sourcendocfreqcostarget
and531125920.96 a |
the european45515760.99 evropsk|
:38020550.98:|
;37546180.98; |
having regard to the32111240.98s ohledem na |
article25040230.95člán|
this directive24320750.98to směrnic|
having regard to the opinion of the2244481.00s ohledem na stanovisko |
regulation22028980.96nařízení|
member21723980.99 stát|
whereas21616660.99 že |
this regulation shall2154421.00toto nařízení |
; whereas20910361.00; že |
directive20031940.96směrnic|
2 .19611640.982. |
"19230380.99"|
or19025320.96 nebo |
the commission18511160.99 komis|
economic1683531.00o hospodářského |
member states1509420.97 stát|
-14818320.97- |
community14312550.93 společenství|
regulation ( eec ) no13110060.98 (ehs) č. |
council1297630.93rad|
having regard to1293960.99s ohledem na |
its1232461.00toto nařízení |
this regulation1225550.98oto nařízení|
commission1207430.98komis|
3 .1115030.983. |
of the european communities1102911.00 evropských společenství|
in particular1083290.99 zejména |
the10289760.93s|
annex1026820.99přílo|
.9945120.91.|
the council993700.98rad|
6973160.99 6|
this939030.94to směrnic|
5913150.98 5|
( b )893910.99b) |
measures826900.97 opatření|
4823160.97 4|
technical813951.00 technick|
,7726620.93,|
the member states752590.98 států|
no746270.97 (ehs) č. |
2735530.922|
1 .725310.951. |
thereof721441.00žení |
the treaty682590.99 smlouvy|
having672980.93s ohledem na |
) ,672700.98]|
. member states shall671780.99. členské státy |
of the european661660.99 evropských společenství|
national652370.99 vnitrostátní|
requirements615280.97 požadavk|
( a )612950.99a) |
necessary512810.94 nezbytn|
procedure512580.97 postup|
adopted511330.98přija|
3502280.96 3|
8501260.99 8|
(4925540.92)|
committee496090.96výbor|
the european economic community491881.00 hospodářsk|
( 1 )49501.00[1]|
( c )482081.00c) |
)4724680.92)|
conditions452960.97 podmín|
only452110.96 pouze |
9441340.99 9|
12441160.99 12|
proposal from the commission431431.00 na návrh komise|
opinion422800.96 stanovisk|
11421120.99 11|
which413760.94 kter|
between411770.97 mezi |
4 .411510.994. |
decision402710.96rozhodnutí|
. "392840.97."|
all381650.95 všech|
for373160.93 pro |
council directive371310.99ze dne |
. member states362190.98. členské státy |
736970.98 7|
regard to351700.94s ohledem na |
motor341990.98 motor|
each341820.94 každ|
article 4341360.97 4|
13341040.98 13|
the president34351.00předseda|
common331710.99 společn|
15331170.98 15|
article 5331080.99 5|
article 333890.98 3|
commission regulation ( eec ) no33840.99nařízení komise (ehs) č. |
has33581.00la |
in319290.91v |
in annex311630.99 v příloze i|
the same311420.93 stejn|
must301940.95 musí |
is301150.96 je |
be301000.98 je |
( 2 )30321.00[2]|
of2922640.94r|
10291160.97 10|
: ( a )291050.98a) |
particular29970.98 zejména |
third282350.99 třetí|
products273450.96 produkt|
milk271821.00 mlé|
other271790.92 ostatní|
special271260.99 zvláštní|
amended271180.94měn|
to the271160.92s ohledem na |
laws271030.99 právních předpisů |
article 627990.98 6|
198327431.001983|
territory263340.96 území|
relating to261310.98ů týkajících se |
votes26641.00 hlasů|
into force26571.00 vstupu|
member states shall251430.95členské státy |
( d )25830.99d) |
) ;25501.00s ohledem na stanovisko |
customs242590.97 celní|
methods241290.98 metod|
last241060.99posled|
milk and milk products24911.00 a mléčn|
council regulation ( eec ) no24601.00ze dne |
type-approval232200.99ní typu|
in article232170.96 v článku |
paragraph231610.95 odstavc|
than231450.95 než |
should231410.96 měl|
their231350.95 jejich |
trade231180.99 obchod|
general231140.99obecn|
majority23931.00 většinou|
1823770.99 18|
article 823740.99 8|
article 923721.00 9|
adopt23461.00ích právních předpisů, |
information221770.98 informac|
to221720.90ěn|
) "221431.00) "|
into22910.97 do |
june22891.00. června 19|
regard to the22850.97s ohledem na |
this directive .22670.98 této směrnice.|
for the22261.00, kterým se |
from the22251.00 na n|
market211370.97 trh|
are21830.96 jsou |
1421810.97 14|
iii21670.99 iii|
198121631.00 1981|
2021610.99 20|
b203190.94b)|
referred to in203000.92 uveden|
provisions201620.93 ustanovení|
the annex201330.98 přílo|
agricultural201280.98 zemědělsk|
rules201240.97 pravid|
1720700.99 17|
directive 70/156/eec20691.00 70/156/ehs|
5 .20631.005. |
article 1120540.99 11|
. the committee shall20451.00. výbor |
in accordance with191620.96 v souladu s|
the first19960.97 první|
3019780.99 30|
article 1319690.99 13|
chairman19610.99předseda|
importing countries19571.00 dovážejících |
agencies in19571.00 dovážejících |
197819551.00 1978|
in accordance with the opinion of the committee19441.00 v souladu se stanoviskem výboru|
the official19381.00je v|
( 3 )19211.00[3]|
%181420.99 %|
this decision18760.99oto rozhodnutí|
annex ii18680.98 ii|
december18501.00. prosince 19|
article 218450.99článek 2|
a list of agencies in non-member importing countries entitled to issue invitations to tender in the milk and milk products sector18361.00 stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků|
198218341.001982|
10018311.00 100 |
meat172250.97 mas|
eec171880.98 ehs schv|
i171250.96 i |
vehicles171140.97tor|
laid down17950.93 stanoven|
with17940.96 s |
the community17780.97 společenství |
the common17700.99 společné|
representative17600.99 zástupce |
that17570.97, aby |
the chairman17531.00předseda|
whereas the17510.98vzhledem k tomu, že |
( e )17470.98e) |
to council regulation ( eec ) no17351.00ného nařízení|
the committee161180.91 výbor|
agreement161070.98 dohod|
one16940.97 jed|
may16930.92 mohou |
ensure16920.95 zaji|
certain16740.96 někter|
before16690.97 před |
2116600.98 21|
regulation ( eec ) no 2730/8116481.00 (ehs) č. 2730/81|
to the council16461.00 radě |
, and16450.98, a |
eec type-approval16331.00 ehs schv|
a single16321.00 jednotné |
the importing16321.00 agentur, |
is hereby16321.00 jm|
the community .16321.00 jm|
following16311.00m po|
196816251.001968|
year151560.96 rok|
months151180.99 měsíc|
european151130.97 evropsk|
the other member states15900.98 ostatní|
the other15810.98 ostatní|
on15690.91 dne|
2515510.99 25|
prohibit the15491.00áz|
1 january15471.00. l|
list of15451.00, které jsou |
proposal from the commission ,15430.99 na návrh komise|
july15380.99. července 197|
having regard to council regulation ( eec ) no15301.00s ohledem na nařízení rady (ehs) č. |
national laws15301.00 vnitrostátních právních předpisů |
should be15301.00í p|
198415191.001984|
official141960.98 úřední|
weight141270.99 hmotnost|
export141220.95 vývoz|
substances14810.97 lát|
first14790.97 první|
. in14690.98. v|
after14690.96 po |
1614690.99 16|
years14570.98 let|
however ,14570.97 však |
to the commission14560.96 komisi|
subparagraph14520.97 pododstav|
the laws14440.99 právní|
the approximation of14431.00 sbližování |
( f )14430.99f) |
member state14351.00dm|
to technical progress14341.00 technickému pokroku|
repealed14281.00 zruš|
( 4 )14151.004, |
shall132610.86. |
the competent131730.97 orgán|
1131460.89 1|
the competent authorities131410.98příslušn|
" means13900.99) "|
in the13650.89 dovážející|
veterinary13620.98 veterinární|
directive 72/462/eec13571.00 72/462/ehs|
one or more13521.00 nebo více |
report13510.99 zpráv|
article 4 (13470.98 čl. 4 odst. |
iv13460.98 iv|
. the commission shall13460.98. komise |
article 713450.98 7|
january13441.00. l|
2313430.99 23|
beef and veal13420.98 a telecí|
the european economic community ,13261.00 evropského hospodářského společenství,|
uniform application of the nomenclature of the common customs tariff13261.00 jednotné|
) , as last amended by13261.00ného nařízení|
inform the other member states13261.00 ostatní členské státy |
commission decision13141.00rozhodnutí komise|
and in13131.00 smlouv|
authorities121490.99příslušn|
public121380.96 veřejn|
goods121160.97 zboží|
quality12890.95 jakost|
cereals12860.98 obilovin|
the agreement12860.98dohod|
if12790.91 nes|
administrative12710.99 správní|
) and12710.95) a |
international12690.99 mezinárodní|
the measures12680.96e stanovisk|
of regulation ( eec ) no12640.98 nařízení (ehs) č. |
the member12600.92 států|
laid down in12530.98 stanoven|
2412510.98 24|
in paragraph12500.95 v odstavci |
two12470.98 dv|
. the commission12470.96. komise |
criteria12450.98 kritéri|
articles12440.96 články |
6 .12430.966.|
197712411.00 1977|
nomenclature12381.00 nomenklatur|
inform the12360.99 uvědomí |
197012360.991970|
" article12361.00"článek |
taken12351.00 přijatých |
2 . member states12321.002. členské státy |
therefore12310.97 proto |
1 . member states12301.001. členské státy |
, and in particular12300.99, a zejména |
in accordance with the12291.00 v souladu s|
at12261.00poz|
to comply with12241.00 nep|
means111150.92) "|
states11980.98 stát|
ii11950.97 ii|
system11810.95 režim|
eec component type-approval mark11770.99 značk|
mark11760.99 značk|
by11620.96něn|
approved11570.99 typem|
the competent authorities of11550.96íce |
at least11520.99 alespoň |
article 1611510.99 16|
refuse11490.99mít|
relating to the11460.98ů týkajících se |
shall take11441.00ná opatření|
whereas ,11430.97vzhledem k tomu, že |
use11390.92 už|
article 3 (11381.00 čl. 3 odst. |
shall take the11331.00 přijme|
appropriate11320.99 vhodn|
applicable11310.99 použiteln|
197211291.001972|
by the chairman11231.00 věc|
representative of the commission11231.00 zástupce komise|
the main11221.00 hlavní|
and of the11221.00í o |
. the competent authorities of11221.00 příslušné orgány |
refuse to11221.00 udělit |
eec type approval11221.00t u|
adopted in11221.00ů př|
this directive is11191.00to směrnice je |
196911171.001969|
( eec ) no101490.98 (ehs) č. |
c10970.95c)|
of the10910.92ých |
list10860.97 seznam|
the conditions10700.92 podmínky |
notification10670.97 oznámení|
this article10620.99to článku|
new10600.99 nov|
security10540.99 jistot|
- the10540.96- |
the common customs tariff10530.93 celní|
importing10491.00 zem|
motor vehicles10480.92 motorov|
. the10420.99 orgány |
technical progress10411.00 pokrok|
the approved type10401.00 shod|
prohibit10400.96 uvedení |
on the10390.94 dne|
4 (10381.00 čl. 4 odst. |
three10380.99 tří|
from third countries10370.98 ze třetích zemí|
whereas it is10340.98 že je |
construction10331.00 konstrukc|
1 . member states shall10331.001. členské státy |
live10301.00 živ|
on the approximation of the laws of the member states relating to10290.99ze dne |
the measures to be adopted . the10281.00zaujme|
2210281.00 22|
within10250.99ěs|
in the annex10251.00přílo|
) , as last amended by regulation ( eec ) no10251.00 nařízením (ehs) č. |
( g )10241.00g) |
measures to10201.00ná opatření, aby |
that state shall10201.00o přijatých opatřeních|
another10201.00, že se |
the technical requirements10201.00 technické požadavky|
. such10201.00í se o|
withdrawal of eec component type-approval10201.00 příslušné orgány |
issuing10191.00í nabídkové řízení|
this directive :10121.00:|
council decision10111.00rozhodnutí rady|
activities91190.91 činnost|
value9970.97 hodnot|
" .9780.98".|
vehicle9770.91vozidl|
consumption9710.98 spotřeb|
amount9680.97 částk|
concerned9680.94 dotyčn|
the procedure9670.95 postup|
request9660.96 žádost|
competent9620.95 orgán|
common customs tariff9600.99 celní|
foodstuffs9570.98 potravin|
declaration9570.99 prohlášení|
intra-community trade9540.97 uvnitř společenství|
protocol9511.00 protokol|
production9500.97 produkc|
take9480.91ná opatření|
standards9460.97 nor|
such9450.89utí |
in paragraph 19450.94 v odstavci 1|
trailers9431.00 přípojn|
by a9420.98 většinou|
type approval9421.00 schv|
minimum9410.99 minimální|
agricultural or forestry9371.00 lesnic|
on the basis of9370.95 na základě |
for each9360.93zo|
third countries9360.99 třetích zemí|
from9350.93 od |
article 159321.00 15|
, in9320.94ech |
19759300.99 1975|
annex iii9301.00 iii|
article 2 (9291.00 čl. 2 odst. |
directive 74/150/eec9271.00 74/150/ehs|
february9251.00. února 19|
experience9231.00 zkušenost|
satisfy9231.00 splň|
october9220.98. října 19|
to the treaty9221.00 smlouv|
and in particular9220.99, a zejména |
community ,9221.00 společenství, |
member states and the commission9221.00 státy a komis|
conform to the approved type .9211.00shodu|
motor vehicle9190.99kou ko|
importing country9181.00í nabídkové řízení|
organizations9181.00řa|
2 . the9181.00i s |
to the committee9181.00 věc|
the other member states of9181.00 informov|
need9181.00o ověření |
type-approval of9181.00 ehs schv|
member states and9181.00í.|
out9181.00ich pod|
thereof ,9181.00, a zejména na čl|
in the other member states9181.00o ověření |
the provisions9181.00ně o|
19769151.001976|
1981 .9141.00 1981.|
of the council991.00a rad|
seed83550.94 osiv|
approval81600.94 schválení|
transport81490.95 doprav|
fresh81140.99 čerstv|
aid8970.98 podpor|
country8970.96 zem|
poultrymeat8960.98 drůbeží|
feedingstuffs8671.00 krmiv|
) no8590.98/|
of this directive8550.93 této směrnice|
other member states8510.94 ostatní|
conform8500.96shod|
type8490.99 ty|
period8480.94 období|
) of8460.95 čl. |
shall be replaced by the following :8440.99 nahrazuje tímto:|
financial8430.98 finanční|
coordination8420.99 koordinac|
of the member states8390.95 členských států|
also8380.95 rovněž |
employed8380.98 v pracovním poměru|
proposal8370.98 návrh|
content8360.98 obsah|
during8350.95běh|
the commission shall8340.97komise |
article 5 (8331.00 čl. 5 odst. |
representative of8320.99 zástupce |
the eec component type-approval mark8320.89 značkou |
member state may8320.89 značkou |
article 128310.97 12|
notification of this directive8310.98 oznámení této směrnice|
- "8311.00- "|
. article8310.98 nahrazuje tímto:|
of the common customs tariff8270.94 společného celního sazebníku|
the requirements8270.98í požadavk|
these8260.97 tě|
necessary to8250.95 nezbytné |
before 18241.00 do 1. |
ensure that8240.99 zaji|
approve8240.95 který schvál|
who8240.99, kteří |
laying down8231.00kterým se stanoví |
19808231.001980|
19718231.00 1971|
between the8230.99 mezi |
4 ( 1 )8211.00 čl. 4 odst. 1 |
2 . member states shall8200.992. členské státy |
member states .8191.00 členským státům.|
with the8180.99ma|
19798180.98 1979|
forthwith8181.00 neprodleně |
the measures envisaged8181.00 v souladu se stanoviskem výboru|
2358171.00 235 |
the representative of8161.00 věc|
an eec component type-approval mark8161.00eného |
member state to8161.00ch členských státech|
of the other member states8161.00příslušný orgán |
article 18141.00článek 1|
( 5 )881.004, |
rice71800.98 rýž|
services71140.97 služ|
nationals71090.97 příslušní|
component type-approval71090.99 část|
sugar7970.98 cukr|
establishments7790.99 zařízení|
research7770.99 výzkum|
veterinarian7700.99 lékař|
processing7680.97 zpracování|
human7640.99 lidsk|
regulation (7500.98 (e|
expenditure7480.99 výdaj|
of establishment7470.88 usazování|
, as7470.98něn|
quantity7460.98 množství |
own7440.90 vlastní|
certificate7420.96 osvědčení|
( 1 ) (7420.97 odst. 1 písm. |
regulation no7421.00/6|
) (7420.99 písm. |
dangerous7350.99 nebezpečn|
particulars7350.94 údaj|
safety7340.99 bezpečnost|
more7300.97 více |
de7291.00 de |
analysis7290.99 anal|
health7290.97 zdrav|
amended by7280.99něn|
the eec component type-approval7280.89 značkou |
ireland7280.97 irsk|
277281.00 27|
each type of7280.87zo|
annexes7280.96 příloh|
article 6 (7271.00 čl. 6 odst. |
plants7260.99 rostlin|
issued7260.97 vyd|
either7260.97 buď |
any7260.98koli |
article 177251.00 17|
as7240.96ak|
characteristics7230.99 vlastnost|
maximum7230.98 maximální |
267221.00 26|
annexed to7221.00 připoj|
. each member state shall7221.00. každý členský stát |
the second7220.99 druh|
prohibition7210.98 zákaz|
8 .7210.988. |
an7211.00zo|
the treaty establishing the european economic community7211.00 o založení evropského hospodářského společenství|
obtained7211.00 získan|
577201.00 57|
the commission shall adopt the7201.00ou většinou.|
shall be7200.96az|
classification of7191.00 zařazení |
it7180.98jn|
the matter7180.98 věc|
19747181.00 1974|
3 . the7180.983. |
draft7161.00 hlasů|
annex iv7161.00 iv|
of such7151.00, která |
297151.00 29|
directly7151.00 přímo |
and shall forthwith inform the7151.00 komisi.|
the commission thereof .7151.00 komisi.|
or prohibit7141.00o užívání|
refuse or7141.00o užívání|
shall forthwith inform the7141.00 nep|
of a7140.99 nebo v|
treaty7140.99 smlouv|
use of7141.00 užívání |
, an7141.00vzor|
shall within one month7141.00e do jednoho měsíce |
and of7141.00muj|
or use7141.00ci, |
grant eec7141.00t uděl|
of the measures7141.00e stanovisk|
type-approval procedure7141.00ch členských státech|
reciprocal recognition7141.00 uznáv|
which it7141.00ěna|
commission directive7101.00 komise|
27 july 1976771.00 1976|
animals61690.94 zvířat|
water61420.99 vod|
chapter61060.97kapitol|
of the treaty6800.94 smlouvy|
eec component type-approval6790.96 schválení typu konstrukční části|
name6740.97 náz|
referred to in article6730.97 v článku |
intervention6700.98 intervenční|
the following6690.93:|
state6670.90 ehs schv|
of the committee6550.89 výboru|
environment6540.97 prostředí|
protection6500.98 ochran|
of directive6480.93 směrnice 7|
marketing6460.97 na trh|
refund6460.95 náhrad|
or more6440.93 nebo více |
manufacturer6430.99 výrobce|
within the meaning of6421.00 ve smyslu |
commercial6420.98 obchodní|
tariff6390.97 celní|
monitoring6390.98 monitorov|
countries6380.96 zemí|
fresh meat6370.94 čerstvého masa |
e6370.93e)|
. for6350.96. pro |
. where6340.98. pokud |
whereas it6330.92 že je |
type of6321.00o typ|
the cooperation agreement6311.00lu|
" 1 .6301.00"1. |
without prejudice to6290.98aniž j|
in annex ii6290.96 ii|
the manufacturer6280.95 výrobce|
month6280.98 měsíc|
the interim agreement6271.00 prozatímní dohod|
equivalent6270.94 rovnocenn|
alternates6260.97 náhradní|
a6260.99z |
persons6260.98 osob|
of the agreement6250.95 dohody|
shall adopt the6250.95ou většinou.|
amendments6250.99 změn|
316241.00 31|
number of6240.99 poč|
placing6240.87 na trh|
in articles6240.98 v článcích |
shall ensure that6241.00 zajistí, aby |
member state ;6230.98 členského státu; |
incomes6220.99 příjm|
66/401/eec6221.00 66/401/e|
of 14 june 1966 on the marketing of6201.001966|
not6200.97, je|
submit6201.00 předloží |
social6200.99 sociální|
of a member state6191.00 členského státu|
in annex iii6191.00 v příloze iii|
both6191.00, tak |
delivered6190.98zaujme|
( a ) and6190.99 písm. a) a |
placing on the market6181.00 na trh|
to conform6180.95ch z|
the opinion of the6181.00 stanovisko |
conform to the approved type6181.00em.|
the council has6181.00 se rada |
article 146180.99 14|
regulation ( eec ) no 729/706181.00 (ehs) č. 729/70|
in directive 76/756/eec6181.00nou|
the member states shall6170.98členské státy |
article 1 (6171.00 čl. 1 odst. |
the standing veterinary committee6171.00 stál|
informed6161.00o t|
but6160.96, ale |
article 7 (6161.00 čl. 7 odst. |
shall adopt the measures6161.00 v souladu se stanoviskem výboru|
is replaced by the following :6151.00 nahrazuje tímto:|
not later than6151.00 nejpozději |
field6140.99 oblasti |
286141.00 28|
one month6131.00 měsíc|
. this6131.00. t|
differences6131.00 rozdíl|
fresh meat from6121.00 ze třetích zemí|
has adopted6121.00přijal|
force6121.00ozn|
by the6121.00ohou |
at the6121.00ně o|
shall be adopted by6121.00da ne|
carried out6121.00yst|
bearing6121.00ných z|
hereby6121.00 jm|
of the measures taken ,6121.00o přijatých opatřeních|
account6121.00jím|
pursuant to article 1 ,6121.00 podle článku 1, |
in all6121.00 ve všech |
the classification of6121.00o zařazení |
to take6121.00jím|
, including6121.00, včetně |
being6121.00da ne|
commission representative6121.00 zástupce komise|
1 ,6121.00 1, |
in the official journal of the european communities .6101.00 v úředním věstníku evropských společenství.|
( h )6101.00h) |
1982 .681.00 1982.|
official journal671.00 věst|
1979 .671.009.|
host member51530.98hostitelsk|
host member state51380.93hostitelsk|
referred to51120.90 uveden|
b )51120.99b)|
member state of51040.96 původu nebo p|
the member state from which5890.98 původu nebo p|
member state of origin or5870.97 původu nebo p|
must be5820.93 musí být |
basic seed5770.99 základní|
comes5740.96 původu nebo p|
authority5730.97 orgán|
varieties5650.97 odrůd|
officially5620.96 úředně |
scientific5591.00 vědeck|
of destination5560.97 určení|
official veterinarian5470.95 lékař|
directive of5450.98ze dne |
other than5420.92 než |
agreements5400.94 dohod|
category5400.96 kategori|
knowledge5390.99 znalost|
quality objectives5390.99 jakostní|
part5380.97 části |
policy5380.96 politik|
of this regulation5380.89 tohoto nařízení|
convention5371.00úmluv|
energy5370.97 energ|
by the competent5320.98 příslušný|
in accordance with article5320.96 v souladu s čl|
( 2 ) of the treaty5310.98 odst. 2 smlouvy|
disease5310.96 chorob|
species5310.98 druh|
paragraph 15290.92 odstavc|
act5291.00 aktu|
communities5280.95 evropských společenství|
method5280.99 metod|
cooperation5280.97 spoluprác|
containing5260.93 obsahující|
eec , euratom5260.99ehs, euratom|
pursuant to article5260.93 podle čl|
member states may5250.98 mohou |
good character or good repute5250.95 bezúhonnosti |
accession5250.99 přistoupení|
beef5240.98 hovězí|
. (5241.00olu|
. the council5241.00. rada |
document5241.00 doložk|
undertakings5240.99 podnik|
reference5230.99 referenční|
to grant5231.00 udělit |
having regard5230.90s ohledem na |
control5230.98 kontrol|
toxic5230.99 toxick|
working5220.99 pracovní|
storage5220.98 skladování|
( 1 ) and5220.94 odst. 1 a |
chemical5210.97he|
network5210.99 sí|
tests5200.97 zkouš|
the members5200.95 členy a náhradníky |
to facilitate the5200.98 usnadnění |
of regulation ( eec ) no 1696/715200.99 nařízení (ehs) č. 1696/71|
the staff regulations5200.99 služební|
of each5200.99 každého |
subject to5201.00 podléh|
. member states may5201.00. členské státy mohou |
4 . the5190.934. |
directive .5180.98 této směrnice.|
shall accept5180.95, přijme |
administrative provisions5181.00 a správní|
majority .5181.00ou většinou.|
in the official journal of the european communities5181.00 věst|
results5181.00 výsled|
instruments5170.99 přístroj|
time5170.93 lhůt|
additional5170.96 dodatečn|
10 .5171.0010.|
categories5171.00 kategori|
oath or5171.00 nebo čestné|
of the common agricultural policy5170.98 společné zemědělské politiky|
1 . each member state shall5161.001. každý členský stát |
which the5161.00, je|
in the community5160.96 ve společenství|
, the commission shall5160.95í komise |
serious5160.97 závažn|
the list5160.97 seznam|
parts5160.98 část|
already5161.00 již |
of the committee shall5160.93 výboru je |
regulation .5160.98o nařízení.|
) oj no5161.00olu|
, p .5161.00olu|
where they are5150.99 v souladu se stanoviskem výboru|
. the members5151.00 uveden|
1 . the5151.001. |
; whereas it is5150.98; že je |
at the request of5150.98 na žádost |
centres5151.00 střediska|
. with effect from 15151.00. od 1. |
may be5150.96 mohou být |
the term of office5151.00ho období|
19855151.00 1985|
restrictions5150.98 omezení |
nominated5151.00 uveden|
communicated5141.00 sdělen|
five5141.00 pět|
including5141.00 včetně |
proposals5140.99 návrhy|
having regard to the treaty establishing the european5131.00s ohledem na smlouvu o založení evropského |
are not5130.98 nejsou |
, and in particular article5131.00, a zejména na článek |
as follows :5131.00to:|
community , and in particular article5131.00s ohledem na smlouvu o založení evropského |
thereof ;5131.00, a zejména na |
for motor5120.98ze dne 2|
the european parliament5121.00 parlamentu|
, to5120.97e t|
inform the commission5111.00 uvědomí komisi|
provides that5111.00 stanoví, že |
the european communities5111.00 evropských společenství|
of the european communities ,5111.00 evropských společenství,|
of any5111.00 uveden|
. the members and alternates5101.00 v odst|
reply5101.00í odpověd|
shall be nominated5101.00 v odst|
into force on5101.00 v platnost |
meetings5101.00 schůzí|
of three5101.00e sk|
as to good character or good repute5101.00 bezúhonnosti nebo dobré pověsti v|
proof of good character or good repute5101.00 důkaz bezúhonnosti nebo dobré pověsti, |
importation of fresh meat5101.00on|
each member5101.00 se s|
task5101.00tě|
structure5101.00 obsah|
three years5101.00 uplynutí|
difficulties in5101.00 obtíže|
movement5101.001968|
for the first time5101.00 důkaz bezúhonnosti nebo dobré pověsti, |
references to5101.00 odkazy na |
obtain5101.00t informa|
notified5101.00obn|
days5101.00 dnů|
, the5101.00ečné|
whereas , in5101.00m uznávání|
measures which5101.00e komise ne|
disciplinary action5101.00o kázeňských postizích |
criminal5101.00o kázeňských postizích |
to the member states .5101.00 členským státům.|
member states may set up5101.00 střediska |
to grant national type-approval5101.00t v|
nationals of other member states ,5101.00 hostitelský členský stát, |
eec component type-approval for5101.00 schválení typu konstrukční části pro |
) , and in particular5101.00 uvedeného nařízení,|
necessary information5101.00 nezbytné informace|
bearing the5101.00shodu|
been5101.00 mohl|
the general5101.00 že z|
and which5101.00 a které |
oath or declaration5101.00 místopřísežné nebo čestné prohlášení|
( 35101.00oto |
1 and5101.00. člen|
comply with5101.00 nep|
the technical5101.00 technické požadavky|
( j )591.00j) |
1978 .571.00 1978.|
1966561.001966|
1975 .551.00 1975.|
such a551.00. př|
20 july 1976551.00 dne 20. července 1976|
provided for in article551.00předseda|
24 june 1976551.00ze dne 24. června 1976|
21 december 1976551.00 dne 21. prosince 1976|
insurance41840.99 pojištění|
training41030.94 vzdělá|
a )4991.00a)|
from which4780.98 původu nebo p|
member state of origin4700.98 původu nebo p|
third country4610.96 třetí zem|
import4590.97 dovozní|
directive 76/464/eec4521.00 76/464/ehs|
on the marketing of4521.00 o uvádění |
the member state of origin or4520.96 původu nebo p|
of directive 76/464/eec4481.00 směrnice 76/464/ehs|
. for the4430.92. pro účely |
date4430.97dat|
the aquatic environment4401.00 vodní|
on the market4400.96 na trh|
basic4400.98 základní|
annex i4390.97 přílohy i|
objectives4381.00 jakostní|
of annex i4370.97 přílohy i|
added4360.98í:|
cosmetic products4360.95osmetic|
down4360.92 stanoven|
in article 14340.99 v článku 1|
programmes4340.96 program|
the last4340.93 poslední|
prices4330.97 cen|
the territory of4320.93 na území |
limit4321.00 mezní|
kingdom4320.97 království|
d4320.93d)|
tractors4300.92 traktorů|
registration4290.98 re|
the provision of4280.87 poskytování |
type-approval mark4281.00 značk|
cases4270.96 případech|
of annex4270.97 přílohy i|
establishment4270.94 usazování|
of annex i ;4270.96 přílohy i; |
intervention agencies4270.93 agentur|
ecu4261.00 ecu|
verification4260.99 ověření|
bran4261.00 krupičn|
sharps4261.00 krupičn|
% of the4260.95 % |
ecsc4260.95esuo|
article 244250.97 24|
article 214250.96 21|
service4250.99 provozu|
nominal4250.99jmenovit|
article 434241.00 43 |
recommendation4240.98doporučení |
good repute4241.00 dobré pověsti|
nature4240.91 pova|
good character4241.00 bezúhonnosti |
) , as last amended by directive4231.00/ehs ze dne |
swine4230.96 prasat|
areas4230.95 ploch|
of account4231.00 zúčtovací|
replaced by4231.00 nahraz|
euratom4230.96euratom|
relating4230.93 týkající|
original4230.96 originál|
the provisions of4220.95ň|
total4220.95 celkov|
purposes4220.89 účely|
the competent central authority of4220.97 ústřední|
costs4221.00 náklady |
( 2 ) (4211.00 odst. 2 písm. |
of fresh meat4210.87 čerstvého masa|
the right of establishment4200.85 usazování|
of article4200.97 čl. |
cheeses4201.00 sýr|
officials4200.91 úředníků|
freedom4200.85činné|
establishment and4201.00 usazování a voln|
of the cooperation agreement4191.00 dohody o spolupráci|
laws , regulations and administrative provisions4190.97 a správní|
emission standards4190.96 emisní|
the import4190.88ající|
of this4190.93 této směrnice |
rules for4190.97 pravidla |
wishing to take up4190.98í vý|
sale4191.00 prodej|
reasons4190.93 důvod|
amended by regulation ( eec ) no4180.99něn|
quantity of4180.94 množství |
requires4180.97 od svých státních příslušníků pro p|
measurement4180.97 měření|
) in4180.97) v |
value added tax4181.00 z přidané hodnoty|
7 .4180.987. |
per hectare4181.00 hektar|
composition4180.97 složení|
or administrative4180.95 správní|
434171.00 43 |
of the president4171.00 předsedy|
advance4171.00 předem|
) and (4170.98) a |
) the4170.91) |
the competent authorities of the member states4170.99 orgány členských států |
and the4170.95lu|
replaced by the following :4171.00 nahrazuje tímto:|
in the case of4161.00 v případě |
the right of establishment and freedom to provide services4160.89 usazování a voln|
. the member states shall4160.98. členské státy |
annex ii to4160.97 ii |
to good character4160.87 dobré pověsti |
2 (4160.99 čl. 2 odst. |
1 july4161.00 1.|
of their4160.87u sv|
conform to the4160.98 ehs schválení typu konstrukční části, |
shall ensure4160.92 zajistí |
69/208/eec4161.00 69/208/ehs |
effect4160.98 rovnocenným |
organization4160.97 organizac|
with this directive4161.00 souladu s touto směrnicí|
republic4161.00 republik|
exchange of letters4161.00 dopisů|
temporary4150.97 dočasn|
do not4150.95, je|
second4150.95 druhé|
shall apply4150.93 použijí |
six months4150.97 šest|
regions4151.00 region|
3 and4150.98 3 a |
in respect of4150.95, pokud jde o |
however4150.98 však |
each member state4140.98 každý členský stát |
council directive of4140.97směrnice rady|
five years4141.00 pět|
article 184140.98 18|
of the common4140.97 společné|
rules for the application of this article4141.00 prováděcí pravidla k tomuto článku|
of certain4140.99 některých |
technical requirements4130.97 technické požadavky|
measures and4130.97ou většinou.|
transitional4130.95 přechodn|
the united kingdom4130.97 spojené|
( 3 ) ,4130.943, |
ensure the4130.97stí d|
( iii )4131.00iii) |
public health4131.00 zdraví|
annex i .4130.98 i.|
( 2 ) of4131.00 odst. 2 |
referred to in paragraph4131.00 v odstavci |
the levy4120.99, s|
from another member state4121.00 z jiného členského státu|
the request4120.98 žádost|
professional organizations or bodies4121.00 profesních organizací|
directive 76/768/eec4121.00 76/768/ehs |
having regard to council directive4121.00/ehs ze dne |
van4121.00 van |
levies4121.00 pohybliv|
the member state of origin or the member state from which the foreign national comes shall4121.00í hostitelskému členskému státu |
or membership of4121.00 členství v nich|
inform the member state4121.00 o tom uvědom|
to prevent4121.00br|
article 10 ( 1 )4121.00 čl. 10 odst. 1 |
of annex i .4120.97 přílohy i.|
limits4121.00ůt|
form of4120.89 místopřísežné nebo čestné prohlášení|
. with effect from 1 october4121.00. od 1. října 198|
no member state may4121.00 nesm|
host member states4120.95, která je|
subheading4121.00 položk|
the annex to4121.00přílo|
motor vehicles and their trailers4111.00 motorových vozidel a jejich přípojných vozidel|
uniform4110.98 jednotn|
article 224111.00 22|
9 .4110.979.|
limit values and4110.99 a jakostních cíl|
66/402/eec4111.00 66/402/e|
article 8 (4111.00 čl. 8 odst. |
proposal from the4111.00 na návrh |
six4111.00 šesti |
within the community4110.97 uvnitř společenství|
greenland4111.00 grónsk|
having equivalent effect4101.00 s rovnocenným účinkem|
existing4101.00 stávající|
principles4100.97 zásad|
the applicant4101.00 žadatel|
expiry of4101.00 uplynutí|
the various4101.00 různ|
the end of the4100.97o obd|
, in particular4100.97, zejména |
the aquatic environment of the community4101.00 vodního prostředí společenství|
) , as4101.00něn|
months after their date of issue .4101.00 nesmějí být při předložení starší |
) , and in particular article4101.00 uvedeného nařízení,|
type-approval ,490.99 an|
article 100491.00 100 |
capacity491.00 kapacit|
march491.00. března 19|
on the marketing of cereal seed491.00 o uvádění osiva obilovin na trh|
" )491.00 (dále jen "|
paragraphs 1 and 2491.00 1 a 2 |
the customs491.00 celní |
one member state491.00 v jedno|
article 3 ( 1 )491.00 čl. 3 odst. 1 |
law491.00právních předpisů|
provisions of491.00 ustanovení |
article 1 ( 1 )491.00 čl. 1 odst. 1 |
methods of491.00 an|
laid down in annex481.00 vypouštění j|
in order481.00cí |
on the approximation of the laws of the member states relating to cosmetic products481.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků|
in the language of481.00o titul|
. it shall481.00ací |
) where the measures envisaged are481.00 v souladu se stanoviskem výboru|
( 4481.00ou s|
treatment based on nationality481.00 dis|
, it is481.00vzhledem k tomu, že je |
of the measures taken481.00o přijatých opatřeních|
of the other481.00il |
of eec component type-approval481.00 příslušné orgány |
of the member481.00o sbližování právních předpisů členských států týkajících se |
certificates of training481.00 dokladem |
whereas , pursuant to the treaty ,481.00e na základě s|
the mutual recognition of diplomas , certificates and other evidence of formal qualifications481.00 vzájemn|
authorities and bodies481.00 a subjekt|
the necessary481.00t informa|
fresh meat to481.00 pok|
( k )481.00k) |
risk481.00a ú|
29 october 1975481.00ze dne 29. října 1975|
professional discipline481.00u, ne|
whereas , to481.00ě je |
throughout the community481.00 v celém společenství |
were not481.00oval|
permanent481.00 dočasně|
or documents481.00 nebo doklady|
up the activity in question481.00 důkaz bezúhonnosti nebo dobré pověsti, |
host member states may require481.00, která je|
where the member state of origin or the member state from which the foreign national comes does not481.00t od státních příslušníků členského státu původu nebo posledního usazení |
possible481.00 co nej|
they481.00ň|
of a professional or administrative nature481.00 profesní nebo správní povahy|
to be satisfied481.00 mezi požadavky|
a certificate issued by a competent authority in481.00 potvrzení pro|
the temporary481.00 dočasně|
make a481.00 učinit |
3 . member states shall481.003. členské státy zajistí|
used481.00li m|
upon481.00vní |
, which481.00 o přij|
regulation ( eec ) no 1612/68481.00e nařízení|
the time limits481.00 splnění |
to be481.00 za |
the importer481.00e pro |
these agreements481.00to dohod|
detailed rules for481.00na pro|
to good character or good repute ,481.00e výkon|
the variable component of the481.00 6|
groundwater481.00 podzemní|
council of the481.00da |
the chairman shall481.00 výboru je|
those481.00 aby byl|
within one month481.00e do jednoho měsíce |
the person concerned has481.00ém členském státě a |
specified in annex481.00y uvedené v příloze i|
the treaty ;481.00 sbl|
in the aquatic environment481.00 ve vodním prostředí,|
comply481.00odle|
of another member state481.00 jiného členského státu |
- an481.00 po |
time limits481.00 splnění |
of the committee shall be481.00 výboru je |
article 6 ( 3 ) of directive 76/464/eec481.00 čl. 6 odst. 3 směrnice 76/464/ehs |
in discharges481.00 odst. 1 směrnice 76/464/ehs |
. this directive481.00. t|
and shall481.00dou |
experts481.00ří |
( 2 ) ,481.002, |
binding481.00áv|
the competent authorities of the481.00e do jednoho měsíce |
the reference481.00ere|
on the approximation of the laws of the member states relating to the481.00o sbližování právních předpisů členských států týkajících se |
the said481.00 společenství |
laying down the conditions and procedure for applying the tax for the benefit of the european communities481.0068, |
whereas article481.00 stanoví, že |
set481.00 zástupce komise|
which is481.00e pří|
( 1 ) of directive 76/464/eec , lays down481.00 odst. 1 směrnice 76/464/ehs |
cooperate with481.00 spoluprac|
to the competent481.00 služeb b|
be adopted481.00 kter|
determining the emoluments of the president and members of the commission and of the president , judges , advocates-general and registrar of the court of justice481.00 o platových poměrech předsedy a členů komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka soudního dvora|
appropriate ,481.00za |
required to481.00ázán|
a list of agencies in non-member importing countries entitled to issue invitations to tender in the milk and milk products481.00 stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků|
months of481.00 měsíců od |
they have481.00členský stát původu nebo posledního usazení prověří věrohodnost těchto skutečností. příslušné orgány samy rozhodnou o povaze a rozsahu vyšetřování, které má být provedeno, a oznámí hostitelskému členskému státu důsledky, které z něj vyplývají pro |
of this directive ,481.00 k prov|
two axles481.00 a které |
the commission thereof481.00 uvědomí |
by the commission481.00o sdělení |
luxembourg471.00v lucembur|
( i )471.00i) |
, or470.99 an|
1983 .471.00 1983.|
of 20461.00 20|
1977 .451.00 1977.|
brussels451.00v bruselu dne |
4 march 1974451.00 dne 4. března 1974|
brussels on451.00v bruselu dne |
18 december 1978451.00 dne 18. prosince 1978|
to the member states441.00ena členským státům|
in the official journal441.00ení v|
provided for in441.00 rady |
19 december 1972441.00 dne 19. prosince 1972|
eec component type-approval ,441.00ce v|
1980 .441.00 1980.|
6 december 1979441.00 dne 6. prosince 1979|
24 july 1979441.00 dne 24. července 1979|
shall be replaced by31070.97 nahrazuj|
host31020.98hostitelsk|
other evidence of formal3690.96, osvědčení |
formal3680.93ifi|
concerted3610.98 ve vzájemné shodě|
cattle3610.92 skot|
certificates3580.93 osvědčení|
article 85 (3561.00 čl. 85 odst. |
natural3550.97přírodní|
of origin3541.00 původu nebo p|
up3510.93 přístup|
of origin or3510.98 původu nebo p|
tobacco3500.98 tabák|
other evidence of3490.98, osvědčení |
the member state of origin3470.96 původu nebo p|
label3470.97 návěs|
formal qualifications3440.95, osvědčení |
oil3440.93 olej|
destination3430.97 určení|
- in3410.94- v|
shall be substituted for3410.95 nahrazuj|
tractor3380.98 traktoru|
social security3380.97 zabezpečení|
netherlands3350.99 nizozemsk|
" ,3340.94", "|
the competent authority3340.97 orgán|
article 85 ( 3 )3341.00 čl. 85 odst. 3|
of the basic regulation3340.99 základního nařízení|
sluice-gate3330.99 zdymadlov|
rate3330.96 sazb|
lamps3330.94 svítilen|
surface water3330.98 povrchov|
nominal value3330.99 jmenovit|
fertilizers3320.96 hnojiv|
in accordance with the procedure laid down in article3320.93 postupem podle čl|
importation3320.98 dovoz|
selection3300.90 výběr|
olive3300.95 olivov|
limit values3290.99 mezní|
the member state of origin or the member state from which3290.90členský stát původu nebo |
authorities of the member states3281.00 členských států|
status3280.95 status|
form3280.96 form|
fodder3280.99 pícnin|
risks3280.99 rizik|
capital3280.99 kapitál|
intended3270.95 určen|
competition3270.98 soutěž|
average3271.00 průměr|
determination3271.00 stanovení |
. the member states3270.96. členské státy |
under3270.91 pod |
french3270.99 francouzsk|
imports3260.97 dovoz|
members3260.93člen|
in the territory of3260.94 na území |
materials3260.95 materiál|
shall be added3260.99 nov|
sampling3260.99 vzorkování|
the member state of origin or the member state from which the foreign national comes3260.94členský stát původu nebo |
recognition3260.98 uznání|
containers3260.96 nádob|
country of destination3260.93 určení|
equipment3250.93 vybavení|
inspection3250.96 kontrol|
in accordance with chapter3240.96 v souladu s kapitolou |
italy3241.00 itáli|
acid3240.98 kyselin|
component3240.96 složk|
product3240.93 výrobku|
calculated3230.92 vypoč|
" in3231.00" v|
within the meaning of article3230.99 ve smyslu čl|
directive 67/548/eec3231.00 67/548/ehs|
% of3230.95 % |
of dangerous substances3230.98 nebezpečných látek|
nationals of3230.86 členských států|
" , "3220.99", "|
swine fever3220.96 mor|
materials and articles3220.96 a předmět|
of the court3220.92 soudního dvora|
with chapter3220.98 v souladu s kapitolou |
declared3221.00 deklarovan|
scale3220.96 stupnic|
price3220.94 cena|
beet3220.99 řep|
germination3221.00 klíčivost|
the procedure laid down in3220.94 postup|
aquatic3211.00 vodní|
packages of basic seed3210.97 balení základního|
component type-approval mark3211.00 značk|
193210.89 19 |
number3210.98 poč|
waters3210.89 vody|
outside3210.96 mimo |
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in article3210.93 se stanoví postupem podle čl|
offal3210.90 drob|
pollution3201.00 znečiš|
annual3200.96roční|
council directive no3200.95/ehs ze dne |
provision of services3200.89 či sdružení|
unit3200.96 jednotk|
directive 77/388/eec3201.00 77/388/ehs|
item3200.98 bod|
. for the purposes of3200.99. pro účely |
olive oil3200.98 olivov|
provide3200.92 volného pohybu služeb|
procedures3200.98 postup|
measuring3191.00měřicí|
a member state3190.94 členského státu|
flammable3190.95 hořlav|
of directive 76/464/eec ,3190.89 podle čl. |
spirituous beverages3191.00 lihovin|
in denmark3191.00 v dánsku|
categories of3190.94 kategori|
the quantity3190.96 množství |
dangerous substances3190.99 nebezpečn|
article 203190.96 20|
without3190.91aniž j|
in annex i3190.89 v příloze i |
recognition of diplomas3190.97 uznávání diplomů|
respect3180.98 pro typ |
the competent central authority3180.97 ústřední|
liaison3180.96 kontaktní|
presentation3180.96 obchodní úprav|
) of directive 76/464/eec3181.00í podle čl|
turkey3180.98 tureck|
data3180.99 údaje|
staff3180.94bn|
person3180.95 osob|
of bran3180.95cházejících |
the date3170.95 dat|
workers3170.91 pracovník|
the federal republic of germany3171.00 spolkové republi|
where3170.95-li |
contact with3170.99 styk|
30 june3171.00 30. června 19|
" shall be3170.96jí slov|
heading no3171.00 do čísla |
another member state3170.91 jiného členského státu|
regulation ( eec3170.98 (ehs|
agencies3171.00 agentur|
seats3170.99sed|
having regard to council regulation3171.00 ze dne |
financing3170.99 financování|
this directive and3170.93 této směrnice a |
difficulties3171.00 potíž|
devices3160.99 zařízení|
table3161.00 tabul|
the requirements of3160.96vk|
) for3160.92) pro |
of feedingstuffs3161.00ní k|
31 december3161.00 31. prosinc|
in article 53160.96 5 |
pollutants3161.00ující|
of motor3160.87orov|
procedure laid down in article 43 ( 2 ) of the treaty3160.98 postupem podle čl. 43 odst. 2 smlouvy|
bovine animals3160.97 skot|
the environment3160.98 životní|
freedom to provide services3160.98 volného pohybu služeb|
northern ireland3151.00 severní|
directive 64/432/eec3150.98 64/432/ehs|
the activity in question3150.91zení pro|
64/432/eec3151.00 64/432/e|
article 273150.98 27|
article 103150.98 10|
each member state shall3150.98každý členský stát |
forestry3151.00zeměděls|
harvested3150.91 sklizen|
regulation ( eec ) no 1696/713151.00 (ehs) č. 1696/71|
a type of3151.00 pro typ |
) of directive 76/464/eec ,3151.00 podle čl. |
office3151.00 funk|
regulation no 136/66/eec3141.00/66|
cm3141.00 cm|
grant3141.00 uděl|
) shall be replaced by the following :3141.00. v článku |
as regards3140.90 pokud jde o |
in service3140.94 v provozu|
measuring instruments3140.95 měřicí|
allowance3140.93 příspěvek |
f3141.00f) |
manufacture3140.98 výrob|
the following shall be substituted for article3140.90 nahrazuje tímto:|
yield3140.93 hektarov|
situation3140.97 situac|
indent of3141.00 odráž|
regulation ( eec ) no 2182/773141.00 (ehs) č. 2182/77|
the competent authorities of the member3141.00 orgány člensk|
the holding3140.98 hospodářství|
departments3140.98 departement|
community methods of3140.96 analy|
regulation ( eec ) no 565/803131.00 (ehs) č. 565/80|
circumstances3130.95 okolnost|
the number of3130.97 poč|
seeds3130.99u s|
exported3131.00 vyv|
which has3130.93 členský stát, který uděl|
% ,3131.00 %, |
prevent3130.95brán|
frequency3130.99 četnost|
length3131.00 délk|
official examination3130.97 ověřeno|
quantities3130.96 množství|
regulation ( eec ) no 1208/813131.00 12|
12 (3130.98 čl. 12 odst. |
directive 71/118/eec3131.00 71/118/ehs |
regulation ( eec ) no 2727/753131.00 (ehs) č. 2727/75|
origin3130.98 původ|
private3131.00 soukrom|
regulation ( eec ) no 1842/813131.00 (ehs) č. 1842/81|
in accordance with this directive3130.96 v souladu s touto směrnicí|
of the annex3131.00příloh|
within the3130.94 uvnitř společenství|
with regard to the3120.87 vě|
i and3121.00 i a |
) of directive 76/464/eec , lays down3120.89 podle čl. |
of the right3120.87í k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb|
additional protocol3121.00dodatkov|
fixed3121.00á složka |
403121.00 40|
the additional protocol3121.00me|
special charge on exports3121.00zv|
affected by3121.00 zasažen|
type of vehicle3121.00o typ|
mutual recognition of diplomas3120.97 vzájemné|
, the host member state may require3120.87 může hostitelský členský stát požadovat od |
pigmeat3121.00 vepřov|
provided that3120.96 za předpokladu, že |
the treaty establishing the european atomic energy community3121.00 o založení evropského společenství pro atomovou energii|
i .3120.96 i.|
effects3120.95 účinky|
satisfying3120.93 vyhovující |
levy3120.87, vyjma kukuřice a rýže položky 23.02 a ii společného celního sazebníku, |
harmful3120.97 škodliv|
affected3121.00 zasažen|
development3120.98 rozvoj|
; whereas ,3121.00u, ne|
as a result of3120.94 v důsledku |
use the3120.94užíva|
nuclear3111.00 jadern|
72/461/eec3111.00 72/461/e|
his3110.91 vlastní|
the european atomic energy community3110.98 společenství pro atomovou energii|
the date of notification of this directive3110.97 oznámení této směrnice|
be made3110.91 vypl|
of regulation ( eec ) no 729/703110.98 nařízení (ehs) č. 729/70|
the original3110.94 originál |
1 october3111.00 ř|
white3111.00 bíl|
regulation ( eec ) no 2237/773111.00 (ehs) č. 2237/77|
regulation ( eec ) no 2759/753111.00 (ehs) č. 2759/75|
it is3111.00 který|
fruit and vegetables3111.00 a zelenin|
national type-approval3111.00ros|
the member state which has granted3111.00 členský stát, který uděl|
referred to in paragraph 13100.96 v odstavci 1|
regulation ( eec ) no 1059/693101.00 (ehs) č. 1059/69|
the best technical means available3101.00 dostupn|
article 17 (3101.00 čl. 17 odst. |
19673101.001967|
refuse to grant3100.96 odmítnout udělit |
of agricultural holdings3101.00 příjm|
article 4 ( 1 )3101.00 čl. 4 odst. 1 |
as soon as possible3101.00 co nejdříve |
implementing3100.98 prováděcí|
advisory committee3101.00 poradní|
clinical3101.00klinick|
own initiative3101.00 z vlastního podnětu|
for the purposes of3101.00pro účely |
by a qualified majority3101.00 kvalifikovanou většinou|
laws , regulations3101.00 a správní|
intended for3100.97 určené k |
of 303101.00ze dne 30. |
measures by a3101.00 a ihned je provede|
human health3100.96 zdraví|
. )3101.00.)|
until3100.91 až do |
member states who3100.96 členských států, kteří |
of which3101.00, je|
establishing3101.00 za|
article 5 ( 1 )3101.00 čl. 5 odst. 1|
1 january 19783101.00 1. ledna 1978|
sufficient3101.00 jako dostatečný důkaz |
from the date of3100.98 ode dne |
paragraph of article3101.00 pododstav|
the total3100.96 celkov|
model3101.00 vzor|
to the community391.00u přistoupení řecké republiky ke společenství|
at the request of the390.97 na žádost |
with article390.89 s článkem |
=391.00 = |
. in the391.00".|
these establishments391.00to zařízení|
39391.00 39 |
monitoring procedure391.00 monitorovací postup|
four years391.00 čtyři roky|
to council391.00a směrnic|
37391.00 37|
10 (391.00 čl. 10 odst. |
waste waters391.00 odpadní vody |
for the submission of tenders391.00 pro podání nabídek|
remain subject to391.00 nadále podléh|
article 13 (390.98 čl. 13 odst. |
: (390.94a) |
oils and fats391.00 a tuky|
otherwise390.96 jinak|
in the first391.00 v první|
its territory of the391.00 jeho území |
to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services391.00í k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb|
facts391.00o skutečnost|
analysis for the official control of feedingstuffs391.00 úř|
component of the391.00níku|
the information390.99 údaj|
the recommendation390.97ru|
the agreement in the form of an exchange of letters391.00 schv|
to the agreement391.00u přistoupení řecké republiky ke společenství|
purpose391.00 účel|
the hellenic republic391.00u přistoupení řecké republiky ke společenství|
described391.00 popsan|
sheepmeat and goatmeat391.00 a kozí|
1 and 2391.001 a |
sector391.00 odvětví|
the member state of origin or the member state from which the foreign national comes .391.00 činnosti d|
the accession of the hellenic republic to the391.00u přistoupení řecké republiky ke společenství|
into the community390.96 do společenství |
or periodic penalty390.98 nebo penále|
case390.97 případě |
directive 76/756/eec391.00nou|
supervision391.00 pod |
directives390.94ic |
the accession of the hellenic republic to the community391.00u přistoupení řecké republiky ke společenství|
. the value of the by-products obtained from processing391.00 rovn|
transported381.00 přepravován|
70/458/eec381.00 70/458/ehs |
- for381.00- pro |
as far as380.93ak na osoby |
tables381.00 tabul|
) if381.00) pokud |
of member states381.00 členských států|
concerning381.00o dovoz|
several381.00 několik|
regulation ( eec ) no 2358/71381.00 (ehs) č. 2358/71 |
of motor vehicles381.00o sbližování právních předpisů členských států týkající|
a report381.00 zpráv|
every381.00t let |
of resealing381.00o opětovné|
belgium381.00 belgi|
on a proposal from the commission381.00 rada |
to ensure381.00 zajištění |
of 27381.00 dne 27. |
obligation381.00 povinnost |
far as380.97 pokud |
article 5 ( 2 )381.00 čl. 5 odst. 2|
may not be381.00 nesmějí být při předložení starší |
the measures to be381.00 komise př|
bulbs ,381.00 dne |
shall inform the380.96 uvědomí |
1 july 1977381.00 1. července 1977|
on the community market381.00 na trhu společenství|
, for each381.00 pro každ|
- to381.00- |
cereal seed381.00 osiva obilovin|
) thereof ,381.00 uvedeného nařízení,|
council regulation381.00ze dne 2|
against381.00 proti |
be considered380.96považ|
article 128371.00 128 |
december 1982371.00. prosince 1982|
regulations370.98 předpisy |
april371.00. dubna 19|
and a370.98stav|
material for the vegetative propagation of the vine371.00 vegetativ|
on the financing of the common agricultural policy371.00 o financování společné zemědělské politiky|
b .371.00b. |
place371.00 místo|
of the community370.98ů společenství|
whereas , with regard to the371.00 je vhodné |
in the case of discharges371.00sahuje |
apply to the french overseas departments371.00 použijí |
regulation no 359/67/eec371.00 č. 359/67/ehs |
national provisions371.00 vnitrostátní|
66/400/eec371.00 66/400/ehs|
day371.00m p|
of the treaty ;371.00 smlouvy; |
of this article371.00 tohoto článku|
the final act371.00 závěrečné|
december 1972371.001972|
less than370.96méně |
before 1 april371.00 do 1. dubna|
of the laws371.00právních předpisů |
mm371.00 mm|
each member state shall recognize371.00každý členský stát uzná|
article 26371.00 26|
june 1978371.00. června 1978|
normal371.00 běžn|
agricultural products371.00 zemědělsk|
vegetable seed371.00 osiva zeleniny na trh|
whereas these371.00 že tyto |
the requirements of this directive371.00 požadavky této směrnice|
41371.0041|
prescribed371.00 předepsan|
fitted371.00um|
on the marketing of fodder plant seed371.00 o uvádění osiva pícnin na trh|
exceeding370.98 vyšší než |
on the marketing of seed potatoes371.00 o uvádění sadby brambor na trh|
for human consumption370.96 spotřeb|
the first indent of371.00 první odrážk|
article 10 (371.00 čl. 10 odst. |
subject361.00lé|
of national361.00ní vnitrostátních právních předpisů|
of vehicles361.00k pro|
article 3 of directive 76/464/eec361.00příloh|
. the limit values361.00. mezní hodnoty|
apply to361.00tato směrnice se vztahuje |
2 . the commission361.00 zaujme stanovisko |
of the european communities , and in particular361.00 evropských společenství, a zejména na čl|
type approval of361.00t u|
the application of361.00ě je |
operational361.00 provoz|
by certain dangerous substances361.00 vodního prostředí společenství|
more than361.00 více |
" 2 .361.00"2. |
in ireland361.00 v irsku|
; whereas article 6 of361.00 zasažené|
article 29361.00 29|
at least as361.00 jako |
in all member states361.00 ve všech členských státech|
requirements ,361.00áva|
an industrial plant which361.00 provoz|
checks361.00ěření |
its compounds361.00 sloučenin|
in oils and fats361.00u s oleji a tuky|
requirements of361.00 potvrzení pro|
of the said directive361.00 přede|
apply them immediately361.00ou většinou.|
from spreading ;361.00 v celém společenství |
the best technical means available ,361.00ů ne|
i ;361.00 i; |
pursuant to article 1361.001, |
article 2 ( 2 )361.00 čl. 2 odst. 2 |
of 15361.00 ze dne 15. |
the other member states and361.00 ostatní|
in this361.00 tohoto |
, and in particular articles361.00 o z|
the measures to be taken361.00 výboru n|
) oj no l361.001 s|
article 4 ( 3 )361.00 4 |
as those361.00, jako |
community methods of analysis361.00ou s|
all member states361.00; že |
and also361.00a vešker|
taken to control361.00 nebud|
after the date of notification of this directive361.00 po dni oznámení této směrnice|
determining the361.00o stanovení |
( 1 ) ,361.00a čl. |
35361.00 35|
hygiene standards361.00 úrov|
. if the361.00 o n|
the situation after361.00 stav|
in accordance with the opinion of the committee ,361.00 v souladu se stanoviskem výboru|
therefore be361.00rove|
estimates of361.00 odhady |
per hectare of361.00 na hektar |
this directive shall361.00tato směrnice se vztahuje |
relating to good character361.00 bezúhonnosti a dobré pověsti|
the commission may361.00o sdělení |
host member state which361.00o podmín|
type-approval for361.00 schválení typu konstrukční části pro |
component type-approval for361.00 schválení typu konstrukční části pro |
registration with or membership of professional organizations or bodies361.00 použi|
in terms of361.00 na hektar |
plants ,361.00 a květinářsk|
the training361.00- výměnou |
taken to361.00 přijat|
consultation with the361.00ení s|
it in361.00 všech|
rice into milled rice shall be : ( a )361.00é rýže na celoomletou rýži je rovna:|
that the361.00, aby |
on health problems affecting trade in fresh poultrymeat361.00 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem|
on health problems affecting trade in fresh poultrymeat (361.00 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem|
( 1 ) of361.00 odst. 1 směrnice 76/464/ehs |
on behalf of the community361.00jmén|
application361.00na pro|
with effect from361.00y od|
road361.00 provozu |
in the member state of origin or the member state from which361.00 členského státu původu nebo posledního usazení v|
the host member state may require the person concerned to361.00ní je|
in the united kingdom361.00 ve spojeném království|
shall accept as sufficient evidence361.00, přijme jako dostatečný důkaz v|
the authorizations361.00y členský|
and referred to in361.00 a uvedených v |
presentation of361.00zení o |
and social361.00 a sociálního |
order361.00cí |
where a host member state requires361.00pokud hostitelský členský stát požaduje od svých státních příslušníků pro přístup k některé z činností uvedených v článku 1 nebo její výkon|
issued by a competent authority in the member state of origin or361.00 důkaz bezúhonnosti nebo dobré pověsti, |
may be made361.00 po p|
nature of361.00, c|
having regard to the general programme for the abolition of restrictions on freedom361.00s ohledem na obecný program pro odstranění omezení |
in the case of the provision of services361.00 členství v nich, |
referred to in this directive361.00 v této směrnici|
a certificate stating that361.00 potvrzení osvědčující, že |
be reduced361.00 sníží|
the persons concerned to361.00t informa|
of its361.00ho o|
- a certificate361.00í, že oprávněná osoba |
the results361.00 výsledk|
designate361.00 a subjekt|
an amount equivalent to 60 % of the average of the variable components of the levies on the product in question for the three months preceding the month in which such an amount is fixed361.00 6|
official journal . (361.00 s článkem |
[ 1 ]361.00it |
the fixed component361.00vybír|
shall not be imposed361.00vybír|
within its territory of the activity concerned , it may inform the member state of origin or the member state from which the foreign national comes .361.00 dotyčné činnosti, může o tom uvědomit členský stát původu nebo posledního usazení.|
disturbance361.00 vážně narušen|
of the common market361.00 společného trhu|
its own361.00předseda|
authorization361.00o pro |
employed and self-employed persons361.00, tak |
as employed persons361.00ero|
2 of360.962 p|
recognized as having equivalent status361.00 na vysok|
from establishments361.00 členské|
be applied361.00áva|
of a member state other than361.00 příslušník|
by this directive361.00 členské státy s|
on the marketing of fodder plant seed (361.00 o uvádění osiva pícnin na trh|
235 thereof361.00 235 |
to motor vehicles361.00e motorových vozidel |
either on his own initiative or at the request of the representative of a member state .361.00 buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.|
on the establishment of a common organization of the market in oils and fats361.00 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky|
article 4 ( 3 ) of directive 72/462/eec ,361.00 čl. 4 odst. 3 směrnice 72/462/ehs|
, in accordance with article 4 (361.00 čl. 4 odst. 3 směrnice 72/462/ehs|
community .361.00o společenství.|
to directive 66/401/eec is hereby amended as follows :361.00i směrnice 66/401/ehs se mění takto:|
of the additional protocol361.00 dodatkového protokolu|
to employed361.001968|
a management committee361.00 řídící|
except361.00dů, k|
provisions laid down by law , regulation or administrative action361.00 a správní|
proposed by361.00 zák|
prohibit the entry into service of361.00zu|
amending regulation ( eec ) no361.00kterým se mění nařízení (ehs) č. |
type-approval , or361.00s ne|
or to351.00s ne|
. if351.00. po|
12 .351.0012.|
1973 .351.003.|
13 .351.0013. |
of 16 september 1985351.00 dne 16. září 1985|
proposed351.00 navrhovan|
1965351.001965|
11 .351.0011. |
16 september 1985351.00 dne 16. září 1985|
economic and341.00 výb|
25 february 1964341.00 dne 25. února 1964|
22 march 1971341.00 dne 22. března 1971|
in order to341.00odle|
25 july 1978341.00 dne 25. července 1978|
20 december 1979331.00 dne 20. prosince 1979|
for the council331.00lu|
28 july 1981331.00 dne 28. července 1981|
if the331.00to t|
limit values ,331.00mezní hodnoty, lhůty pro jejich splnění a monitorovací postup|
16 june 1975331.00 16|
19 december 1978331.00 dne 19. prosince 1978|
8 december 1969331.00 1969|
27 june 1977331.007.|
19 october 1981331.00 dne 19. října 1981|
19 june 1984331.00 dne 19. června 1984|
21 december 1982331.00 dne 21. prosince 1982|
establishing the331.00 smlouv|
20 july 1981331.00198|
8 december 1980331.0080|
approve the331.00v bruselu dne |
17 may 1977331.00 dne 17. května 1977|
provided331.00předseda|
to this331.00ut|
of 19 june 1984331.00 dne 19. června 1984|
shall enter into force on the331.00ení v|
december 1980331.0080|
18 march 1975331.00 dne 18. března 1975|
( 6 )331.006, |
27 june 1980331.00 dne 27. června 1980|
material21320.95 množitelsk|
be replaced by2990.96 nahrazuj|
apparatus2940.98 nástroj|
pattern2760.98 typ|
the member state2720.88aze|
vocational2700.97 odborn|
evidence2670.95, osvědčení |
professional2630.95 profes|
legislation2590.99 předpis|
qualifications2590.91ifi|
accordance with2590.89 v souladu s|
shareholders2540.94 akcionář|
bovine2520.98 skot|
separate2491.00 samostatn|
mercury2480.97 rtu|
852471.00 85|
fund2470.97 fond|
residence2450.97 pobyt|
preparations2450.95příprav|
premixtures2450.97premix|
the court of auditors2440.95 účetní|
diplomas , certificates and other evidence of formal qualifications2440.93, osvědčení a jin|
pressure2420.99tlak|
title2410.99hlava |
vocational training2410.98 odborné|
assets2390.99 aktiv|
member state from2390.98 původu nebo p|
foot-and-mouth2390.94 slintav|
diplomas ,2380.92, osvědčení |
other evidence of formal qualifications2360.99, osvědčení |
solvency2360.98 solventnost|
diplomas , certificates2360.94, osvědčení |
certified seed2330.94certifikované|
initial verification2331.00ehs prvotní|
generation2321.00 generace|
discharges2310.86 vypouštění|
front2311.00 přední|
specific2310.99 specifick|
point2310.95 bod|
petroleum products2310.94 ropný|
directive no2311.00 7|
group2310.98 skupin|
waterways2300.98 cest|
of varieties2300.97 odrůd |
toxic products2300.98 toxick|
contributions2300.98 příspěvk|
milled rice2300.94 celoomlet|
( ii )2300.95ii) |
benefits in2290.91 věcn|
under official supervision2290.98 pod úředním dohledem|
the following shall be substituted for2290.93 nahrazuj|
member states shall ensure that2290.96členské státy zajistí|
wine-growing2280.93 hospodářsk|
eradication2280.99 eradi|
certified2280.94certifikovan|
units of measurement2280.95 měření|
values2280.95 hodnot|
forward2270.98 přev|
virus2270.98 vir|
head2260.88 sídl|
in kind2260.98 věcn|
exhaust2260.99výfuk|
semi-milled2260.98 poloomlet|
associations2250.93 sdružení|
marketing year2250.96 hospodářsk|
structures2250.85 konstrukcí|
exporting2250.96odesílající|
commercial seed2250.89 obchodní|
third parties2250.91 třetí|
tools2250.94 nářadí|
carcases2251.00 těl|
products containing2240.98 obsahují|
the products2240.89 produkty |
assistance2240.99 pomoc|
taking up2240.91 přístup|
separate technical2240.98 samostatn|
) , the2240.93 vklád|
danish2230.97 dánský|
of toxic products2230.95 toxický|
grape2230.93 mošt|
equal treatment2231.00 rovné|
erucic acid2220.98 erukov|
basic regulation2221.00základní|
basic products2221.00základní|
plans2220.98 plán|
tir2210.99 tir|
anchorages2210.99 úchyt|
determination of2210.99vení|
directive 68/151/eec2211.00 68/151/ehs|
member states shall require that2211.00členské státy stanoví, že |
data network2210.88 datov|
conformity2200.96o shod|
invalidity2200.99 invalid|
volume2200.91 objemu|
contracting2200.98 smluvní|
inland waterway2200.95 vnitrozemsk|
regulation ( eec ) no 1785/812201.00 (ehs) č. 1785/81|
provision of2200.89 poskytování |
ex2200.99 ex |
the basic regulation2201.00 základní|
regional2200.98regionální|
drinking water2201.00 pitn|
of returning holdings2200.96 vykazujících podniků|
, the republic of2201.00kou republikou|
on a2200.91 kvalifikovanou většinou na návrh komise|
accessories2200.99 příslušenství|
plan2190.88 plán|
husked2191.00 l|
the treaty establishing the european2191.00 o založení evropského |
projections2190.97 výčnělk|
serial number2191.00oř|
catalogue of varieties2190.98atalogu|
for breeding2190.98 plemenn|
medicinal2190.97 léčiv|
directive 76/115/eec2191.00 76/115/e|
world market2190.91 na světovém trhu|
the braking2180.98 zařízení|
is used2181.00 pokud se |
to tender2180.94 řízení|
import levy2180.99 dovozní dávk|
the council , acting by a qualified majority on a proposal from the commission ,2180.90 na návrh komise |
decisions2180.95 rozhodnutí|
of regulation2180.93ení č|
directive 77/391/eec2181.00 77/391/ehs|
of regulation ( eec ) no 1785/812181.00 nařízení (ehs) č. 1785/81|
covered by2180.98vztahuj|
tunisia2181.00 tunisk|
residence permit2180.98ení k |
form a2181.00 na tiskopise a|
list ii2180.96 seznamu ii|
of the commission2170.91 komise |
intermediate2170.98 mezilehl|
groups2170.96 producentů |
classification2171.00 klasifikac|
- in the case of2170.92- v případě |
the marketing of2170.94 o uvádění |
regard2170.88m na |
is replaced by2170.98 nahrazuj|
interests2170.92 zájm|
acting by a qualified majority on a proposal from the commission2170.94 kvalifikovanou většinou na návrh komise|
assistants2170.95 pomocn|
directive 76/893/eec2171.00 76/893/ehs|
field of vision2160.97 výhledu|
section2160.98 oddíl|
authorized2160.94 povol|
the braking devices2160.98 brzdov|
recognition of2160.98 uznávání |
moisture content2160.99 vlhkosti |
laid2160.93 stanoven|
ante mortem2160.98 před porážkou|
- article2160.96- článek |
meters2160.94ok|
similar2160.96 podobn|
performance2160.92 účinnost|
sound level2161.00 akustického tlaku |
periodic penalty2160.98penále|
cutting2161.00 bourár|
advertising2160.95 reklam|
originating in2160.92ející|
information document2161.00 dokumentu|
of the member state2161.00 členského státu, |
braking devices2160.98 brzdov|
vii2150.98 vii |
in article 20 .2151.00 postupem podle článku 20.|
small2150.97drobn|
in its territory2150.90 na jeho území|
of all2150.89 všech |
accident2150.98 nehod|
grams2151.00 g|
) before2150.94) do |
approved pattern2150.87 schválené|
its territory2150.91 území|
established2150.99 usazen|
wood2150.94 dřeva|
other than those2150.94, než které |
of directive 76/893/eec2151.00 směrnice 76/893/ehs|
direct2150.98 přím|
varietal purity2150.94 čistot|
norway2150.96rs|
with the provisions of2150.94splň|
the words "2150.94jí slov|
colouring matters2150.96 barviv|
in accordance with the procedure laid down in article 212150.96 postupem podle článku 21|
speed2150.95 rychlost|
is hereby replaced by the following :2150.97 nahrazuje tímto:|
oath2150.97 čestn|
broken rice2140.94 zlomkové rýže|
the separate2140.91ve |
level2141.00 hladin|
the opinion of2140.85 v souladu se stanoviskem výboru|
distribution2140.98 distribuc|
article 15 (2141.00 čl. 15 odst. |
des2140.97 des |
listed in2140.97 v přílo|
authorisation2140.94 povolení |
hindquarters2140.96 čtvrt|
abuse2140.98 zneuž|
publication2140.95 zveřejnění|
them2140.92ned|
germany2140.93 německo|
originating products2140.89 statusu|
overseas2141.00 zámořsk|
) country of2141.00) země |
avena fatua2141.00 f|
inward processing2141.00 aktivního zušlechťovacího styku|
consultations2140.88konzultac|
shall adopt2141.00 přijme |
procedure laid down in article2141.00 postupem podle čl|
products originating in2140.89 pocházející|
used ,2140.97. pokud |
the competent authority of the member state in whose territory the2141.00 členského státu, na jehož území |
19622140.99 1962|
of sale2141.00 o prodeji|
detailed rules2140.85 prováděcí|
of origin form a2140.94 původu na tiskopise a|
the council directive2140.956.|
value of2140.99 hodnot|
on the basis of the2140.93 na základě |
- in the2140.94- v|
, whether for2140.98 za úplatu nebo bezúplatně|
the member states shall require that2130.88členské státy stanoví, že |
nurses responsible for general care2130.95 zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči|
indent2130.91 odráž|
in the netherlands2131.00 v nizozemsku|
purity2130.96 čistot|
regulation no 172130.98 č. 17|
employees2131.00 zaměstnanc|
mutual assistance2130.98 vzájemn|
in advance2130.94 předem|
insurer2130.96 pojistitel|
quarantine2130.96 karantén|
trichinae2131.00 trichin|
frontier2130.97hrani|
investment2130.97 investi|
during the2130.93běh|
means :2131.00) "|
normally2130.95 obvykle |
mutual recognition of2131.00 vzájemné|
article 232130.97 23|
19732131.00na 1973|
752131.00,5 |
duties2130.93 povinnosti|
be amended2130.97změněn|
organisms2130.98 organism|
agency2131.00í agentur|
july 19722130.98 1972|
shall not be2130.98 jedno|
the court of justice2130.98 soudní|
turnover tax2130.90 z obratu|
regulation ( eec ) no 1784/772130.96 17|
eec initial verification2130.98 ehs prvotní|
the official veterinarian2130.98 lékař|
the annexes2130.98 příloh|
cultural2130.98 kultur|
of directive 70/156/eec2131.00 směrnice 70/156/ehs|
1 (2130.93 1 písm. |
notification of2130.98 oznámení |
to take up2130.88í vý|
the tractor2120.88eného |
proceedings2120.93o řízení|
of directive 77/388/eec2121.00 směrnice 77/388/ehs|
regulation ( eec ) no 2173/792121.00 (ehs) č. 2173/79|
of 14 june 19662121.001966|
colour2121.00) musí |
management2120.87 ří|
certificate of conformity2121.00 o shodě|
survey2120.94 zjišťování |
minimum performance requirements2120.97 na účinnost|
fishery products2121.00 rybolovu|
exemption2120.98 výjimk|
notice2121.00 oznámení|
the member state which2120.91, který uděl|
inward processing arrangements2120.98 aktivního zušlechťovacího styku|
pursuant to2120.97 podle |
engines2120.93rů|
resources2121.00 zdroj|
set out in annex2120.96 přílo|
1 . member states shall require that2120.961. členské státy stanoví, že |
maternity2121.00 mateřství|
the processing costs2121.00 náklady na zpracování|
veterinary experts2120.90 znalc|
export refunds2120.98 vývozní|
the age of2121.00 věku |
the information document2120.87 dokumentu|
the value of the by-products2121.00 hodnota |
oils2120.92 olej|
fats2120.92 olej|
guarantee2120.98 záruční|
denmark2120.96 dánsk|
" ;2120.94"; |
the contract of sale2121.00 smlouvy o prodeji|
heading2120.99; že |
granted2120.91, který uděl|
documents2121.00 dokument|
in respect of a type of2121.00o typ |
greece2120.97 řeck|
fodder plant seed2120.97 pícnin|
identification2120.94 identifika|
samples2120.96 odeb|
of erucic acid2120.89í kyseliny erukové |
maximum design speed2120.97 maximální konstrukční rychlost|
in accordance with the procedure2120.97 podle článku |
the status of2120.95í status|
production aid2120.86 podpory produkce|
gaseous pollutants2120.97žad|
992121.00 99|
//2121.00ri|
member state shall2120.94 každý |
hybrid2120.95 hybrid|
the word "2120.88 slovo "|
article 85 ( 3 ) of the treaty2120.97 čl. 85 odst. 3 smlouvy|
detailed2120.96 prováděcí|
rules for the application of this2121.00 prováděcí pravidla k tomuto |
replaced by the2121.00 nahrazuj|
resistant2120.95 rezistentní|
not apply to2110.94 nevztahuj|
the mutual recognition of2110.92 vzájemné|
weights2111.00 závaží|
interference2111.00ruš|
lot2111.00 partie|
for the manufacture of2110.89 k výrobě |
rate of2110.89 sazb|
common agricultural policy2111.00 společné zemědělské politiky|
desirable2111.00 žádoucí|
farm return2111.00 výkaz|
imported2110.94 dovážen|
minimum export2110.95 vývozní|
. in accordance with the procedure laid down in article2111.00. postupem podle článku |
processed products2110.95zpracovan|
family2111.00 rodinn|
to article2110.88 podle čl|
contact2111.00 styk|
13 (2111.00 čl. 13 odst. |
official label2110.97 úřední návěs|
) to2111.00) |
not comply with the provisions of this directive2111.00esp|
treatment2110.94 ošetřen|
been completed2110.96 byly získány |
under heading no2111.00 do čísla |
holding2111.00hospodářství|
fodder plant2111.00nin|
of notification of this directive2110.98 oznámení této směrnice|
working parties2110.96 skupin|
- that2111.00- |
the consignor2110.89 odesílatel|
in article 212110.95 článku 21|
action2110.88ch postizích |
522111.00 52|
) adequate knowledge of2111.00) přiměřené znalosti |
directive 66/401/eec2110.97 66/401/e|
hops2110.96 chmel|
1234/712110.98 1234/71|
calibration2111.00 kalibrac|
article 4 ( 2 )2110.96 čl. 4 odst. 2|
authorizations2110.89povolení|
in article 42110.89 4 |
fittings2111.00bav|
in this directive2110.87 v této směrnici|
residues2101.00 zbytk|
hop2100.89 chmelov|
apply2101.00 se v|
contents2100.98obsah|
within the meaning of article 9a of directive 70/156/eec2101.00 cel|
from spreading2100.96mezen|
body2100.95em nebo |
1 . the commission2100.881. komise |
tanks2100.98 palivov|
not apply2100.91 se ne|
sentence2100.98 vět|
where the2100.95nese |
) adequate2101.00) přiměřené |
contact with foodstuffs2101.00 s potravinami|
working or processing2101.00 opracován|
( b2100.94b)|
, by2100.97 odchyl|
m12101.00 m1|
of article 12100.87 statusu původu v|
that article2100.87u po|
in pursuance of2101.00 podle čl. |
synchytrium endobioticum2101.00 synchytrium endobioticum|
whether2100.97 zda |
and prices2100.96 a cen|
of products2100.95 statusu původ|
rail2100.98 železni|
to ensure that2101.00 veškerá |
co-operation2100.97 spolupr|
% of the same salary2101.00 % tohoto platu|
years ;2101.00 kratší než |
variable component2100.93iv|
fixing2100.98 stanovení |
prepared2100.94 připraven|
( 1 ) ( b )2100.97 odst. 1 písm. b)|
article 5 of2101.00 5 nařízení |
rice shall be2100.88é rýže na |
directive 76/769/eec2101.00 76/769/e|
cold2101.00hlad|
directive of 302101.00 30|
entry into force of this regulation2101.00 tohoto nařízení v platnost|
atlantic2101.00nti|
the competent authorities of the other member states2100.91 ostatních členských států|
directive of 23 october 19622101.001962|
of frozen2100.97 zmrazeného |
his representative2100.95 jeho zástupc|
the privileges and immunities2101.00 a imunit|
a certificate2100.88 o s|
national law2100.89 vnitrostátní|
- in pursuance of article2101.00 podle čl. |
directive 71/354/eec2101.00 71/354/ehs|
liability2101.00 odpovědnost|
of the country2101.00 v měně země, |
gaseous2100.97ující|
sugar ,2100.90 bíl|
vaccination2101.00 očkování |
, except2100.97 s výjimkou |
described in2101.00 popsan|
the production refund2100.97 produkční náhrad|
marks2100.94 znak|
bran , sharps and2101.00 zbytk|
desirable to2100.98 žádoucí|
exporting country2100.95odesílající zem|
bodies2100.85 profesních organizací|
the beginning of2100.99 začátk|
of regulation ( eec ) no 2173/792101.00 nařízení (ehs) č. 2173/79|
comes .2100.96 původu nebo posledního usazení.|
the eec2100.89eny z|
proof2100.98 důkaz|
in chapter2101.00v k|
eaggf2101.00ezozf|
directive 76/767/eec2101.00 76/767/ehs|
revenue and expenditure2101.00 a výdaj|
air2100.95vzdu|
the place2100.99 míst|
the sound2100.97spl|
obligations2100.94 povinnost|
the sound level and2100.97spl|
various2100.86 různých |
accompanied by2100.89 prohlášením |
referred to in article 12100.97 článku 1|
eec-type2101.00typ|
week2100.98 týden|
on a proposal from the commission ,2101.00 na návrh komise |
forestry tractors2101.00 zemědělských a lesnických traktorů|
annex iii ,2100.98 sloupc|
the number of returning holdings290.97počet vykazujících podniků |
examination290.93 zkoušky |
produced290.97 vyroben|
article 9 ( 1 )291.00 čl. 9 odst. 1 |
protective291.00 ochrann|
commercial motor290.94užitkový|
restrict290.88 omezit uvádění |
relating to the permissible sound level and the exhaust system291.00 přípustn|
) of regulation ( eec ) no290.93 nařízení (ehs) č. |
of the economic and social committee291.00 hospodářského a sociálního výboru|
income290.96 příjm|
shall be added to article290.94 nov|
cylinder290.97zu|
cereal291.00 obilovin|
formalities290.92 náležitost|
( 2 ) .290.95 2.|
this regulation .290.89to nařízení.|
interest290.95 úrok|
concluded290.97 uzavřen|
the market290.98, a|
" or291.00o "|
issue290.92vydá|
regulation ( ecsc , eec , euratom ) no290.97 (esuo, ehs, euratom) č. |
gases291.00vzd|
quarantine station291.00 karanténní stanic|
metrological290.95 metrologick|
requirements laid down in291.00 stanovené |
hours291.00 hodin|
stage291.00 fáz|
( 1 ) or291.00 odst. 1 nebo |
the intervention agencies290.98 agentur|
the difference291.00 rozdíl|
4 . in290.954. v |
by the council290.90 radou |
article 16 (291.00 čl. 16 odst. |
to hold office290.98 odchodu z funkce|
registration with290.95 členství |
gas cylinders291.00 plyny|
examining291.00 zkušební|
bran , sharps and other residues291.00 zbytk|
directive 71/127/eec291.00127|
installation of291.00 montáž|
stating that290.95jící, že |
to the installation of lighting and light-signalling devices291.00 montáž|
credit291.00 úvěr|
the right to290.89 právo |
trace elements291.00 stopov|
the abolition of restrictions on291.00 odstranění omezení |
relations291.00 třetí|
) which290.88) které |
installation of lighting and light-signalling devices291.00 montáž|
immediately290.95ou většinou.|
specifications291.00 specifikac|
to the installation of291.00 montáž|
waste290.97 odpad|
part 1290.96 části 1 |
checked290.92 kontrolov|
53291.00 53 |
knowledge and ability291.00 a schopnost|
of the law on290.962 zákona o |
three months291.00 měsíc|
the installation of lighting and light-signalling devices291.00 montáž|
guidelines290.97 obecn|
the latter290.96 posledně uveden|
i to291.00 i |
the installation of291.00 montáž|
the goods290.98 zboží |
alcoholometers290.97a l|
time limit290.95 lhůt|
declaration on oath291.00 notář|
regulation ( eec ) no 591/79291.00 (ehs) č. 591/79|
a type291.00p |
installation291.00montáž|
other servants291.00 ostatní|
daily291.00denn|
fitted with280.94 vybaven|
single281.00 jednotné |
mentioned in280.87 osvědčení o původu na tiskopise a |
from seed281.00 z osiva|
stringent requirements281.00 přísn|
seed which281.00 z osiva|
determining the emoluments of the281.00 o platových poměrech |
regulation ( eec ) no 776/73281.00 (ehs) č. 776/73 |
of an280.95stvím|
of bran , sharps and281.00 vznikl|
having regard to council regulation no281.001967|
certificates of origin280.87 a vy|
duty-free281.00cl|
8 and281.00 8 a |
commissions281.00 a komis|
of the certificates280.87u po|
of directive 67/548/eec281.00 směrnice 67/548/ehs|
of the high authority281.00 a komis|
the status of originating products280.95í status|
prior to basic seed281.00 předcházející|
specified in280.87 v odst|
- in pursuance of article 6 (281.00 podle čl. 6 odst. |
of the products280.95é produkty |
the council directive of 14 june 1966281.0066|
the preceding280.95 předchozí|
regulation ( eec ) no 1188/81281.0011|
the variable281.00 o částku rovnající se 60 % průměru pohyblivých složek dávek použitelných pro dotčený výrobek během tří měsíců předcházejících měsíci, v němž byla tato částka stanovena|
) -281.00) - |
to the french overseas departments281.00 na francouzské zámořské departementy|
the basic regulation .280.93 základního nařízení.|
ii for281.00 zkoušk|
hereinafter281.00")|
the french overseas departments280.95 zámořsk|
. in annex281.00. v příloze |
preferences281.00 preferencí|
basic price280.97 základní cen|
to human health281.00 zdraví|
3 . member states281.003. členské státy |
directive 73/238/eec281.0023|
1 january 1985280.96 1985|
medical281.00 zdravotní|
) adequate knowledge of the280.97) přiměřené znalosti |
viii280.96 viii|
type of motor vehicle281.00ého v|
complete280.87 úplné|
the professional280.87 jeho zkratku|
incorrect280.95 nesprávn|
package281.00 obal|
allow280.87 lhůtu |
type-approval certificate ,280.94 certifikátu schválení typu, |
the label280.98 ba|
carriage of goods by road281.00il|
the skin281.00 pokožkou|
the approved281.00 shod|
a professional280.87tný|
the other member states and the commission281.00 a komisi|
errors281.00 maximální|
box281.00 kolon|
retail281.00 maloobchod|
ºc281.00 °c|
on a proposal from the280.92na návrh |
contains281.00 obsahuje |
. the council , acting280.95. rada |
parts of280.95 část|
in this decision280.87 podle tohoto rozhodnutí |
importation of fresh280.87 re|
likely to affect280.89 které m|
of training280.99 o vz|
wishing to take up or pursue281.00o její výkon|
- vessels281.00- plavidla |
( 1 ) and (280.95 odst. 1 a |
in one281.00dné ze|
measures of length281.00kov|
of length281.00kov|
( a ) and ( b )281.00 písm. a) a b)|
% of the same salary if that period is281.00 % tohoto platu, je-li uvedená doba delší než |
or his representative281.00 nebo jeho zástupc|
problems280.87 společného zájmu|
material measures of length281.00kov|
measures of281.00kov|
be communicated280.91í musí být |
in their280.87 jejich území|
and their trailers281.00ch příp|
wines281.00odu|
in the annex .280.97 v příloze.|
cigars281.00doutník|
solemn declaration280.99 prohlášení ne|
the community ;281.00 společenství; |
the model281.00vzor|
, and in280.87né p|
vi280.93 vi|
percentage281.00 hodnota |
, meat280.93, mas|
the laws , regulations and administrative provisions281.00 a správní|
customs office281.00 celní |
copies280.99 a opisy |
the competent central authority of the280.98 ústřední|
an amount281.00ěs|
that country280.87 dotyčné |
the protocol on the privileges and immunities of the280.98 protokolu|
expressed281.00 vyj|
nitrogen281.00he|
original and280.94 originál |
have280.87 ma|
is hereby amended as follows :281.00/ehs se mění takto:|
to an280.87it v|
roll-over protection structures and280.87 při převrácení a jejich připevnění k traktoru|
1 of280.87 článku 1 základního nařízení |
type of roll-over protection structure281.00pro každ|
in article 6280.87 6 |
grain rice281.00ozrnné rýže|
to reduce281.00 sníž|
fisheries281.00 rybolovu |
external281.00 vnější|
human consumption281.00 k lidské spotřebě|
use in foodstuffs281.00 v potravinách|
products obtained280.94 získaných |
exceeding 22 % vol281.00 22 % objemových|
technical knowledge281.00 poznatk|
cold stores280.89 chladírensk|
regulation no 79/65/eec281.00 č. 79/65/ehs|
permissible281.00 přípustn|
3 . in281.003. |
of wheeled agricultural or forestry tractors281.00 kolových zemědělských a lesnických traktorů|
resistant to281.00 vůči |
type of tractor281.00 traktoru|
given280.89 v příloze i|
column280.98 sloupci |
74280.96 74|
guidance281.00 orientační|
from the commission281.00 komise|
points280.87 bodů |
50281.0050 |
hygiene conditions281.00 hygienických podmínek|
relating to the braking devices281.00e br|
co-ordination281.00ordina|
romania280.95 rumunsk|
refunds280.96a pro |
. no member state may281.00. členské státy nesmějí |
of eec type-approval280.87í ehs schválení typu|
in respect of a type of motor vehicle270.97 pro typ |
special conditions271.00 zvláštní požadavky |
( 1270.9415|
of the staff regulations270.94 služebního řádu|
advantages271.00 výhod|
the documents270.93 dokument|
prepackage270.91e k|
shall not apply to270.95 se nevztahují na |
the amount of270.88 podpora|
in transport by rail , road and inland waterway270.95 v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách|
" 3 .271.00"3. |
boned270.94 vykostěn|
publication of271.00 zveřejnění |
examinations271.00 zkoušek|
. where the270.97, před|
labelling271.00 označ|
classical swine fever270.98 klasického moru prasat|
b ( a )271.00 b písm. a)|
entry270.93 vstup|
2 . the following270.932. v čl|
iii ,271.00 iii|
adjustment270.97 úprav|
months after270.94í být |
of a type of motor vehicle270.97p |
examining board271.00 zkušební komis|
chapter ix271.00 ix|
even if270.96, i když |
nationals of member states270.95 uvnitř společenství |
the entry into force of271.00 v platnost |
the activities of270.93 činnosti |
simultaneously271.00 současně |
the advisory committee270.97 poradní|
entered into270.93 závazků |
part-time270.95zv|
free-at-frontier offer price270.94 nabídková cena s dodáním na hranice|
ecu per tonne of husked271.00 ecu/t loupané |
the country of destination271.00 země určení|
entitled to270.95 výš|
by 1271.00 do 1. |
directive no 70/156/eec271.00 70/156/ehs|
indication of the270.98 údaj|
takes the form of small eec270.95ho osiva v podobě malých balení ehs|
general rules for270.95 obecná pr|
the commission ,270.95 na návrh komise |
seed , except where seed of the271.00ho osiva, s výjimkou certifikovaného |
2 and270.95 2 a |
falling within271.00 společného celního sazebníku|
or other271.00 nebo jiný|
approval of270.94poj|
of which the271.00, je|
opinions270.96 posudků.|
shall be deleted .270.95 se zrušuj|
of which the rear-view mirrors do not comply with the provisions of this directive271.00 zpětná zrcátka nes|
. in article271.00. v čl. |
the waters270.94ahuje |
prohibited270.97 zakáz|
. ( a )271.00. a) |
eradication of brucellosis , tuberculosis and271.00, tuber|
which the rear-view271.00 zpětná zrcátka nes|
member states and the271.00 státy a |
paragraph 1 shall270.95 1 se |
the council directive of271.00 rady ze dne |
member state ,270.91ém st|
regulation ( eec ) no 316/68271.00. 3|
- be271.00- být |
families and groups of substances271.00 a skupin|
subjects270.94 předmět|
is replaced by the following271.00 se nahrazuje tímto:|
of officials270.95 úředníků|
the person concerned271.00 dotyčná osoba |
technical and scientific progress271.00 a vědeck|
of this directive and270.93 této směrnice a |
thereof .270.96 uvědomí |
1 november271.00. l|
directive 76/118/eec271.0076|
directive 73/362/eec271.00 73/362/e|
opinion of the270.97 stanovisk|
into service270.95 do provozu|
of the treaty establishing the european atomic energy community271.00 smlouvy o založení evropského společenství pro atomovou energii|
the agreement between the271.00 republi|
may require271.00 požadovat|
of the convention271.00 úmluvy|
the maximum270.97xim|
special export refunds270.95í zvláštních vývozních náhrad|
of passengers271.00 cestujících|
of the treaty ,270.95 smlouvy |
the member states ,270.96 posudků.|
entry into service271.00 do provozu|
the requirements laid down in271.00ky s|
the convention on future multilateral cooperation in the northwest atlantic fisheries271.00ud|
and c270.97 a c|
intended to come into contact with foodstuffs270.95 pro styk s potravinami|
and their271.00 a jejich |
cane271.00 třtin|
) , as last amended by directive 81/126/eec271.0012|
1 )270.94 70/156/ehs|
occasional271.00 příležitostn|
- in the case of fresh meat from271.00e z|
in fresh poultrymeat270.95 s čerstvým drůbežím masem|
directive 76/135/eec271.00 76/135/ehs |
judicial271.00 soudní|
laid down in article270.97 článku |
directive of 6 february 1970270.956.|
national currency271.00 národní měn|
referred to in article 2271.00 článku 2|
the purchaser270.94 kupující|
p271.00 ob|
importation of271.00 dovoz|
poultry in260.94é drůbeže |
article 1 ( 2 ) (261.00 čl. 1 odst. 2 písm. |
the measures to be taken . the261.00 návrh opatření, která mají být přijata. |
subject to the danish legislation261.00 dánským právním předpisům|
) all261.00) všechny |
to the approved type261.00hodu|
of community origin261.00 původem ze společenství|
at community level261.00 na úrovni společenství|
chemical substances261.00 chemických látek|
( 3 ) shall be replaced by the following :261.00 se odstavec 3 nahrazuje tímto:|
temporarily261.00 dočasně |
attachment to the tractor261.00ovat|
articles 4260.94 5 |
) and ( d )261.00) a d)|
roll-over protection structure and its tractor attachment261.00 ochranné konstrukce chránící při převrácení a jejího připevnění k traktoru, |
( 1 ) and ( 3 ) ,261.00 odst. 1 a 3, čl. 2|
the annual261.00roční |
the approximation of the261.00 sbližování |
78/386/eec261.00 78/386/e|
22 november 1973261.00 dne 22. listopadu 1973|
, 28a , 29261.00 28a, 29|
for beef and veal261.00zí |
on the common organization of the market in261.00 o společné organizaci trhu s|
the original and261.00 originál |
the competent authorities of that state shall261.00ěna |
type of roll-over protection structure and its261.00pro každý typ ochranné konstrukce chránící při převrácení a jejího připevnění k traktoru|
chapter xiv261.00 xiv|
. paragraph261.00. odstavec |
and veterinary261.00 dovoz|
analysis for the261.00í pr|
definition261.00 definic|
of information261.00 informací |
copy261.00 opis |
. the processing costs261.00. náklady na zpracování|
having regard to the treaty establishing261.00s ohledem na smlouvu o |
programme261.00 program|
approximation of the261.00 sbližování |
community and261.00me|
of 18261.00 18.|
concerned shall261.00é člensk|
and its260.95 a její|
values and260.98a jakostních cíl|
means of transport261.00dopravní|
fishing261.00 republi|
eec type-approval of261.00 podmín|
employed persons261.0068 |
regulation no 467/67/eec261.00 č. 467/67/ehs|
cannot261.00 nemoh|
set out in260.97stanoven|
paddy rice261.00 neloupané rýže|
from 1261.00 od |
annex ii .261.00 ii.|
a category260.95 kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.|
under satisfactory hygiene conditions261.00 za vyhovujících hygienických podmínek|
the products obtained260.95, po|
agriculture261.00 země|
in paragraph 2260.97 v odstavci 2 |
consultation260.95 konzultac|
shall without delay260.95-li |
seed potatoes261.00mb|
regulation ( euratom , ecsc , eec ) no 549/69261.00 (euratom, esuo, ehs) č. 549/69|
2 . the commission shall261.002. komise |
solipeds261.00hoko|
council directive no 70/156/eec261.00 6.|
( 1 ) shall be replaced by the following :261.00 se odstavec 1 nahrazuje tímto:|
most261.00ější|
the agreement on fisheries between the261.00 o rybolovu mezi |
years and less than261.00ší než p|
or of261.00ími|
without prejudice to article261.00aniž je dotčen čl|
actually261.00 skutečně |
, with the exception of261.00, s výjimkou|
the person responsible for261.00 odpovědn|
directive 68/297/eec261.00e 68/297/e|
article 227 ( 2 )261.00jm|
% of the same salary if that period is more than261.00ší než p|
country ,261.00 se za |
standard260.94 úrov|
this paragraph261.00to odstavc|
the protocol261.00odu|
directive 72/461/eec261.00 směrnice 72/461/ehs|
proves that261.00 prokáže, že |
certificate shall be260.95až|
of from261.000 do |
the importation261.00 re|
completed260.952. |
to protocol 7 on acp sugar annexed to the second acp-eec convention261.00 k protokolu č. 7 o cukru ze států akt, připojenému k druhé úmluvě mezi akt a ehs|
of 6 february 1970261.00 6.|
) in the case of261.00) v případě |
establishments in261.00o do|
. the commission may by decision impose on undertakings or associations of undertakings261.000 do |
request of261.00 žádost |
ii .260.94 ii.|
by volume260.97 kapaln|
regulation ( eec , euratom , ecsc ) no 260/68261.00 (ehs, euratom, esuo) č. 260/68|
the "260.94r"|
situated261.00 nacház|
the type-approval261.00liž|
notary261.00 notář|
, at the260.94 na žádost |
jointly261.00it společně|
radio261.00io|
adaptations261.00á přizpůsobení |
salary of261.00ní plat |
- distilled beverages and spirits261.00 se skutečným obsahem alkoholu |
of an alcoholic strength261.00 se skutečným obsahem alkoholu |
euratom , ecsc260.98euratom, esuo|
are sent261.00 odesílány |
shall not261.00 při |
and technical260.95 a technick|
country of261.00to o|
of roll-over protection structures261.00 jestliže |
member state requires261.00 od svých státních příslušníků pro přístup k některé z činností uvedených v článku 1 nebo |
has been pursued in261.00o člensk|
corresponding261.00 odpovídající|
of the consultations261.00 konzultací podle |
to consider261.00 zvážit |
requirement260.95 členství v nich, |
member state the261.00eno, |
the professional title260.95 jeho zkratku|
1964261.001964|
official control of feedingstuffs261.00í pr|
freedom of260.96 voln|
of regulation ( eec261.00 nařízení (ehs|
between the european economic community and the261.00 mezi evropským hospodářským společenstvím a |
as to the260.95změněn|
transitional period261.00 přechodné|
submit to the261.00 předloží |
mutual recognition261.00 vzájemné|
directive ,260.94 této směrnice,|
; whereas it260.94; že je |
a diploma260.97 získání|
article 25261.00 25 |
units of account261.000 do |
dimethoate260.97 dimethoát|
the results of260.94 výsledky |
to which261.00 odrůd brambor|
on the common organization of261.0075|
prepackages which261.00 splňují |
2 ,261.00 2, |
listed in the annex261.00 v příloze|
provided for in this decision shall261.00 podle tohoto rozhodnutí |
tariff specifications261.00prav|
problems of common interest261.00 společného zájmu|
of a professional261.00tný|
, at the request of261.00 na žádost |
be authorized261.00 povolen|
applied for260.94 požadovan|
noise261.00lu|
in article 4 (261.00 čl. 4 odst. |
products " means261.00produkty" rozumějí|
, the competent authorities of261.00e změn|
later261.00později |
the free-at-frontier offer price260.95 nabídková cena s dodáním na hranice |
the common agricultural policy261.00 společné zemědělské politiky|
, if261.00 na z|
set up261.00 zří|
microbiological261.00 mikrobiologick|
annexes i261.00i a ii|
latter products261.00té |
( cee )261.00ment|
in article 85 (261.00 v čl. 85 odst. |
in that article261.00u po|
" means the261.00- "|
working days260.95 pracovní|
the member state which has granted eec type-approval261.00 členský stát, který udělil ehs schválení typu, |
of the interim agreement261.00 prozatímní dohody |
regulation no 1009/67/eec261.00 č. 1009/67/ehs |
signs261.00 znak|
basic seed ;260.95pln|
be fitted with261.00nou ko|
in annex iii (261.00 metod |
as last amended by regulation ( eec ) no261.00 naposledy pozměněn|
which is of direct descent from260.95lně|
'article260.95"článek |
on the marketing of vegetable seed261.00 o uvádění osiva zeleniny na trh|
down in261.00pos|
on the marketing of seed of oil and fibre plants261.00 1969 o|
be considered as261.00 považují |
commission regulation261.00nařízení komise |
shall be submitted261.00 musí být předložen|
finds that261.00 zjistí, že |
sufficiently261.00 dostatečně |
quality standards261.00 nor|
arrangements260.99 režim|
coast261.00 republi|
incorporated261.00 zahrnut|
definitions261.00 definic|
originating in the260.95é produkty n|
member state .260.95 zástupce členské|
medical certificate261.00 zdravotní |
1968 on the261.001968|
take the necessary measures to261.00 nezbytná opatření|
have not been appointed members of the261.00vých |
. article 6 (261.00. v článku 6 se odstavec |
seed of oil and fibre plants261.00 osiva olejnin a přadných rostlin na trh|
to an approved type261.00it v|
" 30 june261.00e dat|
the protection of261.00 ochran|
- one expert from the261.00- z jednoho odborníka z|
the annexes to261.00 příloh |
cut flowers and261.00 květin|
( b ) "261.00b) "|
ornamental foliage261.00 květin|
on his own261.00stní|
in the member states261.00 v členských státech |
the member states shall provide that261.00členské státy stanoví, že |
be taken into consideration261.00. náklady na zpracování|
tariff preferences261.00 celních preferencí|
to grant national261.00t vnit|
of the nomenclature of the common customs tariff261.00 nomenklatury společného celního sazebníku|
and/or260.97 a/nebo |
, with261.00, s |
article 1 of the basic regulation261.00 článku 1 základního nařízení |
type-approval certificate , the261.00 certifikátu schválení typu, |
single commission of the european communities261.00 o |
. the community committee261.00. výbor společenství |
submit a260.94 výbor |
added value261.00přidan|
in respect of a type of vehicle261.00p |
shall inform261.00 informují o |
of 29 september 1970 on the261.0029|
the checks261.00m sta|
an agreement in the form of an exchange of letters between the european economic community261.00ál|
the member states concerned shall261.00 příslušné členské státy |
of these261.00 těchto |
) include in their statutes261.00) zahrnout do svých stanov |
as originating261.00, se z|
attachment to261.00ovat|
to the tractor261.00ovat|
accompanied by a261.00 prohlášením o shodě|
satisfying less stringent requirements261.00 vyhovující méně přísným požadavkům|
extended261.00 prodlouž|
review261.00 přezkoumá|
- with261.00- s |
the value of the products260.95é produkty n|
production of a certificate261.00 a, |
of 29 october 1975261.00 ze dne |
calendar year261.00 kalendářní|
paid from appropriations in the261.00 z pro|
of technical261.00technickému pokroku|
1 . ( a )261.001. a) |
such as260.94, jako j|
life261.00 života|
frozen261.00 zmrazen|
be fitted261.00nou ko|
a common260.89 zemědělský|
the emoluments of261.00vých |
country to261.00 v souladu s |
78/388/eec261.00 78/388/ehs|
the harmonized261.00 harmonizovan|
amending the annexes to261.00/ehs o uvádění osiva |
has been found by official examination to satisfy the conditions laid down in annexes i and ii for basic seed261.00 v přílohách i a ii|
directive 69/335/eec261.00 69/335/e|
uruguay261.00 uruguay|
the quantities260.98 množství|
of origin form a issued261.00 vyda|
each wine-growing year261.00jí komisi |
of the provisions261.00 příloh |
as specified in261.00 v odst|
the seller261.00 prodávající|
g251.00g) |
council directive 71/127/eec251.00 rady 71/127/ehs |
economic and social251.00 a sociální|
increase251.00 zvýšení |
paragraph 1 .251.00 1.|
responsible for251.00 odpovědný|
the member states and the commission251.00 a komis|
september251.00. září 19|
adjusted251.00o poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin|
submit to the council a251.00 radě |
in national currency251.00 v národní měně |
whereas it is therefore251.00 že je proto |
by regulation ( eec ) no251.00y po|
required under251.00ou b|
or their251.00 nebo jejich |
community ;251.00 společenství; |
on grounds relating to251.00členské státy nesmějí |
the composition251.00 složení|
items251.00olo|
cases where251.00, kdy |
present251.00ného |
annex i to251.00příloh|
marking251.00 označování|
foodstuffs ,251.00 stálé|
the standing committee251.00 stálé|
a solemn declaration251.00 prohlášení.|
self-employed251.00 samostatn|
set out251.00oku|
1.5251.00.5|
quality objectives for the aquatic environment251.00 pro vodní prostředí|
a competent judicial or administrative authority251.00 příslušným soudním nebo správním orgánem |
pesticides251.00 pesticid|
aid may be251.00 může být poskytnut|
on behalf of the251.00 jménem |
. the products referred to in article 1251.00. produkty uvedené v článku 1|
are members of251.00 jsou členy s|
export refunds on rice251.00ování vývozních náhrad |
10 %251.00 10 %|
50 grams251.00 50 gramů|
article 14a251.00 14a|
automatically251.00. l|
regulation shall251.00toto nařízení |
white sugar251.00 nebo surov|
of beef and veal251.00 hovězího a telecího masa|
the provisions of the treaty251.00í ustanovení smlouvy|
- from251.00- od |
1 january 1986251.00 1. ledna 1986 |
may continue251.00 pokračovat v|
16 and 17251.00 16 a 17|
return251.00 zpět|
fresh meat into the community251.00 pro dovoz čerstvého masa do společenství|
65251.00 65 |
of the country where the court of auditors is provisionally located251.00 v měně země, ve které je účetní dvůr zatímně umístěn|
( b ) and251.00 písm. b) a |
a period251.00 lhůt|
annexes i and251.00a ii|
whereas it is necessary to251.00vzhledem k tomu, že je nezbytné |
ml251.0050 ml|
issue the251.00vydáv|
1 january 1979251.00. l|
79251.00 79 |
inter alia251.00 mimo jiné |
open to the public251.00 pro veřejnost|
expressed in251.00u vyjádřen|
without prejudice to the251.00 dotčena |
by volume of certain prepackaged251.00 zhotoven|
comply with this directive251.00 souladu s touto směrnicí|
different251.00 různ|
installations251.00 zařízení|
termination of service251.00 skončení služebního poměru |
acceptance250.95 povolení |
agreement between the european economic community and the kingdom of morocco251.00ez|
are resistant251.00 odrůdy |
on the common catalogue of varieties of agricultural plant species251.00 o společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin|
the nominal251.00 jmenovit|
in their territory251.00 na jejich území|
sampling and251.00 analýz|
concerning the251.00ení, pokud jde o p|
4a251.00článek 4a|
the right251.00 právo členských států |
the objectives set out in251.00 39 |
to this directive .251.00i této směrnice.|
languages250.96 jazyk|
of the competent authorities251.00 příslušných orgánů|
budget251.00 rozpočtu|
) ( a )251.00 písm. a)|
december 1979251.001979|
article 54 ( 3 ) ( g )251.00. 3|
his own251.00 vlastní|
their territory251.00 na jejich území |
health risks251.00á zdravotní rizika|
ecu per tonne of semi-milled251.00 ecu/t poloomleté |
considered251.00 považuj|
at the same time251.00 zároveň |
export refunds on milk and milk products251.00 poskytování vývozních náhrad pro mléko a mléčné výrobky|
recycling251.00rec|
in article 6 (251.00 čl. 6 odst. |
servants251.00 zaměstnanců|
live trees and other plants , bulbs , roots and the like , cut flowers and ornamental foliage251.00 živ|
quantitative251.00 množstevní|
of the market251.00aci |
fresh poultrymeat is251.00 je čerstvé drůbeží maso |
under the251.00 za |
intervals251.00rva|
laid down in this251.00en postup|
in article 3250.98 v článku 3 |
the use of251.00 použ|
on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine251.00 vegetativ|
. articles251.00. články |
0251.00 0,|
joint committee251.00 smíšen|
calendar251.00 kalendářní|
1 . without prejudice to251.001. aniž j|
) fresh poultrymeat treated with251.00) čerstvé drůbeží maso ošetřené |
re-use251.00rec|
- without251.00- bez |
means the251.00" |
measures to be251.00h opatření|
70/457/eec251.00 70/457/e|
regulation ( eec ) no 2730/79251.00 (ehs) č. 2730/79|
in the cases251.00 v případech |
in article 3 (251.00 v čl. 3 odst. |
formal qualifications of nurses responsible for general care251.00 o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči|
to the country of destination251.00 do z|
in the form of251.00 ve formě |
inscriptions251.00 nápis|
harmonization251.00 harmonizac|
in a host member state251.00-li v hostitelském členském státě |
regulation ( eec ) no 32/82251.00 (ehs) č. 32/82|
hops (251.00 ze dne |
to avoid250.94 zabráni|
regulation ( eec ) no 192/75251.00 (ehs) č. 192/75|
tasks251.00 úkolů|
in accordance with article 4 (251.00 podle čl. 4 odst. |
this article .251.00to článku.|
this requirement251.00to požadav|
on the approximation of the laws of the member states relating to the making-up by251.00 zhotoven|
liquid substances and preparations having a flash point251.00 přípravky, které mají bod vzplanutí |
by directive251.00/ehs[|
36251.00 36|
prohibit the entry into service of vehicles251.00 zakázat první uvedení |
on the list251.00 na seznamu |
its own nationals wishing to take up or pursue the activities referred to in article 1251.00 od svých státních příslušníků pro přístup k některé z činností uvedených v článku 1 nebo |
annex ii to directive251.00příloha ii směrnice 6|
the financing of251.00 financování |
in each member state251.00 každé|
reference number251.00 referenční|
lawfully251.00 v souladu se zákon|
bank251.00 bank|
obstacles251.00 překáž|
( a ) .251.00 a).|
as possible251.00 co|
( l )251.00l) |
( c ) "251.00c) "|
together with251.00 spolu s |
be increased by251.00o dodatečn|
chapter xiii251.00 xiii|
frontiers251.00 hranic|
implementation241.00vedení |
of the council .241.00 rady.|
shall be established241.00zřizuje se |
a member241.00í je|
with a view to241.00 za účelem |
method of241.00by m|
the other member state241.00ém st|
another member state ,241.00ém st|
made241.00 měl|
which are not241.00ými |
community veterinary241.00 společenství, zejména pokud jde o |
authorized to export241.00 k vývozu |
the practising profession241.00 odborníků z |
) see page241.00o o |
. the term of office241.00í je|
decide241.00 rozhodn|
authorities of the241.00 příslušné |
country .241.00li |
of this official journal .241.00to o|
approach which might be appropriate .241.00 jakýkoliv |
health protection requirements241.00 společenství, zejména pokud jde o |
in paragraph 1 .241.00 lhůty |
that such241.00ačních |
this decision :241.00to rozhodnutí:|
- to consider jointly241.00- zvážit společně|
of establishments241.00 seznamu zařízení |
in accordance with article 4 ( 1 ) of the241.00ána |
jointly whether241.00it společně, zda |
disturbances which may241.00 trh společenství |
of the common customs tariff ;241.00 společného celního sazebníku; |
consultation procedure241.00e dne |
which shall241.00se neprodleně |
if they241.00, jestliže j|
exported from that country241.00a k|
council regulation (241.00ze dne |
at abnormally low prices241.00 za neobvykle nízké ceny|
if it241.00 celk|
( hereinafter called "241.00 (dále jen "|
in paragraphs241.00 v odstavcích |
factors241.00 faktory|
before 1 october241.00 o vý|
the yield classes referred to in paragraph 2241.00 hektarov|
the categories of officials entitled to allowances for shiftwork , and the rates and conditions thereof241.00 příjemců, podmín|
shall ,241.00o povolení|
measure having241.00 opatření s |
1 january 1980241.00 1. ledna 1980|
tariff preferences granted by the241.00 některý|
, particularly241.00, zejména |
" means the member state241.00 kterého je |
common requirements241.00e společn|
non-member countries241.00ku|
in this regulation241.00 sou|
wine-growing year . the241.00tě |
be approximated241.00 ke sblížení předpisů členských států |
, in respect of241.00, ani|
of another241.00ho území |
. the decision shall specify241.00 odst. 1 písm. c) a |
a panel241.00 sestav|
is not241.00vou|
on the progressive establishment of a common organisation of241.00 již p|
of this directive .241.00ení této směrnice.|
exportation241.00 hodnotu|
production of a certificate of origin form a241.00 které jsou p|
8 ,241.00 8, |
in one of241.00a k|
each of the countries241.00i zeměmi|
the status of originating products and241.00í status původu|
to retain241.00 zachovat |
( 8 )241.007, |
notice shall241.00 termín|
eec-type cylinder241.00zu|
; whereas such241.00 rady|
shall forthwith241.00 neprodleně |
holding or241.00 hospodářství nebo |
the transaction241.00vzhledem k tomu, že čl|
quality standards for241.00 dne 1|
to eliminate241.00 odstran|
above241.00ními |
, in the241.00no p|
prohibition or restriction , the241.00 zákazu nebo omezení |
a product241.00obek |
68/193/eec241.00ati|
) article241.00 se doplňuj|
regular241.00 pravideln|
and , where241.00 popřípadě |
the member states shall ensure that241.00členské státy zajistí, aby |
type .241.00řený|
a copy of the component type-approval241.00 kopie certifikátu schválení typu |
analysis for the official control of feedingstuffs (241.00kte|
of council directive 74/150/eec241.00 74/150/ehs|
by that241.00ný |
for motor vehicles241.00 dne 2|
industrial241.00 průmyslov|
1 . where241.001. p|
1 %241.00 1 %|
shall be carried out241.001. zpětná kontrola osvědčení na tiskopise a uvedených v |
the construction241.00 br|
6 and241.00 6 a |
motor vehicles and their trailers (241.00o sbližování právních předpisů členských států týkajících se |
remained241.00 v odstavci |
referred to the241.00 věc |
; whereas the241.00ch; |
. a241.00obek |
an eec component type-approval241.00eného |
. opinions shall be delivered by a majority of 41 votes .241.00. stanovisko se přijímá většinou 41 hlasů.|
implementation of241.00tných pr|
survey in241.00lé |
the provisions of paragraph 1241.00. po|
intended for export to third countries241.00 vývoz do třetích zemí|
year the241.00un|
in annex iii .241.00 v příloze iii.|
the commission of the european communities241.00 evropských společenství,|
intended for the241.00odu|
with effect from the241.00ové|
part 2241.00 části 2 |
the common requirements241.00e společn|
give its view241.00 zaujme stanovisko |
( d ) ,241.00 d), |
amending241.00 mění nařízení (ehs) č. |
marks and signs241.00, které m|
the measures to be adopted241.00 většinou|
possible to241.00ný po|
with this241.00 uved|
designed241.00 roz|
in force in the241.00 platný|
. notwithstanding the provisions of241.00 za předpokladu, že|
. for the purposes of article 1 , proof of status as originating products within the meaning of241.00lu |
exported to the241.00o společenství.|
percentage rule241.00 v seznam|
developing countries241.00é společenství poskyt|
for this purpose241.00pro tento účel |
notwithstanding the provisions of article241.00, které v|
the expiry of241.00o období |
imported into241.00-li |
referred to in that article241.00o pře|
. the term of office of241.00o období |
of that article241.00 uvedeného článku |
in such241.00a v|
33241.00 33|
whereas , in order to241.00 že za účelem |
periodically241.00 pravidelně |
2 . in241.00í d|
( 3 ) and241.00 odst. 3 a |
of the common agricultural policy ;241.00 společné zemědělské politiky; |
description of the241.00 popis |
commission regulation ( eec ) no 3510/80241.00é společenství poskyt|
, a241.00je na |
) in article241.00) v čl. |
- in box241.00- v kolonce |
origin of the241.00u dotyčných produktů|
the european atomic energy community ,241.00a evropského společenství pro atomovou energii|
may not241.00 nesmějí |
bovine animals and swine241.00 skot|
months "241.00 slov|
, either241.00o pře|
authority responsible241.00 uzavření, |
is prepacked241.00obek |
international organizations ;241.00nit |
the member states and241.00tný|
any information241.00 uveden|
consultations provided for in this decision shall241.00 konzultace podle tohoto rozhodnutí |
the member states and the commission shall241.00členské státy a komise s|
it is desirable241.00 v mezinárodních organizacích; |
it in connection with241.00 mu |
of the certificates form a mentioned in article241.001. zpětná kontrola osvědčení na tiskopise a uvedených v |
working or processing as specified in article241.00 uvedených v odst|
information and consultations241.00 a konzultace |
provided for in this decision shall take place241.00 rady.|
in relations241.00e vzta|
outer package241.00 vnitřní|
inner241.00 vnitřní|
disputes241.00e shodnosti|
another member state ;241.00 jiného členského státu; |
as referred to in241.00 zůstaly |
have been used in241.00 byly použity p|
acquired in241.00 získán|
the status of products originating in241.00ovány v |
cumulation241.00umula|
the said provisions241.00o získá|
the mode of proof and verification of241.00 získáv|
of the value of the products obtained241.00é produkty n|
, the products241.00k n|
from the provisions241.00í osvědčení o původu na tiskopise a|
be considered as products originating in241.00 za předpokladu, že|
other country241.00é z těchto zemí |
country to another241.00lo v|
of the basic regulation ,241.00, které v|
2 . for the purposes of241.00ě vyvezeny|
represents the highest percentage of241.00 získané produkty |
working or processing in any241.00é z těchto zemí |
country have241.00 některé z|
relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables241.00 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu|
worked or processed in that country241.00přidanou hodnot|
be incorporated241.00 být za|
on the basis of the certificates of origin form a issued previously241.00 vydané|
the latter products241.00é produkty n|
or have undergone241.00 zůstaly |
products originating in the241.00é produkty n|
1 . retrospective241.001. zpětná kontrola osvědčení na tiskopise a uvedených v |
agricultural products (241.00ls|
relative to241.00 správní|
a and241.00zuje |
non-originating241.00 nepůvodní|
certain products241.00é společenství poskyt|
for the purposes of article 1241.00lu |
the added value241.00 hodnota |
laying down common detailed rules for the application of the system of241.00, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu |
natural enrichment241.00oha|
june 1962241.00. června 1962|
shall be binding241.00mo|
a copy of the241.00a certifikátu schválení |
shall , in the case of products241.00lu |
its opinion241.00 zaujme stanovisko |
1980 on the241.00na 1980 o |
certain substances241.00oha|
the rules241.00ní a v|
products that241.00lo v|
metrological control241.00a po|
whereas , in order to ensure241.00ní pravosti|
seed are241.00 zem|
of the information document241.00 informačního dokumentu |
for mercury in241.00e pro rtuť v|
and with241.00 a a |
2 . for241.002. pro |
in respect of a type of vehicle of which the rear-view mirrors do not comply with the provisions of this directive241.00 typ vozidla|
1970 on the approximation of the laws of the member states relating to the241.00o sbližování právních předpisů členských států týkajících se |
( b ) -241.00b) - |
) - shall not241.00 ji|
if the council has not adopted any measures within241.00pokud se rada neusnese do |
) - refuse , in respect of a type of241.00, ani|
in list i241.00 v seznamu i|
, the member241.00ný členský stát|
on the approximation of the laws , regulations and administrative provisions relating to the classification , packaging and labelling of dangerous substances241.00 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek|
shall , within one month241.00e nové|
in each241.00 v k|
permit the241.00 nějakým jiným |
quantitative restriction241.00 opatření s |
) include in their statutes the obligation241.00) zahrnout do svých stanov povinnost |
and to241.00 připevnění k traktoru; |
within a241.00a stanovit po|
type-approval shall be241.00o ehs schválení typu|
to the best technical means available241.00kům|
their packaging satisfies the following requirements241.00 jejich obal|
functioning of the common market ;241.00ng|
purchase241.00 žádost|
species of241.00 zahr|
relating to the community241.00 použití |
rice containing241.00 zlomkové rýže. pokud |
the eec pattern approval241.00ád|
necessary for the granting of eec type-approval241.00 jakmile |
seed produced directly from241.00že splň|
withdrawal of eec type-approval241.00 odejmutí ehs schválení typu|
july 1979241.00. července 1979|
3 % broken rice241.00é rýže, |
to a category241.00 k ehs prvotnímu ověření, |
rice into the value of the same quantity of rice at another stage of processing shall be effected on the basis of241.00 zlomkové rýže. pokud |
broken rice . if241.00 zlomkové rýže. pokud |
conduct241.00 platný|
. if the member state which has granted eec type-approval241.00 dotyčné|
giving the241.00ny ne|
the laws , regulations or administrative provisions necessary to comply with this directive241.00 nezbytn|
on the approximation of the laws of the member states relating to the rear-view mirrors of motor vehicles241.00e zpětných zrcátek |
impose any241.00á po|
, p . 1 .241.003.|
, to grant eec241.00, ani|
- may refuse to grant national241.00ou od|
resealed ,241.00o opětovné|
may be authorized241.00e mo|
rice contains241.00 zlomkové rýže. pokud |
carried out by241.00 proveden|
required under annex iv ( a ) ( a ) (241.00ny ne|
paragraph 1 (241.00t, |
l .241.00ari|
the value of241.00hodnot|
membership241.00 členství|
that production models conform to the approved241.00 se schváleným typem. |
and shall relate to241.00 se v|
in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages241.00 mění nařízení (ehs) č. |
, article241.00 zasažené|
the annual information referred to in241.00ů podle |
has been established241.00 zejména p|
member states and to241.00 harmonizac|
in some other241.00 nějakým jiným |
incomes of agricultural holdings241.00 pro stanovení příjmu zemědělských podniků|
bring241.00é p|
the manufacture of the spirituous beverages referred to in article241.00 různých druhů obilovin použitých k výrobě lihovin podle čl|
of industrial241.00 - |
source of ignition241.00 zdroje|
period of241.00. b|
solid241.00 pevné|
derogation241.00 odchyl|
on the approximation of the rules of the member states concerning the colouring matters241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě|
. opinions shall be delivered by a majority of 45 votes .241.00. stanovisko se přijímá většinou 45 hlasů.|
be laid down241.00 k tomuto účelu|
description241.00 popis |
of greece241.00 řecka|
coming from241.00 pocházející z|
applicable in241.00 použitelné |
when241.00m o|
the subject241.00ly stejn|
each year241.00ch odrůd|
compounds241.00ch sloučenin|
catch fire241.00 vznítit |
- the average241.00 producenty během |
the levying of any241.00 účinkem |
standard quality241.00 standardní jakost |
in force241.00, které se týk|
protective measures241.00 ochrann|
customs duty241.00 zakázáno|
save as otherwise provided in this regulation241.00pokud toto nařízení nestanoví jinak|
defined241.00 vymezené |
% and241.00, 2|
producers during the241.00 producenty během |
statistical241.00 statistick|
, since241.00, neboť |
the period of validity of241.00 platnosti licenc|
training ,241.00zu|
imports of fresh meat241.00och|
this decision shall241.00toto rozhodnutí se p|
of a category satisfying less stringent requirements .241.00 kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.|
the subject of241.00 předmětem |
. these241.00i, která |
nine months241.00 dev|
standing committee on seeds and propagating material for agriculture , horticulture and forestry241.00sni|
to ensure a comparably high standard of241.00 srovnatelně vysok|
having regard to the treaty241.00s ohledem na smlouvu o |
the marriage241.00 manželství |
the new241.00ého o|
, the processing costs and the value of the by-products241.00 náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů |
eec pattern approval and , if so , whether it241.00 ehs schválení typu, a pokud tomu tak je, zda |
to council directive 66/401/eec241.00 rady 66/401/ehs |
the conditions for granting special export refunds for beef and veal241.00 podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso|
willing and able to241.00 a schop|
applied241.00; že |
in the member241.00 v člensk|
on the harmonization of the laws of the member states relating to turnover taxes241.00o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu|
in addition to241.00 mohou členské státy|
council regulation ( ecsc , eec , euratom ) no241.00nařízení rady (esuo, ehs, euratom) č. 215|
antioxidants241.00 antioxidantů|
one of the241.00om |
regulation ( ecsc , eec , euratom ) no 2150/82241.00/82 |
of council regulation ( eec ) no241.00 ze dne |
there241.00é v souladu s |
) oj no c241.00 jednak |
whereas it must241.00 možn|
) for the purpose of241.00) za účelem |
separate technical units ;241.00ný po|
for their241.00 pro jejich |
for a separate technical unit241.00drž|
of separate technical units241.00 možn|
a list of241.00ch odrůd|
regularly241.00 pravidelně |
b ,241.00 b,|
for any241.00í ehs schválení typu konstrukční části |
issued by the241.00ny s|
january 1982241.00. l|
of 28 july 1982241.001982|
a committee on adaptation to technical and scientific progress241.00e výbor|
laws ;241.00o svých |
customs tariff241.00[1]|
antibiotics ,241.00 přípravky k tenderizaci masa|
tariff specifications in the241.00 označení v celním sazebníku |
certain tariff specifications241.00 někter|
so241.00, aby |
exceed241.00 překročit |
covered by this directive241.00bn|
of 25241.001964|
milk products241.00y,|
regulation ( eec ) no 974/71241.00né nařízením (ehs) č. |
to use the241.00 titulem|
, member states may241.00že oprávněné osob|
when incorporated in241.00 živočišnou produkci; |
28 july 1982241.001982|
7 (241.00 čl. 7 odst. |
report on241.00 zprávu o |
methods of analysis241.00 an|
such qualifications241.00 pokud se |
levels of241.00 v doplňkových krmivech |
to council directive 76/768/eec241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků|
committee ,241.00né |
to an approved type ;241.00 pova|
. by way of derogation from241.00. odchylně od |
adjusting241.00 úprav|
. where the separate241.00. pokud |
intended for intra-community trade ;241.00et|
directives 66/401/eec and 69/208/eec241.00 směrnic |
whereas potato241.00to v |
lists241.00 a a b uvedených v článku 3 |
additional or stricter provisions241.00 přijmout |
m2 for the production of241.000 m2 pro produkci |
informed of241.00, musí |
a professional organization or body241.00 profesní organizac|
which fresh poultrymeat is sent241.00 kterého je čerstvé drůbeží maso odesláno |
duly completed241.00ně vyplněn|
. without prejudice to241.00. aniž jsou dotčeny |
the council of241.00da|
is a specific directive within the meaning of article 3 of directive 76/893/eec241.00 ve smyslu článku 3 směrnice 76/893/ehs|
and the resistance of241.00 vhodné metody, proti nimž nevznášejí členské státy žádné námitky|
par type "241.00on |
from eec pattern approval241.00 k ehs prvotnímu ověření, |
, or to241.00s ne|
, the member state241.00 členský stát po|
) whether the instrument241.00 ehs schválení typu, a pokud tomu tak je, zda |
in question241.00o vystavení nového certifikátu schválení typu, informují o tom příslušné orgány tohoto státu výrobce a |
local241.00 místní|
derogations241.00 odchylek |
an amendment to241.00 změna |
sections of241.00 oddíly certifikátu schválení typu |
appropriate methods to which member states raise no objection241.00 vhodné metody, proti nimž nevznášejí členské státy žádné námitky|
potato cultivation241.00ale |
on the marketing of beet seed241.00 66/400/e|
. after241.00. po |
potato varieties241.00 použit|
the council , acting by a qualified majority241.00 kvalifikovanou většinou |
whereas directive241.00et|
conform to the approved prototype .241.00. toto |
improvement of the241.00, aby |
in paragraph 1 shall241.00 v odstavci 1 |
of the competent authorities of the member states241.00 šetření, která |
the council of the european241.00rada evropského |
the eec type-approval of241.00 podmínky pro |
notification .241.00 oznámení.|
fitting241.00 podmínky pro |
farm accounts and241.00 poskytova|
responsibility241.00 odpovědnost|
change241.00vedených v |
as regards the241.00idla|
designated by the competent central authority of the member state241.00em" v|
the varieties241.00ct|
means the member state241.00í" členský stát, |
) where241.00) pokud |
tenderisers241.00 přípravky k tenderizaci masa|
committee , the241.00 členských států ve |
a member state .241.00 zástupce členské|
shall communicate241.00 sdělí |
an important241.00to v |
the existing type-approval certificate241.00 změna |
no longer241.00 již ne|
. member states shall ensure the confidentiality of the information forwarded .241.00. členské státy zajistí důvěrnost předávaných informací.|
once241.00 jakmile |
the authorities241.00přesn|
than five years241.00ší než pět let|
of 26241.00 dne 26. |
of the said241.00ného |
of 21 april 1970 on the241.001970|
than three years241.00ší než tři roky|
allowances referred to in article241.00y uvedené v článku |
the member state which granted241.00 schváleného typu|
council directive 70/157/eec241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel|
the family allowances241.00ené v článku 3|
articles 1241.00 článků 1|
fixed by241.00 služebního řádu |
on the marketing of seed of oil and fibre plants (241.00 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh|
should be laid down241.00 stanovit |
of establishing241.00ích z|
directive 78/388/eec241.00e 78/388/ehs |
packages241.00 uzavření|
represented .241.00 hlasů |
ii to241.00 ii |
one or241.00 jednoho nebo několika d|
the issuing agency241.00 form|
be printed241.00 anglické|
copy shall be241.00e př|
, a certificate241.00, přijme jako dostatečný důkaz v|
69/208/eec on the marketing of241.00 69/208/ehs o uvádění osiva |
the customs office241.00e př|
intentionally or negligently : ( a ) they241.0000 do |
english241.00 anglické|
may ,241.00, může |
article 11 ( 1 )241.00 čl. 11 odst. 1 |
, where appropriate ,241.00 případně |
) , and241.00ob|
customs office .241.00ný |
, provided that241.00ovány v |
and copies241.00tem|
is necessary241.00 znečištění v|
to other241.00ovn|
continue241.00ny |
in the member state of origin or in the member state from which241.00 bezúhonnosti nebo dobré pověsti v|
of fuel contained in the fuel tanks of commercial motor vehicles241.00 v palivových nádržích užitkových motorových vozidel|
. certificates shall be241.00 pořadové číslo|
as defined in annex i to241.00 v příloze i směrnice |
on the approximation of the laws of the member states relating to anchorages for motor-vehicle safety belts241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel|
the balance sheet and241.00 a výsledovk|
on the approximation of the laws of the member states relating to anchorages for motor-vehicle safety belts (241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel|
the entry into force of the provisions241.00e přijat|
of the present directive241.00 přizpůsobení |
council directive 76/115/eec241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel|
all the241.00anou |
the requirements of the annexes to241.00e přijat|
have not been241.00 nebyl|
store241.00du a |
on the approximation of the laws of the member states relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel|
of the votes241.00 hlasů |
conditions for241.00 nebo po|
the conditions for241.00 seznamu vy|
profit and loss account241.00 a výsledovk|
undertaking241.00 podniku|
not apply to greenland241.00 nev|
remain subject to the241.00 ze zařízení uvedených v |
which they241.00as|
adoption of the241.00u u|
advisable241.00čeln|
voluntary restraint241.00 dohod o dobrovolném omezení |
international cooperation241.00 mezinárodní spoluprác|
negotiations241.00el|
of the standing veterinary committee241.00 stálého veterinárního výboru|
of these establishments241.00 těchto zařízení |
. the member state which has granted241.00. členský stát, který uděl|
fields241.00 oblastech|
dispute241.00 sporu|
relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables (241.00 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu|
which fresh meat is sent241.00 kterého je |
referred to in article 2 ( b )241.002 p|
provisions laid down elsewhere241.00 ze zařízení uvedených v |
. each member state shall ensure that241.00. každý členský stát zajistí, aby |
in the case of discharges affecting the waters of more than one member state241.00sahuje |
complete a certificate of conformity241.00 prohlášení o shodě p|
shall be considered to be241.00 maso se považuj|
- " agréation241.00gr|
the taking up of such activities241.00m přechodných opatření|
in the sheepmeat and goatmeat sector241.00 v odvětví skopového a kozího masa s |
66/401/eec ,241.00 66/401/ehs, |
. if the state in question241.00 změna |
- substances and preparations which241.00 vzduchem |
article 4 ( 1 ) of the241.00 byl|
tolerances241.00 tolerance |
the cheeses241.00ytn|
. this directive shall241.00vztahuje na |
higher education241.00 vyšší|
axles241.00 nápravy|
achieved241.00i vý|
main241.00 hlavní|
majority of241.00 hlasů |
the export241.00ád|
july 1981241.00. července 1981|
approved for the241.00 pro dovoz čerstvého masa do společenství|
products which may benefit from a special import treatment in a third country241.00 při dovozu do |
granting of assistance for241.00 při dovozu do |
export of241.00, které mohou p|
shall send241.00 příslušným orgánům ostatních členských států kopie |
whereas the commission has241.00vzhledem k tomu, že komise |
( 2 ) thereof ,241.00s ohledem na nařízení rady (ehs) č. |
, the member states shall241.00 dos|
to article 4 (241.00 byl|
proportion241.00 zahrnuty|
. the original and241.002. |
administrative assistance241.00 správní pomoc|
for each type of roll-over protection structure and its241.00oru u|
. member states shall ensure the confidentiality of the information which is forwarded .241.00. členské státy zajistí důvěrnost předávaných informací.|
from which he comes241.00e da|
in the member state of origin or in the member state from which the foreign national comes241.00, přijme jako dostatečný důkaz v|
of the diplomas , certificates241.00 a uvedených v |
in the netherlands :241.00v nizozemsku:|
the commission shall forward241.00 zašle |
approved by the competent241.00mi orgány|
round grain rice ;241.00é rýže na celoomletou rýži je rovna:|
the council of the european communities241.00rad|
june 1968241.00, a zejména na čl. |
part-time training241.00ou odborn|
the joint committee241.00dy |
the community shall241.00rát|
professional organizations or bodies ,241.00u činnost|
in urgent cases241.00v naléhav|
. if the host member state has detailed knowledge of a serious matter which has occurred outside its territory and which is likely to affect the241.00 dotyčné činnosti, může o tom uvědomit členský stát původu nebo posledního usazení.|
of the activities referred to in article 1 ,241.00ního p|
the person concerned .241.00o celní|
take the necessary measures to ensure that241.00 nezbytná opatření, aby byl|
of nationals of241.00 důkaz bezúhonnosti nebo dobré pověsti, |
, where appropriate , the241.00, aby s|
submit appropriate proposals to the council241.00 příslušné návrhy|
the member state of origin or the member state from which the foreign national comes shall verify the accuracy of the facts if they are likely to affect in that member state the241.00členský stát původu nebo posledního usazení prověří věrohodnost těchto skutečností. příslušné orgány samy rozhodnou o povaze a rozsahu vyšetřování, které má být provedeno, a oznámí hostitelskému členskému státu důsledky, které z něj vyplývají pro |
of the activity in question . the authorities in that state shall decide on the nature and extent of the investigation to be made and shall inform the host member state of any consequential action which they take with regard to the241.00členský stát původu nebo posledního usazení prověří věrohodnost těchto skutečností. příslušné orgány samy rozhodnou o povaze a rozsahu vyšetřování, které má být provedeno, a oznámí hostitelskému členskému státu důsledky, které z něj vyplývají pro |
than three months after241.00 6, 7 a 8 |
of the parties and241.00 stran a |
which are241.00, které |
used as241.00et|
ex 23.07 b241.00 23.|
their attachment to the tractor241.00u; |
article 3 ( 3 )241.00 čl. 3 odst. 3 |
. the competent authorities241.00. p|
member states should241.00 členským státům umožněno|
type of roll-over protection structure and its tractor attachment which241.00ru, který|
contained in241.00 a a |
( 2 ) shall be replaced by the following :241.00 se odstavec 2 nahrazuje tímto:|
for use in foodstuffs intended for human consumption241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě|
. the competent241.00. p|
the application of the241.00 použití |
of directive 74/150/eec241.00mají |
apply the241.00 povinn|
article 44241.00 44|
exclusively241.00 výhradně |
of the tractor241.00obc|
attachment to the tractor ;241.00u; |
for roll-over protection structures and their241.00ě s|
the requirements set out241.00 přílo|
shall be supplemented by241.00) v čl|
4 of241.00 4 |
6 . where241.006. pokud |
domestic241.00 domácí |
on the approximation of the rules of the member states concerning the colouring matters authorised for use in foodstuffs intended for human consumption241.00 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě|
unless241.00uz|
subject to no marketing restrictions241.00lo po|
2 )241.00lní|
7 ,241.00 7, |
; whereas to this end241.00tění pr|
the pursuit of241.00, které byly př|
articles 6 , 7 and 8241.00 6, 7 a 8 |
the checks listed in the241.00ným v|
in germany :241.00v německu:|
the sections of241.00 oddíly certifikátu schválení typu |
from the competent authorities of241.00jící, že d|
in belgium :241.00v belgii:|
in the united kingdom :241.00ve spojeném království:|
the committee .241.00 komise př|
member states who fulfil the conditions laid down in articles 2 and 4241.00 jeho zkratku|
of that directive241.00 měl|
to the person241.00né osobě |
november241.003. listopadu 19|
the country241.00, které jsou |
used in the manufacture of certain preserved foods241.00 pravidla pro produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin|
. the processing costs to be taken into consideration when241.00loupané rýže.|
3 . if the241.003. pokud |
if necessary ,241.00 příslušné návrhy|
if necessary241.00 a v případě |
long grain rice .241.00b) |
rice is converted into241.00loupané rýže.|
this regulation shall be241.00 použi|
whereas in241.00í; |
sent241.00i, která |
members of the committee shall241.00o o |
into husked rice shall be241.00 neloupané rýže na loupanou rýži|
provided .241.00v naléhav|
di241.00a di |
the host member state shall241.00zení po|
shall take the necessary measures to241.00 se schváleným typem. |
member state requires of its own nationals wishing to take up or pursue any of the activities referred to in article 1241.00o její výkon po|
entitled to benefits under the legislation of241.00 nárok na dávky podle právních předpisů |
of the act241.00 k t|
training requirements laid down in241.00 odborné přípravy stanoven|
sale , entry into service or use241.00 odmítnout |
registration with a241.00, osvobodí tento členský stát |
by such241.00t m|
exempt241.00 od t|
the member state from which he241.00 platí|
in luxembourg :241.00v lucembursku:|
subject to the danish legislation ,241.00 dánským právním předpisům, |
introduction241.00dy po|
whereas such241.00 požadavky v|
air at241.00 při běžné|
( a ) the241.00i v |
in italy :241.00v itálii:|
established in241.00 ze s|
. however ,241.00 však |
or completion of241.00ačních |
reduce241.00 snížit|
notify the241.00a inst|
children241.00 děti|
lamps for231.00 1976|
into the231.00y t|
ensure that the231.00 zaji|
5 february 1979231.00 dne 5. února 1979|
( 2 ) of regulation ( eec ) no231.00 odst. 2 nařízení (ehs) č. |
december 1984231.00 1984|
of 14 november 1983231.00 dne 14. listopadu 1983|
14 .231.0014. |
so that231.00 ab|
the farm accountancy data network231.00 zemědělskou účetní datovou sí|
the field231.00obn|
than the231.00 než |
14 november 1983231.00 dne 14. listopadu 1983|
4 june 1974231.00 1974|
of 4 june 1974231.00 1974|
. in the case of231.00. v případě |
product and231.00ím v|
) or231.00) nebo |
4 june 1973231.00ze dne 4. června 1973,|
13 december 1977231.00 13.|
was231.00 byla |
december 1978231.00. prosince 1978|
and found to be231.00 shledán|
annex i to directive 70/157/eec231.00 příloh|
waters to which231.00 a stanov|
apply and231.00 a stanov|
19 january 1976231.00ze dne 19. ledna 1976|
has been inspected231.00 shledán|
3.3231.003.3 |
29 july 1983221.00 dne 29. července 1983|
29 march 1977221.00 dne 29. března 1977|
13 december 1976221.00197|
of 29 july 1983221.00 dne 29. července 1983|
20 february 1978221.00 dne 20. února 1978|
8 july 1985221.008.|
22 january 1980221.00 dne 22. ledna 1980|
26 march 1980221.00 dne 26. března 1980|
24 june 1980221.00 dne 24. června 1980|
of 18 july 1983221.00ze dne 18. července 1983,|
19 june 1978221.001978,|
10 june 1985221.00 1985|
21 january 1980221.00 dne 21. ledna 1980|
18 july 1983221.00ze dne 18. července 1983,|
the european communities .221.00ení v|
19 december 1977221.00 dne 19. prosince 1977|
28 june 1977221.00 1977|
shall grant221.00í st|
14 february 1977221.00 dne 14. února 1977|
21 august 1967221.00 dne 21. srpna 1967|
of 10 june 1985221.00 1985|
1967 .221.00 1967.|
23 november 1978221.00 dne 23. listopadu 1978|
. no221.00 se prov|
type-approval of a221.00ou o|
has been221.00ož k|
9 october 1979221.00 1979|
30 january 1978221.00 30|
adapting to technical progress annexes ii , iii , iv , v and vi to council directive 76/768/eec on the approximation of the laws of the member states relating to cosmetic products221.00 ii, iii, iv, v a|
for monitoring221.00 za m|
signed in brussels on 22 july 1972 ,221.002.|
25 july 1977221.00 dne 25. července 1977|
22 december 1980221.00 dne 22. prosince 1980|
of 8 july 1985221.008.|
where the products221.00bn|
of 25 july 1985221.00. července 1985|
of 16 december 1982221.00 dne 16. prosince 1982|
25 july 1985221.00. července 1985|
of vehicles of221.00u vozidla, |
vehicles of221.00y za|
8 december 1981221.00 komise|
14 june 1982221.00 dne 14. června 1982|
16 december 1982221.00 dne 16. prosince 1982|
30 march 1971221.00 dne 30. března 1971|
community , and221.00 smlouv|
july 1985221.00. července 1985|
1985 .221.00 1985.|
4 december 1972221.00ze dne 4. prosince 1972,|
) .221.00a rad|
of the main221.00zně|
19 july 1968221.00 dne 19. července 1968|
of 27 april 1984221.00 dne 27. dubna 1984|
of 30 april 1984221.001984|
1976 .221.00a 1976.|
of tariff221.00/80 ze dne 23. prosince 1980 o |
correlation221.00srovnávací tabulk|
20 january 1976221.00 dne 20. ledna 1976|
30 december 1980221.0080|
is the221.00, ne|
9 february 1976221.0076|
4 june 1970221.00 dne 4. června 1970|
a ,221.00ou př|
vehicle ,221.00 an|
12 july 1982221.00 12|
3 december 1982221.00 1982|
shall give221.00 rad|
amending regulation no 136/66/eec on the establishment of a common organization of the market in oils and fats221.00kterým se mění nařízení č. 136/66/ehs o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky|
to the particulars in the information document ;221.00i v informačním dokumentu; |
1 . the limit values221.001. mezní hodnoty|
in lists a and b referred to in article 3 of the221.00 v seznam|
19 april 1971221.00ze dne 19. dubna 1971,|
the monitoring procedure221.001. mezní hodnoty|
the exception221.00 vzta|
28 march 1983221.00 28|
the text of221.00rozhodnutí|
a monitoring procedure221.00 podle čl. 6 odst. 3 směrnice 76/464/ehs|
30 january 1981221.00 dne 30. ledna 1981|
29 february 1968221.00 dne 29. února 1968|
9 december 1974221.00 1974|
16 july 1985221.00 dne 16. července 1985|
with the exception of221.00 vzta|
24 june 1981221.00 dne 24. června 1981|
september 1984221.00ří |
shall enter into force on221.00ení v|
list of establishments221.00 dne 30. ledna 1981|
26 october 1981221.00 dne 26. října 1981|
of 16 july 1985221.00 dne 16. července 1985|
21 may 1973221.00 dne 21. května 1973|
to the member221.00m.|
that the commission221.00žité|
18 february 1969221.00 dne 18. února 1969|
non-originating product221.00pracován |
article 1 ( 1 ) ( b )221.00o získan|
time limits by which they must be complied with221.001. mezní hodnoty|
explanatory note221.00 sdělí |
the removal of221.00hod|
eec pattern approval .221.00ru.|
december 1972 .221.00. prosince 1972.|
17 september 1984221.00ří |
article 6 ( 3 ) of directive 76/464/eec ,221.00 podle čl. 6 odst. 3 směrnice 76/464/ehs|
15 july 1975221.00 dne 15. července 1975|
monitoring procedure for221.00ní a |
the prepackages221.00a, |
v221.00ž v|
27 april 1984221.00 dne 27. dubna 1984|
( 7 )221.00[7]|
30 april 1984221.001984|
persistent221.00 perzistentní|
of 18 december 1984221.00 18|
20 march 1970221.00 dne 20. března 1970|
24 april 1972221.00 dne 24. dubna 1972|
19 may 1981221.00 dne 19. května 1981|
must be complied with221.001. mezní hodnoty|
in its221.00né v|
of 22 april 1983221.00 dne 22. dubna 1983|
27 july 1981221.00ze dne 27. července 1981,|
1972 .221.00na 1972.|
20 december 1983221.00 dne 20. prosince 1983|
9 december 1982221.00 dne 9. prosince 1982|
the limit values ,221.001. mezní hodnoty|
22 april 1983221.00 dne 22. dubna 1983|
18 december 1984221.00 18|
periods11250.87doby|
benefits1980.94 dáv|
" shall1800.89 se slov|
employed or1780.86 nebo osob|
employed or self-employed1760.86 nebo osob|
the territory1740.92 území |
line1720.96m řádku|
scheme1720.96 systému|
" shall be replaced by1720.92 se slov|
" shall be replaced by "1700.92 se slov|
subscribed1680.97ups|
, "1650.86 se slov|
// //1600.88b|
territory of1580.93 území společenství|
line of1580.90m řádku|
subscribed capital1570.96upsan|
customs territory1570.95 území společenství|
feeding-stuffs1560.92 krm|
diplomas1550.87diplom|
the customs territory of the community1550.95 území společenství|
worker1550.88pracovník|
territory of the1550.95 území společenství|
merger1540.86fúze|
architecture1520.92 architektur|
or apparatus1500.98 přístroj|
arbitration1500.90 rozhodců|
the person1480.90 dotyčn|
inventory1470.97 invent|
mineral1460.99minerální|
person concerned1450.90dotyčn|
natural mineral1440.98přírodní|
awarded1430.87 vydáva|
applicant1430.98dožadující|
// // //1420.87 o|
applicant authority1420.97dožadující|
month and year1420.97a r|
free of1420.97 od dovozního cla|
earnings1420.96příjm|
import duties1420.98 od dovozního cla|
accountancy1410.96 účetní|
in which1410.98 sídlo|
member state in1410.98 sídlo|
the applicant authority1410.97 dožadující|
is situated1411.00 sídlo|
free of import duties1410.98 od dovozního cla|
the member state in which1400.99 sídlo|
requested authority1400.94dožádan|
asor1400.98asor|
statutory1390.96 povinn|
the requested authority1390.93dožádan|
board1390.97sbor|
the court1380.95 účetní|
recovery1380.89 vymáhán|
surveys1380.87 zjišťování |
the asor1380.98 asor|
article 851380.98 čl. 85 odst. |
instrument1380.94 nebo přístroj|
i or1360.99 i nebo |
out or1360.99, pron|
infrastructure1361.00str|
old-age1350.91 starobní|
be taken1350.88 v úvahu|
to the legislation1350.87 právním předpisům |
bathing1350.96 koup|
united kingdom1340.99 spojen|
of the court of auditors1340.95 účetního dvora|
small eec1340.95 ehs|
of formal1340.98, osvědčení |
admission free of import duties1340.94 od dovozního cla|
evidence of1340.98, osvědčení |
to the legislation of1330.89 právním předpisům |
personal1330.93osobní|
first directive1331.00první směrnic|
holdings1330.89ch podni|
of formal qualifications1330.97, osvědčení |
arbitration board1320.89 sbor|
the first directive1321.00 první směrnic|
meaning1320.98 ve smyslu |
compensatory1320.98 vyrovnávací|
the legislation1320.87 podle p|
cosmetic1310.97meti|
glass1310.86ti|
side1311.00dní|
transfer1310.89 pronáj|
position1311.00dní|
pattern approval1310.97 schválení typu|
position ( side )1311.00dní|
susceptible1310.98 vnímav|
name of1310.86 specifick|
pension1310.90důchod|
sickness1300.94 nemocensk|
attestation1300.91osvědčení|
the meaning1300.97 ve smyslu |
acquiring company1300.97nástupnick|
court1300.92soudní|
: -1300.94:|
meat products1300.93masn|
awarded by1300.86 vydávané |
the agency1290.89agentur|
safeguard1290.92 zárukov|
producer1290.93obce |
tax1290.95da|
eec pattern1290.97ehs schv|
sealing system1290.94 systém|
require1290.86 stanoví|
units1290.90 měření|
authority is1290.94, ve kterém má sídlo |
accession compensatory1290.98přístupov|
in the member state1290.96 členském státě, v|
employment1290.89zaměstnání|
date of1290.90dat|
consideration1280.90 vklad|
the acquiring company1280.93 nástupnick|
in which the1280.96 má sídlo dož|
regulation ( eec )1280.96 (ehs) č. |
in the member state in which1280.94 členském státě, v|
susceptible species1280.96 vnímavých druhů|
authority is situated1280.94, ve kterém má sídlo dož|
of the first1280.92 první směrnice|
reserves1280.95 rezerv|
plant1280.91pícnin|
slaughter1280.92 por|
marked1280.96označ|
the marketing1280.87 uvádění |
the additive1280.91 doplňkové látky v |
of architect1280.87 označení|
...1280.88zn|
eec pattern approval1280.96ehs schv|
year of1280.97 rok |
balance1280.99 materiálov|
name of the1280.86 specifický název doplňkové látky |
material balance1280.99 materiálov|
hellenic1270.98 řeck|
compound1270.95krmn|
specific name1270.98 specifick|
compensation1270.99 vyrovná|
an official1270.93ného |
of the additive1270.90 specifický název doplňkové látky |
month and year of1270.98měsíc a rok |
of the first directive1270.93 první směrnice|
of susceptible1271.00 vnímavých |
the member state in which the1270.98 má sídlo dož|
of the asor1270.91 dohody asor|
tender1270.85 nabídkov|
annexes i or ii1270.94 látky v |
cadmium1260.94admi|
of undertakings1260.90 sdružení|
director general1260.98 ředitel|
margin1260.91 mír|
public service1260.93 veřejn|
title of1260.95 označení|
specific name of1260.98 specifický název doplňkov|
the host1260.86stit|
of measurement1260.97 měření|
tonnes1250.96 tun|
the director general1250.96 ředitel|
professional title1250.94 označení|
with the provisions1250.88 souladu|
in the customs1250.94 na celním území společenství|
awarded by the1250.85 vydávané |
or transfer1250.95 pronáj|
diplomas , certificates and1250.95, osvědčení a |
seed of1250.93certifikované osivo |
substances in1250.99 ze seznamu i|
acquired1250.94zanikající|
under the legislation1250.90 podle p|
be replaced by the1250.86 tímto:|
physical1251.00fyzi|
of susceptible species1251.00 vnímavých druhů|
animals of1250.99ých druhů|
the establishment1241.00 zařízení|
in accordance with the provisions1240.88 v souladu |
of infrastructure1240.89 infrastruktury|
diplomas , certificates and other evidence of formal1240.96, osvědčení a |
diplomas , certificates and other1240.95ení a |
in the customs territory of the community1240.96 na celním území společenství|
isoglucose1241.00 isoglukóz|
surface1241.00povrchov|
the producer1240.89obce |
animals of susceptible species1240.98 vnímavých druhů|
shall require1240.90 stanoví|
particular safeguard1240.92 zárukov|
jrc1240.99svs|
fresh poultrymeat1240.88 čerstv|
compound feedingstuffs1240.94 krmných směsí|
the documents referred to in article 11240.97 v čl. 1 odst.|
tuberculosis1230.93 tuberkulóz|
intervention agency1230.88 intervenční agentu|
assessment1230.94uz|
damage1230.90 škod|
entitled1230.90 nárok na|
state of1230.94 původu nebo p|
administrative board1230.98správní rad|
equal1230.97 zásad|
shall be substituted for the1230.96 nahrazuje tímto:|
be replaced by the following :1230.89 tímto:|
diplomas , certificates and other evidence of1230.94ení a |
out or transfer1230.94 výpůjč|
taxable1230.96 dani|
the administrative1230.95správní |
kind1230.92 věcn|
united kingdom legislation1230.95 spojeného království|
presence1230.99 výskyt|
annex a1231.00 přílo|
the fund1230.98 fond|
specific name of the1230.98 specifický název doplňkové látky |
the documents referred to in article 1 ( 1 )1230.99 v čl. 1 odst.|
supervisory1230.91 dozoru |
of the documents referred to in article 11230.95 v čl. 1 odst.|
the establishment or organization1231.00 zařízení |
accepted1230.93 podle sazby platné ke dni|
limitation1230.88promlče|
the legislation of1230.86 podle právních předpisů |
chairman of1230.91předseda|
on that1220.95 podle sazby platné ke dni|
principle1221.00zásad|
, on1220.95 podle sazby platné ke dni|
basis1220.95 podle sazby platné ke dni|
position ( side ) lamps1220.90dní|
particular safeguard provisions1220.92 zárukov|
applying1220.86 podle sazby platné ke dni|
. the following shall be substituted for the1220.98 nahrazuje tímto:|
specific name of the additive1221.00 specifický název doplňkové látky |
compensatory amount1220.89 vyrovnávací část|
milled1220.89 celoomlet|
by the competent authorities .1220.95 podle sazby platné ke dni|
normal place of residence1220.95 pobyt|
practices1220.88, rozhodnutí|
republic of1221.00 republik|
of the type1220.95 hodnoty, kter|
the administrative board1220.96správní rad|
of the documents referred to in article 1 ( 1 )1220.97 v čl. 1 odst.|
of auditors1220.98tor|
annex a ,1221.00kapitol|
diplomas awarded1220.94- diplomy |
// // // // //1220.87ob|
chairman of the1220.88předseda|
" annex1220.87 "v|
substances and1220.93 a přípravk|
being acquired1220.89zanikající |
hch1220.97hch|
personal property1210.89osobní majetek|
of substances1210.96ní látek |
free circulation1211.00 voln|
" (1210.92" (|
the company1210.88 zanikající |
, on the1210.98 podle sazby platné ke dni|
the principle of equal1211.00 zásad|
andean group1210.96and|
customs value1211.00 celní hodnot|
hiring out or transfer1210.96 výpůjč|
in no1210.91 bodě |
tonnes in1210.95; |
conference1210.95 konferen|
competent authority1210.94ho členského státu|
area1210.96 materiálové bilance|
petroleum1211.00 ropn|
interior1211.00řní|
code1211.00 kodex|
in accordance with annexes i or ii1211.00 specifický název doplňkové látky v souladu s přílohami i nebo ii|
accession compensatory amount1210.88 vyrovnávací část|
pharmacy1210.91 farmac|
insurance periods1210.96 pojištění|
the additive in1210.96 doplňkové látky v |
pig1210.99 jatečně upraven|
the member state of1200.92ího usazení|
malt1200.97slad|
the following shall be1200.92 nahrazuj|
bovine animals and1200.89 a prasat|
does not apply1200.97neuplatňuje se.|
temporary importation1200.87 dočasn|
apply .1200.97neuplatňuje se.|
fixed in article1201.00ds|
goods are1200.94e zboží |
of the additive in1200.93 doplňkové látky v |
activity1200.86m po|
castor1200.99 skočcov|
any person1200.91 každá osoba|
under the legislation of1200.87 podle právních předpisů |
statutes1200.86, kterým se společnost zakládá|
merging1201.00fúzující|
and the customs value1201.00 podle sazby platné ke dni|
, on the basis of the type of1201.00 podle sazby platné ke dni|
, hiring out or transfer1200.97 výpůjč|
substances and preparations1200.97 a přípravk|
( eec )1200.899|
the jrc1200.95 svs|
the " particular safeguard provisions "1200.87u 7|
decision 77/706/eec1201.00 77/706/ehs|
certification1200.91ání|
material balance area1200.95 materiálové bilance|
solvency margin1200.86 mír|
meeting1200.98 hromad|
bathing water1200.95 ke koupání|
guarantee fund1201.00 garanční|
the principle of equal treatment1201.00 rovného zacházení|
ascertained or accepted on that date by the competent authorities .1201.00 podle sazby platné ke dni|
on the date1201.00 podle sazby platné ke dni|
loan ,1200.97 výpůjč|
agreements , decisions1200.92, rozhodnutí|
under (1190.94 bod|
statutory audits of the1190.85 dokumentů uvedených v čl|
specific name of the additive in accordance with annexes i or ii1190.95 specifický název doplňkové látky v souladu s přílohami i nebo ii|
benefits in kind1190.95 věcn|
the competent institution1190.99á instituce|
does not apply .1191.00neuplatňuje se.|
of decision1190.98 rozhodnutí 7|
of substances in1190.98 látek ze seznamu i|
cacm1190.97 cacm|
pig carcases1190.99 jatečně upraven|
and swine1190.86 a prasat|
during which1190.92 během kter|
breeding1190.90čistokrevn|
at the rate1190.97 podle sazby platné ke dni|
shipping1190.96 dopravy|
merging companies1190.98fúzující|
. ,1191.00 l., |
annex a , chapter1190.94kapitol|
restraint1180.97 zád|
the establishment or organization to which1180.95 je zboží |
competent authority of1180.94ho členského státu|
the merging1180.98 fúzující|
the persons1180.89 a podnik|
technical reserves1180.89 technick|
: "1180.97 slovy|
basic material1180.91základní|
coins1180.88cí |
lines1180.92 společnost|
seed of the1180.87í generace|
for free circulation1180.93 voln|
institution1180.98uce|
natural persons1180.88 fyzick|
carnation1180.89.|
carcase1180.90jatečně upravené|
. the following shall be1180.87 nahrazuj|
general meeting1180.95 hromad|
the world1180.99světov|
cutting premises1180.86 bourár|
aerosol1181.00oso|
and the customs value ascertained or accepted on that date by the competent authorities .1180.95 podle sazby platné ke dni|
records1180.93 záznam|
of merger1180.87 projekt|
pure1181.00 hmotnost |
) ( ii )1181.00 ii) |
under the legislation of another1180.87 podle právních předpisů jiného členského státu|
foot-and-mouth disease1180.92 a kulhav|
activities referred to in article 11180.85 v článku 1 |
at the rate applying on the date1180.95 podle sazby platné ke dni|
presence of1180.95 výskyt |
the presence1170.97 výskyt |
fuel1170.94 pohonných hmot|
of insurance1170.87 dob pojištění|
co-insurance1171.00 soupojištění|
the world market1170.98světov|
periods of1170.96 bydlení|
fog1171.00hov|
substances in list1170.92ní látek ze seznamu i|
direction1171.00 směrov|
out statutory audits of the1170.85 dokumentů uvedených v čl|
in accordance with annexes i or ii ,1170.90 specifický název doplňkové látky v souladu s přílohami i nebo ii|
rear-view1171.00zpětn|
... " (1170.97)"|
in list1170.92ní látek ze seznamu i|
rear registration1171.00 tabul|
861171.00 86|
rice into1170.85va|
animal1170.86 zvíř|
community of nine1170.97 devíti|
castor seed1170.97 skočcov|
foreign national comes1170.94 původu nebo p|
certified material1170.96certifikovan|
normally based1171.00 stanoviště|
the competent authority of1170.95 příslušný |
application of this1170.91prováděcí pravidla k tomuto |
the merging companies1170.95 fúzující|
the exporting1170.90 odesílající|
type of goods1170.87 podle sazby platné ke dni|
rear1171.00zad|
voluntary1170.88 dobrovoln|
heat1170.88 tepla|
reserve1170.89o rezerv|
( a ) (1170.98 písm. a) bod|
san josé scale1170.94hou|
the code1170.96ode|
institution of1170.86 příslušná|
of decision 77/706/eec1171.00 rozhodnutí 77/706/ehs|
the " particular safeguard provisions " referred to in article 71170.95u 7|
reversing1171.00zpětn|
returning1171.00 vykazující|
under the legislation of another member state1170.90 podle právních předpisů jiného členského státu|
the date of1170.86 podle sazby platné ke dni |
fertilizer1170.89vo|
... (1171.00 (|
state in1160.91, na jehož území |
of paragraph 11160.87 odstavce 1|
in a1160.89) po|
g //1160.90lk|
levels1160.94 maximální|
maximum weight1160.96 hmotnost |
eec verification1160.97ehs ověření|
1 ( a )1160.98čl. 1 písm. a) |
retested1161.00a přezkoušen|
terms1160.95 projekt|
from the fund1160.89 z fondu|
returning holdings1160.98ují|
incorporation1160.98 společnost za|
alcoholic1161.00 alkohol|
in the member state in which the1160.91 členském státě, ve kterém má sídlo dož|
colouring1160.88ouž|
article 85 ( 1 )1161.00 čl. 85 odst. 1|
invitation to1160.86 nabídkové|
l . ,1161.00 l., |
contaminated1160.87ob|
or concerted1160.90, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě|
small eec b1161.00 ehs b|
of manufacture1161.00 výroby|
standard material1160.97standardní|
relevant1160.87 podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.|
source1160.93výchozí|
front fog1161.00přední|
( a1160.94a)|
statutory audits of the documents referred to in article 11160.91 dokumentů uvedených v čl|
or ,1160.90í-li jmenovit|
the sealing1160.88í uzavírací|
parking1161.00ovací|
the goods are1160.88 je zboží určeno|
" the1160.86 sloupc|
nullity1160.98neplatno|
goods are consigned1160.94 je zboží určeno|
care1160.94 odpovědn|
or residence1160.98nebo bydl|
, on the basis of the type of goods1160.86u podle |
rear registration plate1160.98 tabul|
of substances in list1160.94ní látek ze seznamu i|
the community of nine1160.95 devíti|
direction indicator1160.98 směrov|
plate1160.98 tabul|
registration plate1160.98zad|
indicator1160.98 směrov|
the communities1150.90 ú|
date of manufacture1150.97 výroby|
... " ( month and year )1150.94 (měsíc a rok)"|
month and year of sealing1150.93 měsíc a rok uzavření|
directive 78/687/eec1151.00 78/687/ehs|
% in1150.99 % v |
the selection1150.90 výběr|
specialized1150.89odborných zubních lékařů|
expressed thus : "1150.97ní vyjádřený slovy "|
acting by a qualified1150.93 kvalifikovanou většinou |
farm1150.98 podnikov|
injured1150.93 poškozen|
the examination1150.88 vyšetření|
leukosis1150.96 leuk|
out statutory audits of the documents referred to in article 11150.88 dokumentů uvedených v čl. 1 odst. 1|
work1150.88prác|
termination1150.88 zrušení|
accounting1150.95eviden|
statutory audits of the documents referred to in article 1 ( 1 )1150.91 dokumentů uvedených v čl. 1 odst.|
n1150.9272|
seed ,1150.87a ob|
the directive1150.95 na trh|
permit1150.96 povolení |
variety1150.89 odrůda|
pure-bred breeding1150.94čistokrevn|
) of decision 77/706/eec1150.96 čl. 1 odst. |
the directive of1150.97. června 196|
allowances1151.00příspěvk|
certified seed of1150.91o pr|
// // // //1150.92hl|
of article 1 (1150.95 ve smyslu čl. 1 písm. a) |
in the column headed "1150.94 sloupc|
for general care1150.94 za všeobecnou péči|
which the applicant authority1150.95, ve kterém má sídlo dožadující orgán|
granting1150.86 poskytování |
the relevant1150.89 podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.|
loading1150.89 nakl|
( eec ) no 3033/801151.0033|
application of this article1150.93prováděcí pravidla k tomuto článku|
substance1151.00í lát|
by the competent authorities1150.92 orgány za |
originating1150.88 z |
a member state other than1150.90 jiného členského státu než |
grain1150.97 krmn|
- the diplomas1150.91y vydávané |
export refund1150.93í náhrad|
. member states shall require that1150.97. členské státy stanoví, že|
additives1150.97 pesticid|
authority of1150.85orgán |
article 1 ( a )1151.00čl. 1 písm. a) |
the establishment or organization to which the goods are consigned1150.91 je zboží určeno|
periods of insurance completed1150.87 doby pojištění získané po|
normal residence1150.88vyk|
) a1150.86) osoba|
insolvency1150.97scho|
lamps ,1150.88ových svítilen, |
the prohibition1150.93 zákaz|
of insurance periods1150.91 dob pojištění|
front position ( side )1151.00přední|
, rear position ( side )1151.00přední|
rear position ( side )1151.00přední|
instrument of incorporation1150.98, kterým se společnost zakládá|
medicinal products1150.96 léčiv|
exhaust system1150.96di|
draft terms of merger1150.98 projekt|
fissile1141.00 štěp|
the relevant import duties1140.93 podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.|
( a ) ( ii )1140.97 písm. a) bodu ii) |
the carcase1140.86 jatečně upravené|
antibiotics1140.97antibiotik|
in accordance with the procedure laid down in article 381140.94 38|
be substituted1140.91 nahrazuj|
foreign1140.90 původu nebo p|
require that1140.89. členské státy stanoví, že |
into groundwater1140.94 do podzemních vod|
the member state in1140.96, na jehož území |
is requested1140.87 je uplatňován nárok na osvobození |
for self-employed1141.00 pro osoby samostatně výdělečně činné|
or other solid additives1141.00 pesticid|
granulated pesticides , pelleting substances1141.00 pesticid|
growth1140.97 stimulátor|
accountable par1141.00 účetní h|
business1140.85 zaháj|
herd1140.98stád|
agreements , decisions and1140.87 a jednání|
varietal1140.95ot|
the exporting country1140.91 odesílající |
with a1140.89vě|
common organisation of1141.00 trh|
// -1141.00 - |
weight of1140.89 semen |
2182/771140.96 2182/77|
statutes or1140.95, kterým se společnost zakládá|
shall be added to1140.96 se doplňuje nový odstavec, který zní:|
the procedure laid down in article1140.89 článku 24|
of medicinal1140.89 léčiv|
chilling1140.98 chla|
- regulation1140.96),|
responsible for general care1140.92 za všeobecnou péči|
majority on a proposal from the commission1140.93 kvalifikovanou většinou na návrh komise|
the republic of1140.99kou, |
self-employment1140.95 výdělečné činnosti|
moisture1141.00 vlhkosti |
the member state in which the applicant authority is situated1140.98, ve kterém má sídlo dožadující orgán|
silkworm1140.94uš|
potato cyst eelworm1140.91 háďátk|
) fresh1141.00) čerstvé |
coccidiostats1140.97kokcidiostatik|
defined in1141.00 vymezen|
application of1140.85 prováděcí pravidla k |
equivalence1141.00 rovnocennosti|
, (1140.89ka ne|
storage life1141.00 poslední den záruky |
fibres1140.93 vlák|
pure-bred breeding animals1140.94 čistokrevn|
- month and year of1140.89- měsíc a rok |
the sealing system1140.94í uzavírací|
completed under1140.96í získ|
breeding animals1140.94 čistokrevn|
: specific name of the additive1140.94: specifický název doplňkové látky v souladu s přílohami i nebo ii|
the world market price1141.00 tržní cen|
filament1141.00í světlomet|
the competent institution of1140.89 příslušná instituce |
active substance level1141.00tiv|
systems1140.89a zá|
the date of manufacture1140.97 od data výroby|
restraint systems1140.90rž|
authority of the1140.87í sídlo|
acting by a qualified majority1140.90 kvalifikovanou většinou |
sugar or1140.86ly |
qualified majority1141.00 kvalifikovanou většinou|
for which1140.87 je uplatňován nárok na osvobození |
supply1140.89 v zásobování|
// // // // // //1140.97oč|
disposal1141.00odstraňování|
feed1140.93 obilovin |
architect )1140.97architect)|
hour1130.98ní hodiny |
from the holding1130.90 z hospodářství|
published1130.88em 3|
the intervention1130.90intervenční agentu|
common organisation of the market in1131.00 uvedeného nařízení,|
or the1130.89 nebo p|
: specific name of the additive in accordance with annexes i or ii1130.90: specifický název doplňkové látky v souladu s přílohami i nebo ii|
and in particular article1131.00 uvedeného nařízení,|
household effects1130.87í domácnosti|
holders1130.99majitel|
carriage1130.95 pře|
to pursue1130.91 opravňující|
either the1130.89 nebo p|
zone1130.96 pásm|
activity in1130.86m postavení|
) , the following1130.86í:|
be lent ,1130.85, pronaj|
storage life from the date of manufacture1131.00 od data výroby|
subject to articles1130.86za podmínek uvedených v článcích |
or under official supervision1131.00nebo pod úředním dohledem|
the attestation1130.87výpis|
, hired out or transferred1130.85, pronaj|
labels1130.92eny |
accounts1130.95 závěr|
procedure laid down in1130.96 postupem |
inland1130.95vnitrozemsk|
articles of1130.88ze |
prior1130.93 předem |
in the " particular safeguard provisions "1130.92e zvláštních zárukových ustanovení|
regulation ( eec ) no 3033/801130.96 nařízení (ehs) č. 3033/80|
converted1130.92 přepočítávané|
in article 241131.00 článku 24|
dentistry1130.85 jin|
spare parts , components1130.94díl|
batch1130.95 dáv|
- regulation ( eec ) no1131.00),|
under ( a )1130.93ována|
fish1130.97 ryb|
l1130.96 l |
atomic energy1131.00 pro atomovou energii|
label .1131.00 připevněn|
party to the agreement1130.88 smluvní stran|
only "1131.00eno pouze |
of the member state in1130.95 státu, na jehož území |
of the activities1130.88ných v článku 1|
for self-employed persons1130.96 pro osoby samostatně výdělečně činné|
of professional1130.86 odborné |
. the following paragraph shall be added to article1131.00 se doplňuje nový odstavec, který zní:|
litre1131.00 0,|
the official label1131.00. ta|
of temporary1130.86 dočasného dovozu|
insurance periods or periods of1131.00ní nebo bydlení|
) . (1131.00 2182/77|
of the bovine species1130.88čistokrevn|
completed under the1130.94í získ|
. subject to1130.88. za |
the export refund1130.87 vývozní náhrad|
periods of residence1130.86 pojištění nebo bydlení|
concerted practices1130.97 ve vzájemné shodě|
of seed of1130.94 osiva kategorie |
within the meaning of article 1 ( a )1131.00 ve smyslu čl. 1 písm. a) |
- the diplomas awarded1130.96- diplomy vydávané |
death1130.94mrt|
shipping lines1130.86 liniové dopravy |
assurance1130.87 pro případ|
member state or1121.00 tyto údaje:|
the products defined in1120.95 vymezen|
2182/77 ) " .1121.00). (|
non-commercial1120.91 neobchodní|
from the date1120.93ode dne|
architect ) ;1120.92architect),|
slot1120.87vě|
front fog lamps1120.92ch m|
nursing1120.87 ošetřovatel|
of the communities1120.87řed|
rear underrun protection1120.87 proti podjetí zezadu |
or storage life from the date of manufacture1121.00 nebo doba trvanlivosti |
complete feedingstuffs1121.00kompletní|
on the date of1121.00 podle sazby platné ke dni |
for inserting coins1120.87vě|
animals for breeding1120.85 už|
code of conduct1120.90 jednání |
headlamps which1120.89, které slouží jako |
in the territory of the1120.86 tuzemsk|
in annex a ,1120.97 v příloze a|
the words1120.89 "|
kilograms1120.94 litr|
of a quantity of1120.87 přepočítávané|
varieties of1120.91 společném katalogu odrůd ze|
one or more member states1121.00 jed|
the following particulars1121.00 tyto údaje:|
of basic1120.96vání základní|
the legislation of the member state1120.89 právním předpisům členského státu, |
external projections1120.94 výčněl|
increased1121.00ros|
of the activities referred to in article 11120.91ných v článku 1|
other member state1120.85koli jiné|
of temporary importation1120.88 dočasného dovozu|
post mortem1120.87 po porážce|
certification authority1120.93ky,|
by the rate fixed in article 1 (1121.00 koeficientem |
chloride1121.00vinyl|
export levy1120.90 vývozní dávk|
the abstraction1121.00 odběr|
specialized dentistry1120.94odborných zubních lékařů|
good1120.89 bez|
nurses1120.92 zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči|
in 19811120.96 v roce 1981|
special fissile1120.96 štěp|
fissile materials1120.95 štěp|
1 . subject to1120.911. za podmínek uvedených v |
medicinal substances1120.96 léčebn|
under the professional title of1120.94 pod profesním označením architekt|
expiry date of the guarantee1121.00 nebo doba trvanlivosti |
metric1120.94, která m|
supervisory authority1120.88 se nachází sídlo|
under official1120.88 úředním|
and other1120.92 kokcidiostatik|
normally based in1120.97 obvyklé stanoviště |
of directive no1120.97jí |
the presence of1120.87 potvrzen|
netherlands legislation1120.94 nizozemský|
periods of insurance completed under1120.85 doby pojištění získané podle |
growth promoters1120.97 stimulátor|
cm high ,1120.87vě|
of the last1120.96 rok poslední|
propagation1120.94 materiál|
preparations which1120.88látky a přípravky, které|
nominal value or ,1120.93 účetní h|
year of the1120.96 rok poslední|
products or1121.00 nebo zboží|
the activity1120.87 dobu|
occupations1120.94 povolání|
acting by a qualified majority on a proposal from the commission ,1120.96 na návrh komise|
the procedure laid down in article 241120.96 článku 24|
rules for the1120.91 prováděcí pravidla k |
whose1120.88 instituce|
attestation of equivalence1120.97 o rovnocennosti|
the taking up1120.87 přístup k |
securities1120.97 papír|
directive 75/106/eec1120.926/e|
money-box in the form of a1120.87vě|
coins and1120.90ev|
of the treaty establishing the european1121.00 smlouvy o založení evropského |
the use of infrastructure1121.00 využívání |
vaccinated1121.00 očkován|
lamp1120.90žd|
hygiene requirements1120.92hygienické p|
insurance or1120.94 pojištění nebo |
basic salary1120.91 základní|
vessels1120.86 kter|
breeding animals of1120.87 čistokrevn|
they must1120.88. musí |
reinsurance1120.86 zajištění|
community co-insurance1121.00 soupojištění v rámci společenství|
annex iv ( a )1120.96 v příloze iv oddíle a|
provision1120.87 poskytování |
and concerted1120.87, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě|
erucic1121.00 eru|
pure-bred breeding animals of1120.87 čistokrevn|
by the following1120.93 první směrnice se |
out or transfer ,1120.87y, pronájmu nebo přev|
about1120.87vě|
returns1120.85ní infrastruktury |
tax burden