sourcendocfreqcostarget
and27776310.95 a |
the european1947350.99 evropsk|
having regard to the1937050.99s ohledem na |
:18210290.98:|
article15126580.95člán|
having regard to the opinion of the1402801.00s ohledem na stanovisko |
this directive13911470.98to směrnic|
;13824250.97; |
2 .1187090.982. |
or11717280.96 nebo |
directive11515960.95směrnic|
the commission1136790.98 komis|
"10817530.98"|
member10312890.99 stát|
; whereas1035430.99; že |
regulation10012580.95nařízení|
whereas997480.98 že |
economic982061.00o hospodářského |
this regulation shall881851.00toto nařízení |
community776520.93 společenství|
in particular762280.99 zejména |
council744510.90rad|
-728780.97- |
6712270.99 6|
.6631860.91.|
the council662610.98rad|
of the european communities661811.00 evropských společenství|
member states654990.97 stát|
the6460170.93s|
3 .603020.983. |
this594770.95to směrnic|
measures544910.97 opatření|
5541730.99 5|
( b )532150.99b) |
thereof521041.00žení |
annex503310.99přílo|
having502360.92s ohledem na |
national491790.99 vnitrostátní|
. member states shall491260.99. členské státy |
having regard to481640.99s ohledem na |
4481520.98 4|
technical472191.00 technick|
this regulation472170.99oto nařízení|
the treaty471990.99 smlouvy|
requirements454080.97 požadavk|
1 .453330.951. |
regulation ( eec ) no412980.97 (ehs) č. |
procedure402070.97 postup|
its40801.00toto nařízení |
the member states391320.97 států|
837970.99 8|
which353350.94 kter|
2352990.912|
committee344290.96výbor|
commission332360.96 komis|
( c )331590.99c) |
( a )321680.99a) |
conditions312180.97 podmín|
1130860.98 11|
929910.99 9|
adopted29840.97přija|
1228750.99 12|
only271470.95 pouze |
motor261600.99 motorov|
proposal from the commission261041.00 na návrh komise|
4 .26990.994. |
(2510380.91)|
)2510370.91)|
opinion251550.96 stanovisk|
all251100.94 všech|
the same25990.93 stejn|
) ;25501.00s ohledem na stanovisko |
common241390.98 společn|
between241100.97 mezi |
3232090.933|
) ,23910.99]|
laws23880.99 právních předpisů |
: ( a )23870.98a) |
particular23720.99 zejména |
necessary221350.92 nezbytn|
. member states211270.98. členské státy |
the european economic community21861.00 hospodářsk|
721490.99 7|
adopt21421.00ích právních předpisů, |
,207980.93,|
other201370.92 ostatní|
regard to201060.93s ohledem na |
council directive20830.99ze dne |
in194610.90v |
relating to19960.97ů týkajících se |
is19830.95 je |
into force19431.00 vstupu|
of188630.93e |
for181670.92 pro |
1318630.97 13|
from the18191.00 na n|
must171300.94 musí |
third171200.99 třetí|
vehicles171140.97tor|
1517650.98 15|
article 617480.99 6|
article 317480.99 3|
council regulation ( eec ) no17410.99ze dne |
. "161520.97."|
agricultural161130.98 zemědělsk|
general16610.99obecn|
5 .16561.005. |
that16550.97, aby |
votes16361.00 hlasů|
into16331.00í do |
has16271.00la |
( 1 )16171.00[1]|
eec151690.98 ehs schv|
territory151570.95 území|
type-approval151301.00ní typu|
member states shall151030.94členské státy |
than15850.95 než |
each15840.95 každ|
special15790.98 zvláštní|
regard to the15580.97s ohledem na |
article 415550.97 4|
article 815460.98 8|
provisions15360.98ch u|
to143270.92le|
in article141310.95 v článku |
their14880.94 jejich |
laid down14820.91 stanoven|
decision14800.96 rozhodnutí|
june14631.00. června 19|
in annex14600.99 v příloze i|
iii14471.00 iii|
( d )14460.99d) |
2014451.00 20|
article 1114340.99 11|
eec type-approval14291.00 ehs schv|
national laws14281.00 vnitrostátních právních předpisů |
market13960.96 trh|
should13830.96 měl|
the other member states13800.98 ostatní|
chairman13740.99 předsed|
the annex13680.99 přílo|
article 913441.00 9|
article 513400.99 5|
the approximation of13391.00 sbližování |
directive 70/156/eec13371.00 70/156/ehs|
proposal from the commission ,13360.99 na návrh komise|
. the committee shall13291.00. výbor |
the european economic community ,13261.00 evropského hospodářského společenství,|
10013221.00 100 |
b121630.94b)|
no121320.94/|
products121320.96 produkt|
trade12801.00 obchod|
) "12791.00) "|
rules12750.97 pravid|
to the12570.90s ohledem na |
laid down in12530.98 stanoven|
3012520.99 30|
majority12481.00 většinou|
1812390.99 18|
the chairman12361.00předseda|
the laws12351.00 právních předpisů členských států |
197812331.00 1978|
member state12291.00dm|
a single12241.00 jednotné |
to comply with12241.00 nep|
inform the other member states12241.00 ostatní členské státy |
paragraph11770.95 odstavc|
if11690.92 nes|
the other11651.00 ostatní|
1411580.96 14|
methods11550.98 metod|
( e )11520.96e)|
1011490.96 10|
months11391.00 měsíců|
use11390.92 už|
the common11380.99 společn|
taken11321.00 přijatých |
prohibit the11321.00áz|
july11290.99. července 197|
this directive .11280.99 této směrnice.|
at11251.00poz|
representative of the commission11231.00 zástupce komise|
eec type approval11221.00t u|
( 2 )11121.00[2]|
referred to in101140.93 uveden|
agreement10780.98 dohod|
%10711.00 %|
eec component type-approval mark10700.99 značk|
authorities10701.00ísl|
mark10690.99 značk|
the competent authorities10600.98příslušn|
approved10520.99 typem|
the competent authorities of10500.96íce |
. the10420.99 orgány |
the community10400.99 společenství |
shall take10401.00ná opatření|
annex ii10380.99 ii|
2110370.97 21|
197210351.00 1972|
2510351.00 25|
197710341.00 1977|
construction10331.00 konstrukc|
shall take the10301.00 přijme|
appropriate10290.99 vhodn|
within10250.99ěs|
in accordance with the opinion of the committee10221.00 v souladu se stanoviskem výboru|
by the chairman10211.00 věc|
and of the10201.00 s uvedením |
is hereby10201.00 jm|
adopted in10201.00jí po|
refuse to10201.00 udělit |
the technical requirements10201.00 technické požadavky|
. the competent authorities of10201.00 příslušné orgány |
the president10101.00předseda|
official91610.99 úřední|
year9960.97 rok|
weight9941.00 hmotnost|
information9900.98 informac|
one9630.95 jed|
cereals9500.99 obilovin|
may9480.97 značkou |
should be9450.97 měl|
the first9430.96 první|
trailers9431.00 přípojn|
refuse9370.99mít|
relating to the9370.98ů týkajících se |
the approved type9361.00 shod|
prohibit9360.97 uvedení |
for each9360.93zo|
representative9350.99 zástupce |
6 .9340.966.|
article 79340.98 7|
, in9320.94ech |
article 139270.98 13|
in accordance with the9271.00 stanoveným|
are9240.99 jsou |
article 29230.99článek 2|
19689231.00 1968|
motor vehicle9190.99kou ko|
in the other member states9181.00o ověření |
another9181.00, že se |
need9181.00o ověření |
the main9181.00 hlavní|
that state shall9181.00o přijatých opatřeních|
the community .9181.00 jm|
measures to9181.00ná opatření, aby |
. such9181.00 podle p|
withdrawal of eec component type-approval9181.00 příslušné orgány |
2 . the9181.00i s |
the provisions9181.00ně o|
this directive :9111.00:|
shall81810.86. |
the competent81010.97 orgán|
means8860.91) "|
request8620.95 žádost|
" means8570.99) "|
this article8570.99to článku|
with8550.94 s |
administrative8540.99 správní|
conform8500.96shod|
however ,8440.94 však |
take8430.90ná opatření|
by8410.96ád|
type approval8401.00 schv|
on the8400.92liž|
such8400.89utí |
motor vehicles8400.91 motorov|
i8390.95 i |
notification8380.98 oznámení |
ensure8370.96 zaji|
in paragraph8350.96 v odstavci |
member state may8320.89 značkou |
representative of8320.99 zástupce |
the eec component type-approval mark8320.89 značkou |
19708300.981970|
iv8290.98 iv|
whereas it is8290.98 že je |
19758290.98 1975|
article 3 (8281.00 čl. 3 odst. |
before8260.99 před |
these8260.97 tě|
approve8240.95 který schvál|
live8240.99 živ|
, and8230.97, a |
19718231.00 1971|
on the approximation of the laws of the member states relating to8201.00o sbližování právních předpisů členských států týkajících se |
satisfy8201.00 splň|
to the council8201.00 radě |
( f )8180.98f) |
conform to the approved type .8181.00shodu|
of this directive8161.00á n|
an eec component type-approval mark8161.00eného |
member states and8161.00í.|
the other member states of8161.00 informov|
out8161.00ich pod|
transport71400.94 doprav|
fresh71100.99 čerstv|
public7750.97 veřejn|
the committee7600.91 výbor|
system7600.93 režim|
quality7540.93 jakost|
concerned7530.94 dotyčn|
the agreement7530.98dohod|
european7500.98 evropsk|
competent7500.96 orgán|
other member states7490.94 ostatní|
) and7460.94) a |
in accordance with7460.93 v souladu s |
type7460.99 ty|
of the european7450.97 evropsk|
after7420.97 po |
at least7401.00 alespoň |
goods7390.98 zboží|
last7390.99posled|
certain7370.94 určit|
one or more7360.99 nebo více |
years7340.96 let|
report7320.98 zpráv|
international7310.99 mezinárodní|
ii7300.97 ii|
177290.98 17|
technical progress7291.00 pokrok|
agricultural or forestry7291.00 lesnic|
each type of7280.87zo|
the eec component type-approval7280.89 značkou |
in the7280.87dě |
to the commission7260.96 komisi|
plants7260.99 rostlin|
minimum7250.99 minimální|
inform the7250.98 uvědomí |
the requirements7240.98í požadavk|
whereas the7240.97vzhledem k tomu, že |
two7241.00 dv|
who7230.99, kteří |
" article7221.00"článek |
267221.00 26|
prohibition7210.98 zákaz|
an7211.00zo|
1 january7211.00. l|
december7201.00. prosince 197|
january7201.00. ledna 197|
ensure that7190.99 zaji|
annexes7191.00 stanoven|
19747181.00 1974|
applicable7171.00 použiteln|
of such7151.00, která |
, and in particular7151.00, a zejména |
with the7150.99ma|
use of7141.00 užívání |
repealed7141.00 zruš|
of the measures7141.00e stanovisk|
of a7140.99 nebo v|
, an7141.00vzor|
member states .7141.00 členským státům.|
reciprocal recognition7141.00 uznáv|
type-approval of7141.00 ehs schv|
which it7141.00ěna|
of the other member states7141.00příslušný orgán |
or use7141.00ci, |
grant eec7141.00t uděl|
refuse or7141.00ci, |
member state to7141.00ch členských státech|
or prohibit7141.00o užívání|
27 july 1976771.00 1976|
seed63080.93 osiv|
approval61260.93 schválení|
component type-approval6930.98 část|
activities6890.90 činnost|
eec component type-approval6790.96 schválení typu konstrukční části|
aid6780.97 podpor|
state6670.90 ehs schv|
veterinarian6610.99 lékař|
states6570.97 stát|
c6460.94c)|
the procedure6450.95 postup|
. in6430.98. v|
export6420.93 vývozní|
of establishment6400.89 usazování|
own6400.90 vlastní|
it6400.87nost|
first6350.99 první|
declaration6340.98 prohlášení|
the member6320.92 států|
246321.00 24|
on6320.92 dne|
coordination6321.00 koordinac|
- the6310.96- |
the cooperation agreement6311.00lu|
particulars6310.96 údaj|
166300.9916|
the interim agreement6271.00 prozatímní dohod|
. the commission6270.99. komise |
of regulation ( eec ) no6260.98 nařízení (ehs) č. |
three6240.99 tří|
placing6240.87 na trh|
any6240.97koli |
issued6230.97 vyd|
article 2 (6221.00 čl. 2 odst. |
236211.00 23|
article 166201.00 16|
1 . member states shall6191.001. členské státy |
subparagraph6190.98 pododstav|
conform to the approved type6181.00em.|
. each member state shall6181.00. každý členský stát |
in directive 76/756/eec6181.00nou|
to conform6180.95ch z|
annexed to6181.00 připoj|
placing on the market6181.00 na trh|
between the6170.99 mezi |
directive 74/150/eec6161.00 74/150/ehs|
in paragraph 16160.98 v odstavci 1|
informed6161.00o t|
19766151.00 1976|
( g )6141.00g) |
member states and the commission6141.00 státy a komis|
forthwith6141.00 neprodleně |
2 . member states6141.002. členské státy |
the measures to be adopted . the6141.00 návrh opatření, která mají být přijata. |
and shall forthwith inform the6131.00 komisi.|
2 . member states shall6131.002. členské státy |
of the measures taken ,6121.00o přijatých opatřeních|
account6121.00jím|
the representative of6121.00 věc|
to take6121.00jím|
bearing6121.00ných z|
shall forthwith inform the6121.00 neprodleně |
pursuant to article 1 ,6121.00 podle článku 1, |
carried out6121.00yst|
by the6121.00 o přij|
( 3 )6121.00oto |
shall within one month6121.00e do jednoho měsíce |
and of6121.00í o |
type-approval procedure6121.00ch členských státech|
directly6121.00 přímo |
for the661.00 rad|
and in661.00 smlouv|
water51230.99 vod|
services5770.97 služ|
nationals5760.97 příslušní|
of the treaty5720.95 smlouvy|
of the5620.93se|
research5590.99 výzkum|
the following5530.92:|
country5490.96 zem|
directive of5450.98ze dne |
15410.901. |
refund5400.94 náhrad|
vehicle5400.89vozidl|
expenditure5380.99 výdaj|
intra-community trade5360.97 uvnitř společenství|
substances5360.96 lát|
foodstuffs5350.96 potravin|
by a5320.97 většinou|
) no5320.97) č. |
( 2 ) of the treaty5310.98 odst. 2 smlouvy|
regulation no5301.00/6|
dangerous5290.99 nebezpečn|
amount5270.99 částk|
) of5270.98 rad|
the measures5270.96e stanovisk|
security5260.99 jistot|
protocol5251.00 protokol|
. (5241.00olu|
article 155241.00 15|
undertakings5240.99 podnik|
employed5240.98 v pracovním poměru|
document5241.00 doložk|
health5240.98 zdraví|
ireland5220.96 irsk|
the conditions5220.94 podmínky |
be5210.94 je |
human5210.98 lidské|
whereas ,5210.98vzhledem k tomu, že |
article 175201.00 17|
shall ensure that5201.00 zajistí, aby |
articles5200.94 a 1|
article 125200.97 12|
8 .5190.978. |
. for5180.97. pro |
necessary to5180.95 nezbytné |
characteristics5180.99 vlastnost|
of the common agricultural policy5170.98 společné zemědělské politiky|
instruments5170.99 přístroj|
from third countries5170.97 ze třetích zemí|
, p .5161.00olu|
of a member state5161.00 členského státu|
) oj no5161.00olu|
community ,5151.00 společenství, |
time5150.95nice, |
at the request of5150.98 na žádost |
october5150.96. října 19|
social5140.99 sociálního |
communicated5141.00 sdělen|
the member states shall5140.97členské státy |
from5140.98e,|
shall be5140.98zn|
are not5130.98 nejsou |
thereof ;5131.00, a zejména na |
1 . member states5131.001. členské státy |
to technical progress5131.00 technickému pokroku|
for motor5120.98ze dne 2|
experience5121.00 zkušenost|
field5120.99 oblasti |
, to5120.97e t|
a5121.00z |
the commission thereof .5111.00 komisi.|
of any5111.00 uveden|
295111.00 29|
therefore5111.00 proto |
one month5111.00 měsíc|
measures which5101.00e komise ne|
following5101.00uje |
eec component type-approval for5101.00 schválení typu konstrukční části pro |
the measures envisaged5101.00 v souladu se stanoviskem výboru|
bearing the5101.00shodu|
( 35101.00oto |
notified5101.00obn|
shall be adopted by5101.00da ne|
1 ,5101.00 1, |
this directive is5101.00to směrnice je |
the technical5101.00 technické požadavky|
at the5101.00ně o|
( 4 )5101.00ou s|
been5101.00 mohl|
force5101.00 ozn|
comply with5101.00 nep|
, the5101.00a sp|
to the committee5101.00 věc|
article 1571.00článek 1|
20 july 1976551.00 dne 20. července 1976|
24 june 1976551.00ze dne 24. června 1976|
1975 .551.00 1975.|
such a551.00. př|
rice41160.98 rýž|
poultrymeat4820.97 drůbeží|
basic seed4700.98 základní|
marketing4610.96 uvádění |
varieties4600.97 odrůd|
officially4600.95 úředně |
comes4560.96 původu nebo p|
the member state of origin or4520.96 původu nebo p|
on the marketing of4521.00 o uvádění |
communities4500.98 společenství|
value4470.95 hodnot|
of the committee4440.87 výboru|
list4410.97 seznam|
of destination4400.97 určení|
amended4380.97měn|
processing4370.97 zpracování|
production4360.94 produkc|
environment4360.98 prostředí|
category4350.95 kategori|
policy4340.97 politik|
programmes4340.96 program|
commercial4340.98 obchodní|
maximum4310.95 maximální|
period4310.90 období|
registration4290.98 re|
protection4290.98 ochran|
type-approval mark4281.00 značk|
establishment4270.94 usazování|
whereas it4270.91 že je |
" .4270.98".|
feedingstuffs4271.00 kr|
bran4261.00 krupičn|
, as4260.98něn|
sharps4261.00 krupičn|
control4250.91šíření|
consumption4250.98 spotřeb|
e4240.91e)|
in accordance with article4240.95 v souladu s čl|
energy4230.96 energ|
on the basis of4230.95 na základě |
disease4230.95 chorob|
month4220.99 měsíc|
of the member states4220.95 členských států|
more4220.98 více |
also4220.91 rovněž |
- "4211.00- "|
proposal4210.97 návrh|
member states may4210.98 mohou |
de4201.00 de |
officials4200.91 úředníků|
during4190.96běh|
sale4191.00 prodej|
of the cooperation agreement4191.00 dohody o spolupráci|
rules for4190.97 pravidla |
the import4190.88ající|
either4180.96 buď |
other than4180.94 než |
or administrative4180.95 správní|
4 . the4170.924. |
of each4170.99 každého |
of regulation ( eec ) no 1696/714170.98 nařízení (ehs) č. 1696/71|
categories4170.97 kategorií|
amended by4170.98něn|
conform to the4160.94 se schváleným typem.|
article 4 (4161.00 čl. 4 odst. |
effect4160.98 účinkem|
equivalent4160.96 rovnocenn|
analysis4150.97tick|
the commission shall4150.99komise |
rules for the application of this article4141.00 prováděcí pravidla k tomuto článku|
article 144140.98 14|
274141.00 27|
this decision4141.00rozhodnutí|
the staff regulations4140.99 služební|
of the common4140.97 společné|
regulation ( eec ) no 729/704141.00 (ehs) č. 729/70|
criteria4131.00 kritéri|
19694131.00 1969|
technical requirements4130.97 technické požadavky|
shall adopt the4130.96 a ihned je provede|
member state ;4131.00 členského státu; |
annex i .4130.98 i.|
february4131.00. února 19|
both4121.00 jak |
levies4121.00 pohybliv|
no member state may4121.00 nesm|
the opinion of the4121.00 stanovisko |
from another member state4121.00 z jiného členského státu|
and in particular4120.97, a zejména |
the annex to4121.00 přílo|
the treaty establishing the european economic community4121.00 o založení evropského hospodářského společenství|
number of4120.99 poč|
delivered4121.00zaujme|
the levy4120.99, s|
uniform4110.98 jednotn|
motor vehicles and their trailers4111.00 motorových vozidel a jejich přípojných vozidel|
not later than4111.00 nejpozději |
within the community4110.97 uvnitř společenství|
to the treaty4111.00 smlouv|
the commission shall adopt the4101.00ou většinou.|
having equivalent effect4101.00 s rovnocenným účinkem|
of the agreement4100.98 dohody |
differences491.00 rozdíl|
one member state491.00 v jedno|
22491.00 22|
, and in particular article491.00, a zejména na článek |
in the community490.97 ve společenství|
in the annex491.00přílo|
annex iii491.00 v příloze iii|
obtained491.00 získan|
on the marketing of cereal seed491.00 o uvádění osiva obilovin na trh|
29 october 1975481.00ze dne 29. října 1975|
those481.00 stejn|
within one month481.00e do jednoho měsíce |
be adopted481.00ení, |
, including481.00, včetně |
, which481.00 o p|
these agreements481.00to dohod|
the importer481.00 dovozce p|
the variable component of the481.00 6|
being481.00da ne|
detailed rules for481.00na pro|
which is481.00e pří|
references to481.00 odkazy na |
the chairman shall481.00 výboru je|
235481.00 235 |
content481.00 obsah|
binding481.00vaz|
thereof ,481.00, a zejména na čl|
in all481.00 ve všech |
months of481.00 měsíců od |
were not481.00oval|
of the member481.00o sbližování právních předpisů členských států týkajících se |
( 4481.00ou s|
days481.00 dnů|
57481.00 57|
of this directive ,481.00í nebo |
throughout the community481.00 v celém společenství |
laying down the conditions and procedure for applying the tax for the benefit of the european communities481.0068, |
by the commission481.00e neprodleně|
and shall481.00dou |
risk481.00a ú|
of the other481.00il |
comply481.00odle|
28481.0028|
annex iv471.00 iv|
of 20461.00 20|
( h )461.00h) |
4 march 1974451.00 dne 4. března 1974|
1977 .451.00 1977.|
in the official journal of the european communities .451.00 v úředním věstníku evropských společenství.|
21 december 1976441.00 dne 21. prosince 1976|
eec component type-approval ,441.00ce v|
19 december 1972441.00 dne 19. prosince 1972|
host31020.98hostitelsk|
host member3980.97hostitelsk|
host member state3890.93hostitelsk|
animals3730.96 zvířat|
chapter3730.95kapitol|
meat3720.94 mas|
training3710.92 vzdělá|
referred to3610.92 uveden|
concerted3610.98 ve vzájemné shodě|
member state of3590.96 původu nebo p|
from which3580.98 původu nebo p|
article 85 (3561.00 čl. 85 odst. |
the member state from which3530.99 původu nebo p|
member state of origin or3510.97 původu nebo p|
verification3500.98 ověř|
other evidence of3490.98, osvědčení |
( eec ) no3480.97 (ehs) č. |
label3470.97 návěs|
sugar3470.96 cukr|
which the3460.91 původu nebo p|
intervention3460.97 intervenční|
formal qualifications3440.95, osvědčení |
shall be substituted for3410.95 nahrazuj|
- in3410.94- v|
basic3380.96základní|
official veterinarian3370.95 lékař|
authority3370.99 orgán|
added3340.98 nov|
article 85 ( 3 )3341.00 čl. 85 odst. 3|
lamps3330.94 svítilen|
nominal value3330.99 jmenovit|
sluice-gate3330.99 zdymadlov|
in accordance with the procedure laid down in article3320.93 postupem podle čl|
in article 13320.99 v článku 1|
prices3300.97 cen|
storage3290.95 skladov|
by the competent3280.96 příslušný|
authorities of the member states3281.00 členských států|
intended3270.95 určen|
. the member states3270.96. členské státy |
customs3270.98 celní|
financial3260.96 finanční|
of this regulation3250.90 tohoto nařízení|
product3240.93 výrobku|
article 243230.95 24|
the last3230.96 poslední|
" in3231.00" v|
article 213230.94 21|
nationals of3230.86 členských států|
or more3230.92 nebo více |
% of3230.95 % |
the provision of3220.87 poskytování |
of this3220.88 této směrnice|
declared3221.00 deklarovan|
germination3221.00 klíčivost|
of the court3220.92 soudního dvora|
knowledge3221.00 znalost|
nature3220.88 pova|
the procedure laid down in3220.94 postup|
packages of basic seed3210.97 balení základního|
down3210.94 stanoven|
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in article3210.93 se stanoví postupem podle čl|
% of the3200.94 % |
directive 72/462/eec3201.00 72/462/ehs|
of account3201.00 jednot|
council directive no3200.95/ehs ze dne |
1 july3201.00 1. července|
provide3200.92 volného pohybu služeb|
procedures3200.98 postup|
relating3200.90 týkající|
in annex ii3200.92 ii|
of annex i ;3190.97 přílohy i; |
areas3190.94 ploch|
) in3190.93) v|
third countries3190.98 třetích zemí|
a member state3190.94 členského státu|
without3190.91aniž j|
new3190.97 nov|
paragraph 13190.94 v odst|
. the council3191.00. rada |
good character3181.00 dobré pověsti|
manufacturer3181.00 výrobce|
" 1 .3181.00"1. |
of bran3180.95cházejících |
the competent central authority of3180.96 ústřední|
good repute3181.00 dobré pověsti|
countries3180.97 zemí|
staff3180.94bn|
turkey3180.98 tureck|
the date3170.95 dat|
" shall be3170.96jí slov|
seats3170.99seda|
7 .3170.977. |
certificate3170.96 osvědčení|
annex i3170.93 bod|
article 5 (3171.00 čl. 5 odst. |
regulation (3170.97 (e|
procedure laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty3160.98 postupem podle čl. 43 odst. 2 smlouvy|
reasons3160.90 důvod|
the manufacturer3160.93 výrobce|
freedom to provide services3160.98 volného pohybu služeb|
persons3160.97 osob|
intervention agencies3150.92 agentur|
forestry3151.00zeměděls|
( 1 ) (3150.96 odst. 1 písm. |
freedom3150.85činné|
office3151.00 funk|
eec , euratom3150.99ehs, euratom|
good character or good repute3150.94 dobré pověsti|
article 103150.98 10|
. member states may3151.00. členské státy mohou |
wishing to take up3150.97í vý|
harvested3150.91 sklizen|
433151.00 43 |
the right of establishment3150.85 usazování|
establishment and3151.00 usazování a voln|
advance3151.00 předem|
the following shall be substituted for article3140.90 nahrazuje tímto:|
article 433141.00 43 |
notification of this directive3140.96 oznámení této směrnice|
nominal3141.00jmenovit|
community methods of3140.96 analy|
tractor3140.88u n|
the provisions of3140.96ň|
of annex i3140.96 bod|
as regards3140.90 pokud jde o |
allowance3140.93 příspěvek |
measurement3141.00 měření|
shall apply3130.91 použijí |
which has3130.93 členský stát, který uděl|
% ,3131.00 %, |
without prejudice to3131.00 dotčen|
official examination3130.97 ověřeno|
of the president3131.00 předsedy|
date3130.88 dat|
. the member states shall3130.97. členské státy |
within the3130.94 uvnitř společenství|
in the official journal of the european communities3131.00 v úředním věstníku evropských společenství|
requires3130.96 od svých státních příslušníků pro p|
referred to in article3130.95 uvedené v článku |
12 (3130.98 čl. 12 odst. |
of 14 june 1966 on the marketing of3131.001966|
temporary3130.96 dočasn|
the competent authorities of the member states3130.98 orgány členských států |
of their3120.87 případně os|
shall ensure3120.89 zajistí |
imports3120.89 nebo |
to good character3120.87 dobré pověsti |
objectives3121.00 cíl|
levy3120.87, vyjma kukuřice a rýže položky 23.02 a ii společného celního sazebníku, |
component3121.00že po|
satisfying3120.93 vyhovující |
alternates3120.96 náhradní|
the request3120.94 na žádost |
to facilitate the3121.00 usnadnění |
special charge on exports3121.00zv|
. the commission shall3121.00. komise |
the right of establishment and freedom to provide services3120.89 usazování a voln|
; whereas ,3121.00u, ne|
and the3120.96lu|
fixed3121.00á složka |
i and3121.00 i a |
milk3121.00 mlé|
i .3120.96 i.|
the members3120.95e a |
1 . each member state shall3121.001. každý členský stát |
not3120.99 ne|
the general3110.98 obecn|
the united kingdom3110.96 spojené|
in articles3110.98 v článcích |
the member state which has granted3111.00 členský stát, který uděl|
five years3111.00 pět|
each member state3110.93. každý členský stát |
it is3111.00 který|
of the common customs tariff3110.96 společného celního sazebníku|
council directive of3110.96směrnice rady|
of regulation ( eec ) no 729/703110.98 nařízení (ehs) č. 729/70|
public health3111.00 zdraví|
the european atomic energy community3110.98 společenství pro atomovou energii|
advisory committee3101.00 poradní|
administrative provisions3101.00 a správní|
from the date of3100.98 ode dne |
as3100.96ak|
serious3100.96 závažn|
act3101.00 aktu|
sufficient3101.00 jako dostatečný důkaz |
to prevent3101.00br|
proposal from the3100.97a ná|
of annex i .3100.96 přílohy i.|
regulation ( eec ) no 1059/693101.00 (ehs) č. 1059/69|
laying down3101.00kterým se stanoví |
19673101.001967|
( 1 ) and3100.97 odst. 1 a |
( 3 ) ,3100.923, |
1 january 19783101.00 1. ledna 1978|
cases3101.00 případ|
. )3101.00.)|
9 .3100.969. |
article 10 ( 1 )3101.00 čl. 10 odst. 1 |
313101.00 31. |
own initiative3101.00 z vlastního podnětu|
toxic3100.98 toxick|
additional3100.96 dodatečn|
, the commission shall3100.91í komise |
the member state of origin or the member state from which the foreign national comes shall391.00í hostitelskému členskému státu |
six390.96 šest|
. the members391.00 uveden|
restrictions390.96 omezení |
the term of office391.00ho období|
of the committee shall390.95 výboru je |
analysis for the official control of feedingstuffs391.00 úř|
tests390.98 zkouš|
transitional390.96 přechodn|
costs390.96 náklad|
supervision391.00 pod |
or periodic penalty390.98 nebo penále|
nominated391.00 uveden|
oath or391.00 nebo čestné|
regions391.00 region|
list of391.00 seznam |
within the meaning of391.00 ve smyslu |
component of the391.00níku|
otherwise390.96 jinak|
the agreement in the form of an exchange of letters391.00lu |
submit391.00 předloží |
ensure the391.00stí d|
. with effect from 1391.00. od 1. |
shall accept391.00, přijme |
1 . the391.001. |
the information390.99 údaj|
directive 76/756/eec391.00nou|
inform the member state391.00 dozví|
facts391.00o skutečnost|
professional organizations or bodies391.00 profesních organizací|
39391.00 39 |
centres391.00 střediska|
or membership of391.00 členství v nich|
its territory of the391.00 jeho území |
with article390.89 s článkem |
1 july 1977381.00 1. července 1977|
the list381.00 seznam|
cereal seed381.00 osiva obilovin|
of resealing381.00o opětovné|
of motor vehicles381.00o sbližování právních předpisů členských států týkající|
principles380.96 zásad|
directive .381.00 této směrnice.|
, for each381.00 pro každ|
obligation381.00 povinnost |
existing381.00 stávající|
already381.00 již |
the applicant381.00 žadatel|
clinical381.00 klinick|
parts381.00 část|
in the case of381.00 v případě |
concerning381.00o dovoz|
several381.00 několik|
- to381.00- |
of member states381.00 členských států|
measures and381.00ou většinou.|
( a ) and371.00 písm. a) a |
the final act371.00 závěrečné|
they371.002.|
apply to the french overseas departments371.00 použijí |
before 1371.00 do 1. |
regulations370.98 předpisy |
provides that371.00 stanoví, že |
each member state shall recognize371.00každý členský stát uzná|
material for the vegetative propagation of the vine371.00 vegetativ|
on the marketing of seed potatoes371.00 o uvádění sadby brambor na trh|
of the european communities ,371.00 evropských společenství,|
inform the commission371.00 uvědomí komisi|
) , as last amended by regulation ( eec ) no371.00, naposledy pozměněné|
. this371.00. t|
on the financing of the common agricultural policy371.00 o financování společné zemědělské politiky|
december 1972371.001972|
of the laws371.00právních předpisů |
whereas , with regard to the371.00 je vhodné |
of certain371.00 některých |
regulation no 359/67/eec371.00 č. 359/67/ehs |
and a370.98stav|
march371.00zna|
normal371.00 běžn|
" )371.00 (dále jen "|
application361.00prováděcí pravidla|
where the member state of origin or the member state from which the foreign national comes does not361.00t od státních příslušníků členského státu původu nebo posledního usazení |
proof of good character or good repute361.00 důkaz bezúhonnosti nebo dobré pověsti, |
1 and361.00. člen|
reply361.00í odpověd|
shall be nominated361.00 v odst|
in annex iii361.00 v příloze iii|
professional discipline361.00o použ|
- a certificate361.00í, že oprávněná osoba |
of vehicles361.00k pro|
3 . the361.00ení v|
either on his own initiative or at the request of the representative of a member state .361.00 buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.|
the competent authorities of the361.00ho m|
be applied361.00; že |
the application of361.00ě je |
to motor vehicles361.00e motorových vozidel |
of the committee shall be361.00 výboru je |
an amount equivalent to 60 % of the average of the variable components of the levies on the product in question for the three months preceding the month in which such an amount is fixed361.00 6|
shall not be imposed361.00vybír|
three years361.00 nahrazení|
be reduced361.00 sníží|
, it is361.00vzhledem k tomu, že je |
[ 1 ]361.00[1] |
disturbance361.00 vážně narušen|
as to good character or good repute361.00 bezúhonnosti nebo dobré pověsti v|
commission representative361.00 zástupce komise|
the fixed component361.00vybír|
official journal . (361.00 s článkem |
may be made361.00 co nej|
of its361.00í a |
the host member state may require the person concerned to361.00ní je|
. if the361.00 o n|
a management committee361.00 řídící|
in order361.00cí |
task361.00tě|
the mutual recognition of diplomas , certificates and other evidence of formal qualifications361.00m uznávání|
structure361.00 vzdělávání,|
each member361.00 se s|
meetings361.00 schůzí|
determining the361.00o stanovení |
. the members and alternates361.00 v odst|
of three361.00e sk|
the requirements of361.00rok|
criminal361.00 trestn|
checks361.00ěření |
whereas , to361.00ě je |
having regard to the general programme for the abolition of restrictions on freedom361.00s ohledem na obecný program pro odstranění omezení |
in the united kingdom361.00 ve spojeném království|
of a professional or administrative nature361.00 profesní nebo správní povahy|
to be361.00 nutné|
draft361.00 hlasů|
( i )361.00i) |
to good character or good repute ,361.00e výkon|
from spreading ;361.00 v celém společenství |
the temporary361.00o na |
make a361.00 učinit |
determining the emoluments of the president and members of the commission and of the president , judges , advocates-general and registrar of the court of justice361.00 o platových poměrech předsedy a členů komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka soudního dvora|
presentation of361.00zení o |
relating to good character361.00 bezúhonnosti a dobré pověsti|
provisions laid down by law , regulation or administrative action361.00 a správní|
upon361.00vní |
requirements ,361.00áva|
community methods of analysis361.00ou s|
having regard to council regulation ( eec ) no361.00 ze dne |
experts361.00ří |
of eec component type-approval361.00 příslušné orgány |
3 . member states shall361.003. členské státy zajistí|
subject to361.00oho|
necessary information361.00 nezbytné informace|
authorization361.00 povolení p|
paragraphs 1 and 2361.00 1 a 2 |
( k )361.00k) |
apply them immediately361.00ou většinou.|
or documents361.00 nebo doklady|
" 2 .361.00"2. |
a certificate stating that361.00 potvrzení osvědčující, že |
its own361.00předseda|
( j )361.00j)|
treatment based on nationality361.00 dis|
with effect from361.00y od|
referred to in this directive361.00 v této směrnici|
the person concerned has361.00ém členském státě a |
certificates of training361.00 o vzdělání a odborné přípravě |
and also361.00a vešker|
used361.00li m|
pursuant to article 1361.00 podle článku 1, |
of another member state361.00 jiného členského státu |
taken to control361.00 nebud|
movement361.001968|
required to361.00ázán|
in ireland361.00 v irsku|
months after their date of issue .361.00 nesmějí být při předložení starší |
they have361.00členský stát původu nebo posledního usazení prověří věrohodnost těchto skutečností. příslušné orgány samy rozhodnou o povaze a rozsahu vyšetřování, které má být provedeno, a oznámí hostitelskému členskému státu důsledky, které z něj vyplývají pro |
registration with or membership of professional organizations or bodies361.00 použi|
two axles361.00 a které |
nationals of other member states ,361.00 hostitelský členský stát, |
the second361.00 druhé|
type approval of361.00t u|
as soon as possible361.00 co nej|
has adopted361.00přijal|
and which361.00 a které |
oath or declaration361.00ná form|
the necessary361.00t informa|
of national361.00ní vnitrostátních právních předpisů|
shall accept as sufficient evidence361.00, přijme jako dostatečný důkaz v|
whereas , pursuant to the treaty ,361.00e na základě s|
host member state which361.00o podmín|
as follows :361.00a t|
obtain361.00t informa|
regulation ( eec ) no 1612/68361.00e nařízení|
article 7 (361.00 čl. 7 odst. |
nature of361.00předs|
for the first time361.00 důkaz bezúhonnosti nebo dobré pověsti, |
of the common market361.00 společného trhu|
the commission may361.00ě. |
and referred to in361.00 a uvedených v |
all member states361.00áva|
to be satisfied361.00 mezi požadavky|
permanent361.00o na |
disciplinary action361.00 trestn|
a certificate issued by a competent authority in361.00 potvrzení pro|
in all member states361.00 ve všech členských státech|
to the competent361.00 služeb b|
. it shall361.00ací |
) oj no l361.001 s|
of the measures taken361.00o přijatých opatřeních|
in the case of the provision of services361.00 členství v nich, |
whereas , in361.00 diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci |
member states may set up361.00 střediska |
the end of the361.00o obd|
1978 .351.00 1978.|
1973 .351.003.|
luxembourg351.00v lucembur|
25 february 1964341.00 dne 25. února 1964|
economic and341.00 výb|
22 march 1971341.00 dne 22. března 1971|
25 july 1978341.00 dne 25. července 1978|
27 june 1977331.007.|
16 june 1975331.00 16|
for the council331.00lu|
18 march 1975331.00 dne 18. března 1975|
8 december 1969331.00 1969|
17 may 1977331.00 dne 17. května 1977|
material21320.95 množitelsk|
the member state2720.88aze|
must be2710.88 musí být |
shareholders2540.94 akcionář|
separate2491.00 samostatn|
residence2450.97 pobyt|
veterinary2450.96 veterin|
vocational training2410.98 odborné|
assets2390.99 aktiv|
member state from2390.98 původu nebo p|
diplomas ,2380.92, osvědčení |
other evidence of formal2360.94, osvědčení |
diplomas , certificates2360.94, osvědčení |
the official2350.97 úřední návěs|
fresh meat2340.95čerstv|
certificates2340.97 osvědčení|
of origin2341.00 původu nebo p|
certified seed2330.94certifikované|
member state of origin2320.98 původu nebo p|
professional2320.92 profesní|
of origin or2320.98 původu nebo p|
generation2321.00 generace|
directive no2311.00 7|
tobacco2310.97 tabák|
front2311.00 přední|
of varieties2300.97 odrůd |
the member state of origin2300.96 původu nebo p|
toxic products2300.98 toxick|
formal2290.92alifi|
the following shall be substituted for2290.93 nahrazuj|
under official supervision2290.98 pod úředním dohledem|
certified2280.94certifikovan|
fertilizers2270.94 hnojiv|
destination2270.97 určení|
insurance2271.00 pojištění|
surface water2260.98 povrchov|
country of destination2250.94země určení|
initial verification2251.00 prvotní|
third parties2250.91 třetí|
commercial seed2250.89 obchodní|
taking up2240.91 přístup|
competition2240.97 soutěž|
: (2240.94:|
a )2231.00a)|
of toxic products2230.95 toxický|
equal treatment2231.00 rovné|
directives2230.86 zvláštní|
recognition2220.97 uznání|
containers2220.95 nádob|
risks2220.98 rizik|
directive 68/151/eec2211.00 68/151/ehs|
for human consumption2210.95 pro lidskou spotřebu|
member states shall require that2211.00členské státy stanoví, že |
kingdom2210.93 království|
however2210.94však |
provision of2200.89 poskytování |
ex2200.99 ex |
conformity2200.96o shod|
inland waterway2200.95 vnitrozemsk|
drinking water2201.00 pitn|
up2200.93 přístup|
equipment2200.93 vybavení|
on a2200.91 kvalifikovanou většinou na návrh komise|
world market2190.91 na světovém trhu|
italy2191.00 itáli|
the member state of origin or the member state from which2190.89členský stát původu nebo |
for breeding2190.98 plemenn|
decisions2180.95 rozhodnutí|
tunisia2181.00 tunisk|
of regulation2180.93ení č|
the council , acting by a qualified majority on a proposal from the commission ,2180.90 na návrh komise |
price2180.91 cena|
the braking2180.98 zařízení|
residence permit2180.98ení k |
is used2181.00 pokud se |
regard2170.88m na |
of the commission2170.91 komise |
the member state of origin or the member state from which the foreign national comes2170.94členský stát původu nebo |
item2171.00 bodu |
acting by a qualified majority on a proposal from the commission2170.94 kvalifikovanou většinou na návrh komise|
the marketing of2170.94 o uvádění |
assistants2170.95 pomocn|
law2170.94- "|
interests2170.92 zájm|
information document2161.00 dokumentu|
in the territory of2160.97 na území |
ante mortem2160.98 před porážkou|
the territory of2160.94 na území |
swine2160.92 prasat|
offal2160.91 drob|
192160.89 19 |
braking devices2160.98 brzdov|
periodic penalty2160.98penále|
the braking devices2160.98 brzdov|
dangerous substances2160.98 nebezpečn|
service2160.99 provozu|
laid2160.93 stanoven|
meters2160.94 průtok|
article 202150.98 20|
) before2150.94) do |
the words "2150.94jí slov|
its territory2150.91 území|
in its territory2150.90 na jeho území|
pollutants2151.00áte|
in article 20 .2151.00 postupem podle článku 20.|
provision of services2150.89 poskytování služeb|
data2150.98 údaje|
in accordance with the procedure laid down in article 212150.96 postupem podle článku 21|
regulation ( eec2150.98 (ehs|
listed in2140.97 v přílo|
detailed rules2140.85 prováděcí|
des2140.97 des |
19622140.99 1962|
calculated2140.94 vypoč|
the council directive2140.956.|
avena fatua2141.00 f|
shall adopt2141.00 přijme |
level2141.00 hladin|
publication2140.95 zveřejnění|
sampling2140.98 vzorkování|
abuse2140.98 zneuž|
small2141.00 mal|
used ,2140.97. pokud |
authorisation2140.94 povolení |
tariff2140.98 sazební|
article 15 (2141.00 čl. 15 odst. |
the competent central authority2140.95 ústřední|
another member state2140.87 jiného členského státu|
them2140.92ned|
d2140.94d)|
component type-approval mark2141.00 značk|
on the basis of the2140.93 na základě |
measuring2141.00měřicí|
limit2140.95 hodnot|
) country of2141.00) země |
the competent authority of the member state in whose territory the2141.00 členského státu, na jehož území |
procedure laid down in article2141.00 postupem podle čl|
) , as last amended by directive2141.00 směrnicí 7|
of sale2141.00 o prodeji|
recognition of diplomas2130.98 uznávání diplomů|
devices2130.98řízení|
july 19722130.98 1972|
section2130.88 oddíle |
insurer2130.96 pojistitel|
in accordance with chapter2130.97 v souladu s kapitolou |
directive 64/432/eec2130.97 64/432/ehs|
organisms2130.98 organism|
laws , regulations and administrative provisions2131.00 a správní|
his2130.89o jeho |
the holding2130.97 hospodářství|
agency2131.00í agentur|
road2131.00 silni|
the member states shall require that2130.88členské státy stanoví, že |
shall not be2130.98 jedno|
of article2130.95u o v|
b )2131.00b) |
19732131.00na 1973|
nurses responsible for general care2130.95 zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči|
be amended2130.97změněn|
during the2130.93běh|
regulation no 172130.98 č. 17|
turnover tax2130.90 z obratu|
total2130.91 celkov|
duties2130.93 povinnosti|
the court of justice2130.98 soudní|
third country2130.98 třetí zem|
employees2131.00 zaměstnanc|
752131.00,5 |
the member state which2120.91, který uděl|
fats2120.92 olej|
oils2120.92 olej|
number2120.98 poč|
the information document2120.87 dokumentu|
article 85 ( 3 ) of the treaty2120.97 čl. 85 odst. 3 smlouvy|
( 2 ) (2121.00 odst. 2 písm. |
identification2120.94 identifika|
composition2121.00 složení|
certificate of conformity2121.00 o shodě|
documents2121.00 dokument|
monitoring2121.00 monitorov|
table2121.00 tabul|
of 14 june 19662121.001966|
in accordance with the procedure2120.97 podle článku |
rules for the application of this2121.00 prováděcí pravidla k tomuto |
bovine animals2120.95 skot|
exemption2120.98 výjimk|
resistant2120.95 rezistentní|
fodder plant seed2120.97 pícnin|
veterinary experts2120.90 znalc|
) (2121.00 písm. |
" ;2120.94"; |
contact with2120.89 styku|
purposes2120.87 účely|
colour2121.00) musí |
30 june2121.00 30. června 19|
samples2120.96 odeb|
the contract of sale2121.00 smlouvy o prodeji|
the word "2120.88 slovo "|
granted2120.91, který uděl|
ecsc2120.93esuo|
detailed2120.96 prováděcí|
capital2120.99 kapitál|
proceedings2120.93o řízení|
unit2120.99 jednotk|
guarantee2120.98 záruční|
departments2120.98 departement|
pursuant to article2110.94 podle čl|
interference2111.00ruš|
to article2110.88 podle čl|
common agricultural policy2111.00 společné zemědělské politiky|
fittings2111.00bav|
quality objectives2110.98 jakostní|
minimum export2110.95 vývozní|
fodder plant2111.00nin|
beef2111.00 hovězí|
) to2111.00) |
official label2110.97 úřední návěs|
lot2111.00 partie|
family2111.00 rodinn|
containing2110.92 obsahující|
regulation ( eec ) no 1696/712111.00 (ehs) č. 1696/71|
1234/712110.98 1234/71|
. in accordance with the procedure laid down in article2111.00. postupem podle článku |
) adequate knowledge of2111.00) přiměřené znalosti |
manufacture2110.97 výrob|
regulation ( eec ) no 2182/772111.00 (ehs) č. 2182/77|
standards2110.92 nor|
weights2111.00 závaží|
volume2110.98 objem|
action2110.88ch postizích |
article 4 ( 2 )2110.96 čl. 4 odst. 2|
desirable2111.00 žádoucí|
accession2111.00 přistoupení|
of feedingstuffs2111.00ní k|
the consignor2110.89 odesílatel|
calibration2111.00 kalibrac|
regulation ( eec ) no 2727/752111.00 (ehs) č. 2727/75|
less than2110.96 doba|
beet2111.00 řep|
of annex2111.00 bod|
natural2110.97přírodní|
cold2101.00hlad|
chemical2100.94he|
with chapter2101.00 v souladu s kapitolou |
from spreading2100.96mezen|
directive of 302101.00 30|
his representative2100.95 jeho zástupc|
apply2101.00 se v|
, by2100.97 odchyl|
exporting country2100.95odesílající zem|
annual2100.95roční|
various2100.86 různých |
directive of 23 october 19622101.001962|
the activity in question2100.91zení pro|
% of the same salary2101.00 % tohoto platu|
accompanied by2100.89 prohlášením |
) adequate2101.00) přiměřené |
a certificate2100.88 prohlášení|
on a proposal from the commission ,2101.00 na návrh komise |
the competent authorities of the other member states2100.91 ostatních členských států|
incomes2100.97 příjm|
eaggf2101.00ezozf|
synchytrium endobioticum2101.00 synchytrium endobioticum|
if the2100.89 dotyčn|
years ;2101.00 kratší než |
liability2101.00 odpovědnost|
whether2100.97 zda |
development2100.97 rozvoj|
residues2101.00, krupičn|
national law2100.89 vnitrostátní|
gaseous pollutants2100.97ující|
and prices2100.96 a cen|
bran , sharps and2101.00 zbytk|
not apply2100.91 se ne|
402101.00 40|
each member state shall2100.97každý členský stát |
gaseous2100.97ující|
resources2100.91ch zdrojů|
described in2101.00 popsan|
inspection2100.97 kontrol|
1 . the commission2100.881. komise |
contents2100.98 obsah|
type of2100.89o každý|
body2100.95em nebo |
desirable to2100.98 žádoucí|
to ensure that2101.00 veškerá |
cm2101.00 cm|
marks2100.94 znak|
co-operation2100.97 spolupr|
installation291.00ntá|
installation of lighting and light-signalling devices291.00 montáž|
to hold office290.98 odchodu z funkce|
the difference291.00 rozdíl|
the installation of lighting and light-signalling devices291.00 montáž|
formalities290.92 náležitost|
stage291.00 fáz|
protective291.00 ochrann|
on the market290.95 na trh|
six months291.00 měsíců |
to the installation of lighting and light-signalling devices291.00 montáž|
installation of291.00 montáž|
article 16 (291.00 čl. 16 odst. |
examination290.93 zkoušky |
issue290.92vydá|
( 2 ) .290.95 2.|
time limit290.95 lhůt|
the right to290.89 právo |
the environment291.00 životního prostředí|
restrict290.88 omezit uvádění |
) which290.88) které |
by the council290.90 radou |
. where290.95, před|
cereal291.00 obilovin|
interest290.95 úrok|
to the installation of291.00 montáž|
the installation of291.00 montáž|
length291.00lk|
where290.98-li |
shall be replaced by290.94 nahrazuje |
human health290.96dra|
bran , sharps and other residues291.00 zbytk|
under290.93 pod |
the common customs tariff291.00 celní|
use the290.91užíva|
stating that290.95jící, že |
the abolition of restrictions on291.00 odstranění omezení |
organization290.94 organizac|
checked290.92 kontrolov|
income290.96 příjm|
immediately290.95ou většinou.|
) the290.94) |
difficulties291.00 potíž|
alcoholometers290.97a l|
other servants291.00 ostatní|
knowledge and ability291.00 a schopnost|
( b291.00b) |
credit291.00 úvěr|
part291.00 části |
4 . in290.954. v |
harmful280.89 škodlivý|
resistant to281.00 vůči |
3 . member states281.003. členské státy |
prior to basic seed281.00 předcházející|
the council directive of 14 june 1966281.0066|
seed which281.00 z osiva|
ii for281.00 zkoušk|
from seed281.00 z osiva|
measures of281.00kov|
likely to affect280.89 které m|
the competent authority280.97 orgán|
republic281.00 republik|
of training280.99 o vz|
the standing veterinary committee281.00 stálé|
circumstances280.97 okolnost|
regulation ( eec ) no 776/73281.00 (ehs) č. 776/73 |
hygiene conditions281.00 hygienických podmínek|
given280.89 v příloze i|
% of the same salary if that period is281.00 % tohoto platu, je-li uvedená doba delší než |
stringent requirements281.00 přísn|
financing281.00 financování |
paragraph of article281.00 pododstav|
in their280.87 jejich území|
the various280.93 různých |
the community ;281.00 společenství; |
the professional280.87 jeho zkratku|
carriage of goods by road281.00il|
wishing to take up or pursue281.00o její výkon|
, the host member state may require280.87 může hostitelský členský stát požadovat od |
the competent central authority of the280.98 ústřední|
or his representative281.00 nebo jeho zástupc|
be communicated280.91í musí být |
to the french overseas departments281.00 na francouzské zámořské departementy|
the other member states and the commission281.00 a komisi|
fitted with280.94aven|
the market280.96 trhu|
frontier281.00 hrani|
relating to the braking devices281.00e br|
nomenclature281.00 nomenklatu|
use in foodstuffs281.00 v potravinách|
of 30281.00 dne 30. |
the member state of origin or the member state from which the foreign national comes .280.89 původu nebo posledního usazení.|
may be280.94 pouze |
be made280.87, které m|
cold stores280.89 chladírensk|
on a proposal from the280.92na návrh |
external281.00 vnější|
. the council , acting280.95. rada |
the label280.98 ba|
type-approval certificate ,280.94 certifikátu schválení typu, |
and their trailers281.00ch příp|
article 5 ( 1 )281.00 čl. 5 odst. 1|
the model281.00vzor|
2 . the commission280.942. komise |
of the high authority281.00 a komis|
model281.00vzor|
type of vehicle281.00- |
to an280.87it v|
majority .281.00 a ihned je provede|
of eec type-approval280.87í ehs schválení typu|
with regard to the280.87í vě|
package281.00 obal|
a professional280.87tný|
commissions281.00 a komis|
incorrect280.95 nesprávn|
material measures of length281.00kov|
an amount281.00ěs|
in the annex .280.97 v příloze.|
co-ordination281.00ordina|
of the right280.87í k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb|
to reduce281.00 sníž|
second280.98 druhého pododstavce |
of length281.00kov|
having regard to council regulation no281.001967|
single281.00 jednotné |
the variable281.00 měsíc|
of bran , sharps and281.00 vznikl|
measures of length281.00kov|
directive no 70/156/eec271.00 70/156/ehs|
described271.00 popsan|
into service270.95 do provozu|
may require271.00 požadovat|
. for the270.95. pro účely |
special conditions271.00 zvláštní požadavky |
by 1271.00 do 1. |
the total270.94 celkov|
method271.00 metod|
approval of270.94poj|
directive of 6 february 1970270.956.|
seed , except where seed of the271.00ho osiva, s výjimkou certifikovaného |
2 and270.95 2 a |
takes the form of small eec270.95ho osiva v podobě malých balení ehs|
prepackage270.91e k|
of the annex271.00příloh|
labelling271.00 označ|
the council directive of271.00 rady ze dne |
shall be deleted .270.95 se zrušuj|
metrological271.00ické |
referred to in paragraph271.00 v odstavci |
judicial271.00 soudní|
free-at-frontier offer price270.94 nabídková cena s dodáním na hranice|
in fresh poultrymeat270.95 s čerstvým drůbežím masem|
in transport by rail , road and inland waterway270.95 v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách|
the amount of270.88 podpora|
examinations271.00 zkoušek|
case270.96 případě |
quantities270.98 množství|
pigmeat271.00 vepřov|
social security270.96 sociálního zabezpečení |
publication of271.00 zveřejnění |
the member states ,270.96 posudků.|
the person concerned271.00 dotyčná osoba |
this directive and270.97 této směrnice a |
the entry into force of271.00 v platnost |
months after270.94í být |
of officials271.00 úředníků |
members270.97 členů|
shall not apply to270.95 se nevztahují na |
general rules for270.95 obecná pr|
mutual recognition of diplomas271.00 vzájemné|
p271.00 ob|
member states and the271.00 státy a |
registration with270.94 členství v nich|
nationals of member states270.95 uvnitř společenství |
safety271.00 bezpečnost|
at the request of the270.96 na žádost |
in respect of270.94ování |
and c270.97 a c|
of the treaty ,270.95 smlouvy |
member state ,270.91ém st|
the country of destination271.00 země určení|
the treaty establishing the european atomic energy community271.00 o založení evropského společenství pro atomovou energii|
of the staff regulations270.94 služebního řádu|
flammable270.96 hořlav|
classification271.00 zařazení|
paragraph 1 shall270.95 1 se |
van271.00 van |
prohibited270.97 zakáz|
opinions270.96 posudků.|
accompanied by a261.00 prohlášením o shodě|
the member state which has granted eec type-approval261.00 členský stát, který udělil ehs schválení typu, |
. if260.95u nebo |
has been pursued in261.00o člensk|
, if261.00 na z|
on the marketing of seed of oil and fibre plants261.00 1969 o|
finds that261.00 zjistí, že |
to an approved type261.00it v|
) for261.00) u |
on his own261.00stní|
- for261.00- pro |
the emoluments of261.00vých |
single commission of the european communities261.00 o |
request of261.00 žádost |
the seller261.00 prodávající|
are sent261.00 odesílány |
the competent authorities of that state shall261.00ěna |
, the competent authorities of261.00e změn|
shall inform261.00 informují o |
the checks261.00m sta|
type-approval certificate , the261.00 certifikátu schválení typu, |
of technical261.00technickému pokroku|
the competent authorities of the member261.00 orgány člensk|
member state .260.95 zástupce členské|
take the necessary measures to261.00 nezbytná opatření|
signs261.00 znak|
member state the261.00eno, |
quantity of260.95 množství |
on a proposal from the commission261.00 rada |
the person responsible for261.00 odpovědn|
purity261.00čist|
arrangements261.00režim|
the protection of261.00 ochran|
far as260.95 pokud |
prepackages which261.00 splňují |
) if261.00) pokud |
, with261.00, s |
of community origin261.00 původem ze společenství|
of 6 february 1970261.00 6.|
proves that261.00 prokáže, že |
paid from appropriations in the261.00 z pro|
the eec261.00ovat|
standard260.94 úrov|
frequency261.00 četnost|
of the interim agreement261.00 prozatímní dohody |
sufficiently261.00 dostatečně |
agriculture261.00 země|
as far as260.89níků uvnitř společenství|
poultry in260.94é drůbeže |
, or260.95, nebo|
the professional title260.95 jeho zkratku|
to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services261.00í k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb|
establishing261.00žení |
transported261.00 přepravován|
to which261.00 rezistence |
member state requires261.00 od svých státních příslušníků pro přístup k některé z činností uvedených v článku 1 nebo |
under satisfactory hygiene conditions261.00 za vyhovujících hygienických podmínek|
satisfying less stringent requirements261.00 vyhovující méně přísným požadavkům|
- one expert from the261.00- z jednoho odborníka z |
a category260.95 kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.|
the "260.94r"|
member states who261.00 členských států, kteří |
in article 85 (261.00 v čl. 85 odst. |
the matter261.00 věc|
the european parliament261.00 parlamentu|
host member states260.95, která je|
have not been appointed members of the261.00vých |
the common agricultural policy261.00 společné zemědělské politiky|
has been found by official examination to satisfy the conditions laid down in annexes i and ii for basic seed261.00 v přílohách i a ii|
the free-at-frontier offer price260.95 nabídková cena s dodáním na hranice |
a common260.89 zemědělský|
basic seed ;260.95pln|
form of260.89 místopřísežné|
actually261.00 skutečně |
produced260.95 stanovené v přílo|
which is of direct descent from260.95lně|
, with the exception of261.00, s výjimkou|
laid down in annex261.00 v příloze i|
of regulation ( eec261.00 nařízení (ehs|
april261.00. dubna 197|
the approximation of the261.00 sbližování |
years and less than261.00ší než p|
% of the same salary if that period is more than261.00ší než p|
situated261.00 nacház|
workers260.94 pracovník|
salary of261.00ní plat |
70/458/eec261.00 70/458/ehs |
; whereas it260.94; že je |
a diploma260.97 získání|
22 november 1973261.00 dne 22. listopadu 1973|
analysis for the261.00í pr|
prevent261.00brán|
of these261.00 těchto |
article 227 ( 2 )261.00jm|
the member states shall provide that261.00členské státy stanoví, že |
the number of260.97 poč|
of a professional261.00tný|
seed potatoes261.00mb|
in respect of a type of vehicle261.00p |
) all261.00) všechny |
intended for260.95 určen|
. the commission may by decision impose on undertakings or associations of undertakings261.000 do |
of from261.000 do |
referred to in paragraph 1261.00 v odstavci 1|
. paragraph261.00. odstavec |
units of account261.000 do |
calendar year261.00 kalendářní|
regulation ( eec , euratom , ecsc ) no 260/68261.00 (ehs, euratom, esuo) č. 260/68|
, at the260.94 na žádost |
definition261.00ini|
quality standards261.00 nor|
regulation no 1009/67/eec261.00 č. 1009/67/ehs |
37261.00 37|
approximation of the261.00 sbližování |
annexes i261.00 pok|
expiry of261.00 uplynutí|
, at the request of261.00 na žádost |
most261.00ější|
shall not261.00 při |
) include in their statutes261.00) zahrnout do svých stanov |
until260.94 až do |
council directive no 70/156/eec261.00 6.|
1968 on the261.001968|
articles 4260.94 5 |
shall inform the260.95 uvědomí |
community , and in particular article251.00s ohledem na smlouvu o založení evropského |
possible251.00; že |
within the meaning of article251.00 ve smyslu čl. |
inscriptions251.00 nápis|
the maximum251.00 nejvyšší |
issue the251.00vydáv|
annexes i and251.00a ii|
of the treaty ;251.00 smlouvy; |
required under251.00ou b|
to human health251.00 nebezpečn|
items251.00olo|
day251.00m p|
servants251.00 zaměstnanců|
article 17 (251.00 čl. 17 odst. |
budget251.00 rozpočtu|
( 1 ) of251.00 odst. |
36251.00 36|
the provisions of the treaty251.00í ustanovení smlouvy|
lawfully251.00 v souladu se zákon|
on grounds relating to251.00členské státy nesmějí |
1 and 2251.001 a |
return251.00 zpět|
g251.00g) |
and social251.00ciální|
commission directive251.00ody|
( iii )251.00iii) |
agreement between the european economic community and the kingdom of morocco251.00ez|
in each member state251.00 každé|
the right251.00 právo členských států |
a competent judicial or administrative authority251.00 příslušným soudním nebo správním orgánem |
formal qualifications of nurses responsible for general care251.00 o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči|
on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine251.00 vegetativ|
fresh poultrymeat is251.00 je čerstvé drůbeží maso |
this article .251.00to článku.|
aid may be251.00 může být poskytnut|
calendar251.00 kalendářní|
this requirement251.00to požadav|
. the products referred to in article 1251.00. produkty uvedené v článku 1|
effects251.00 účinky|
are members of251.00 jsou členy s|
acceptance250.95 povolení |
65251.00 65 |
in this251.00 umož|
article 128251.00 128 |
) fresh poultrymeat treated with251.00) čerstvé drůbeží maso ošetřené |
3 and251.00 3 a |
in a host member state251.00-li v hostitelském členském státě |
self-employed251.00 samostatn|
or their251.00 nebo jejich |
place251.00 místo|
the nominal251.00 jmenovit|
; whereas it is251.00; že je |
marking251.00 označování|
79251.00 79 |
on the approximation of the laws of the member states relating to the251.00í pr|
fitted251.00um|
for the purposes of251.00 pro účely |
automatically251.00. l|
in article 5251.00 v článku 5 |
community ;251.00 společenství; |
having regard to the treaty establishing the european251.00s ohledem na smlouvu o založení evropského |
pesticides251.00 pesticid|
article 54 ( 3 ) ( g )251.00. 3|
to avoid250.94 zabráni|
be increased by251.00o dodatečn|
10 %251.00 10 %|
the composition251.00 složení|
set out251.00pok|
council regulation251.00 ze dne 2|
to ensure251.00 zajištění |
different251.00 různ|
- without251.00- bez |
intervals251.00rva|
sampling and251.00 analýz|
installations251.00 zařízení|
( b ) and251.00 písm. b) a |
recycling251.00rec|
re-use251.00rec|
his own251.00 vlastní|
termination of service251.00 skončení služebního poměru |
bulbs ,251.00 dne |
the objectives set out in251.00 39 |
quantitative251.00 množstevní|
bank251.00 bank|
on the marketing of fodder plant seed251.00 o uvádění osiva pícnin na trh|
are resistant251.00 odrůdy |
ii to241.00 ii |
( 8 )241.007, |
the other member state241.00ém st|
in germany :241.00v německu:|
designate241.00 a subjekt|
the member state of origin or the member state from which the foreign national comes shall verify the accuracy of the facts if they are likely to affect in that member state the241.00členský stát původu nebo posledního usazení prověří věrohodnost těchto skutečností. příslušné orgány samy rozhodnou o povaze a rozsahu vyšetřování, které má být provedeno, a oznámí hostitelskému členskému státu důsledky, které z něj vyplývají pro |
than three months after241.00 6, 7 a 8 |
, where appropriate , the241.00, aby s|
within its territory of the activity concerned , it may inform the member state of origin or the member state from which the foreign national comes .241.00 dotyčné činnosti, může o tom uvědomit členský stát původu nebo posledního usazení.|
of the activities referred to in article 1 ,241.00ního p|
disturbances which may241.00 trh společenství |
tolerances241.00 tolerance |
provided .241.00v naléhav|
registration with a241.00, osvobodí tento členský stát |
november241.00. listopadu 197|
the person concerned .241.00, aby byl|
shall , within one month241.00e nové|
the commission thereof241.00ně o|
axles241.00 nápravy|
. if the host member state has detailed knowledge of a serious matter which has occurred outside its territory and which is likely to affect the241.00 dotyčné činnosti, může o tom uvědomit členský stát původu nebo posledního usazení.|
to retain241.00 zachovat |
to council regulation ( eec ) no241.00ného nařízení|
potato varieties241.00 použit|
( 3 ) and241.00 odst. 3 a |
of the diplomas , certificates241.00 a uvedených v |
. a241.00obek |
of the council241.00zna|
. each member state shall ensure that241.00. každý členský stát zajistí, aby |
each year241.00ch odrůd|
from which he comes241.00e da|
article 29241.00 29|
disputes241.00e shodnosti|
where they are241.00 v souladu se stanoviskem výboru|
prohibit the entry into service of241.00 zakázat první uvedení do provozu vozidla,|
of 25241.00ze dne 25. |
of the activity in question . the authorities in that state shall decide on the nature and extent of the investigation to be made and shall inform the host member state of any consequential action which they take with regard to the241.00členský stát původu nebo posledního usazení prověří věrohodnost těchto skutečností. příslušné orgány samy rozhodnou o povaze a rozsahu vyšetřování, které má být provedeno, a oznámí hostitelskému členskému státu důsledky, které z něj vyplývají pro |
fields241.00 oblastech|
another member state ,241.00ém st|
the persons concerned to241.00t informa|
in urgent cases241.00v naléhav|
this regulation shall be241.00 použi|
in the netherlands :241.00v nizozemsku:|
professional organizations or bodies ,241.00u činnost|
exempt241.00, osvobodí tento členský stát |
the host member state shall241.00zení po|
a panel241.00 sestav|
of council directive 74/150/eec241.00 74/150/ehs|
to eliminate241.00 odstran|
the varieties241.00ct|
in paragraphs241.00 v odstavcích |
subject241.00 předmětem |
prohibition or restriction , the241.00 zákazu nebo omezení |
of another241.00ho území |
the eec pattern approval241.00ád|
be approximated241.00 ke sblížení předpisů členských států |
under the241.00sad|
to the person241.00né osobě |
with this directive241.00 souladu s touto směrnicí |
articles 6 , 7 and 8241.00 6, 7 a 8 |
the pursuit of241.00, které byly př|
the common requirements241.00e společn|
that the241.00last|
issued by a competent authority in the member state of origin or241.00 důkaz bezúhonnosti nebo dobré pověsti, |
analysis for the official control of feedingstuffs (241.00kte|
in belgium :241.00v belgii:|
this directive shall241.00tato směrnice se vztahuje |
from the competent authorities of241.00jící, že d|
member states who fulfil the conditions laid down in articles 2 and 4241.00 jeho zkratku|
this regulation .241.00oto nařízení.|
should be laid down241.00 stanovit |
host member states may require241.00, která je|
up the activity in question241.00 důkaz bezúhonnosti nebo dobré pověsti, |
carried out by241.00 proveden|
where a host member state requires241.00pokud hostitelský členský stát požaduje od svých státních příslušníků pro přístup k některé z činností uvedených v článku 1 nebo její výkon|
established in241.00 ze s|
training requirements laid down in241.00 odborné přípravy stanoven|
which they241.00as|
shall be established241.00zřizuje se |
member state requires of its own nationals wishing to take up or pursue any of the activities referred to in article 1241.00o její výkon po|
quantitative restriction241.00 opatření s |
shall adopt the measures241.00 v souladu se stanoviskem výboru|
in luxembourg :241.00v lucembursku:|
, the member states shall241.00dos|
in the united kingdom :241.00ve spojeném království:|
2 of241.00ds|
in article 3241.00 v článku 3|
whereas potato241.00to v |
hereby241.00 jm|
whereas these241.00 že tyto |
in italy :241.00v itálii:|
the member state from which he241.00 platí|
producers during the241.00 producenty během |
66/400/eec241.00 66/400/e|
required under annex iv ( a ) ( a ) (241.00ny ne|
resealed ,241.00o opětovné|
notification .241.00 oznámení.|
species of241.00 zahr|
the laws , regulations or administrative provisions necessary to comply with this directive241.00 nezbytn|
69/208/eec241.009/|
plants ,241.00u s|
giving the241.00ny ne|
66/401/eec241.00 66/401/e|
on the marketing of beet seed241.00 66/400/e|
seed are241.00 zem|
of industrial241.00 - |
article 11 ( 1 )241.00 čl. 11 odst. 1 |
whereas it is necessary to241.00vzhledem k tomu, že je nutné |
of the parties and241.00 stran a |
shall be added241.00e nový |
intentionally or negligently : ( a ) they241.0000 do |
1 . where241.001. p|
article 22241.00 22|
a copy of the241.00a certifikátu schválení |
. the decision shall specify241.00 odst. 1 písm. c) a |
covered by this directive241.00obn|
seed produced directly from241.00že splň|
66/402/eec241.00 osiva obilovin|
the european communities241.00 evropský|
a professional organization or body241.00 profesní organizac|
in addition to241.00 mohou členské státy|
article 3 ( 3 )241.00 čl. 3 odst. 3 |
employed and self-employed persons241.00 osoby v pracovním poměru, |
an important241.00to v |
conduct241.00 platný|
recognized as having equivalent status241.00 na vysok|
in question241.00o vystavení nového certifikátu schválení typu, informují o tom příslušné orgány tohoto státu výrobce a |
the council has241.00ěs|
impose any241.00á po|
in the language of241.00o titul|
the transaction241.00vzhledem k tomu, že čl|
quality standards for241.00 dne 1|
the treaty ;241.00í společ|
freedom of241.00 rady |
) and (241.00) a |
the committee .241.00 komise př|
di241.00a di |
introduction241.00dy po|
article 10 (241.00 čl. 10 odst. |
35241.00 35|
the measures to be taken241.00 předloží |
of the competent authorities of the member states241.00 šetření, která |
apply to241.00tato směrnice se vztahuje |
the subject241.00 stejn|
of 21 april 1970 on the241.001970|
- the average241.00 producenty během |
the levying of any241.00 účinkem |
measure having241.00 opatření s |
the period of validity of241.00 platnosti licenc|
than five years241.00ší než pět let|
allowances referred to in article241.00y uvedené v článku |
requirements of241.00 potvrzení pro|
on the community market241.00 na trhu společenství|
than three years241.00ší než tři roky|
customs duty241.00 účinkem |
certain substances241.00oha|
% and241.00, 2|
authorities and bodies241.00 a subjekt|
membership241.00 členství|
the value of241.00hodnot|
authorized241.00y z|
natural enrichment241.00oha|
save as otherwise provided in this regulation241.00pokud toto nařízení nestanoví jinak|
, since241.00, neboť |
statistical241.00 statistick|
shall be considered to be241.00 maso se považuj|
fixed by241.00 služebního řádu |
the family allowances241.00ené v článku 3|
the member states and241.00dněn|
the protocol241.00 při|
whereas article241.00 stanoví, že |
the new241.00ého o|
of the common agricultural policy ;241.00 společné zemědělské politiky; |
which shall241.00se neprodleně |
provisions of241.00ůs|
seed of oil and fibre plants241.009/|
have241.00 směrnici, |
in order to241.00 směrnicí |
. with effect from 1 october241.00. od 1. října 197|
standard quality241.00 standardní jakost |
treatment241.00 ošetření |
in force241.00, které se týk|
article 23241.00článek 23|
at abnormally low prices241.00 za neobvykle nízké ceny|
so241.00, aby |
or to241.00u uveden|
of the european communities , and in particular241.00 evropských společenství, a zejména na čl|
) article241.00rá|
of motor241.00 v je|
june 1962241.00. června 1962|
commission regulation ( eec ) no241.00kterým se mění nařízení (ehs) č. |
) include in their statutes the obligation241.00) zahrnout do svých stanov povinnost |
on the progressive establishment of a common organisation of241.00 již p|
one or241.00 jednoho nebo několika d|
domestic241.00 domácí |
subject to no marketing restrictions241.00lo po|
the practising profession241.00 odborníků z |
name241.00 náz|
coming from241.00 pocházející z|
of a category satisfying less stringent requirements .241.00 kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.|
the conditions for241.00 seznamu vy|
member states and to241.00 harmonizac|
has been established241.00 zejména p|
; whereas to this end241.00tění pr|
whereas , in order to ensure241.00ní pravosti|
of the votes241.00 hlasů |
achieved241.00i vý|
majority of241.00 hlasů |
is not241.00to d|
of this directive .241.00ení této směrnice.|
the training241.00 vzdělávání,|
it in241.00 všech|
sent241.00i, která |
consultation with the241.00ení s|
represented .241.00 hlasů |
) oj no c241.004 |
appropriate ,241.00 za |
be considered241.00 zjištěn|
complete a certificate of conformity241.00 prohlášení o shodě p|
. the member state which has granted241.00. členský stát, který uděl|
potato cultivation241.00ale |
- " agréation241.00gr|
additional or stricter provisions241.00 přijmout |
applied241.00áva|
the council of the european241.00rada evropského |
referred to in article 2 ( b )241.002 p|
grant241.00e na základě s|
and the resistance of241.00 vhodné metody, proti nimž nevznášejí členské státy žádné námitky|
packages241.00 uzavření|
the member state which granted241.00 schváleného typu|
results241.00 výsledků|
difficulties in241.005, |
standing committee on seeds and propagating material for agriculture , horticulture and forestry241.00sni|
the member states shall ensure that241.00členské státy zajistí, aby |
. if the state in question241.00 změna |
advisable241.00 účelné stanovit v|
shall send241.00 příslušným orgánům ostatních členských států kopie |
68/193/eec241.00ati|
3 . if the241.003. pokud |
the checks listed in the241.00ným v|
beef and veal241.00 a telecí|
council regulation (241.00o stanovení |
the balance sheet and241.00 a výsledovk|
2 )241.00lní|
the requirements set out241.00 přílo|
applicable in241.00 použitelné |
shall be binding241.00mo|
component type-approval for241.00 schválení typu konstrukční části pro |
profit and loss account241.00 a výsledovk|
the council of the european communities241.00rad|
the documents241.00o přij|
1970 on the approximation of the laws of the member states relating to the241.00o sbližování právních předpisů členských států týkajících se |
marks and signs241.00, které m|
an eec component type-approval241.00eného |
a copy of the component type-approval241.00 kopie certifikátu schválení typu |
type .241.00řený|
for this purpose241.00to účel|
period of241.00. b|
. opinions shall be delivered by a majority of 41 votes .241.00. stanovisko se přijímá většinou 41 hlasů.|
33241.00 33|
type-approval for241.00 schválení typu konstrukční části pro |
amending regulation ( eec ) no241.00kterým se mění nařízení (ehs) č. |
the european atomic energy community ,241.00a evropského společenství pro atomovou energii|
implementation of241.00tných pr|
authority responsible241.00 uzavření, |
exceed241.00 %, |
metrological control241.00a po|
is prepacked241.00obek |
method of241.00by m|
shall take the necessary measures to241.00 se schváleným typem. |
( a ) the241.00i v |
whereas such241.00 překážk|
antibiotics ,241.00 přípravky k tenderizaci masa|
motor vehicles and their trailers (241.00o sbližování právních předpisů členských států týkajících se |
sale , entry into service or use241.00 odmítnout |
by such241.00t m|
periodically241.00 pravidelně |
article 26241.00 26|
for motor vehicles241.00 dne 2|
that such241.00ačních dok|
the expiry of241.00o období |
take the necessary measures to ensure that241.00 nezbytná opatření, aby byl|
may not241.00 nesmějí |
months "241.00 slov|
in paragraph 1 .241.00 lhůty |
the sections of241.00 oddíly certifikátu schválení typu |
. these241.00i, která |
which fresh poultrymeat is sent241.00 kterého je čerstvé drůbeží maso odesláno |
on the approximation of the rules of the member states concerning the colouring matters authorised for use in foodstuffs intended for human consumption241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě|
, in the241.00 aniž je dotčen|
concerned shall241.00ný členský stát|
article 100241.00 100 |
conform to the approved prototype .241.00. toto |
whereas in241.00í; |
a member state .241.00 zástupce členské|
the existing type-approval certificate241.00 změna |
change241.00vedených v |
tenderisers241.00 přípravky k tenderizaci masa|
means the member state241.00í" členský stát, |
no longer241.00 již ne|
on the approximation of the rules of the member states concerning the colouring matters241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě|
of 15241.00 ze dne 15. |
; whereas such241.008 o |
for use in foodstuffs intended for human consumption241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě|
committee , the241.00 členských států ve |
designated by the competent central authority of the member state241.00em" v|
exclusively241.00 výhradně |
member states should241.00 členským státům umožněno|
par type "241.00on |
sections of241.00 oddíly certifikátu schválení typu |
( 2 ) ,241.002, |
, the member241.00ný členský stát|
of the information document241.00 informačního dokumentu |
industrial241.00 průmyslov|
conditions for241.00 pro schv|
shall be supplemented by241.00) v čl|
in each241.00 v k|
of a member state other than241.00 příslušník|
by this directive241.00 členské státy s|
type-approval shall be241.00o ehs schválení typu|
( 1 ) ,241.00 ostatní|
vegetable seed241.00 osiva zeleniny na trh|
have not been241.00 nebyl|
. if the member state which has granted eec type-approval241.00 dotyčné|
the commission ,241.00 ná|
an amendment to241.00 změna |
store241.00du a |
the taking up of such activities241.00m přechodných opatření|
withdrawal of eec type-approval241.00 odejmutí ehs schválení typu|
necessary for the granting of eec type-approval241.00 jakmile |
national provisions241.00 vnitrostátní|
to an approved type ;241.00 pova|
the use of241.00 užívání p|
once241.00 jakmile |
a product241.00obek |
that production models conform to the approved241.00 se schváleným typem. |
purchase241.00 žádost|
may not be241.00 nesmějí být při předložení starší |
set241.00 zástupce komise|
the other member states and241.00 ostatní|
the subject of241.00 předmětem |
or completion of241.00ačních |
within a241.00a stanovit po|
laws ;241.00o svých |
appropriate methods to which member states raise no objection241.00 vhodné metody, proti nimž nevznášejí členské státy žádné námitky|
the council , acting by a qualified majority241.00 kvalifikovanou většinou |
a list of241.00ch odrůd|
defined241.00 vymezené |
informed of241.00, musí |
) or231.00) nebo |
has been inspected231.00 shledán|
4 june 1973231.00ze dne 4. června 1973,|
18 december 1978231.00 dne 18. prosince 1978|
of 4 june 1974231.00 1974|
. in the case of231.00. v případě |
4 june 1974231.00 1974|
product and231.00ím v|
and found to be231.00 shledán|
f231.00f)|
13 december 1977231.00 13.|
, and in231.00vu |
12 .231.0012.|
lamps for231.00 1976|
ensure that the231.00 zaji|
proposed231.00 navrhovan|
the field231.00obn|
19 january 1976231.00ze dne 19. ledna 1976|
to the particulars in the information document ;221.00i v informačním dokumentu; |
21 august 1967221.00 dne 21. srpna 1967|
9 december 1974221.00 1974|
29 march 1977221.00 dne 29. března 1977|
19 july 1968221.00 dne 19. července 1968|
10 .221.0010. |
1976 .221.00a 1976.|
19 december 1978221.00 dne 19. prosince 1978|
the prepackages221.00a, |
correlation221.00srovnávací tabulk|
29 february 1968221.00 dne 29. února 1968|
of the main221.00zně|
, a221.00ci v|
18 february 1969221.00 dne 18. února 1969|
20 february 1978221.00 dne 20. února 1978|
june 1978221.00. června 1978|
december 1972 .221.00. prosince 1972.|
13 december 1976221.00197|
30 march 1971221.00 dne 30. března 1971|
19 june 1978221.001978,|
20 march 1970221.00 dne 20. března 1970|
28 june 1977221.00 1977|
1972 .221.00na 1972.|
19 december 1977221.00 dne 19. prosince 1977|
19 april 1971221.00ze dne 19. dubna 1971,|
25 july 1977221.00 dne 25. července 1977|
4 june 1970221.00 dne 4. června 1970|
30 january 1978221.00 30|
20 january 1976221.00 dne 20. ledna 1976|
4 december 1972221.00ze dne 4. prosince 1972,|
24 april 1972221.00 dne 24. dubna 1972|
1967 .221.00 1967.|
9 february 1976221.0076|
official journal221.00ení v|
of vehicles of221.003.|
15 july 1975221.00 dne 15. července 1975|
14 february 1977221.00 dne 14. února 1977|
21 may 1973221.00 dne 21. května 1973|
subscribed1680.97ups|
nuclear1590.97jadern|
subscribed capital1570.96upsan|
legislation1560.98 předpis|
feeding-stuffs1560.92 krm|
merger1540.86fúze|
olive1510.87olivov|
arbitration1500.90 rozhodců|
bovine1500.97skot|
cattle1480.87 skot|
waste1480.96pad|
inventory1470.97inventu|
olive oil1460.85olivov|
periods1460.92dob|
851451.00 85|
applicant1430.98dožadující|
pattern1430.98 typ|
applicant authority1420.97dožadující|
month and year1420.97a r|
member state in1410.98 sídlo|
is situated1411.00 sídlo|
accountancy1410.96 účetní|
in which1410.98 sídlo|
the applicant authority1410.97 dožadující|
hops1400.90chmel|
the member state in which1400.99 sídlo|
requested authority1400.94dožádan|
the requested authority1390.93dožádan|
board1390.97sbor|
cutting1390.91 bourá|
waters1390.96 vod|
recovery1380.89 vymáhán|
pressure1380.99tlak|
the court1380.95 účetní|
article 851380.98 čl. 85 odst. |
vocational1370.96 odborn|
the court of auditors1370.96 účetní|
infrastructure1361.00str|
bathing1350.96 koup|
of the court of auditors1340.95 účetního dvora|
small eec1340.95 ehs|
holdings1330.89ch podni|
the legislation1320.87 podle p|
arbitration board1320.89 sbor|
diplomas1320.88 osvědčení|
pattern approval1310.97 schválení typu|
position ( side )1311.00dní|
cosmetic1310.97sme|
pension1310.90důchod|
position1311.00dní|
side1311.00dní|
court1300.92soudní|
meat products1300.93masn|
: -1300.94:|
evidence1300.95, osvědčení |
acquiring company1300.97nástupnick|
fodder1290.92pícnin|
sealing system1290.94 uzavírací|
qualifications1290.92ení a |
tax1290.95da|
safeguard1290.92 zárukov|
authority is1290.94, ve kterém má sídlo |
eec pattern1290.97ehs schv|
in the member state1290.96 členském státě, v|
the acquiring company1280.93 nástupnick|
year of1280.97 rok |
regulation ( eec )1280.96 (ehs) č. |
in the member state in which1280.94 členském státě, v|
the marketing1280.87 uvádění |
in which the1280.96 má sídlo dož|
balance1280.99 materiálov|
eec pattern approval1280.96ehs schv|
plant1280.91pícnin|
material balance1280.99 materiálov|
consideration1280.90 vklad|
marked1280.96označ|
authority is situated1280.94, ve kterém má sídlo dož|
slaughter1280.92 por|
reserves1280.95 rezerv|
solvency1280.96 solventnost|
tender1270.85 nabídkov|
an official1270.93ného |
the member state in which the1270.98 má sídlo dož|
month and year of1270.98měsíc a rok |
compensation1270.99 vyrovná|
margin1260.91 mír|
public service1260.93 veřejn|
of undertakings1260.90 sdružení|
the host1260.86stit|
fund1260.95 fondu|
director general1260.98 ředitel|
cosmetic products1250.89osmetic|
under the legislation1250.90 podle p|
the director general1250.96 ředitel|
seed of1250.93certifikované osivo |
benefits1250.89 dávky |
physical1251.00fyzi|
acquired1250.94 zanikají|
with the provisions1250.88ul|
diplomas , certificates and other1240.95ení a |
particular safeguard1240.92 zárukov|
surface1241.00povrchov|
fresh poultrymeat1240.88 čerstv|
jrc1240.99svs|
of infrastructure1240.89 infrastruktury|
in accordance with the provisions1240.88 v souladu |
limitation1230.88promlče|
seeds1230.94o př|
diplomas , certificates and other evidence of1230.94ení a |
annex a1231.00 přílo|
chairman of1230.91předseda|
presence1230.99 výskyt|
shall be substituted for the1230.96 nahrazuje tímto:|
supervisory1230.91 dozoru |
other evidence of formal qualifications1230.92ení a |
the fund1230.93 fondu|
tuberculosis1230.93 tuberkulóz|
entitled1230.90 nárok na|
equal1230.97 zásad|
the legislation of1230.86 podle právních předpisů |
position ( side ) lamps1220.90dní|
average1221.00průměr|
practices1220.88, rozhodnutí|
being acquired1220.89zanikající |
milled1220.89 celoomlet|
diplomas , certificates and other evidence of formal1220.93ení a |
. the following shall be substituted for the1220.98 nahrazuje tímto:|
annex a ,1221.00kapitol|
principle1221.00zásad|
member states shall ensure that1220.91členské státy zajistí|
) , the1220.86 vklád|
chairman of the1220.88předseda|
particular safeguard provisions1220.92 zárukov|
milled rice1210.87 celoomlet|
interior1211.00řní|
" (1210.92" (|
diplomas , certificates and other evidence of formal qualifications1210.90, osvědčení a jin|
insurance periods1210.96 pojištění|
the company1210.88 zanikající |
completed1210.95 získa|
in no1210.91 bodě |
head1210.88 sídl|
the principle of equal1211.00 zásad|
area1210.96 materiálové bilance|
agreements1210.92dohod|
carcases1211.00 jatečn|
assistance1210.98 pomoc|
pig1210.99 jatečně upraven|
competent authority1210.94ho členského státu|
eradication1200.98era|
agreements , decisions1200.92, rozhodnutí|
guarantee fund1201.00 garanční|
merging1201.00fúzující|
certification1200.91ání|
meeting1200.98 hromad|
the principle of equal treatment1201.00 rovného zacházení|
solvency margin1200.86 mír|
the jrc1200.95 svs|
bathing water1200.95 ke koupání|
bovine animals and1200.89 a prasat|
the " particular safeguard provisions "1200.87u 7|
under the legislation of1200.87 podle právních předpisů |
fixed in article1201.00ds|
the following shall be1200.92 nahrazuj|
rate1200.94 sazb|
castor1200.99 skočcov|
exporting1200.91odesílající|
statutes1200.86, kterým se společnost zakládá|
preparations1200.96příprav|
country of1200.91země určení|
material balance area1200.95 materiálové bilance|
activity1200.86m po|
the territory1200.89a území|
foot-and-mouth1190.92 slintav|
annex a , chapter1190.94kapitol|
. ,1191.00 l., |
and swine1190.86 a prasat|
associations1190.85 sdružení|
breeding1190.90čistokrevn|
import1190.94 dovozní dávk|
substances and1190.96 přípravk|
pig carcases1190.99 jatečně upraven|
form1190.95 form|
species1190.94 druhů|
under (1190.94 bod|
merging companies1190.98fúzující|
basic material1180.91základní|
of merger1180.87 projekt|
the persons1180.89 a podnik|
presence of1180.95 výskyt |
. the following shall be1180.87 nahrazuj|
the world1180.99světov|
the merging1180.98 fúzující|
territory of1180.88 na území|
technical reserves1180.89 technick|
, "1180.99", "|
records1180.93 záznam|
institution1180.98uce|
cutting premises1180.86 bourár|
malt1180.97 slad|
normally1181.00 obvykl|
pure1181.00 hmotnost |
producer1180.87 producentů |
restraint1180.97 zád|
general meeting1180.95 hromad|
competent authority of1180.94ho členského státu|
carnation1180.89.|
seed of the1180.87í generace|
human consumption1180.92 lidsk|
: "1180.97 slovy|
substances and preparations1180.98 přípravk|
( eec )1180.99 č.|
aerosol1181.00oso|
direction1171.00 směrov|
the competent authority of1170.95 příslušný |
heat1170.88 tepla|
fuel1170.94 pohonných hmot|
animal1170.86 zvíř|
the " particular safeguard provisions " referred to in article 71170.95u 7|
the world market1170.98světov|
861171.00 86|
san josé scale1170.94hou|
the exporting1170.90 odesílající|
against1170.87 a k|
rice into1170.85va|
certified material1170.96certifikovan|
... (1171.00 (|
co-insurance1171.00 soupojištění|
the merging companies1170.95 fúzující|
rear1171.00 zadní|
of insurance1170.87 dob pojištění|
reversing1171.00zpětn|
serial number1171.00oř|
semi-milled1170.95 poloomlet|
the presence1170.97 výskyt |
network1171.00datov|
foreign national comes1170.94 původu nebo p|
normally based1171.00 stanoviště|
rear registration1171.00 tabul|
capacity1171.00m postavení|
... " (1170.97)"|
l .1171.00l., |
periods of1170.96 bydlení|
fog1171.00hov|
reserve1170.89o rezerv|
" , "1170.98", "|
application of this1170.91prováděcí pravidla k tomuto |
castor seed1170.97 skočcov|
front fog1161.00přední|
small eec b1161.00 ehs b|
standard material1160.97standardní|
in the member state in which the1160.91 členském státě, ve kterém má sídlo dož|
be authorized1160.94je po|
care1160.94 odpovědn|
the sealing1160.88í uzavírací|
eec verification1160.97s ověř|
import levy1160.98 dovozní dávk|
indicator1160.98 směrov|
or ,1160.90í-li jmenovit|
nullity1160.98neplatno|
parking1161.00ovací|
maximum weight1160.96 hmotnost |
retested1161.00a přezkoušen|
terms1160.95 projekt|
" the1160.86 sloupc|
direction indicator1160.98 směrov|
incorporation1160.98 společnost za|
levels1160.94 maximální|
colouring1160.88ouž|
or concerted1160.90, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě|
l . ,1161.00 l., |
in a1160.89) po|
rear registration plate1160.98 tabul|
invitation to1160.86 nabídkové|
contaminated1160.87ob|
registration plate1160.98zad|
article 85 ( 1 )1161.00 čl. 85 odst. 1|
source1160.93výchozí|
plate1160.98 tabul|
variety1150.89 odrůda|
accounting1150.95evid|
referred to in article 21150.862 |
loading1150.89 nakl|
provided1150.94í.|
laid down in article1150.86 článku 24|
termination1150.88 zrušení|
the prohibition1150.93 zákaz|
by the competent authorities1150.92 orgány za |
returning1150.95vykazující|
values1150.90 hodnot|
instrument of incorporation1150.98, kterým se společnost zakládá|
grain1150.97 krmn|
allowances1151.00příspěvk|
lamps ,1150.88ových svítilen, |
acting by a qualified1150.93 kvalifikovanou většinou |
pure-bred breeding1150.94čistokrevn|
rear position ( side )1151.00přední|
to the agreement1150.93 dohody|
of insurance periods1150.91 dob pojištění|
, rear position ( side )1151.00přední|
permit1150.96 povolení |
additives1150.97 pesticid|
front position ( side )1151.00přední|
certified seed of1150.91o pr|
n1150.9272|
in the column headed "1150.94 sloupc|
month and year of sealing1150.93 měsíc a rok uzavření|
for general care1150.94 za všeobecnou péči|
... " ( month and year )1150.94 (měsíc a rok)"|
which the applicant authority1150.95, ve kterém má sídlo dožadující orgán|
the directive1150.95 na trh|
expressed thus : "1150.97ní vyjádřený slovy "|
the directive of1150.97. června 196|
specialized1150.89odborných zubních lékařů|
directive 78/687/eec1151.00 78/687/ehs|
leukosis1150.96 leuk|
work1150.88prác|
application of this article1150.93prováděcí pravidla k tomuto článku|
the communities1150.90 ú|
the examination1150.88 vyšetření|
require1150.86. členské státy stanoví, že |
draft terms of merger1150.98 projekt|
authority of1150.85orgán |
seed ,1150.87a ob|
systems1140.89a zá|
- month and year of1140.89- měsíc a rok |
shall be added to1140.96 se doplňuje nový odstavec, který zní:|
the world market price1141.00 tržní cen|
fissile1141.00 štěp|
, (1140.89ována|
filament1141.00í světlomet|
potato cyst eelworm1140.91 háďátk|
business1140.85 zaháj|
restraint systems1140.90 zád|
common organisation of1141.00 trh|
the procedure laid down in article1140.89 článku 24|
responsible for general care1140.92 za všeobecnou péči|
majority on a proposal from the commission1140.93 kvalifikovanou většinou na návrh komise|
pure-bred breeding animals1140.94 čistokrevn|
breeding animals1140.94 čistokrevn|
silkworm1140.94uš|
has been1140.94áze|
statutes or1140.95, kterým se společnost zakládá|
the member state in which the applicant authority is situated1140.98, ve kterém má sídlo dožadující orgán|
application of1140.85 prováděcí pravidla k |
granulated pesticides , pelleting substances1141.00 pesticid|
disposal1141.00odstraňování|
chilling1140.98 chla|
qualified majority1141.00 kvalifikovanou většinou|
2182/771140.96 2182/77|
feed1140.93 obilovin |
be substituted1140.91 nahrazuj|
or other solid additives1141.00 pesticid|
foreign1140.90 původu nebo p|
the sealing system1140.94í uzavírací|
the carcase1140.86 jatečně upravené|
acting by a qualified majority1140.90 kvalifikovanou většinou |
weight of1140.89 semen |
agreements , decisions and1140.87 a jednání|
contributions1140.87 příspěvků|
in accordance with the procedure laid down in article 381140.94 38|
authority of the1140.87í sídlo|
accountable par1141.00 účetní h|
herd1140.98stád|
completed under1140.96í získ|
provided for in1140.94ci n|
require that1140.89. členské státy stanoví, že |
the exporting country1140.91 odesílající |
common organisation of the market in1131.00 uvedeného nařízení,|
) . (1131.00 2182/77|
groups1130.91 producentů |
published1130.88em 3|
procedure laid down in1130.96 postupem |
in article 241131.00 článku 24|
party to the agreement1130.88 smluvní stran|
shall be replaced by the following :1130.93 nahrazuje tímto:|
completed under the1130.94í získ|
the official label1131.00. ta|
insurance periods or periods of1131.00ní nebo bydlení|
periods of residence1130.86 pojištění nebo bydlení|
in the " particular safeguard provisions "1130.92e zvláštních zárukových ustanovení|
atomic energy1131.00 pro atomovou energii|
labels1130.92eny |
or the1130.89ení z|
of the bovine species1130.88čistokrevn|
and in particular article1131.00 uvedeného nařízení,|
converted1130.92 přepočítávané|
oil1130.97 oleje|
data network1130.90 datov|
concerted practices1130.97 ve vzájemné shodě|
assurance1130.87 pro případ|
the intervention1130.90intervenční agentu|
label .1131.00 připevněn|
only "1131.00eno pouze |
hour1130.98ní hodiny |
or under official supervision1131.00nebo pod úředním dohledem|
under ( a )1130.93ována|
of seed of1130.94 osiva kategorie |
activity in1130.86m postavení|
exceeding1130.93- kategorie |
either the1130.89 nebo p|
. the following paragraph shall be added to article1131.00 se doplňuje nový odstavec, který zní:|
dentistry1130.85 jin|
) , the following1130.86í:|
fish1130.97 ryb|
death1130.94mrt|
batch1130.95 dáv|
holders1130.99majitel|
carriage1130.95 pře|
under official1121.00 pod úředním dohledem|
certification authority1120.93ky,|
the use of infrastructure1121.00 využívání |
provision1120.87 poskytování |
fissile materials1120.95 štěp|
) , (1120.92 doložka |
colouring matters1120.85ovo|
pure-bred breeding animals of1120.87 čistokrevn|
by the rate fixed in article 1 (1121.00 koeficientem |
animals for breeding1120.85 už|
nurses1120.92 zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči|
of a quantity of1120.87 přepočítávané|
establishments1120.95 průmyslov|
metric1120.94, která m|
special fissile1120.96 štěp|
good1120.85 be|
structures1120.85 konstrukcí|
year of the1120.96 rok poslední|
breeding animals of1120.87 čistokrevn|
erucic1121.00 eru|
reinsurance1120.86 zajištění|
rules for the1120.87 k tomuto |
returns1120.85ní infrastruktury |
specialized dentistry1120.94odborných zubních lékařů|
duty-free1121.00 daní |
hygiene requirements1120.92hygienické p|
of the last1120.96 rok poslední|
nominal value or ,1120.93 účetní h|
annex iv ( a )1120.96 v příloze iv oddíle a|
prior1121.00 generací |
referred to in article 11120.89y uveden|
of directive no1120.97jí |
the following particulars1121.00 tyto údaje:|
accordance with1120.93 v souladu s|
point1120.98 bod|
person1120.86 osob|
the presence of1120.87 potvrzen|
of basic1120.96vání základní|
front fog lamps1120.92ch m|
the abstraction1121.00 odběr|
kilograms1120.94 litr|
lamp1120.90žd|
tax burden1120.89. p|
securities1120.97 papír|
propagation1120.94 materiál|
varieties of1120.91 společném katalogu odrůd ze|
headlamps which1120.89, které slouží jako |
post mortem1120.87 po porážce|
export levy1120.90 vývozní dávk|
completed under the legislation1120.96í získ|
whose1120.88 instituce|
the procedure laid down in article 241120.96 článku 24|
acting by a qualified majority on a proposal from the commission ,1120.96 na návrh komise|
of the communities1120.87řed|
the taking up1120.87 přístup k |
separate technical1120.98 samostatn|
basic salary1120.91 základní|
normally based in1120.97 obvyklé stanoviště |
one or more member states1121.00 jed|
they must1120.88. musí |
nursing1120.87 ošetřovatel|
supervisory authority1120.88 se nachází sídlo|
catalogue of varieties1120.97atalogu|
chloride1121.00vinyl|
the activity1120.87 dobu|
in annex a ,1120.97 v příloze a|
2182/77 ) " .1121.00). (|
community co-insurance1121.00 soupojištění v rámci společenství|
and concerted1120.87, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě|
member state or1121.00 tyto údaje:|
transport market1120.94 dopravního trhu|
determined1110.95ur|
erucic acid1110.96 eru|
industrial establishments1110.97 průmyslov|
after the1110.85 po po|
direct1110.96přím|
common catalogue of varieties1111.00atalogu|
register1110.98 rejstřík|
disinfected1111.00dezinfikovány|
of basic seed1110.96ily |
cannot be1111.00 tak, aby ne|
) .1111.00 obsah|
the titanium dioxide1110.91 oxid|
braking1111.00 zařízení|
provisions of this1110.96zd|
the application of this1110.90 k tomuto |
in article 1 ( 1 )1111.00 v čl. 1 odst. 1|
regional1111.00regionální|
recognized1110.88 uznan|
having regard to council regulation1111.00s ohledem na nařízení rady |
beneficiary1110.86, jestliže |
the abstraction of1110.96 odběr|
and concerted practices1110.96 a jednání|
in annex i1110.92 v příloze i|
vinyl chloride1111.00 vinyl|
emission standards1111.00 emisní normy|
month and year of the last official sampling for the purposes of certification1110.96měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání|
in such a manner that1111.00 tak, aby ne|
the import levy1110.91 dovozní dávka |
assigned1111.00 přiděl|
in the " particular safeguard provisions " referred to in article 71110.86eních uveden|
type-approval certificate1110.97 certifikátu schválení typu|
contract1110.96 uzavřen|
down in1110.92 podle článku 19|
article 191110.94 19 |
accounting period1110.85ál|
text of article1110.85 se odstavec 1 nahrazuje tímto:|
barley1110.96 ječmene|
activity in question1110.97ém po|
but1110.90 jednající|
professional use of1110.92 odborné používání |
rear position ( side ) lamps1110.89ch obrysových svítilen, |
scheme1110.93 plán|
stop lamps1110.89ch obrysových svítilen, |
impôt1111.00impôt |
eggs1110.97 vejc|
generations1110.96 generací |
of "1110.86m "|
parking lamps1110.95ch svítilen|
offers1110.97 nabídk|
for castor1110.89 skočcových bobů |
and restraint1110.94 a zádržn|
position ( side ) lamps and1110.89ch obrysových svítilen, |
front position ( side ) lamps1110.89ch obrysových svítilen, |
front position ( side ) lamps , rear position ( side ) lamps and stop lamps1110.89ch obrysových svítilen, |
acts1110.91 aktů|
former1110.97 býval|
the intervention agency1110.88 intervenční agentu|
liabilities1110.87 závazk|
rates1110.90 a podmín|
remission1111.00 prom|
authorized by the competent1110.97 povol|
against foot-and-mouth disease1110.91bě|
position ( side ) lamps ,1110.89ch obrysových svítilen, |
of the directive of1110.97 na trh, |
the supervisory authority1110.90 se nachází sídlo|
general principles1110.91 obecn|
premiums or1110.90 nebo příspěvk|
rear registration plate lamps1110.95 svítilen zadní|
reversing lamps1110.95 zpětných světlometů|
certification as1110.98sto|
complete1111.00kompletní|
annex i (1110.99i část|
marked : "1110.96eno pouze |
morocco1111.00 maro|
. member states shall require that1111.00. členské státy stanoví, že |
distribution1110.96 distribu|
to be converted by the1111.00 přepočítávané|
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in article 381110.86. prováděcí pravidla k tomuto článku|
the accountable par1110.95, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní hodnot|
( eec ) no 2771/751111.00 (ehs) č. 2771/75|
commence business1110.96 zaháj|
of directive 68/151/eec1111.00 směrnice 68/151/ehs|
acting in1110.90 vlastním jménem, avšak na |
suffering from1110.98 trpí|
published in1110.85 v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ehs|
mixtures1111.00ěs|
of directive 78/687/eec1111.00e 78/68|
the processing1110.86 náklad|
the laws of the member states1110.92 členských států |
a member1111.00právní předpisy členského státu |
a maximum1110.90, která m|
free1110.94voln|
direction indicator lamps1110.91 směrových svítilen|
inland1110.93vodní |
purpose1110.85 za účelem neodkladné porážky|
directive no 70/220/eec1110.9720|
out in1110.87 přílo|
algeria1111.00 alžírsk|
he1100.90 oprávněná osoba|
special export1100.95tní |
the council directive of 6 february 19701101.001970|
86 of the treaty1101.00 86 smlouvy|
regulation ( eec ) no 2771/751100.96 (ehs) č. 2771/75|
institutions1100.97 instituce|
: - the1100.90) v|
substances and preparations which1100.90látky a přípravky, |
of dangerous substances1100.96nebezpečných látek|
be required1100.88 rizik |
directive ,1100.87ní této směrnice|
behalf1100.95 vlastním jménem, avšak na |
petroleum products1100.87 ropný|
the amount1100.89 výše|
of claims1100.95ch pl|
a label1101.00u.|
the supervisory authority of the1100.94 se nachází sídlo|
- in the case of1100.90- v případě |
undertakings referred to in article 11100.95y uveden|
the persons and undertakings1100.89osoby a podniky uvedené v článku |
person or undertaking1100.91 nebo podnik|
competent authorities1100.85 členských států|
grouping1100.94ap|
a of the annex1101.00 a přílohy|
set out in annex1100.91 přílo|
out in annex1100.91 přílo|
referred to in (1100.88 rizik |
rent1100.88 nájemné|
. detailed rules1100.90. prováděcí pravidla k tomuto článku|
sums1100.89 rezerv |
package .1101.00 tak, aby nemohl|
to commence business1100.91 získá|
list ii1100.91 seznamu ii|
into the1101.00 do vod|
common catalogue of varieties of1101.00 společném katalogu odrůd ze|
. the following shall be substituted for the text of article1100.89 se odstavec 1 nahrazuje tímto:|
in accordance with the procedure laid down in article 241101.00 postupem podle článku 24.|
acting by a qualified majority on a proposal from the commission , shall1100.86 na návrh komise |
a person1100.95 jednající|
the laws of each member state1101.00 každého členského státu|
be sealed1101.00 být otevřen|
reference1100.95 číslo partie|
the provisions of this1101.00 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém |
a of1101.00 a přílohy|
in such a manner that they cannot be opened without damaging the1101.00 být otevřen|
leaving evidence of tampering on1101.00 být otevřen|
the contract1101.00vy |
fruit1101.00 plod|
it may be established whether a particular1101.00 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém |
( 1 ) :1100.89 se odstavec 1 nahrazuje tímto:|
iris1101.00iris |
the nature of the1101.00ib|
pollution1100.97 zne|
have been1100.97 bylo p|
hour of1100.96ní hodiny |
without delay1100.89 za účelem neodkladné porážky|
presentation1101.00 obchodní úprav|
may be authorized1100.95 pl|
vice-chairmen1100.94 místopředsed|
regulation ( eec ) no 1784/771100.91 (ehs) č. 1784/77|
chairman of the arbitration board1100.93předseda sboru rozhodců|
- category1100.95, která m|
need not1101.00 nemus|
title1100.88užív|
with an official1101.00 případech |
foot-and-mouth disease1100.97 kulhavk|
the information is1101.00 pokud se |
) . this document1101.00 doložka |
matters1100.93oř|
exhaust1101.00výfukov|
adhesive1101.00 pokud se |
on the package1101.00ou ú|
disinfect1100.92 a desinfikuj|
of species1100.89 druhů uvedené|
in accordance with the procedure laid down in article 38 .1100.90 38.|
application of this article shall be adopted1100.90prováděcí pravidla k tomuto článku s|
marked and1101.00uzavřena|
duty1100.97 pracovní pohotovost|
the registrar1100.98tajemník|
status1100.85 status|
quarters1101.00 pro zvířata|
the beneficiary1100.90, jestliže |
ability1100.96 schopnost|
distribution of1100.91 distribuc|
directive 77/391/eec1101.00 77/391/ehs|
contract of sale1100.95 o prodeji|
the value of the by-products1101.00 vedlejších produktů|
the difference between1100.93 rozdíl|
former member1100.94 býval|
the processing costs1100.90 na zpracování|
marketing year1101.00 hospodářského roku|
health marking1101.00označení zdravotní nezávadnosti|
the professional use of1100.87 odborné používání |
belts and1100.97 a zádržn|
norway1100.91rsk|
belts and restraint systems1100.97 a zádržn|
belts and restraint1100.97 a zádržn|
of dangerous1101.00 nebezpečných látek|
a research1100.93ým |
applicable to1100.90n |
consecutive years in1101.00) po dobu |
. each member state1100.951. každý členský stát|
rice shall be effected by1100.95 přepočítávané|
of fresh poultrymeat1100.92 čerstvého drůbežího masa|
10.061101.0010.|
carcase1101.00 jatečně upravené tělo |
or other solid additives are used1101.00zi|
and the total weight1101.00zi|
vehicles normally based in1100.97í obvyklé stanoviště |
( ère )1101.00re)|
discharge1101.00 vypouštění|
and also the approximate ratio between the weight of1101.00zi|
where weight is indicated and granulated pesticides , pelleting substances1101.00zi|
buildings1101.00 budovách|
authorized representative1101.00 pověřený zástupce|
world1101.00 na světovém trhu|
the common market1100.95 společném trhu|
weight or1100.94 čistých semen,|
salary1100.85tu|
rules of professional conduct1100.97stavovsk|
immunities1101.00 výsad|
danish1100.98 dánský|
privileges1101.00 výsad|
the time1100.85 založení společnosti nebo |
the abovementioned1100.97ven|
the conditions laid down in annex1101.00 případech |
insurance periods or periods of residence1101.00 pojištění nebo bydlení|
of specialized1100.92odborných zubních lékařů|
worker1100.97 pracovník|
in annex a , chapter1100.87 v příloze a|
institution of1100.93 instituce |
revenue1100.96 příjm|
transport services1100.87 dopravních služeb|
notification of1100.95 oznámení |
( 5 )1100.89 bodech |
to carry1100.85 provozu|
the abstraction of drinking water1101.00 pitné vody|
the following :1101.00to:|
amended by regulation ( eec ) no1100.95něn|
. in annex1100.86 bod|
in article 201101.00 postupem podle článku 20|
rules for the application of1101.00 prováděcí pravidla k |
the common organisation of1100.95 o společné organizaci trh|
investment1100.97investiční |
when1101.00 povolit|
farm accountancy1100.87 účetní datov|
to operate1100.85 provozu|
rates and1100.95 a podmín|
, on1101.00 z fondu |
returning holdings1100.96 vykazujících podniků|
categories of1100.97 kategori|
of fuel1100.91 pohonných hmot|
materials and articles1100.97 materi|
regulation ( euratom , ecsc , eec ) no190.97euratom, esuo|
in this case191.00it, |
subheading 10.06190.9910.|
where the190.95u činnost|
the accounting190.89 účetní období|
of semi-milled190.89 poloomleté |
alcoholic190.97 alkoholu|
originating190.85ch produktů|
payment190.91 zálo|
the chairman of the arbitration board190.87předseda sboru rozhodců|
if , in190.95 pokud se |
. article190.89 se odstavec |
in annex iv ( a )190.88. v příloze iv oddíle a |
only " .191.00 "uvádění na trh povoleno pouze v (daný členský stát)|
marked : " passed for marketing in191.00 "uvádění na trh povoleno pouze v (daný členský stát)|
dumping191.00 shazování|
windscreen-washer190.94ikován|
the activities referred to in article 1191.00 z činností uvedených v článku 1|
of specialized dentistry190.92 odborných zubních lékařů, |
the quality of190.92kosti |
legal190.89 úřední|
shaft190.88na|
attached191.00 a n|
... ( member state concerned ) only "191.00 "uvádění na trh povoleno pouze v (daný členský stát)|
former member of the court of auditors190.90 býval|
per carcase191.00 litr|
of council regulation no190.90 nařízení rady č. |
july 1962190.97. července|
the arab republic of egypt191.00 arabsk|
immersion190.96 pono|
joint190.97 financování nebo pořizování dopravní|
plans190.89prá|
of slaughter190.96 za účelem neodkladné porážky|
such animals191.00 takových zvířat |
the animals190.92 stáj|
recognition of190.97 uznávání d|
the investigation190.87 členského státu, na jehož území se má šetření provést|
materials191.00ch materiálů|
supply190.90 m|
contracts190.98ených|
forfeited191.00 propad|
the rules190.98stavovsk|
of regulation ( eec ) no 1784/77190.90 nařízení (ehs) č. 1784/77|
application of this article shall be adopted in accordance with the procedure laid down in article 38190.89 prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl|
for castor seed190.97 cenu |
financing of190.92o financování |
the council , acting by a qualified majority on a proposal from the commission190.89 na návrh komise |
untreated191.00 nezpracovan|
a levy190.86 vybírá |
luggage191.00dl|
meeting of190.88ado|
month and year of sealing expressed thus : " sealed ... " (190.89. měsíc a rok uzavření vyjádřený slovy "uzavřeno (měsíc a rok)"|
complies with the provisions of this190.95 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém |
the provisions of this paragraph .191.00to odstavc|
application of article 85 ( 3 )190.96 použití čl. 85 odst. 3|
competent authorities of the member states190.89 členských států|
article 9 (190.95 9 |
it may be established whether a particular sealing system190.95 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém |
the laws of a member state190.90právní předpisy členského státu |
carriage of190.88 přeprava |
label or190.88ovat |
member states shall require that packages191.00členské státy stanoví, že balení |
union190.91 sdružení |
replaced by the following :191.00 nahrazuje tímto:|
into account190.95 v úvahu|
imported190.88 dovážen|
basic seed and190.92ného osiva|
in cash191.00peněžit|
issued for190.95 jako protiplnění|
one or more insurance191.00 nebo více pojišťov|
sealing190.95k uz|
exported190.90í s|
basic seed ,190.88, certifikovan|
of directive 72/462/eec190.90 směrnice 72/462/ehs|
unless190.94 za účelem neodkladné porážky|
for certified seed191.00 pro certifikované osivo |
by the laws of190.88 každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ehs|
acquisitions190.87 nabývání |
member states may decide not to apply190.89. členské státy mohou |
the number191.00 poč|
plutonium190.93oni|
the kingdom of191.00rs|
book191.00dokladov|
but on191.00 jednající|
published in the190.88 každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ehs|
for a consideration190.90 jako proti|
a person acting in his own name191.00 vlastním jménem, avšak na |
the manner190.88 každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ehs|
be published in190.88 každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ehs|
lawyer190.87 dodržov|
genera and species190.91 rod|
for the purpose of190.94 za účelem neodkladné porážky|
does not190.94t t|
overseas191.00 zámořsk|
french191.00 francouzsk|
movement and residence191.00 a pobyt|
arbitrator190.95 rozhodce|
expenses190.99náklad|
the special190.92tní |
stand-by duty191.00 pracovní pohotovost|
respect190.87lečn|
or an190.94 nebo jeho pověřený zástupce|
. the competent190.96. příslušn|
as amended by190.95ve |
holding191.00hospodářství|
the procedure laid down in article 19191.00 podle článku 19|
agreements and concerted practices190.90 a jednání ve vzájemné shodě|
of nurses190.90 zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči|
the state190.90)" vydan|
take up190.87 přístup|
" shall be inserted190.88 doplňuje číslo "|
except190.86 s výjimkou sn|
conditions laid down190.96 podmínky stanovené |
slaughterhouse190.98tká|
prior to190.88 generací předcházejících základní|
mortem190.95 poráž|
the persons and undertakings referred to in article 1190.94osoby a podniky uvedené v článku |
société190.96 société |
, of190.96, čl. |
of surface water190.88osti povrchových vod|
for the abstraction of190.95 k odběru |
parameters190.85 ukazatelů |
tipping190.94 vysypávání|
words190.90 se slova "|
in the case of small packages190.88 stanovit odchylky od odstavc|
or other solid additives are used , the nature of the190.95zi|
the nature of the additive and also the approximate ratio between the weight of190.95zi|
on the common organisation of the market in191.00 o společné organizaci trh|
, as last amended by regulation ( eec ) no191.00, naposledy pozměněné nařízením (ehs) č. 2|
obligations190.96 veřejné služby|
leaf tobacco190.97 tabákov|
first processing190.96 první|
and storage190.96 a skladov|
( annex i (191.00 (p|
easy to190.94 čistí a |
cleaned and disinfected191.00 vyčištěny a vydezinfikovány|
and disinfect190.94 a desinfikuj|
15 february190.96 15. únor|
initials ,190.94 nebo jejich značky,|
the form of191.00 podob|
article 2 ( 1 ) (191.00 2 odst. 1 písm. |
in accordance with the procedure laid down in article 24 .190.95 postupem podle článku 24.|
intervention measures190.89 intervenční opatření|
sluice-gate prices190.90 zdymadlových cen |
avena190.98, avena |
( 2 ) of190.96 2 |
dominant190.90 dominantní|
transport rates and conditions191.00 a podmín|
available190.85 určený|
annex iv (190.89. v příloze iv oddíle |
mixture190.95ež |
the privileges190.96 a imunit|
the package191.00členské státy stanoví, že balení |
reference number191.00 číslo partie|
of small eec190.90 malých balení ehs|
sucrose191.00ha|
special export levy190.97 zvláštní vývozní dávk|
potatoes190.98 sadb|
starch190.98 s |
producers190.94ty|
convention191.00úmluv|
. the director general190.89 generální ředitel |
cocoons190.96 zámotk|
the council directive of 6 february 1970 (191.0015|
common catalogue of varieties of agricultural plant species191.00 společném katalogu odrůd zemědělských rostlin|
classes of insurance190.86 pojistná odvětví|
normally based in the190.91 obvyklé stanoviště na území |
caused191.00 způsob|
through190.88roc|
consignments190.97 zásil|
charges190.93 poplatk|
nos190.98 čís|
1 . each member state191.001. každý členský stát|
pensioner190.92důchodc|
completed under the legislation of190.96ní získ|
of insurance periods or periods of190.87ní nebo bydlení získaný|
regulation ( eec ) n190.95 z|
consignment191.00parti|
restrictions on191.00 omezení |
mutual190.94 vzájemné|
scheme of operations190.94obchodní plán |
premiums or contributions190.96 nebo příspěvk|
of 26 july 1971191.00zení |
group or190.94o sdružení|
" and191.00ušeno|
approved pattern190.87 schválené|
member state which190.94 členský stát, |
state which190.94 členský stát, |
for certification191.00 uznání jako |
the official veterinarian190.94 úředního veterinárního lékaře|
general advisory committee191.00 poradní|
adopting191.00kterým se přijím|
responsibility190.99dp|
technical characteristics191.00har|
distribution of toxic products190.87 distribu|
per190.92ka |
of avena fatua191.00 uvedené směrnice |
hour of the190.96ní hodiny |
a maximum weight190.96- kategorie |
for liquids191.00 pro kapalin|
activities of190.86tně |
in a managerial190.90 v po|
liquids191.00 pro kapalin|
for assistance191.00 o pomoc|
rail , road190.89, silni|
commercial motor191.00užitkov|
the waters referred to in191.00 vod uvedených v |
quantity190.95 množství krmných obilovin |
before the190.94 alespoň jeden měsíc před|
limit values190.92 hodnot|
been officially190.92 byla úředně označena a uzavřena v souladu s touto směrnicí,|
group191.00 skupin|
headlamps which function as main-beam and/or dipped-beam headlamps191.00, které slouží jako |
material "190.97n j|
headlamps which function as191.00, které slouží jako |
filament lamps191.00, které slouží jako |
the waters191.00 vod uvedených v |
burdens180.85ní výrob|
of generations180.87by uvádění na trh šlechtitelského |
" or180.87elze|
1 . in180.87 odrůd nezapsaných ve společném katalogu odrůd ze|
position ( side ) lamp181.00pro každý typ |
of regulation no 17180.95 nařízení č. 17|
, therefore ,180.94 proto |
taken into account181.00 v úvahu|
) , of180.98, čl. |
agreements , decisions and concerted practices180.94 dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě|
interim payment180.94 zálo|
group of products180.99 skupin|
for the abstraction of drinking water180.94 k odběru pitné vody|
water intended180.89u pitn|
production aid180.85 podpory produkce|
used for180.92 vozidla pro dopravu |
exhaust system180.94 akustického tlaku a výfukov|
sound level181.00 akustického tlaku |
1 july 1972180.89 1972|
the period180.91končí |
audible warning devices180.87žný|
directive 78/686/eec181.00 78/686/ehs|
should be made180.85lo být |
or in180.87 přechodn|
shall be adopted180.87 se stanoví postupem podle čl|
knowledge of181.00 znalost|
conform to180.90typem|
varieties . "181.00ch odrůd."|
law ;181.00kých právních předpisech,|
functioning180.94 činnost|
to take up180.87í vý|
is hereby replaced by the following :180.94 nahrazuje tímto:|
units of account per180.87 zúčtovací jednotky na |
in accordance with the procedure laid down in article 19181.00postupem podle článku 19|
as against third parties180.97 dovol|
1 . "180.871. "|
and also the approximate ratio between the weight of pure181.00pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností|
member state or their initials ,181.00 nebo jejich značky,|
or gross weight or181.00 čistá nebo hrubá hmotnost nebo |
accounts181.00 účetní závěr|
relied180.97 dovol|
the procedure provided for in article 20180.89 postupem podle článku 20|
pure seeds ,181.00 čistá nebo hrubá hmotnost nebo |
" - month and year of180.87"- měsíc a rok |
or other solid additives are used , the nature of the additive and also the approximate ratio between the weight of180.89zi|
directive 70/220/eec181.00 70/220/e|
complies with the provisions of this paragraph .181.00 vyhovuje tomuto odstavci.|
established180.99 usazen|
farm180.89 hospodářs|
the competent authority of the180.92ného členského státu |
group or union180.97o sdružení|
above180.88 b)|
. 2182/77 ) " .181.00. 2182/77)".|
liaison180.94 kontaktní|
life assurance180.96 živ|
of regulation no181.00 nařízení č. |
of the directive of 14 june 1966 on the marketing of181.00 16 |
passenger180.94 kategori|
in article 43 ( 2 ) of the treaty181.00 postupem podle čl. 43 odst. 2 smlouvy|
farm accountancy data180.94 účetní datov|
" infirmier180.94"inf|
point a of the annex180.94 zařazen|
the provisions of this directive180.87uto směrnic|
with regard to180.87íse|
" société181.00"société |
point a of180.94 zařazen|
of returning holdings180.95 vykazujících podniků|
the provisions of article180.94 předpisy |
economic disadvantages180.91 nevýhod|
the competent authority of the member state180.94 členského státu, na jehož území |
, for180.89 společném katalogu odrůd ze|
scientific180.96vědeck|
inventions180.94vynálezy|
cereals ,180.89dy |
proof180.99u nebo |
candidates180.97 kandid|
the arbitration committee180.87 rozhodčího výboru|
adopting a research programme181.00í rady |
the vehicle is180.90 vozidlo |
marketing restrictions181.00 omezením|
loss or injury181.00 na zdraví|
safety belts and restraint180.90 a zádržn|
bottles180.92 láh|
pursuant to180.86 pl|
french overseas180.96 francouzsk|
the mixture180.95ež |
bureau180.90 pojistitelů|
measures may180.88 mohou |
capable of supporting180.89 vhodn|
co-insurers181.00soupojistitel|
the leading insurer180.94 vedoucí|
of pure-bred breeding animals181.00 čistokrevného plemenného skotu|
processing and180.88u pro |
torque180.87 u|
. . .180.85dem n|
'180.90ho|
standard rate181.00ní sazb|
specified in180.87y uveden|
waterways180.99 cest|
transitional measures180.88 přechodn|
roads181.00silnic|
for the year180.87 až |
function180.96 společných výdajů|
the general advisory committee180.96 poradní|
) council decision no181.00í rady |
grounds180.87 nebo veřejné|
normally based in the territory of180.96 obvyklé stanoviště na území |
conditions laid down in181.00 podmínky stanovené v |
contagious180.94 inf|
the conditions laid down180.94lózy"rozumí |
test180.96inaci|
must have180.85 musí mít |
temperature181.00 teplot|
hand180.94ovláda|
the competent central181.00 ústřední|
of loading180.89 nakládky|
. where weight is indicated and granulated pesticides , pelleting substances181.00. pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh |
refunds180.91a pro|
transfers180.96tr|
entry into force of this regulation181.00oto nařízení v|
hybrid180.89 hybrid|
contact181.00 styku|
the conditions laid down in180.90 v přílo|
pass180.91 procháze|
pipes180.96ocháze|
of services180.85 poskytování |
livestock181.00 živočišn|
: nature181.00: dr|
) , issued by the180.87ané "|
licences180.87ává|
safety belts and180.90 a zádržn|
safety belts and restraint systems180.90 a zádržn|
financial year180.87 účetního období|
freedom of establishment180.87 volného pohybu služeb |
broken rice180.96é rýže|
wash180.91myva|
evisceration181.00 vykolení|
fixing180.96 stanovení |
or an authorized representative181.00minist|
the cif181.00 cif|
any of the activities referred to in article 1180.94 z činností uveden|
remission of180.91 prom|
fodder plants180.95 pícnina|
the company is180.92 získá|
, they shall180.87í-li právní předpisy člensk|
available for180.87 určený|
falling within181.00 položk|
be published in the180.94 každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ehs|
directive 68/151/eec .181.00 68/151/ehs.|
fully180.85 zcela |
in accordance with article 3 of directive 68/151/eec181.00 stanoveným|
consideration other than in cash181.00 nepeněžit|
unit of181.00a je|
aquatic180.94 vodního prostředí|
the waters referred to in article 1181.00 vod uvedených v článku 1|
substances in180.85 tříd a skupin látek ze seznamu i|
the accountable par of180.89, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní hodnot|
a person acting in his own name but on180.94 vlastním jménem, avšak na |
article 15 ( 1 )181.00 čl. 15 odst. 1|
where the laws of a member state181.00í-li právní předpisy člensk|
officially confirmed181.00 úředně potvrzen|
for the purpose of slaughter without delay181.00 za účelem neodkladné porážky|
30 days181.00 30 dnů|
flowers180.88ět|
bovine herds180.94" stáda|
herds :180.94" stáda|
serological181.00 sérologick|
china "181.00 "vitreous china" nebo "semi-vitreous china"|
manure181.00 ze stájí či jiných prostor použitých pro zvířata |
published in the manner180.94 každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ehs|
in such a manner that they cannot be opened without damaging the sealing system or180.89 bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop po manipulaci na |
authorized by the competent authorities181.00í povol|
eradication of180.91 eradikac|
the slaughter of180.87 poražení |
marked : " passed for marketing in ... ( member state concerned ) only "180.94 "uvádění na trh povoleno pouze v (daný členský stát)|
disinfectant181.00 dezinfekční|
passed181.00 s příznivým výsledkem|
examined180.92eného|
transport by rail , road and inland waterway180.87 dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách|
vessel180.92 své|
provisions contrary to the principle of equal treatment181.00) byl|
event181.00 událost|
in stock at180.98 ve s|
women180.94 žen|
used for the carriage of180.92 vozidla pro dopravu |
entitled to180.94 dávky podle právních předpisů |
anchorages181.00 úchyt|
, p . 1 .180.871. |
trade in181.00a obchod|
fishery products181.00 rybolovu|
whose legislation180.85 jehož právní|
target180.89az|
was180.86e skladu|
non-member countries180.93 zem|
shall be substituted for "180.94 úředně nebo pod úředním dohledem".|
include180.94zahrn|
questions180.97 otáz|
contained180.87 sloupcích|
the joint181.00 zařízení |
eradication plan180.85 eradikační|
suspected180.87 výskytu |
of all180.85 všech |
transport by181.00 vnitrozemských vodních cestách|
of directive no 70/220/eec180.94žad|
special directives180.94 zvláštní|
, as amended by181.00ky |
products listed180.96 v článku 1 |
regulation no 136/66/eec181.00 nařízení č. 136/66/ehs |
. where at least germination181.00. tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost|
of presentation181.00 obchodní úpravy|
only " . "180.94 "uvádění na trh povoleno pouze v (daný členský stát)|
agricultural products180.97 zemědělský|
of competition180.87 pravidel hospodářské soutěže|
such products180.85 těchto |
vaccination180.97skyt|
remuneration180.92 příjm|
quarantine180.92 karantén|
in the exporting180.90yv|
centre180.96um|
label . "181.00. tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost|
the financing180.88 financování |
litres180.94 litr|
aid from the180.87ek z|
has been officially180.90 byla úředně označena a uzavřena v souladu s touto směrnicí,|
date of181.00 uzavření smlouvy |
of the court of auditors shall be180.87členové účetního dvora mají |
mutual assistance180.96 vzájemn|
month and year of sealing expressed thus : " sealed ... " ( month and year )180.94. měsíc a rok uzavření vyjádřený slovy "uzavřeno (měsíc a rok)"|
it may be established whether a particular sealing system complies with the provisions of this180.89 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém |
affixing180.94o při|
the package .180.94členské státy stanoví, že balení |
label provided for in article180.94členské státy stanoví, že balení |
or leaving evidence of tampering on180.94 musí být uzav|
in accordance with annex a181.00 v souladu s přílohou a|
category of180.94 kategorii přístrojů|
the privileges and immunities181.00 a imunit|
, the words "181.00 slova "|
sentence180.87 věta nahrazuje tímto:|
the host member state180.96 hostitelské|
in article 2180.87 článku 2 |
in service180.87 v provozu|
of erucic acid180.89í kyseliny erukové |
2 75181.00 2,5 |
formation of180.94 splynutím|
alcoholic strength180.93 alkoholu|
to basic seed180.96by uvádění na trh šlechtitelské|
that the official labels181.00členské státy stanoví, že úřední návěsky osiv uváděných na trh v souladu se zmocněním podle prvního pododstavce musí být označeny slovy "uvádění na trh povoleno pouze v (daný členský stát)"; kromě toho mohou členské státy v tomto případě stanovit, že úřední návěsky musí rovněž být označeny slovy "určeno pouze pro další množení"."|
of small181.00 mal|
instrument180.96 se společnost|
development of scientific or technical knowledge181.00 odst. 1 části |
has been retested , the words " retested ... ( month and year ) " and the service responsible for such retesting may be indicated . such information may be given on an official sticker attached to the official label181.00. tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost|
of the council or commission181.00 rady nebo komise|
be marked181.00členské státy stanoví, že úřední návěsky osiv uváděných na trh v souladu se zmocněním podle prvního pododstavce musí být označeny slovy "uvádění na trh povoleno pouze v (daný členský stát)"; kromě toho mohou členské státy v tomto případě stanovit, že úřední návěsky musí rovněž být označeny slovy "určeno pouze pro další množení"."|
rearing180.92je pro|
at least one month before the181.00 alespoň jeden měsíc před|
the member states need not180.94členské státy nemus|
the general meeting180.87 o projektu fúze|
potato wart180.87rakovin|
member state whence181.00 původu nebo |
capacity where the beneficiary181.00e-li oprávněná osoba|
in the member state of origin or181.00 původu nebo |
organisation of181.00 organizac|
advance notification181.00běžné |
in a managerial capacity181.00 v řídicí funkci|
complaint180.91 stížnost|
article 1 shall180.87edl|
a period180.85 lhůta |
in an180.94 v nezávislém postavení nebo |
common customs tariff181.00 celní|
basic technical characteristics181.00základní|
referred to in article 2 ( 1 ) (180.97 2 odst. 1 písm. |
in the light of181.00ků, p|
where the beneficiary180.89, jestliže |
separate technical unit170.98ným|
roof171.00stře|
the separate170.91ve |
tractors170.89 traktorů|
action takes place171.00 nastala |
non-industrial buildings171.00ch neprůmyslových budovách|
, the following shall be substituted for " officially171.00 úředně nebo pod úředním dohledem".|
. in annex iv ( a )171.00. v příloze iv oddíle a |
officially or under official supervision " .171.00 úředně nebo pod úředním dohledem".|
the group or170.86 seskupení nebo sdružení|
the procedure provided for in article 20 .170.88 postupem podle článku 20.|
in accordance with the voting procedure171.00 hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 smlouvy|
" : "171.00 úředně nebo pod úředním dohledem".|
added under (171.00. v příloze iv oddíle a |
production of171.00 s nimi|
within the common market171.00 na společném trhu|
has been retested , the words " retested ... ( month and year ) " and the service responsible for such retesting may be indicated . such information may be given on an official sticker attached to the official label . "170.94. tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost|
to paragraph 1170.94 odstavce 1|
be used170.85 pouze k|
closed171.00 se slova "|
of council directive no171.00 směrnice rady 7|
vinyl chloride monomer171.00 monomer|
an action170.94t na|
in annex ii (171.00 odd|
expressed in170.89počí|
a period expressed170.89počí|
the expiry of the last hour of171.00 uplynutím poslední hodiny |
the interior170.87u pro |
or not170.99tvo|
storage , tipping171.00í, vysypáv|
drivers170.92er|
directive 76/893/eec171.00 76/893/ehs|
effected170.92ány |
the waste170.87vání a v|
waste from the titanium dioxide industry170.86lu |
event occurs or171.00 nastala |
filament lamps for such headlamps170.88, které slouží jako |
formation of a new company171.00 splynutím|
one or more companies171.00 nebo více společností |
meeting of the170.87ání valné hromady |
the holders170.92ých cenných papírů n|
passport171.00 pas|
with the provisions of article171.00 předpisy |
their assets171.00í v |
general meeting of170.95ado|
naamloze171.00 naamloze vennootschap|
grams171.00 g|
importer171.00 dovozce|
the french overseas departments170.94 se |
the member states need not apply171.00členské státy nemus|
the provisions of this directive ,170.94uto směrnic|
temporary difficulties in the171.00 stanovené|
shall be amended as follows : 1 .171.00 se mění takto:|
of driver's170.85 řidiče, kter|
and plants170.95 a sadb|
driver's seats170.94 sedadel |
or under official supervision " shall171.00nebo pod úředním dohledem".|
in such a manner that they cannot be opened without damaging the sealing system or leaving evidence of tampering on170.88 musí být uzav|
month and year of sealing expressed thus : " sealed ... " ( month and year ) ,170.88. měsíc a rok uzavření vyjádřený slovy "uzavřeno (měsíc a rok)"|
2 . the member states shall take all171.00 nezbytná |
bred seed171.00é stanovi|
in accordance with the provisions of this directive170.93 v souladu s touto směrnicí a|
1 (170.86 1 písm. |
varieties not included in the171.00 stanovené|
shall be supplemented as follows :170.85 se doplňuje nová věta, která zní:|
description170.93- slova "|
small consignments170.95drobn|
vegetable171.00 zeleniny |
file171.00 spis|
in stock at the end of171.00 ve s|
la société170.99, la société |
representative market price171.00reprezentativní tržní cen|
) oj170.85né, |
the marketing year170.88 hospodářského roku|
the register170.89 spis|
ceramic171.00 keramick|
common organization of171.00 společné organizac|
tir171.00 tir|
) , ( eec ) no171.00 23|
the capital170.94 upsan|
offers and170.94 nabídky a ceny|
the council , acting by a qualified majority on a proposal from the commission , shall170.93. rada kvalifikovanou většinou na návrh komise |
residence completed under the legislation of171.00ní nebo bydlení získan|
in order to remove171.00 stanovené|
supply of basic171.00 stanovené|
overcome171.00 stanovené|
accepted170.93 povoleny|
are subject to no marketing restrictions171.00 zajistí, aby |
the supply170.93ém|
article 18170.94 18|
intra-community trade in170.86 obchodu s|
benefit170.92 výši |
danish legislation170.86 dánským|
the danish170.93 dánský|
the said170.86skyt|
according to171.00t t|
. in article170.93 za odrážku "číslo partie" vklád|
( 1 ) or171.00 odst. 1 nebo |
is to170.85 šetření prov|
holders of170.92ých cenných papírů n|
) and article170.93 a čl. |
en171.00 en |
issued by the "170.93ané "|
specialist170.85n or|
caused by170.85 úp|
biodegradability171.00biologické |
load170.88 plošin|
operating170.87provozní|
sound level and171.00 akustického tlaku a výfukov|
of directive 78/686/eec171.00e 78/68|
the council directive of 28 may 1969170.868|
or other evidence of formal qualifications170.94, osvědčení nebo jin|
recognition of diplomas , certificates and other evidence of171.00 uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o|
in italy170.95 v itálii|
from turkey170.91 z turecka|
transfer170.93é obchodní jmění |
directive 74/60/eec171.0074|
governments171.00vlád|
with responsibility for170.99 odpovídajícího za |
pesticide residues170.93í pesticidů|
members of the commission170.88 komise a |
articles 85170.86 85 a 86|
boxes171.00x|
undertakings concerned170.86 dotyčn|
vehicles normally based in the170.89í obvyklé stanoviště na území |
) of regulation ( eec ) no170.88e čl. |
civil liability171.00 občanskoprávní odpovědnost|
below the170.85 obchodního jmění |
is situated .170.85 orgán.|
, it may be established whether a particular170.93postupem podle článku 2|
) or the package .171.00 návěsce podle čl. |
is used .171.00 použije |
" - month and year of sealing170.85"- měsíc a rok uzavření|
an official seal .171.00ém z|
leaving evidence of tampering on either the171.00 odst. 1 nebo |
. the member states shall require that170.94 tak, aby nemohla být otevřena bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop po manipulaci na |
) , the words "171.00nebo pod úředním dohledem".|
shall not be necessary171.00 použije |
sealed officially or under official supervision171.00 úředně nebo pod úředním dohledem|
" officially171.00nebo pod úředním dohledem".|
... " ( month and year ) .170.86měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřený slovy "odběr vzorků (měsíc a rok)"|
it may be established whether a particular sealing system complies with the provisions of this paragraph .170.94 vyhovuje tomuto odstavci.|
separate directive relating to170.88 vztahuj|
of pressure vessels170.88 tlakových nádob|
direct insurance170.95m pojištění|
underwriting liabilities170.94 závazků|
under nos170.99 zařazen|
class170.89o odvětví|
filament lamps for170.88, které slouží jako dálkov|
in whose171.00, na je|
of the country where170.92í orgány dozoru země, ve které se nachází sídlo|
. caisse départementale171.00. caisse départementale |
be relied on170.93 dovol|
" certified seed171.00 "certifikované osivo|
) estimates relating to170.88 nákladů|
any undertaking170.86 každá pojišťovna|
the free disposal of171.00 volné nakládání |
detailed rules for the application of this170.88 k tomuto |
other member170.85 ostatní|
member states may provide170.88členské státy mohou stanovit|
. reference number171.00. číslo partie,|
iris reticulata171.00iris reticulata|
vaccination against foot-and-mouth disease170.96 na své|
vaccinated against170.96bě|
64/432/eec171.00 64/432/e|
small eec a171.00 ehs a|
the nature of the additive and also the approximate ratio between the weight of pure170.94pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností|
annex a , chapter v (170.85 27|
the opinion of170.85em v|
of fodder plants170.93užití jako pícnina|
which has been officially170.94 byla úředně označena a uzavřena v souladu s touto směrnicí,|
that small170.85, že malá balení |
council directive no 71/320/eec171.0020|
basic seed , certified seed171.00, certifikovan|
in this directive170.86 v této směrnici|
raw sugar171.00urov|
wishing to170.86 od s|
the special export levy170.96 zvláštní vývozní dávk|
plots171.00 pozemcích|
the date of170.87 dne|
of the first171.00 první|
level of170.87 množství |
) of annex i171.00) přílohy i|
trichinae171.00 tr|
export refund170.87 vývozní náhrad|
management170.85 ří|
sealed171.00 úředně nebo pod úředním dohledem".|
in accordance with annex a , chapter171.00 v souladu s přílohou a, kapitolou |
provide for exceptions to171.00 stanovit odchylky od odstavc|
the average tax170.98 průměrné daňové zatížení|
of the obligation170.85 příjmů|
" awarded by170.93" vy|
diploma of "170.88 diplom "|
in accordance with the procedure laid down in article 19 .171.00í postupem podle článku 19.|
of the activities referred to in article 1170.88 z činností uvedených v článku 1|
be equal to the difference between171.00 rozdílu mezi |
rail170.96 železni|
of agreements170.93 kategorie dohod|
. where the170.94í-li právní předpisy člensk|
satisfied170.88 spln|
surface water intended for170.86 určený|
: ( a ) the170.85y:|
turnover171.00 z obratu|
factor or170.97 složk|
the rules of professional conduct170.97 pro "|
other than water170.96jící|
the protocol on the privileges and immunities171.00 o výsadách a imunitách |
officially assigned serial number171.00 úředně přidělené pořadové číslo|
of directive170.851/ehs.|
1 . member states shall require that171.001. členské státy stanoví, že |
the staff170.89anc|
markets170.93 nabídk|
products which170.86výrobky, |
average rates170.85 průměrných sazeb|
liaison agency170.88 kontaktní|
, acting170.93e hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 smlouvy|
itself170.93 sa|
in an independent capacity or171.00 v nezávislém postavení nebo |
bear170.93 jsou opatřen|
the common transport policy171.00 společné dopravní politiky|
navigability licences170.89ání|
of principle170.96 otáz|
amount of170.86e výš|
rules of competition170.91 pravidel hospodářské soutěže|
shipping171.00 námořní doprav|
which have171.00 zkoušk|
general rules170.85se stanoví obecná prováděcí pravidla k |
products listed in170.94 v článku 1 |
of regulation ( eec ) no 2771/75170.87 nařízení (ehs) č. 2771/75|
on the world market170.87 na světovém trhu|
licence170.94 licenc|
notice171.00 oznámení|
applying article170.94o použití článku |
regulation in170.94oto nařízení v |
corrective171.00opravn|
thorium171.00 thori|
at the time170.87 v okamžiku |
offer170.96 nabídkov|
members of the171.00i |
in the member state in which the applicant authority is situated170.88 členském státě, ve kterém má sídlo dožadující orgán|
undertakings referred to in article 1 shall170.93edl|
records shall170.89amy |
men and women170.96 muž|
of the principle of equal170.88ní zásady |
a state of crisis171.00 stav|
such notification170.93o ozn|
the form set out in annex170.94ulá|
private storage171.00 soukrom|
regulation no 136/66/eec :171.00 nařízení č. 136/66/ehs se |
be published in the manner171.00 každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ehs|
net assets170.96 čisté|
a person acting in his own name but on the company's behalf ,170.88 vlastním jménem, avšak na |
the time the170.85 okamžiku založení společnosti nebo |
of a reduction in the subscribed capital170.85 pouze k|
classes171.00 druhů|
paragraphs170.87 odstavce|
liquidation171.00í v |
the aquatic environment170.95 vodního prostředí|
limited170.94 s omezenou účinností|
groups of substances171.00 skupin látek |
the cereals170.98 obilovin |
potato wart disease170.94 ra|
shall be published in the170.94 68/151/ehs.|
incorporated or170.93 získání povolení |
. the council , acting by a qualified majority on a proposal from the commission , shall170.94. rada |
administrative or170.88 správní|
measures may be170.89 mohou být p|
quarter170.91čtvrtletí|
the quantity of170.95 množství krmných obilovin |
provision should be made170.89lo být |
annual accounts170.95 účetní závěr|
laid down by the laws of170.93 každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ehs.|
is authorized to commence business170.87 získá|
of directive 68/151/eec .171.00 směrnice 68/151/ehs.|
issued for a consideration170.88 jako protiplnění |
a reserve170.85 pouze k|
by the laws of each member state171.00 každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ehs|
platforms170.95 plošin|
) shall be170.85 se doplňuje nová věta, která zní:|
reduction170.96ní znečišťování|
and other170.97 nádo|
characters170.86 zkoušk|
, this170.93t j|
whereas , therefore ,170.95 proto |
for the manufacture of170.91 k výrobě |
this directive ,170.92 itálii |
beneficiaries171.00oprávněn|
the taking up or pursuit of170.88 její výkon |
of metrological control171.00 metrologické kontroly|
regulation ( eec ) no 1687/76171.00 (ehs) č. 1687/76|
frozen171.00 zmrazeného |
) , of article171.00, čl. |
rice falling within170.96 spadající|
harmful organisms170.88odl|
transactions171.00 trans|
enforcement of171.00onu|
prepared170.88 připraven|
penalty170.87 nebo penále|
european economic community170.95 evropské|
which have been170.93edky, |
suitable170.88 vhodn|
propagation material of170.85ité|
consultations170.88konzultac|
hygiene170.89 hygienických po|
operations170.85í, které |
tax in170.91ém členském státě|
sur171.00 sur l|
enterprises171.00 podnik|
methods of171.00 metrologické kontroly|
category of instruments171.00 kategorii přístroj|
presence of tuberculosis170.93 výskyt tuberkulózy|
isolated171.00 izolován|
are cleaned and disinfected170.95 prostory |
bovine herds :171.00" stáda|
old170.95 starší|
castrated171.00 kastrovan|
sheds171.00 stáj|
) type171.00" stáda|
is free of avena fatua at the time of171.00 jestliže je |
the applications170.85 na základě žádostí |
the abovementioned directive171.00 jestliže je |
the requirements of directive no 70/220/eec , as amended by171.00 požad|
official supervision170.93 pod úředním dozorem|
text170.86 se nahrazuje |
projections171.00ěj|
regarded170.88 považ|
weighing170.93 pro jatečně upravené tělo o hmotnosti |
part of170.85 podstatné části |
pension shall170.87rok v|
of the court of auditors shall be entitled to170.93členové účetního dvora mají |
disablement170.93 invalid|
for the activity in question170.94e-li oprávněná osoba|
or in a managerial170.93 po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo ve vedoucím postavení v podniku, |
an interim payment170.94o účetní|
measuring systems170.89ny|
the accounting period170.94ál|
shiftwork170.95 sm|
15 december171.00 15. prosince 196|
" the figure "170.86 doplňuje číslo "|
proprietary medicinal products171.00 hromadně vyráběn|
hot171.00 hork|
3 (170.93 čl. 3 odst. |
satisfies the conditions170.88 stanovené v |
with the provisions of171.00 v souladu s |
and disinfecting171.00 pro čištění |
state ,170.88tu |
" means a170.86lózy"rozumí |
the conditions laid down in annex a (171.00lózy"rozumí |
machines170.94in|
r171.00r |
the annex .170.88 v příloze.|
to be converted by the rate fixed in article 1 (171.00ením přepočítávané|
) ( a )170.87 čl. 3 odst. 3 písm. a) |
device171.00ho z|
viscera170.96vnitřnost|
provisions relating to170.92eš|
provided for170.94ká|
contained in170.93 sloupcích|
the amount thus obtained by the170.93 získané část|
separate directives170.94zv|
the value to be converted by the171.00 přepočítávané hodnot|
, p . 1 . (170.88 ode|
the average170.85 kter|
11 .171.0011.|
no 2 (171.00 bodě 2 písm. |
non-drinking water171.00 užitkov|
. in the170.93 odst. 2 první větě se za slovo "úředně" vkládají slova "nebo pod úředním dohledem".|
the following article shall be substituted for article170.88 se nahrazuje tímto:|
the health marking170.90 označení zdravotní nezávadnosti|
market preparation170.96 úprav|
specified171.00ů z|
77171.00 77|
knowledge of the170.95lost|
and particulars170.88 a údaj|
hearing170.86 slyšení|
volume of170.86jem |
170.94. 3|
the return for the year170.94 až |
send170.86ně s|
performance170.94 účinnost|
attachment170.89 chránící při převrácení a jej|
herd-books170.85 plemenných knih|
of pure-bred breeding animals of the bovine species171.00 čistokrevného plemenného skotu |
the refund170.89ky|
of this article170.94to článku|
or of171.00 zásobování základní|
of public170.95 veřejného pořádku|
a residence permit170.90í nebo ne|
listed in annex170.94 v příloze i|
public security171.00 nebo veřejn|
public policy171.00 nebo veřejn|
medicinal170.89 kokcidiostatik|
expulsion170.94o vyhoš|
complete feeding-stuffs170.93 kompletní krmiva|
points170.85 kapitole v |
to the extent170.86 právní předpisy |
) )171.00 (příloha i část |
" ,140.93",|
c )121.00c)|
. ) ,121.00.),|
c .111.00c.|