , iv , v|
minimum221.00150 mm|
rail221.00, millega|
may ,221.00ega|
19 december 1984221.0019 . detsember 1984|
23 november 1976221.0023 . november 1976|
sample221.00lisa|
. nevertheless ,221.0011|
, in sufficient221.00a|
identity and varietal purity221.00ja -|
which have221.00saanud|
conform to the type221.001977 .|
of 18 december 1984221.0018 . detsember 1984|
cylinder .221.00määratletud|
eec pattern approval .221.00emü tüübikinnitamisele|
by this directive .221.00a|
of 17 september 1984221.00september 1984|
a cylinder221.00määratletud|
the base221.00lisatud|
point221.00punktis|
application for eec type-approval221.0018|
the r221.0018|
to allow221.00lisaks|
them on221.00tuleb|
to function221.00tuleb|
measures taken221.00osa|
, shall221.00ajal|
detail221.00osa emü tüübikinnitus- ja märgistamisnõuded|
of a cylinder221.00määratletud|
synthetic221.00of|
18 december 1984221.0018 . detsember 1984|
checked221.00kontrollitakse|
>pic file= "221.00seda|
to the type-approval221.00nõukogu 6 . veebruari 1970 . aasta direktiivi 70/156/emü|
make the221.00, mis võivad|
in the official journal221.00euroopa ühenduste teatajas|
of motor vehicles (221.0016 . detsember 1980|
performed221.00kirjeldatud|
of which is221.00vii lisas|
, for221.00süsteemi|
annex vii221.00vii lisas|
r221.0018|
hereby amended221.00iv lisa|
than 1221.00sellest|
30 january 1981221.0030 . jaanuar 1981|
service of221.00või|
allowed221.00ajal|
conditions of presentation221.00tingimused|
annex to221.00iii lisa|
the subject of221.00tingimused|
reference method221.00hälve|
it may221.00olla|
25 may 1982221.00muudetakse|
all prepackages221.00peab olema|
, in accordance with221.00vastavalt|
verification mark221.00ei|
that prepackages221.00hälve|
a prepackage221.00kinnispakk|
optional221.00punktides|
in its221.00seoses|
in annex ii .221.00suhtes|
the eec initial verification221.00ega|
entry221.00mistahes|
liquid221.00, milles|
has been221.007|
to a221.00ka|
the individual221.00kinnispakk|
for eec221.00peavad|
are fitted221.00need|
to prevent the221.00saanud|
their metrological properties221.00põhjal|
after slaughter221.00pärast tapmist|
for slaughter221.00kes on|
where necessary ,221.00kirjeldatud|
. ( 2 ) oj no221.00ei tohi|
. ( 1 ) oj no221.00ei tohi|
content221.00määramiseks|
who may221.00, kes võivad|
crude oils and fats221.00, et|
is the221.00kinnispakk|
mark ,221.00põhjal|
on which221.00ajal|
o4221.00o4-kategooria|
11 november 1980221.0011 . november 1980|
to take account of the221.00võtta|
16 february 1976221.0016 . veebruar 1976|
makes it221.00pärast|
be limited221.00selline|
at the same221.00kasutamise|
, within the221.00siis , kui|
12 december 1977221.0012 . detsember 1977|
of item221.00punkti|
metrological properties221.00põhjal|
by this221.002 .|
is a221.00vastavalt|
, where necessary ,221.00kirjeldatud|
vehicles .221.00mille|
must comply221.00vastama|
prepackages are221.00tingimused|
. 1982 , p .221.001 eüt l|
metal221.00lisatud|
, which221.006 .|
which it is221.00ajal|
and to221.00kontrollimise|
be equipped221.00see|
metrological221.00kohaselt|
driving221.00reguleeritav|
2 )221.00[ 2 ]|
time limits by which they must be complied with221.00piirväärtused ,|
at a221.00ja traktori|
of measurement221.00kindlaks|
of 22 november 1984221.0022 . november 1984 ,|
base221.00lisatud|
use .221.00olla|
a swine221.00seakari|
tyres221.00määratletud|
the eec pattern approval symbol221.00ei|
the liquid221.00, kus|
one of the221.00150 mm|
for technical reasons221.00tehnilistel põhjustel|
used for221.00kasutada|
article 1 ( 1 ) ( b )221.00artikli 1 lõike 1|
in sufficient221.00pärast|
a swine herd221.00seakari|
at least the221.00vähemalt|
reference method for221.00hälve|
that all221.00oleks|
17 september 1974221.0017 . september 1974|
will be221.00rullumist takistavate|
reproducible221.00põhjal|
13 december 1976221.001976|
1 . the limit values221.00piirväärtused ,|
for this221.00kogu|
2 ) ,221.00[ 2 ]|
the contents of221.00hälve|
requirements for221.00tuleks|
3.4221.003.4|
verification mark .221.00või|
the monitoring procedure221.00piirväärtused ,|
approval .221.00emü tüübikinnitamisele|
the intended221.00tehnilistel põhjustel|
are in221.00ettenähtud|
in items221.00punktides|
0221.00mm ,|
part of221.00osa|
24 june 1976221.0024|
of 29 july 1983221.0029 . juuli 1983|
of a tractor221.00traktorile|
29 july 1983221.0029 . juuli 1983|
to contain .221.00peab olema|
series of221.00põhjal|
limit values ,221.00piirväärtused ,|
accounts11740.85konsolideeritud|
authority1870.95abi|
*1680.91+ + +|
parent1660.89emaettevõtja|
states may1590.89võivad|
+ *1570.95+ + +|
subscribed capital1570.88aktsiakapitali|
parent undertaking1560.89emaettevõtja|
the codend1540.90noodapära|
label1530.87kui|
inventory1470.88varude|
income1460.85tulu|
notes1460.94lisades|
851451.0085|
of import duties1450.86imporditollimaksuvabalt|
notes on1440.95lisades|
a member state may1430.88võib|
the notes1430.95lisades|
national law1420.95siseriikliku õigusega|
month and year1420.99kuu ja aasta|
member state in1410.85asutuse|
adjustments1410.94väärtuse|
the applicant authority1410.85asutuse|
free of import duties1410.89imporditollimaksuvaba|
the member state in which1400.87asutuse|
requested authority1400.98, kellelt abi taotletakse|
asor1400.90asor-kokkuleppe|
* +1400.92+ + + +|
the notes on the accounts1390.94raamatupidamisaruannete lisades|
the requested authority1390.97, kellelt abi taotletakse|
the asor1380.92asor-kokkuleppe|
be admitted free of import duties1380.93imporditollimaksuvabalt|
value adjustments1380.95väärtuse|
+ * +1370.89+ + + +|
in the notes on the1360.97raamatupidamisaruannete lisades|
. -1360.97. -|
the notes on1350.93lisades|
of the court of auditors1340.90kontrollikoja|
shall be admitted free of import duties1340.90imporditollimaksuvabalt|
disclosed1340.85avaldada|
admission free of import duties1340.89imporditollimaksuvaba|
first directive1330.94esimese direktiivi|
the first directive1320.95esimese direktiivi|
diplomas1320.88kvalifikatsiooni|
the member states may1320.91võivad|
transfer1310.91tasu eest kasutada andmise|
tax1310.89ja|
acting in accordance with the1300.94komisjoni ettepanekul vastavalt asutamislepingu artikli 43 lõikes 2 sätestatud hääletamise|
be disclosed1290.86avaldada|
safeguard1290.86kaitsemeetmeid|
authority is1290.88asutuse|
producer1290.85tootja|
territory of1290.88riigi|
consideration1280.90sissemakse|
the acquiring company1280.90ühendava|
or of1280.89komisjoni või euroopa kohtu|
material balance1280.88materjalibilansi|
balance1280.88materjalibilansi|
of architect1280.88arhitekti|
the companies128